2017


Betlejem pole pasterzów      Uroczystość Bożego Narodzenia

 

      Swoją nazwę Pasterka zawdzięcza ubogim pasterzom, którzy jako pierwsi przybyli do nowonarodzonego Jezusa. Bez wahania udali się oni do miasta dawidowego, gdzie znaleźli „Dziecię owinięte w pieluszki i położone w żłobie”. Istotny sens Bożego Narodzenia polega właśnie na spotkaniu i zjednoczeniu się Boga z człowiekiem, a właściwie na narodzeniu się Boga w duszy ludzkiej.

   Pasterka w naszej parafii w tym roku miała szczególny, niezapomniany, charakter. Po raz pierwszy odprawiona została w murach nowobudowanej świątyni. Tej niezwykle uroczystej Eucharystii przewodniczył ordynariusz włocławski ks. bp Wiesław Alojzy Mering. Tej nocy, gdy Bóg rodzi się dla nas, otrzymuje piękne nowe mieszkanie, nową świątynię w której może tym, co w Niego wierzą, dawać dowody swej miłości, troski i opieki- mówił do zebranych Pasterz diecezji. Bóg otrzymuje piękną świątynie, ale i dla nas samych jest ona darem – mówił ksiądz biskup – byśmy w niej mogli tworzyć wspólnotę wierzących w Jezusa Chrystusa. Pasterz diecezji przypomniał, że wiara każdego człowieka rodzi się we wspólnocie i jest czymś wielkim, świętym i niczyje działania, słowa, tego nie zmienią. Świątynia zaś, mówił biskup Mering, jest niezbędna do tego, by w niej dotykać Jezusa w sakramentach świętych, by otrzymywać potrzebne łaski, by zacieśniać więzy z Panem, ale i uczyć się relacji z drugim człowiekiem.

      Tej szczególnej nocy, gdy Bóg się rodzi, nie zabrakło w nas prawdziwej radości, ale i dziękczynienia. Pasterz diecezji ks. bp Wiesław A. Mering przypomniał z wielką wdzięcznością inicjatora budowy naszej nowej świątyni – ś.p. ks. prał. Józefa Nocnego, a także wyraził słowa uznania i podziękowania wobec ks. Andrzeja Jaworskiego – proboszcza ale i budowniczego nowej świątyni. Bogu niech będą dzięki za Księdza Inicjatora, Księdza Budowniczego i Proboszcza parafii oraz wszystkich ofiarodawców budowy świątyni i wspierających modlitwą.


 

Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,

Ciemna noc w jasności promienistych brodzi

Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują:

Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!

 

 

25991124_1617624368304305_603741752_oPokój zamieszka, kiedy Pan przybędzie.

W adwentowej refleksji,

w skupieniu przy konfesjonale,

w ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę,

do gorącego i otwartego serca

niech przyjdzie Pan i umocni swoim pokojem,

byśmy go mogli rozdawać wszędzie tam, gdzie niepokój.

Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia

i Nowego Roku 2018

 życzą Duszpasterze

Parafii p.w. św. Pawła Apostoła

 

 


 

25346318_1929903007024563_503170295_oDAR SERCA

 

 

      „Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego ” mówił papież Franciszek. Takie piękno po raz kolejny stało się faktem, dzięki wielu ludziom, którzy zaangażowali się w akcję „DAR SERCA” nie szczędząc gestów miłości wobec potrzebujących. Już po raz szósty w Zespole Szkół im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli dnia 12.12.2017r. odbył się finał zbiórki darów (prezentów świątecznych) dla dzieci z rodzin objętych pomocą Parafialnego Zespołu Caritas na terenie naszej parafii.

       W tym roku na zaproszenie do włączenia się w akcję, odpowiedziała nie tylko cała społeczność ZSS im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli, ale także grupa „SÓWKI” z Publicznego Przedszkola Nr 7 w Zduńskiej Woli, społeczność Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli, Szkoły Podstawowej nr 7 im. W. Broniewskiego w Zduńskiej Woli a także Zespołu Szkół Aktywności Zawodowej ZDZ w Zduńskiej Woli i Ochotniczego Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli. Akcja wzbogacona była o dary ofiarowane także przez wielu „Przyjaciół” w.w. placówek. Był to dzień, w którym dwóch mikołajów otrzymywało „dary serca” dla potrzebujących. Każdy darczyńca za swój piękny czyn został obdarowany słodyczami oraz pamiątkowymi czapkami, pozyskanymi od zaprzyjaźnionych sponsorów. W atmosferę miłości wprowadzały nas także piosenki o tematyce świątecznej, ale też kolędy, pastorałki w wykonaniu uczniów SP nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli oraz uczniów ze szkoły organizującej akcję. Wszystkie podarki, których w tym roku zebrano jak dotąd rekordową ilość, zostały przewiezione do naszej parafii.

       Młodzież ze Szkolnego Koła Caritas ze SP nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli w dniach 12 grudnia i 14 grudnia 2017r., ze zgromadzonych darów oraz słodyczy zebranych podczas ostatniej ogólnopolskiej akcji Caritas „TAK, POMAGAM!”, przygotowała bardzo bogate paczki, a następnie przekazała osobiście 58 dzieciom z rodzin objętych pomocą PZC w naszej parafii. Widok zaskoczenia i radości na twarzach obdarowanych dzieci był bezcenny.

       Wszystkim darczyńcom, za każdy tak wielki dar serca, a tym samym za pamięć o najbardziej potrzebujących składamy serdeczne podziękowania. BÓG ZAPŁAĆ.


tak-pomagam-plakat2 PRZEDŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

 

     „TAK, POMAGAM!” – to ogólnopolska akcja zbiórki żywności dla osób potrzebujących,w którą po raz kolejny włączył się nasz Parafialny Zespół Caritas. Przedświąteczna zbiórka odbyła się i tym razem w dyskontach „Biedronka” przy ul. Getta Żydowskiego 29 i Długiej 128 w Zduńskiej Woli w dniach 8-9 grudnia 2017r.. Zaangażowali się w nią wolontariusze zarówno z Parafialnego Zespołu Caritas, Szkolnego Koła Caritas w SP 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli jak i z uczniowie SP4 w Zduńskiej Woli. Tak duża grupa wolontariuszy, obecna w tych dniach w charakterystycznych czerwonych koszulkach, zebrała 1000 kg artykułów spożywczych z długim terminem przydatności do spożycia. Wszystkie artykuły trafią 16 grudnia do 88 rodzin objętych pomocą PZC w parafii św. Pawła Ap. w Zduńskiej Woli oraz do Domu Dziecka w Wojsławicach. Wśród obdarowanych są rodziny wielodzietne, osoby samotnie wychowujące dzieci, chorzy i bezrobotni, a także osoby pracujące, których nie stać na zakup żywności.

      Bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy potrafili podzielić się żywnością z potrzebującymi. Każdy taki gest jest pięknym i niezwykle ważnym darem serca, dzięki któremu wiele obdarowanych osób, będzie mogło przeżyć Święta bardziej radośnie i spokojnie.

 


 

24623518_1597060480360694_1045431280_oREKOLEKCJE ADWENTOWE

 

      Pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczęliśmy wraz z całym Kościołem, nowy rok liturgiczny, pod hasłem „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM”. W tym czasie oczekiwania i pracy duchowej poprzez modlitwę, Roraty, rekolekcje, spowiedź, dobre uczynki, przygotowujemy się na powtórne przyjście Chrystusa w chwale (paruzję).

      Adwent w naszej parafii rozpoczęliśmy od ćwiczeń duchowych – rekolekcji, które w dniach 3-5 grudnia poprowadził ks. Roman Ziemiński, proboszcz parafii p.w. Bożego Miłosierdzia w Koninie. Tematem czy hasłem tegorocznych rekolekcji były słowa: „nie bądź lepszy od brata swojego, ale bądź lepszym od siebie samego z dnia poprzedniego”. Ksiądz rekolekcjonista przypomniał nam jak wielki darem, łaską miłosierdzia jest dla każdego człowieka, bez wyjątku, Sakrament Pokuty i Pojednania. To w tym sakramencie wypełniają się słowa: „choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby czerwone jak purpura, staną się jak wełna” (Iz 1, 18) Wystarczy, jak mówił ksiądz rekolekcjonista, stosować cały przepis: rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, szczera spowiedź, zadośćuczynienie. Dobrze przeżyta spowiedź może być pięknym duchowym darem dla naszych bliskich i dla nas samych. Warto ze źródła tej łaski czerpać jak najczęściej.

     Dziękujemy Księdzu Rekolekcjoniście za Słowo głoszone naszej wspólnocie parafialnej w tym świętym czasie rekolekcji, za te wspólne ćwiczenia duchowe. Życzymy błogosławieństwa Bożego na dalszych etapach pracy duszpasterskiej oraz wierności Chrystusowi na wzór św. Pawła Ap. Bóg zapłać.


 

 ROZGRYWKI PIŁKI HALOWEJ

LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA

REJONU SIERADZKIEGO

 

24323671_1597060890360653_239185487_o

      W sobotę, 2 grudnia 2017 roku został rozegrany Turniej Piłki Nożnej Ministrantów Rejonu Sieradzkiego. Do rozgrywek przystąpiło 8 drużyn w trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, szkoła gimnazjalna oraz szkoła średnia. Wszystkie zespoły dotarły wraz ze swoimi opiekunami do hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Zduńskiej Woli. Ministranci w pocie czoła walczyli o zwycięstwo. A oto wyniki:

Szkoła podstawowa:

 I miejsce – parafia św. Pawła Apostoła ze Zduńskiej Woli;

II miejsce – parafia Narodzenia NMP z Charłupi Małej;

III miejsce – parafia św. Stanisława z Drużbina;

Gimnazjum:

I miejsce – parafia WNMP z Szadku;

II miejsce – parafia św. Urszuli z Sieradza ;

Szkoła średnia:

I miejsce – parafia WNMP z Warty;

II miejsce – parafia Wszystkich Świętych z Sieradza;

III miejsce – parafia św. Wojciecha z Sieradza;

       Zespoły, które zajęły pierwsze miejsca w swoich grupach wiekowych będą reprezentowały rejon sieradzki na rozgrywkach Liturgicznej Służby Ołtarza we Włocławku .


 

24093808_2079433042290233_2016690044_oŻyje się tylko chwilę…

 

      W ostatnią listopadową niedzielę, po Mszy Świętej wieczornej, w naszej parafii mieliśmy sposobność by bez pośpiechu, w atmosferze zadumy zastanowić się przez chwilę nad istotą życia i śmierci. Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli wraz z Przyjaciółmi, w przedstawieniu słowno – muzycznym pt. „Żyje się tylko chwilę”, dzieliła się refleksją o tajemnicy przemijania i w poetyckich strofach odkrywała przed zebranymi to, co dobre i piękne. Nie zabrakło w tym także ducha patriotyzmu. Wiersze Ewy Szelburg – Zarembiny, Ks. J. Twardowskiego, J. Krajewskiego, Z. Pomiana – Piętki oraz głębokie teksty piosenek SDM, R. Rynkowskiego, Czerwonych Gitar , A. Zauchy czy Kuby Badacha wsparte obrazami prezentacji znanych, a także zasłużonych dla naszej ojczyzny Polaków, poruszyły serca wszystkich zebranych gości.

      Wsłuchując się w ciszę własnych serc, młodzi skłaniali do poszukiwania odpowiedzi na pytania egzystencjalne: „ co tak naprawdę jest w  życiu ważne?”, „po co wojny ludziom są i religie?” „jaki jest sens cierpienia i bólu po starcie drugiej osoby?”, „co potem, gdy nie będzie już nas?”, „jaką drogę trzeba pokonać, żeby spotkać się z Bogiem?”.

     Młodzi przekonali swoich gości, że mimo iż śmierć jest nieunikniona, że każde istnienie kończy się odejściem na zawsze, a nasz pobyt na ziemi jest zazwyczaj ciągłą i nieustępliwą walką o przetrwanie, nie można się łatwo poddawać, bo nie ma nic piękniejszego niż życie. Świadomość przemijania nie musi być bolesna. Może dawać radość i spokój, że mamy jeszcze czas na dopełnienie życia wartościami dla nas cennymi. Mamy czas na tworzenie, doskonalenie się, na dobro i miłość, bowiem „żyje się nie tylko dla siebie, ale i dla innych”. Dlatego jak mówił ks. J. Twardowski  „ŚPIESZMY SIĘ KOCHAĆ LUDZI, TAK SZYBKO ODCHODZĄ”.

      Dziękujemy młodzieży za ukazanie nam nicości rzeczy materialnych, rzeczy przemijających a wzbogacenie naszej wiary w to, że najważniejszy jest drugi człowiek, którego tak szybko możemy stracić, by móc go ponownie odzyskać – odzyskać w wieczności.

 


 

OBŁÓCZYNY MINISTRANTÓW I BIELANEK

 

  24115333_1590641701002572_84506350_o   W uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, która przypadła 26 listopada 2017 r. podczas Mszy Świętej o godz. 1230, ośmiu chłopców zostało przyjętych do grona ministrantów, a dwie dziewczynki do wspólnoty Bielanek parafii św. Pawła Apostoła w Zduńskiej Woli. Nowi ministranci po raz pierwszy przyoblekli komże i złożyli przyrzeczenia.

 1. Borowski Wiktor
 2. Drużbicki Szymon
 3. Janowski Jan
 4. Kretowicz Piotr
 5. Kubiński Kuba
 6. Sznyk Antoni
 7. Urban Albert
 8. Urban Eryk

    Do grona Bielanek przyjęte zostały :

 1. Kaczmarek Zofia
 2. Pichlak Natalia

      W tym celu przypatrywali się funkcjom jakie pełnią ich starsi koledzy i koleżanki, a na zbiórkach formacyjnych uczyli się podstaw służenia. Zadaniem każdego ministranta jest służba samemu Panu Jezusowi, poprzez pomaganie kapłanowi przy ołtarzu podczas sprawowanej Mszy Świętej i nabożeństw. „Króluj nam Chryste! Zawsze i wszędzie!” – tak brzmi pozdrowienie, którym posługują się szczególnie ministranci. Bycie ministrantem, to powód do dumy, ale także duże wyzwanie. Posługa ta jest nieustanną pracą nad sobą podczas wypełniania obowiązków ministranta, to dawanie przykładu innym, to służba Panu Bogu i drugiemu człowiekowi.

      Wszystkim chłopcom i dziewczętom będącym w szeregach Liturgicznej Służby Ołtarza i Bielanek w naszej parafii, będącym szczególnie powołanymi do bycia młodymi przyjaciółmi Pana Jezusa, życzymy wszelkich potrzebnych łask do odważnego pogłębiania i podtrzymywania przyjaźni z Nim. Życzymy, abyście codziennie odkrywali piękno posługi, jaką przyszło wam pełnić. Bądźcie z niej dumni i starajcie się wypełniać ją jak najsumienniej i z sercem oddanym Bogu.


SPOTKANIE DUSZPASTERSTWA INTELIGENCJI KATOLICKIEJ

 

       13 listopada 2017 r. po Mszy świętej wieczornej odbyło się comiesięczne spotkanie Duszpasterstwa Inteligencji Katolickiej. W tym miesiącu gościem naszym był ks. Jarosław Szpolorowski z wykładem „Symbolika w liturgii”.

Najbardziej polecane pozycje w których omówione są symbole, znaki i gesty wykonywane w czasie liturgii, to:

„Świat symboliki chrześcijańskiej” – Dorothea Forstner,

„Leksykon symboli liturgicznych” – ks. Bogusław Nadolski.

     Wykładowca przybliżył pojęcie znaczenia słowa „symbol”. Symbole ze względu na znaczenie dzielimy na naturalne i umowne. Symbole naturalne przekazują pewną treść bez objaśnień, symbolom umownym, to my nadajemy pewną treść. Symbole liturgiczne to symbole mieszane.

       Znak krzyża pojawiał się również w innych kulturach. Zaczął być stosowany przez chrześcijan dopiero od IV w. Znak krzyża w liturgii ewoluował. Wykonywanie znaku krzyża stanowi syntezę chrześcijaństwa, odniesienie do śmierci Chrystusa. Jest również znakiem zwycięstwa. Czyniono go tylko kciukiem,  mniej więcej około VIII w. mnisi wprowadzili do liturgii czynienie znaku krzyża na czole, piersiach, ramionach. Prawosławni, czyniąc znak krzyża, znaczą najpierw ramię prawe (katolicy lewe) dla podkreślenia tradycyjnego przekonania, że prawa strona jest szczęśliwa.

Pewne symbole są w liturgii niezmienne:

 • symbol krzyża
 • symbol chleba i wina.

     W liturgii są również wykonywane znaki ustanawiające, czyli wyjaśniające, np.: namaszczenie, nałożenie białej szaty, zapalenie świecy chrzcielnej. Są one dostosowane do kontekstu. Nie są znakiem ściśle sakramentalnym. Ks. Jarosław zapoznał nas również z różnymi symbolami krzyża. Po skończonej prelekcji, słuchacze mogli zadawać pytania, na które gość chętnie odpowiadał.

Dziękujemy za Ks. Jarosławowi za ciekawe zapoznanie z symbolami naszej liturgii.

Zapraszamy wszystkich chętnych na kolejne spotkanie już 11 grudnia.

 


OBŁÓCZYNY ALUMNA WOJCIECHA

 

23130595_1517312238324177_1931897851278807036_n

     Obłóczyny, to uroczyste przywdzianie sutanny. Sutanna, to strój duchownych i tych, którzy przygotowują się, by zostać księżmi.

       W dniu 30 października 2017 r. podczas Mszy Świętej o godz.15.00. alumn Wojciech Wolny wraz z 4 współbraćmi z III roku seminarium duchownego we Włocławku przyjął sutannę z rąk JE Bpa Stanisława Gębickiego. Obecny rok akademicki 2017/2018 jest 449. w historii włocławskiego seminarium. Uroczystość odbyła się w Kościele Seminaryjnym p.w. św. Witalisa we Włocławku.

      Alumnom towarzyszyli Księża proboszczowie z rodzinnych parafii oraz Księża wikariusze. Z naszej parafii udział w uroczystości brali Ks. Proboszcz Andrzej Jaworski, Ks. Piotr Kowalski oraz rodzina i przyjaciele kleryka. W homilii ks. Jacek Bartczak przywołał słowa listu, jaki otrzymał od swego przyjaciela pewien kleryk, gdy po raz pierwszy założył sutannę. Oto czego dowiedział się o sutannie: Sutanna. Dzisiaj w Twoich oczach jest piękniejsza od sukni panny młodej. Jesteś w niej szczęśliwy i słusznie. Czekałeś na nią od początku seminarium. Mam nadzieję, że będziesz w niej tak samo szczęśliwy, gdy zacznie być dla Ciebie i tym, do myślenia o czym skłania jej kolor – śmiertelnym giezłem, mundurem do umierania. Dzisiaj jest suknią ślubną, którą się zachwycasz Ty, Twoi bliscy i przyjaciele. Bądź nią tak samo zachwycony, gdy zacznie być samotnią, klatką, piecem, w którym Bóg będzie Cię przetapiał i oczyszczał, niespokojnym eremem. Ta suknia ślubna, kiedy trzeba, będzie Ci też pancerzem – o ile zechcesz o tym pamiętać i z niego skorzystać. Chodzenie w sutannie może i powinno być samo w sobie modlitwą, ale nie staje się nią automatycznie przez zapięcie guzików. Kieszenie. Te głębokie są po to, żebyś miał gdzie schować to wszystko, czym będziesz obdarowywał ludzi. Miej zawsze co dać potrzebującym i dzieciom. Pamiętaj, że ludzie będą Ci bardziej wdzięczni za dwuzłotówkę, uśmiech i dobre słowo niż za piękny śpiew chorału. Bo ludzie przede wszystkim potrzebują usłyszeć, że są kochani. A jeszcze bardziej niż usłyszeć, potrzebują zobaczyć, że to prawda. Wewnętrzna kieszeń na piersi. Wbrew temu, co twierdzą arbitrzy arcykapłańskiej elegancji, nie jest wcale do trzymania w niej drogiego pióra. Noś w niej listy, na które nie wiesz, jak odpisać, kartki z imionami tych, za których obiecałeś się modlić, rachunki, które postanowiłeś zapłacić za innych, adresy, pod które wiesz, że trzeba będzie pójść, bo same nigdy nie przyjdą, zdjęcia psów, kotów, wnucząt i zakochanych, liście i rysunki podarowane Ci przez przedszkolaki. Niech ta kieszeń będzie zawsze wypchana. Niech sutanna plącze Ci się między nogami i przeszkadza, kiedy będziesz próbował puszyć się jak paw i zamiatać ogonem swoich ambicji. Obyś się zawsze o nią potknął, kiedy będzie Cię niosło na bezdroża. A będzie. Ale nie bój się jej podwinąć i biec do potrzebującego brata. Choćbyś miał się ośmieszyć, wyglądając jak pajac. Rękawy można zakasać bardziej niż ten symboliczny mankiet. On przypomina o tym, że sutanna to nie galowy mundur, ale strój do roboty. Jednak zakasuj rękawy tylko do pracy, którą On Ci poleci wykonać. Nigdy do rewolucji własnego pomysłu. Życzę Ci, żeby na Twojej sutannie pojawiły się białe ślady od soli. Na plecach od potu, a na piersi od łez – Twoich własnych i tych, którzy wtuleni w Ciebie będą Ci się wypłakiwać z tysiąca małych i wielkich, śmiertelnie poważnych i zupełnie głupiutkich żalów. I życzę Ci, żeby te ślady pojawiły się dużo szybciej, niż pojawią się białe ślady w Twoich włosach. Nie bój się jej pognieść i pobrudzić, rzucając na pomoc potrzebującym i rannym. Niech Ci jej nie będzie szkoda na bandaże i opatrunki na rany człowieka. Pamiętaj, że w razie ostatecznej potrzeby można na upartego zrobić z niej płaszcz lub namiot. Niech szybciej wyświeci Ci się na kolanach i ramionach – od modlitwy i dźwigania ludzkich brzemion– niż na tyłku i łokciach – od wygodnego siedzenia i przepychania się w tłumie. Kochaj ją, a nie siebie w niej. A przede wszystkim kochaj Kościół, który Ci ją dziś daje. A jeszcze bardziej Jezusa, który dał Ci Kościół, a Ciebie Kościołowi, za co i ja Mu dzisiaj tak bardzo dziękuję. Pamiętaj, że Twoja sutanna nie jest opakowaniem gotowego produktu. Pan odział Cię nią, by miłosiernie zakryć Twoje braki. Wiedząc to będziesz szczęśliwy (por. J 13,17).

      Módlmy się za alumna Wojciecha. Niech dobry Bóg błogosławi mu na wybranej drodze powołania.

 


 SPOTKANIE DUSZPASTERSTWA INTELIGENCJI KATOLICKIEJ

 

IMG_0293

       W dniu 9 października 2017 po Mszy Świętej wieczornej, w ramach Duszpasterstwa Inteligencji Katolickiej odbyło się pierwsze spotkanie po wakacyjnej przerwie z prałatem, ks. Dariuszem Kalińskim nt: „Historia zbawienia w Godzinkach o Najświętszej Maryi Pannie i Różańcu”.

     Historia zbawienia czyli to, co Pan Bóg działa dla naszego zbawienia. Historia zbawienia zaczyna się od stworzenia świata. Zarówno Godzinki i Różaniec opowiadają historię zbawienia. Godzinki szerzej opowiadają historie zbawienia niż Różaniec. Różaniec opowiada historię Jezusa. Godzinki zostały przygotowane przez kapłanów z zakonów, żeby włączyć ludzi świeckich w modlitwę całego Kościoła. Godzinki podzielone są na poszczególne części, (podobnie jak Brewiarz – modlitwa kapłańska) i nazwę swą wzięły  od godzin brewiarzowych – pór odmawiania poszczególnych części. Autorstwo Godzinek przypisuje się bł. Władysławowi z Gielniowa. Modlitwa kapłańska oparta jest na Psalmach. Kapłan przypomina sobie, co Bóg zrobił dla naszego zbawienia. W Godzinkach czcimy Matkę Przenajświętszą wspominając dzieła zbawcze Boga.

        W Jutrzni nazywamy Maryję Gwiazdą Porankową, gdyż Maryja niesie światło w miejsce upadłego Anioła – Lucyfera. Jest uznana za Królową Aniołów. Analizując poszczególne tytuły Maryi, mamy odniesienie do Pisma Świętego. Bóg zawsze dbał byśmy byli zbawieni, szczęśliwi. Czasami nie zdajemy sobie sprawy, za co Pana Boga w Godzinkach chwalimy. W Godzinkach zawarta jest historia zbawienia bardzo szeroko, od stworzenia świata po Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Do zrozumienia Godzinek potrzebna jest znajomość Starego i Nowego Testamentu.

        W Różańcu ukazana jest historia zbawienia. Różaniec, Godzinki – to droga za Jezusem. Modlitwa różańcowa jest bardzo ważną i trudną rozmową z Bogiem, kontemplacją Boga. Modlitwa różańcowa, to opowieść o życiu Syna Bożego, cudowna historia naszego zbawienia. To obrazy tajemnic naszej wiary. Papież Jan Paweł II wzbogacił modlitwę różańcową o Tajemnice Światła. Pamiętajmy, że cuda czyni Pan Bóg a nie Maryja.

       Ks. Prałat zachęcił nas do codziennej modlitwy różańcowej, rozważając tajemnice Boże. Odmawiając Różaniec uczymy się iść za Jezusem.

       Zapraszamy na następne spotkania:

13 listopada 2017 – „Symbolika w Liturgii i jej znaczenie – ks. J. Szpolorowski

11 grudnia 2017 – prelekcję wygłosi ks. D. Stawicki

15 stycznia  2018 – spotkanie opłatkowe

12 lutego 2018 – „Czy Pan Bóg żąda ofiar z ludzi?” – ks. L. Pawlak

12 marca 2018 – „Losy Kościoła zduńskowolskiego i jego pasterzy” – M. Budkiewicz

9 kwietnia 2018 – spotkanie wielkanocne

14 maja 2018 -0 „Czy św. Marek myli się w swoich wypowiedziach geograficznych?” – ks. L. Pawlak

Czerwiec 2018 – pielgrzymka.

 


 Faustyna-kanonizacja16411555XIV diecezjalny Kongres Kół Żywego Różańca w Świnicach Warckich

 

     W dniu 7 października 2017 r. w pierwszą sobotę miesiąca, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej wraz z ks. Cezarym wyruszyliśmy rano na XIV diecezjalny Kongres Kół Żywego Różańca do Świnic Warckich. Pierwszym przystankiem autokarowej pielgrzymki był Głogowiec – miejsce narodzin Heleny Kowalskiej, późniejszej św. Faustyny.  Od domu urodzenia do Kościoła parafialnego – sanktuarium Urodzin i Chrztu przyszłej świętej –  szliśmy z jej  relikwiami odmawiając modlitwę różańcową i śpiewając pieśni maryjne, w duchowej łączności z pielgrzymami zgromadzonymi wzdłuż granic Polski.

      O godz. 12 uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, którą celebrował pasterz diecezji, ks. bp Wiesław Mering wraz z przybyłymi kapłanami. Ks. biskup wygłosił również homilię. Pasterz diecezjalny wyjaśniał znaczenie modlitwy różańcowej oraz zachęcił do codziennego odmawiania najlepiej wszystkich czterech części różańca lub choćby jednej części.  Ks. bp nawiązał również do ogólnopolskiej inicjatywy „Różaniec do granic”. Hierarcha powiedział, że w dzisiejszym świecie, kiedy dzieje się wiele niepokojących zdarzeń, zarówno na świecie, w Europie jak i naszej Ojczyźnie powinniśmy powierzać wszystkie trudne sprawy Panu Bogu poprzez modlitwę różańcową.

      Ks. biskup wspomniał, że zarówno św. Faustyna, jak i św. Maksymilian, pochodzący ze Zduńskiej Woli, to dwoje największych świętych znanych na całym świecie – obok św. Jana Pawła II – pochodzących z diecezji włocławskiej. Po  Eucharystii posileni duchowo był czas na wzmocnienie sił fizycznych – pyszną, gorącą zalewajkę. O godzinie 15.00 odmówiliśmy wspólnie z ks. bpem i kapłanami Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Mimo, że byliśmy troszkę zziębnięci, do domów wracaliśmy z gorącymi sercami i w świetnych humorach.

       Bóg zapłać ks. Czarkowi za trud zorganizowania pielgrzymki.

.


IMG_1878

 DIECEZJALNA PIELGRZYMKA

 -KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA-

W LICHENIU

 

       „Idźcie i głoście” to myśl przewodnia tegorocznej Pielgrzymki Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania Diecezji Włocławskiej do Lichenia. W środę, 4 października, grupa 40 osobowa wyruszyła z naszej parafii do Sanktuarium Matki Bożej na to wielkie diecezjalne święto młodych.  Przed cudownym obliczem Matki Licheńskiej modliła się tego dnia wspólnota łącznie około 3 tysięcy kandydatów do sakramentu bierzmowania wraz z kapłanami i katechetami. Młodzi, jak co roku, jednoczyli się na wspólnej Eucharystii pod przewodnictwem Pasterza naszej diecezji ks. bp Wiesława Meringa, a także mieli okazję do doświadczenia miłosierdzia Bożego w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Świadectwo wiary, które głęboko młodym zapadło w pamięci, przedstawił w swoim słowie ks. Jakub Bartczak. Ewangelizował zebranych w rytm muzyki hip-hop, dzieląc się świadectwem spotkania żywego Boga w swoim życiu. W swoim słowie wygłoszonym podczas homilii ks. Jakub zachęcał do pójścia za Jezusem, pomimo trudności, których nie brakuje w życiu każdego człowieka. Każdy człowiek, jak mówił kapłan, ma w sobie potrzebę kochania i bycia kochanym. Dlatego zapraszał, by z odwagą pójść za Jezusem, bo to przygoda z Kimś, kto nas bardzo i bezgranicznie kocha. Młodzi tego dnia zawierzyli swoje życie Matce Bożej Licheńskiej. Na zakończenie pielgrzymki pątnicy uczestniczyli we wspólnej agapie. Nie zabrakło chwil zadumy i modlitwy w najważniejszych miejscach Lichenia, a także czasu na podziwianie uroków tego miejsca.


21875598_1839592806055584_2524976_o

„KROMKA CHLEBA DLA SĄSIADA”

–  OGÓLNOPOLSKA AKCJA CARITAS –

 

 

         W ramach ogólnopolskiej akcji „Kromka chleba dla sąsiada”, która ma na celu Caritas w dniu 19 września wolontariusze Parafialnego Zespołu Caritas wzięli udział w zbiórce żywności w dwóch sklepach sieci „Biedronka”. Zebrano produkty spożywcze w ilości 252 kg, z przeznaczeniem dla osób samotnych i starszych objętych pomocą charytatywną w parafii św. Pawła Ap w Zduńskiej Woli. Celem akcji było także zwrócenie uwagi lokalnego środowiska, ale także mieszkańców całej Polski, na potrzeby i los tych osób. Oprócz wolontariuszy działających przy parafii bardzo chętnie włączyła się młodzież ze Szkolnego Koła Caritas działającego w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi oraz młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zduńskiej Woli. Także i w tym roku liczna grupa młodych ludzi odpowiedziała pozytywnie na apel o pomoc w akcji i z zaangażowaniem włączyła się w te działania.

     Dziękujemy wszystkim, którzy zarówno zaangażowali się w organizacje akcji jak i wszystkim którzy w tym dniu wsparli potrzebujących. Był to piękny wyraz łączności z tymi osobami, ale i symbol Caritas, czyli praktycznej i mądrej miłości, która rozumie że najważniejsza rzeczą jest dzielenie się sercem z innymi.


  RUSZAJ, RUSZAJ, RUSZAJ TAM…PIESZA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

 

IMG_4299         „Dziękuję wam za wasz trud i proszę, wśród intencji, które za chwilę przedstawicie Maryi, niech będą i te o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne w naszej diecezji oraz o zgodę w naszej ojczyźnie„ – powiedział bp Stanisław Gębicki witając pielgrzymów pieszych ze Zduńskiej Woli, którzy 24 sierpnia br. weszli na Jasną Górę.

        Pielgrzymi z naszego miasta wyruszyli 22 sierpnia i po trzech dniach dotarli do Czarnej Madonny. W pielgrzymce zduńskowolskiej wędrowało 195 osób, a wśród nich 6 księży i 4 kleryków. W powitaniu brali udział pielgrzymi duchowi, którzy w liczbie 350 osób do Częstochowy przyjechali autokarami ze Zduńskiej Woli.

      Następnego dnia, 25 sierpnia br. o godz. 8.00 Mszy św. dla pielgrzymów w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej przewodniczył ks. bp Stanisław Gębicki. Homilię wygłosił ks. prał. Dariusz Kaliński. Przypominając okoliczności, w jakich król Jan Kazimierz obwołał Maryję Królową, kaznodzieja podkreślił, że „panuje Ona w naszych sercach jako Królowa Polski nieprzerwanie, mimo utraty na długi czas politycznej niepodległości Polski. Przetrwaliśmy niewolę, ponieważ od tamtej chwili, już na zawsze mamy swoja władczynię i Królową. Która pomaga nam zachować tożsamość narodową, tradycje i wartości”. Nawiązując do jubileuszu 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej ks. Kaliński powiedział: „Tę szczególną więź Polaków z Maryją dostrzegł w 1717 roku papież Klemens XI, koronując jasnogórską ikonę Maryi, jako pierwszy na świecie wizerunek Bogarodzicy poza Rzymem, koronami papieskimi”. Wskazując na zadania, jakie płyną z przeżywania jubileuszu koronacji, kaznodzieja zachęcał do naśladowania Maryi, która „inspiruje i pokazuje, jak świadczyć o Jezusie”.

           Po uroczystościach odpustowych Matki Bożej Częstochowskiej, 27 sierpnia pielgrzymka wyrusza w drogę powrotną, aby 29 sierpnia dotrzeć do domów.


caritas 1

Tornister Pełen Uśmiechów 2017

 

         Wzorem lat ubiegłych, także i w tym roku, nasza Parafia brała udział w ogólnopolskiej akcji „Tornister Pełen Uśmiechów”.  Parafialny Zespół Caritas przygotował dla swoich podopiecznych 33 plecaki z przyborami szkolnymi oraz 8 dodatkowych wyprawek szkolnych.  Środki na zakup tornistrów i wyprawek pochodzą z ofiar zbieranych na ten cel i wyniosły 2500 złotych. Dzięki ofiarności darczyńców wiele dzieci może rozpocząć nowy rok szkolny z uśmiechem na twarzy. Bóg zapłać za hojne serca.


ELBLĄSKA PIESZA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

PRZYSTANEK- ZDUŃSKA WOLA

 

 

 20729177_1549831825038429_6435221811583699501_n

           W roku 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze, Zduńska Wola stała się ponownie przystankiem Elbląskiej Pieszej Pielgrzymki do częstochowskiego sanktuarium. Tradycyjnie gościliśmy grupę Franciszek z Elbląga, Pomezanię z Iławy oraz pierwszy raz Adalbertus z Prabut. Razem przybyło do nas 138 pątników. Wieczorem 7 sierpnia wszyscy pielgrzymi wraz z goszczącymi ich w swoich domach parafianami, uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim. Natomiast rano 8 sierpnia wszyscy zjednoczyli się na wspólnej Eucharystii po której nastąpił wymarsz na dalszy szlak pielgrzymkowy. Wszystkim pielgrzymom życzymy radosnego i owocnego czasu wędrowania do tronu Jasnogórskiej Pani. Niech Dobry Bóg wylewa na Was swoje Łaski. Bóg zapłać wszystkim parafianom, którzy przyjęli pielgrzymów pod swój dach. Świadectwa pątników potwierdzają nierzadko, iż pobożność, gościnność i ofiarność goszczących ich w swych domach parafian, wpisują się głęboko w pamięć pielgrzymów, mobilizując do większego otwarcia się na rekolekcje w drodze.


A świątynia wzrasta na chwałę Bogu i pożytek wierzących…

 

20170729_083626

        W lipcu br. została zainstalowana konstrukcja dachu kościoła z drewna klejonego. Całość prac trwała około trzech tygodni. Koszt inwestycji to 536 280 złotych. Zakończono prace przy dachach niskich kościoła. Obecnie trwają prace przy deskowaniu dachu głównego, który zostanie pokryty papą. Za kilka lat planowane jest pokrycie blachą. Zostały zamówione okna, aby zamknąć budynek świątyni. Ościeżnice okienne będą wykonane z aluminium, w które następnie zostaną wstawione witraże.


fatimaPIELGRZYMKA DO FATIMY

 

     9 lipca br. rozpoczęła się pielgrzymka parafialna do Fatimy. Pierwszej grupie liczącej 49 osób przewodził ks. proboszcz Andrzej. Opiekę duszpasterską sprawowali prócz niego także ks. Janusz Małecki, ks. Grzegorz Guć i diakon Piotr. W drugiej – 42-osobowej grupie, ruszającej na pielgrzymi szlak dzień później, przewodnikiem był ks. Piotr, a wśród księży byli ks. Łukasz Ściślewski, ks. Damian Sochacki i ks. Michał Kamiński.

        Pierwszym miastem odwiedzonym przez pielgrzymów była Coimbra, która w latach 1131–1255 była stolicą Portugalii. Jest to miasto z piękną, romańską katedrą z XII w. oraz najstarszym uniwersytetem w tym kraju. Kolejnym punktem pielgrzymki było Porto, słynące nie tylko z win, ale i gotyckiego kościoła św. Franciszka, dwukondygnacyjnego mostu im. Ludwika I oraz przepięknego nabrzeża zwanego Cais da Ribeira, które jest na światowej liście UNESCO. W drodze do Fatimy pielgrzymi odwiedzili także Bragę, a w niej katedrę z XI wieku oraz  Guimaraes – pierwszą stolicę kraju. W tym miasteczku w 1109 r. urodził się pierwszy król Portugalii, a niedługo później rozpoczęła się tu rekonkwista – walka o wypędzenie Maurów z Europy. Trzeciego dnia pielgrzymowania główny cel – Fatima – został osiągnięty. Pielgrzymi przez dwa następne dni uczestniczyli w Mszach Świętych, wieczornych procesjach fatimskich, drodze krzyżowej oraz zobaczyli domy Łucji, Hiacynty i Franciszka, a także zwiedzali muzeum fatimskie, Bazylikę Matki Bożej Różańcowej, gdzie znajdują się groby wizjonerów i nową Bazylikę Trójcy Przenajświętszej.

      W przedostatnim dniu wyjazdu, pielgrzymi zobaczyli z bliska cud eucharystyczny w kościele w Santarem oraz spacerowali po malowniczym, średniowiecznym miasteczku Obidos, które jest nazywane miastem kobiet, ze względu m.in. na ogromną ilość kwiatów i roślinności. Ostatnim punktem na pielgrzymim szlaku była Lizbona – obecna stolica. Tutaj uczestnicy wyjazdu zwiedzali stare miasto, kościół i miejsce narodzenia św. Antoniego, zamek św. Jerzego oraz klasztor hieronimitów.

       Pielgrzymka zakończyła się 16 lipca dla grupy pierwszej, a dzień później dla grupy drugiej. Wszyscy pielgrzymi z masą pamiątek, pięknych zdjęć i niezapomnianych widoków wrócili do Polski z wielką radością.


19250296_1446527598747317_418043624_oWYPOCZYNEK MINISTRANTÓW I BIELANEK

 

    W dniach od 16 do 22 czerwca br. grupa ministrantów i bielanek naszej parafii, pod opieką ks. Piotra, ks. Cezarego i pani Anny Kubińskiej, udała się na letni wypoczynek do Krakowa. Nasza podróż prowadziła po torach – pociągiem Intercity. Sobota minęła nam pod znakiem wody – na zewnątrz padał deszcz, a cała grupa korzystała z atrakcji Parku Wodnego w Krakowie. Niedziela to Dzień Pański – byliśmy w centrum św. Jana Pawła II i Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Po Mszy Świętej i krótkim odpoczynku ruszyliśmy na Wawel. Odwiedziliśmy Zamek Królewski i Katedrę na Wawelu, następnie Traktem Królewskim przemieściliśmy się na Rynek. Poniedziałek to dzień pełen emocji i adrenaliny, ponieważ bawiliśmy się w Energylandii. Zabawa była wyśmienita. Wtorek minął pod znakiem kontemplacji – Opactwo Benedyktynów w Tyńcu i Stare Miasto. Kolejny dzień to wizyta w Krakowskim Ogrodzie Zoologicznym i zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce.

     Czas  szybko ucieka – tak też i nasz wyjazd dobiegł końca. W dniu 22 czerwca, po śniadaniu i wykwaterowaniu udaliśmy się w drogę powrotną  i przed wieczorem dotarliśmy cali i zdrowi do naszych domów.


symbol BC 1UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ

     Radość budziła nasze serca, gdy dziś, w tak licznej wspólnocie tysięcy wiernych, mieliśmy okazję podążać ulicami naszego miasta za Panem ukrytym w Najświętszym Sakramencie. To wielkie święto ku czci Ciała i Krwi Pana Jezusa, zjednoczyło wspólnoty wszystkich zduńskowolskich parafii.

     Z Panem Bogiem, który pozostał z nami pod postacią chleba i wina oraz karmi nas swoim Słowem, spotkaliśmy się podczas uroczystej Mszy Świętej w Bazylice Mniejszej p.w. Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli. Eucharystii przewodniczył dziekan zduńskowolski ks. prał. dr Dariusz Kaliński. Pochylając się nad Słowem Bożym, celebrans przypomniał wiernym o św. Bracie Albercie Chmielowskim, którego rok obecnie obchodzimy w naszym Kościele.  To ten Święty miłując Boga pokazał jak należy czynić miłosierdzie stając się bezinteresownym darem dla drugiego człowieka. Ze zjednoczenia się z Bogiem w Eucharystii możemy czerpać siłę do dawania siebie innym, do bycia dobrymi dla nich jak chleb.

      Po uroczystej Mszy Świętej uczestniczyliśmy w procesji ulicami miasta do czterech ołtarzy, przy których wsłuchiwaliśmy się we fragmenty Ewangelii nawiązujące do tematyki Eucharystycznej. Zgodnie już z tradycją naszego miasta poszczególne ołtarze przygotowali strażacy, rzemieślnicy, nasza Parafia p.w. św. Pawła Ap. oraz p.w. św. Antoniego. Uczestnicy procesji podążali za Chrystusem wychwalając go śpiewem „Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony…”. Wśród uczestników nie zabrakło także z naszej parafii Asysty niosącej chorągwie, wspólnoty Bielanek oraz grupy dzieci I Komunijnych, które w swych strojach sypały kwiaty przed Panem Jezusem.


IMG_0793PIKNIK RODZINNY – MARSZ DLA ŻYCIA

I RODZINY

 

     Pod hasłem „CZAS NA RODZINĘ” po raz piąty ulicami Zduńskiej Woli przewędrował Marsz dla Życia i Rodziny. Jak co roku miał on charakter bardzo radosny, rodzinny. Uczestnicy marszu wspólną wędrówką podkreślali, że ogromnie cenią sobie wartość, jaką jest rodzina i życie, które w niej się pojawia, wzrasta, rozwija. Uroczystości marszowe rozpoczęły się w Bazylice Mniejszej p.w. Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli o godz.12.00 , Mszą Św. pod przewodnictwem dziekana zduńskowolskiego ks. prał. dr Dariusza Kalińskiego. W nawiązaniu do przeżywanego tego dnia w Kościele uroczystości Zesłania Ducha Świętego Ksiądz Dziekan podkreślił, że tajemnicę jednego Boga w trzech Osobach człowiek jest w stanie przyjąć, ale nie zrozumieć. Życie to szkoła poznawania Boga, który uczy nas także, czym jest tajemnica małżeństwa i rodziny – mówił ksiądz dziekan. Dziś, kiedy współczesna rodzina jest w niebezpieczeństwie, „trzeba się nad nią pochylić, by mogła przetrwać”- apelował  ks. prał. dr D. Kaliński. Po Mszy Świętej ze śpiewem i uśmiechem na ustach, wędrowaliśmy wraz z całymi rodzinami na Piknik Rodzinny do Parafii p.w. Św. Pawła Ap. Jak co roku nie zabrakło kolorowych transparentów, banerów, balonów i wiatraczków. Do refleksji nad wartością rodziny zachęcała treść banerów wykonanych przez uczestników V Konkursu na Baner pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego: „Rodzina to jest siła”, „Boga – Rodzinę- Życie uwielbiam jawnie i skrycie”, „Rodzina! Rodzina! To w niej się wszystko zaczyna!”, „Fakt posiadania RODZINY rozjaśnia nawet najsmutniejsze miny”, „Czas ucieka, a rodzina czeka”. Konkurs rozstrzygnięto i nagrody wręczono zwycięzcom bezpośrednio po Marszu, na Pikniku Rodzinnym na terenie parafii p.w. Św. Pawła Ap. Uczestnicy marszu wraz wzięli udział w trwającym już na parafii Pikniku Rodzinnym.

      Organizacji Marszu w Zduńskiej Woli podjęło się Stowarzyszenie dla Życia i Rodziny w Zduńskiej Woli, a także zduńskowolskie parafie p.w. Św. Pawła Ap oraz p.w. Wniebowzięcia NMP które zjednoczyły się i współdziałały zarówno z osobami indywidualnymi jak i wspólnotami, organizacjami społecznymi. Patronat honorowy nad V Marszem dla Życia i Rodziny objął J. E. ks. bp Wiesław Alojzy Mering, a także Starosta Zduńskowolski, Prezydent Miasta Zduńska Wola, Wójt Gminy Zduńska Wola, Wójt Gminy Zapolice oraz Burmistrz Miasta i Gminy Szadek.  Patronat medialny nad Marszem już po raz piąty objęła telewizja Kablowa ZW MEDIA.

      Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali organizację Marszu swoją modlitwą, dobrym słowem, osobistym zaangażowaniem, a także finansowo.  W sposób szczególny dziękujemy wszystkim obecnym wśród nas wolontariuszom, osobom indywidualnym bez tego wparcia i pomocy, których nasze dzisiejsze święto nie miałoby takiego uroku.  Życzymy wszystkim, by radość z faktu posiadania rodziny i daru, jakim jest każde życie, pozostały w naszych sercach na zawsze. Już dziś zapraszamy za rok, na kolejne święto naszych rodzin na VI MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY wraz z Piknikiem Rodzinnym.


IMG_0849 PIKNIK RODZINNY – DZIEŃ DZIECKA

      Dziecko to dar, to znak Bożego błogosławieństwa. Tą prawdą radowaliśmy się w sposób szczególny podczas VIII Dnia Dziecka w naszej parafii. W tym roku ten ważny dla naszej wspólnoty dzień przypadł, gdy Kościół obchodził uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Mocy Ducha Świętego powierzaliśmy wszystkie dzieci i rodziny z naszej parafii, z naszego miasta, kraju. Jak co roku bowiem nasze spotkanie rozpoczęliśmy od spotkania z Chrystusem obecnym we Mszy Świętej odprawianej w murach budowanej świątyni. Eucharystii przewodniczył proboszcz parafii ks. Andrzej Jaworski. W słowie skierowanym do wspólnoty ks. proboszcz zwracał uwagę na te elementy życia we współczesnym świecie, które determinują sposób funkcjonowania dzieci, wpływają na nasze rodziny a także na hierarchię wartości, jakie człowiek przyjmujemy, jakimi żyjemy. Jak głosił kaznodzieja, często też nie doceniamy dobra, które mamy, ale potrafi nam ono przysłonić Boga. Zapominamy w tym wszystkim o odwiecznej prawdzie wyrażonej przez św. Augustyna, że „jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu”. Dzięki życzliwości proboszcza parafii p.w. św. Wojciecha w Broniewie – Ks. Zbigniewa Raja, oprawa muzyczna liturgii została pięknie wykonana przez scholę liczącą niespełna 30 dzieci, która specjalnie do nas na ten dzień przybyła.

       Po wspólnej modlitwie nastąpiła część zabawowo – rekreacyjna tj. Piknik Rodzinny. Tego dnia atrakcje znalazły się dla każdego: dla dzieci, dla młodych, dla rodziców, dla dziadków, osób starszych. Nie zabrakło wesołego miasteczka, dmuchanych zamków, rodeo, strzelnicy, zabawy fantowej, łowienia maskotek, konkursów i zabaw na scenie, malowania twarzy, kolorowych warkoczyków, a także stoisk gastronomicznych, lodów dla dzieci, waty cukrowej, popcornu. Każdy sam lub z całą rodziną czy bliskimi mógł nabyć zdjęcie z tzw. fotobudki. Część artystyczną wypełniły występy: scholi parafialnej z Broniewa, a także zespołów tanecznych z Powiatowego Domu Kultury „Na Pięterku” w Zduńskiej Woli, prowadzonych przez instruktor Panią Edytę Kuldę oraz  przez Panią Katarzynę Kałuziak – Zespół Pieśni i Tańca „Zduńskowolanie” (akompaniament Pan Przemysław Rita). Ponadto na scenie wystąpił Zespół OneStage z Zapolic.  Wszyscy chętnie mogli wspólnie bawić się przy zumbie, którą poprowadziła instruktorka z Fitnes Club Family Center w Zduńskiej Woli. W tym dniu także do obecnych na Pikniku Rodzinnym dołączyli uczestnicy V Marszu dla Życia i Rodziny w Zduńskiej Woli. Rozstrzygnięta została V Edycja Konkursu na Baner pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego organizowanego przez Stowarzyszenie dla Życia i Rodziny w Zduńskiej Woli. W FINALE PARAFIALNEGO DNIA DZIECKA ks. Andrzej Jaworski proboszcz tut. parafii oraz ks. prał. dr Dariusz Kaliński proboszcz parafii  p.w. Wniebowzięcia NMP wręczyli nagrody dla zwycięzców Loterii Fantowej. Nagroda główna dla dzieci to rower ufundowany przez Pasaż Centrum i tablet od Centrum Budowlanego JODAR. Ponadto ogłoszone zostały wyniki V Turnieju Ministrantów w Piłkę Nożną o puchar Dziekana Zduńskowolskiego.

     Uczestnicy pikniku mogli zakupić rękodzieło wykonane przez mieszkańców Kenii, wspierając tym samym rodziny z tamtego kraju będące pod opieką s. Alicji Kaszczuk (Siostra Orionistka) Uczestnicy pikniku mogli zapoznać się z projektem „Matki mężne czy szalone” autorstwa pani  Marty Dzbeńskiej – Karpińskiej a także zakupić książkę będącą monografią Parafii Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli. Dorośli mogli także zdobyć niezbędną wiedzę  od  Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej. Podczas pikniku zorganizowana została także akcja „Pakiet dla malucha: kaszka i pielucha” – zbiórka artykułów niemowlęcych dla dzieci z Domu Samotnej Matki im. S. Leszczyńskiej w Łodzi. Rodzinny Piknik zakończył się koncertem grupy Góralska Hora, który  jest folkową kapelą muzyczną z polskich gór oraz ze Słowacji. Koncert okazał się dużą dawką pozytywnej i skocznej muzyki.

      Głównym organizatorem Pikniku był Proboszcz naszej parafii Ks. Andrzej Jaworski. W imieniu wszystkich dzieci i całych rodzin uczestniczących w tym wielkim święcie, składamy z serca płynące Bóg Zapłać!


833DIAKON PIOTR WOLNY

 

     Dnia 28 maja br. o godz. 15, w Bazylice Katedralnej we Włocławku ks. bp Wiesław Mering udzielił święceń diakonatu dziesięciu alumnom włocławskiego Wyższego Seminarium Duchownego, w tym alumnowi naszej parafii – Piotrowi Wolnemu. Uroczystość święceń zgromadziła wokół ołtarza wiernych, rodziny nowo ustanowionych diakonów, siostry zakonne, profesorów i moderatorów WSD, księży proboszczów. Kandydaci do przyjęcia świeceń odprawili tygodniowe rekolekcje wymagane przez prawo kanoniczne, pod kierunkiem ks. Pawła Pokory – ojca duchownego WSD.

     Nowo ustanowieni diakoni Kościoła Włocławskiego przyrzekali, zgodnie z obrzędem święceń, m.in. służbę Bogu i ludziom, zachowywanie celibatu, sprawowanie Liturgii Godzin, cześć i posłuszeństwo Pasterzowi Diecezji oraz wyrazili pragnienie, by „kształtować swoje postępowanie na wzór Chrystusa”. Po akcie przyrzeczenia nastąpiła litania do Wszystkich Świętych, podczas której kandydaci przyjęli postawę prostracji (leżenia krzyżem). Wybranym z Ludu Bożego klerykom, Ksiądz Biskup nałożył ręce oraz odmówił nad nimi modlitwę święceń, przekazał Ewangeliarz ze słowami: „Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś; wierz w to, co będziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz, i pełnij to, czego będziesz nauczać” (z obrzędu świeceń diakonatu).

     Diakonat jest w Kościele najniższym stopniem sakramentu święceń (wyższe stopnie to prezbiterat i biskupstwo). Diakoni mogą sprawować sakrament chrztu, udzielać Komunii Świętej, głosić Słowo Boże, sprawować sakramentalia, błogosławić, prowadzić pogrzeby. Strojem liturgicznym diakona jest dalmatyka, bądź stuła przewieszona przez lewe ramię, spięta u dołu. Wypełnianie święceń diakonatu jest bezpośrednim przygotowaniem do przyjęcia święceń prezbiteratu.


 DSC_9187  V TURNIEJ MINISTRANTÓW W PIŁKĘ NOŻNĄ O PUCHAR DZIEKANA ZDUŃSKOWOLSKIEGO

            W ramach Parafialnego Dnia Dziecka – Pikniku Rodzinnego w parafii św. Pawła Apostoła w Zduńskiej Woli, 27 maja 2017 roku odbył się turniej ministrantów w piłkę nożną o Puchar Dziekana Zduńskowolskiego. Do rywalizacji zgłosiły się zespoły ministrantów na poziomie szkół podstawowych i gimnazjalnych z parafii: św. Katarzyny z Korczewa, św. Maksymiliana Kolbe, św. Antoniego i św. Pawła Apostoła ze Zduńskiej Woli. Turniej został rozegrany na „Orliku” przy ul. Jasnej w Zduńskiej Woli. Po zaciętej rywalizacji i dopingu drużyn przez kolegów, rodziców i opiekunów drużyn ministranckich: ks. Pawła Koralewskiego opiekuna ministrantów z parafii św. Maksymiliana, ks. Piotra Kowalskiego opiekuna ministrantów parafii św. Pawła Apostoła, ks. Piotra Jaska ze wspólnotą ze św. Antoniego oraz  ks. Pawła Szudzika opiekuna ministrantów parafii Korczew. Rywalizacja zakończyła się następująco: Puchar Dziekana Zduńskowolskiego w kategorii szkoła podstawowa, zdobyli ministranci parafii św. Pawła Apostoła, drugie miejsce dla ministrantów parafii św. Katarzyny z Korczewa , trzecie miejsce dla ministrantów parafii św. Maksymiliana, a czwarte miejsce zajęli ministranci z parafii św. Antoniego.

       Puchar Dziekana Zduńskowolskiego w kategorii gimnazjum, zdobyli ministranci parafii św. Katarzyny z Korczewa, drugie miejsce dla ministrantów z parafii św. Maksymiliana,  trzecie miejsce dla parafii św. Pawła Apostoła, a miejsce czwarte zajęli  ministranci od św. Antoniego. Puchary i dyplomy wręczone zostaną w niedzielę 4 czerwca podczas Parafialnego Pikniku Rodzinnego. Turniej był koordynowany przez ks. Pawła Koralewskiego dekanalnego duszpasterza służby liturgicznej.


Pamiątka Piewszej Komunii Św.004I KOMUNIA ŚWIĘTA

A.D. 2017

„Panie dobry jak chleb…”

 

Jak co roku w maju nadszedł czas, kiedy dzieci przystępują po raz pierwszy do Sakramentu Eucharystii, lub przeżywają rocznicę tego wielkiego wydarzenia. W niedziele 14 i 21 maja 2017r. w naszej parafii do I Komunii Świętej przystąpiło 95 dzieci. Byli to odpowiednio uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10, a następnie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 z ZS nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli. Zarówno dla dzieci jak i ich rodziców była to szansa na przeżycie wielkiego święta miłości Boga do człowieka. Komunia Święta przypomina nam bowiem, że nie samym chlebem żyje człowiek, który jest ukochanym dzieckiem Boga. Jest Ona najzdrowszym pokarmem duchowym zarówno dla dzieci jak i młodzieży i dorosłych. Komunia Święta to karmienie się Bogiem, Jego obecnością i miłością. Przygotowania dzieci i ich rodziców do przyjęcia pokarmu świętości prowadził ks. Piotr Kowalski wraz z paniami Katechetkami z poszczególnych szkół. Każda grupa dzieci, która przystąpiła po raz pierwszy do Komunii Świętej miała okazję ugruntowania potrzeby jedności z Bogiem poprzez Biały Tydzień. Natomiast w niedzielę 28 maja br. swoją pierwszą rocznicę przystąpienia do I Komunii Świętej przeżywało w naszej parafii 64 dzieci wraz z rodzinami.

       I Komunia Święta, jej rocznica a także każda niedzielna Msza Święta są możliwością zbliżenia się całej rodziny, ale i zjednoczenia jej członków z Bogiem, źródłem miłości i pokoju. Niech te wielkie wydarzenia w życiu wszystkich tych dzieci i ich całych rodzin, będące szansą na pogłębienie przyjaźni z Bogiem, będą początkiem niekończącej się drogi życia zgodnego z zasadami Ewangelii.


 św. PawelSpotkanie Duszpasterstwa Inteligencji Katolickiej

W dniu 8 maja 2017 r. w święto św. Stanisława, głównego patrona Polski, po Mszy Świętej i Nabożeństwie Majowym odbyło się comiesięczne spotkanie Duszpasterstwa Inteligencji Katolickiej, na którym prelekcje wygłosił wikariusz naszej parafii, ks. Piotr Kowalski nt. „ Święty Paweł apostoł – Sługa Ewangelii”.

Wpływ, jaki Paweł wywarł i nadal wywiera na cywilizację świata, porównywalny jest jedynie z oddziaływaniem największych autorytetów myśli ludzkiej. Urodził się między 5 a 10 r. n.e.  Jego przygotowanie do ewangelizacji ujęte jest w Dziejach Apostolskich (Dz 26,12—18). Paweł, przemieniony  przez Chrystusa pod Damaszkiem, udał się najpierw na pustynię w Arabii, a później do Tarsu, aby tam w odosobnieniu i ukryciu przygotować się do podjęcia zadania głoszenia Ewangelii Chrystusa poganom. Późniejsza działalność dowiodła, że doskonała znajomość Pisma Świętego oraz zasad religii Mojżeszowej i metod nauczania stosowanych przez rabinów żydowskich pozwoliły Pawłowi efektywnie głosić Ewangelię. Znajomość języka greckiego, obyczajów religijnych, umiejętność posługiwania się przykładami z życia codziennego, a nawet z zawodów sportowych, znajomość literatury greckiej — to wszystko złożyło się na nieprzeciętną osobowość Pawła z Tarsu, Żyda, Greka i obywatela rzymskiego zarazem, człowieka o nieobliczalnych możliwościach i nieprzeciętnym umyśle.

       Na podbój świata dla Chrystusa wybiera się Paweł z Antiochii Syryjskiej, gdzie powstał pierwszy Kościół. Wraz z Barnabą postanowił udać się najpierw do Azji Mniejszej.Po powrocie z wyprawy, w 50 r. udali się do Jerozolimy, aby rozstrzygnąć spór dotyczący przyjmowania pogan do Kościoła. Zebrani na Soborze Jerozolimskim Apostołowie podjęli decyzję, aby nie obarczać obowiązkami obrzezania ani zachowywania szczegółowych przepisów Prawa Mojżeszowego tych chrześcijan, którzy nawracają się z pogaństwa.

       Następnie Paweł, w towarzystwie Sylasa, w roku 50 wyruszył w drugą podróż misyjną. Z Antiochii Syryjskiej dotarli do Azji Mniejszej. Zabrali ze sobą młodego Tymoteusza. W Troadzie dołączył do nich Łukasz, lekarz antiocheński.Wracając przez Efez, dotarli do Jerozolimy i Antiochii Syryjskiej.

      Trzecią wyprawę misyjną podjął Paweł w roku 53. Wyruszywszy z Antiochii Syryjskiej, drogą lądową przemierzył Azję Mniejszą. W drodze powrotnej wstąpił do Miletu, skąd dotarł do Palestyny.

        Po powrocie z trzeciej wyprawy misyjnej, w roku 58, Paweł został aresztowany i osadzony w więzieniu, początkowo w Jerozolimie, potem w Cezarei Nadmorskiej, aż do roku 60. Stamtąd odesłano Pawła, na jego prośbę, do Rzymu, aby jego sprawę rozpatrzył Trybunał Cesarski. Przez wzburzone Morze Śródziemne udał się pod eskortą do Rzymu. Podczas burzy statek uległ katastrofie i rozbitkowie cudem dotarli do Malty. Został biskupem Malty. Stamtąd przetransportowano Pawła do Rzymu, gdzie wyrokiem sądu Cezara został skazany na trzy lata aresztu domowego.

       Tak więc około roku 61 Paweł przybył po raz pierwszy do Rzymu, do którego od dawna się wybierał. Paweł szedł ku Rzymowi drogą Appijską, w kajdanach. Paweł znalazł się znowu w Rzymie w roku 67, w czasie prześladowania chrześcijan za panowania cesarza Nerona, gdzie stanął znowu przed sądem cesarskim, po prostu jako wierny chrześcijanin. Po drugim uwięzieniu w Rzymie, Paweł nie łudził się już co do losu, jaki miał go spotkać. W liście przesłanym umiłowanemu uczniowi — Tymoteuszowi, napisał jak w testamencie: „Krew moja ma już być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary dochowałem. Na koniec odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi wręczy Pan, sprawiedliwy Sędzia” (2 Tm 4,6).

      Cesarz Konstantyn Wielki w IV wieku zadedykował Apostołowi Pawłowi Bazylikę, którą wystawił nad jego grobem. W atrium Bazyliki wita nas posąg św. Pawła, dzierżącego w ręku miecz. Jest to symbol Jego męczeństwa, a także symbol zwycięskiego i skutecznego Słowa Bożego, którego był płomiennym głosicielem. Dla Ewangelii Chrystusa oddał wszystko.


 18338908_1971413183092220_197250642_oSAKRAMENT  BIERZMOWANIA

 

       W czwartek, 4 maja roku Pańskiego 2017, podczas Mszy Świętej o godzinie 17, młodzież z naszej parafii przyjęła Sakrament Bierzmowania z rąk Jego Ekscelencji ks. bp Stanisława Gębickiego. Eucharystię koncelebrowali Dziekan Zduńskowolski Ks. Prał. dr Dariusz Kaliński proboszcz parafii p.w. Wniebowzięcia NMP oraz ks. Andrzej Jaworski , proboszcz naszej parafii.

        Poprzez namaszczenie czoła i włożenie na nie ręki szafarza, młodzi chrześcijanie otrzymali dar samego Ducha Świętego. W ten sposób jeszcze mocniej zobowiązali się do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do jej bronienia. Tę prawdę młodzieży przekazywał także w swym słowie Ksiądz Biskup Stanisław. Szafarz bierzmowania przybliżył naszej wspólnocie fakty z życia św. Floriana, którego wspomnienie przypadało tego dnia w liturgii kościoła. Uznany za patrona strażaków, jak mówił Jego Ekscelencja, „pragnął żyć Ewangelią i pragnął zbawienia, głosił Ewangelię i głosił zbawienie”. A jako dojrzały wyznawca Chrystusa, który nigdy nie wyparł się swojej wiary, jest wzorem dla współczesnych chrześcijan.  Podczas Mszy Świętej młodzież bierzmowana otrzymała poświęcone przez Księdza Biskupa, krzyże jerozolimskie, jako pamiątkę zstąpienia na nich Ducha Świętego w Sakramencie Bierzmowania. W tym roku do Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej przystąpili m.in. uczniowie z PG nr 1, PG nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi oraz PG nr 2 w Zduńskiej Woli oraz dorośli. Młodzież przygotowali:ks. Cezary Garnuszek i pani Anna Cieślak – katecheci naszej parafii.


wielki-post2ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

 

         Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego to szczyt całego roku liturgicznego. Rozpoczęliśmy je Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej w WIELKI CZWARTEK, której przewodniczył ks. Piotr Kowalski. Tego dnia nasza uwaga skupiała się wokół wydarzeń z Wieczernika: ustanowienia Eucharystii i sakramentu Kapłaństwa. Jeden nie może istnieć bez drugiego. To dzięki nim rodzi się i żyje Kościół – Mistyczne Ciało Chrystusa. Błogosławiony bądź Panie Boże wszechświata za największe dzieło Chrystusa na tym Świecie – za obecność Boga po tej stronie nieba w Najświętszej Ofierze, pokarmie. Błogosławiony bądź Panie Boże za kapłanów ustanowionych dla tej Ofiary, za kapłanów zjednoczonych z Chrystusem, mających udział w Jego jedynym kapłaństwie. 

            Jak w homilii wspominał Proboszcz ks. Andrzej Jaworski –w Wielki Czwartek właśnie przypadała VIII rocznica powołania naszej parafii Św. Pawła Ap. (13 kwietnia 2009 – 13 kwietnia 2017r.). W tym szczególnym dla nas dniu nasza wspólnota parafialna dziękowała Bogu za ten dar i wszystkie łaski jakimi Pan Bóg ją obdarza od czasu istnienia. Nie ustawajmy w polecaniu w modlitwie naszej wspólnoty parafialnej, a w tym wszystkich ludzi dobrej woli – „inwestorów budowy kościoła”.

              W WIELKI PIĄTEK swoją uwagę skupialiśmy wokół męki i śmierci Chrystusa. Tego dnia nie odprawiana jest Msza Święta. Przez cały dzień czuwać mogliśmy przed Najświętszym Sakramentem znajdującym się w ciemnicy. Wieczorem natomiast uczestniczyliśmy w Liturgii Wielkiego Piątku, której przewodniczył ks. Cezary Garnuszek. W homilii ks. Cezary pobudzał zgromadzonych do refleksji nad krzyżem, nad jego miejscem w życiu każdego z nas, nad naszym osobistym stosunkiem do krzyża. W nim skrywa się największa tajemnica – to „zbawienie przyszło przez krzyż”. W naszej wspólnocie po wysłuchaniu Słowa, modliliśmy się za wszystkie stany Kościoła i cały świat. Podczas adoracji KRZYŻA każdy z nas osobiście poprzez przyklęknięcie i symboliczny pocałunek, mógł wyrazić osobiste przyjęcie odkupienia. „Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia” (1Kor 1, 18) Po adoracji i obrzędach Komunii, Najświętszy sakrament został przeniesiony do grobu, co przypominało zdjęcie z krzyża i pogrzeb Chrystusa. Ostatnia modlitwa przy grobie wskazywała jednak nadzieję.

         W modlitewnej zadumie trwaliśmy do obchodów Wigilii Paschalnej w WIELKĄ SOBOTĘ. Ta wielka uroczystość prowadziła nas przez Liturgię Światła, Liturgię Słowa, Liturgię Chrzcielną i Liturgię Eucharystyczną. Przewodniczył jej ks. Piotr Kowalski. W wygłoszonej homilii kapłan podkreślał fakt, iż Wielka Noc jest „sercem kalendarza chrześcijańskiego”. Tej bowiem nocy z życia w grzechu, śmierci przechodzimy do nowego życia, do miłości. Kapłan zwrócił uwagę byśmy nie ustawali w tym Cudzie, który nie kończy się tej nocy, a trwa podczas każdej Eucharystii.


Rekolekcje Wielkopostne dla Inteligencji

 

         W dniach 9 – 11 kwietnia br. odbyły się w naszej parafii pod patronatem Klubu Inteligencji Katolickiej otwarte Rekolekcje Wielkopostne dla Inteligencji, które prowadził ks. Rafał Jańczak – wikariusz Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu. W zamyśleniach wielkopostnych Rekolekcjonista podawał przykłady z życia wzięte, które pomogły nam zrozumieć, że na te same rzeczy możemy patrzeć różnie. Podobnie, słysząc te same słowa możemy reagować odmiennie. Często zdarza się nam, że nie zgadzamy się z Panem Bogiem i twierdzimy, że Bóg się myli, ze to my mamy rację. Dzieje się tak zwłaszcza w chwilach doświadczeń, np. gdy umiera nam ktoś bliski. Czasami płacz może być modlitwą, jak to uczynił Piotr po trzecim zaparciu się Jezusa. Na zakończenie pierwszego dnia ksiądz życzył dobrego wzroku i otwartych uszu oraz zachęcił do udziału w dalszych dniach nauk rekolekcyjnych. Ks. Rafał przybliżył rozumienie słów, co znaczy patrzeć pokornym wzrokiem i słuchać z otwartym sercem. Na podstawie usłyszanej Ewangelii, o Marii, która wylała olejek za 300 denarów na stopy Jezusa i wytarła Jego nogi swoimi włosami Rekolekcjonista wytłumaczył „fałszywą pokorę” Judasza, która i nas czasami charakteryzuje. We wszystkich sprawach zawsze powinniśmy stawiać Pana Boga na pierwszym miejscu. Trzeba uczynić refleksję, czy jest ktoś lub coś dla mnie na pierwszym miejscu, zamiast Pana Boga.Bóg ma plan na nasze życie. Ale nie tylko Bóg,. Szatan ma również plan na nasze Zycie. Przyjrzyjmy się, czy czasami nie realizujemy planu Szatana.Miłość to nie uczucie, to postawa czynienia dobra i stawianie szczęścia drugiej osoby, wyżej niż swoje.  Nie mylmy miłości z zakochaniem. Nie ma większej miłości, od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich (J. 15,13). Bóg wiedział, że będziemy Go zdradzać, że będziemy grzeszyć, a  mimo to nas umiłował.Ksiądz Rafał zachęcił nas do świadectwa słowami „Miłujmy się nie tylko w czasie wielkanocnym. Niech te nauki rekolekcyjne opromieniają nasze życie w ciągu roku”.

        Dziękujemy Księdzu Rekolekcjoniście za wygłoszone do nas słowo, zainspirowanie nas do myślenia nad swoją postawą wobec  Pana Boga i innych ludzi oraz Księdzu Proboszczowi i Księżom wikariuszom za umożliwienie udziału w Rekolekcjach w naszej parafii.

Bóg zapłać!


images 1DIECEZJALNE ŚWIĘTO MŁODYCH

 

      Od 1986r. zgodnie z wolą papieża Jana Pawła II w Niedzielę Palmową obchodzony jest Światowy Dzień Młodzieży. Uroczystości centralne miały miejsce w Watykanie a ponadto w każdej diecezji kościoła katolickiego. W tym roku Święto Młodych diecezji włocławskiej miało miejsce w Bazylice Mniejszej Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli. Młodzież reprezentująca naszą parafię oraz przybyła do Zduńskiej Woli wraz z opiekunami i duchownymi z całej diecezji, tego dnia rozpoczęła czas duchowego przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Panamie. Spotkaniu przewodniczył J.E. Ks. Bp Wiesław Alojzy Mering.  Wspólnota zgromadzona w Bazylice wielbiła Boga radosnym śpiewem i tańcem wraz z zespołem Jordan z parafii p.w. św. Antoniego z Padwy w Zduńskiej Woli. Prawdę o tym, czym jest nawrócenie dla młodego chrześcijanina, w pięknej pantomimie pt. „Bez Jezusa i z Jezusem” ukazała młodzież z parafii p.w. św. Mikołaja w Warcie.

      Głównym punktem uroczystości tej niezwykłej Niedzieli Palmowej była uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp Wiesław A. Mering. Jak wspomina jeden młodzieniec, Ksiądz Biskup w swoim słowie do młodych, nawiązał do bestsellerowej książki W.P. Young pt „Chata” zwracając uwagę na fakt, iż Pan Jezus w swojej męce i śmierci na krzyżu nie był sam, a zjednoczony z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym. Tak samo i człowiek w swoim cierpieniu nigdy nie pozostaje sam, a przeciwnie zawsze jest przy nim Pan Bóg i drugi człowiek. Gdyby też istniała inna droga do zbawienia niż poprzez cierpienie, to Chrystus na pewno w swojej miłości do człowieka, wskazałby ją.


17887074_1956879564545582_1977038300_o HOSANNA

 

    Liturgia Niedzieli Palmowej obejmowała dwa momenty kluczowe: radosną procesję z palmami oraz Mszę świętą i czytanie Ewangelii – Męki Pańskiej. W ten sposób Kościół podkreśla, że Ofiara Chrystusa i Jego zwycięstwo nad grzechem, śmiercią i szatanem są ze sobą nierozerwalnie związane.

      W Niedzielę Palmową, dzień pamiątki przybycia Pana Jezusa do Jerozolimy, przynosiliśmy do kościoła palemki – symbol odradzającego się życia. Zwyczaj święcenia palm pochodzi z XI wieku. W naszej parafii można je było także nabyć od Wspólnoty Św. Marty. Zgodnie z tradycją i w tym roku o godz. 11.00 zgromadziliśmy się w murach nowej świątyni, by poświecić palmy i wysłuchać fragmentu Ewangelii opisujący wjazd Jezusa do Jerozolimy.  Następnie w uroczystej procesji wierni weszli do świątyni, by uczestniczyć we Mszy Świętej. W naszej wspólnocie parafialnej miał miejsce konkurs na najładniejszą palemkę wykonaną przez dzieci i młodzież. Było ich naprawdę wiele, tych kilkumetrowych i tych małych, a wszystkie niezwykle barwne. Po Mszy Świętej  rozstrzygnięto konkursu i wręczono nagrody. Wszystkie dzieci zostały poczęstowane cukierkami.  Niedziela Palmowa – Niedziela Męki Pańskiej, rozpoczęła Wielki Tydzień. Niech będzie to dla każdego z nas czas by liturgia tych świętych dni stała się centrum naszego życia


IMG_6808 „TAK, POMAGAM!” – Ogólnopolska zbiórka żywności Caritas

 

       Parafialny Zespół Caritas Parafii św. Pawła Apostoła włączył się w XII Zbiórkę Żywności Caritas TAK, POMAGAM. Tym razem akcja została przeprowadzona w dniach 24 i 25 marca 2017r. w dwóch sklepach zduńskowolskich: supermarkecie POLO market i sklepie Biedronka. Jak co roku do akcji włączyła się młodzież ze Szkolnego Koła Caritas działającego w Publicznym Gimnazjum nr 4 w  ZS nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi. Podczas zbiórki wolontariusze PZC i SKC zbierali artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia oraz łatwe w przechowywaniu, którymi obdarowane zostaną najuboższe rodziny z parafii św. Pawła w Zduńskiej Woli. Wielkanoc to szczególny czas, kiedy każdemu człowiekowi potrzebna jest bliskość drugiego człowieka. Za pomocą prostego gestu, mieliśmy okazje pokazać ludziom, którzy z różnych powodów znaleźli się w ciężkiej sytuacji, ze nie są sami. Podczas akcji w Zduńskiej Woli, zebrano około 500 kg żywności . Bóg zapłać wszystkim za każdy gest tej dobroci, za poparcie akcji i pomoc.  Bóg zapłać także za ofiary składane w parafii do skarbon na jałmużnę postną. Zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup żywności do paczek świątecznych dla rodzin objętych pomocą Caritas.


 IMG_6829TYDZIEŃ DLA ŻYCIA

 

      Za nami drugi TYDZIEŃ DLA ŻYCIA w Zduńskiej Woli zorganizowany w dniach 18-25 marca 2017 r. pt. CZAS NA RODZINĘ, przez Stowarzyszenie dla Życia i Rodziny. W sposób szczególny nasza parafia włączyła się w organizację na swoim terenie zbiórki żywności i akcesoriów niemowlęcych dla Domu Samotnej Matki im. S. Leszczyńskiej w Łodzi w ramach akcji PAKIET DLA MALUCHA: KASZKA I PIELUCHA.

     Ponadto w dniu 25 marca – Uroczystość Zwiastowania NMP, kiedy to Kościół obchodzi  Dzień Świętości Życia, którego celem jest budzenie wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci –  uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem Księdza Proboszcza. W tym dniu wiele osób złożyło przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Dla duchowych rodziców polecamy także aplikacje „Adoptuj Życie” działającą na telefonach z systemem Android oraz iOS możliwą do pobrania ze strony http://dlazycia.info/premiera-aplikacji-adoptuj-zycie/ Ułatwia ona pamiętać o codziennej modlitwie, oferuje gotowe rozważania różańcowe, a także pokazuje jak rozwija się dziecko. Dzięki tej aplikacji można usłyszeć bicie serca dziecka i podejrzeć je przez USG itp.

      Przypominając słowa św. Jana Pawła II: „Człowiek i jego życie jawią się nam jako jeden z najwspanialszych cudów stworzenia…” (Evangelium Vitae, 84) Bogu niech będą dzięki za dar życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, a także za wszystkich którzy troszczą się o godność każdej osoby i promują „cywilizację życia”.


02WIELKOPOSTNE ĆWICZENIA

 

     Za nami czas rekolekcji, czas zastanowienia się nad sobą i nad swoim życiem, nad swoją relacją z Panem Bogiem. Była to dla każdego z nas okazja do tego, by się zatrzymać na chwilę, wyciszyć i zamyślić, by spotkać Boga i spotkać się sam na sam ze sobą. W tym roku w naszej parafii w dniach 10-15 marca 2017r. nauki rekolekcyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, głosił ks. Piotr Ochotny, który po dwóch latach pracy duszpasterskiej we Włocławku, został skierowany na studia doktoranckie na UKSW w Warszawie z zakresu filozofii przyrody.

      Ksiądz Rekolekcjonista w tym czasie ćwiczeń duchowych skłaniał nas do refleksji nad naszą wiarą w świetle przypowieści o Synu Marnotrawnym. Zachęcał do rozdzierania serc i stawiania sobie odważnych pytań: „Jaka jest nasza wiara?”, „W jakiego Boga wierzymy? Żywego, który mówi, słyszy widzi czy nieżywego?”, „Co dla nas jest ważne przepisy naszej wiary czy miłość?”. Ksiądz Piotr zachęcał nas do poszczenia, którym powinno być oderwanie się od tego, co nas na co dzień tak bardzo pochłania a jednocześnie odrywa od tego, co ważne – od Tego Który jest najważniejszy. Jak głosił Rekolekcjonista miarą naszej wiary jest modlitwa. Z niej bowiem wypływa nasza miłość do Boga, a i do drugiego człowieka – czyli jałmużna. To nie nasze praktyki, gesty, przepisy prawa są najważniejsze, w naszej wierze a Miłość, bo Bóg jest Miłością.

     Dziękujemy Księdzu Rekolekcjoniście za prowadzenie nas przez te rozważania o naszej wierze, a nade wszystko za ukazywanie nam, że Bóg jest dla nas Miłosiernym Ojcem. Życzymy Księdzu obfitości darów Ducha Świętego,  błogosławieństwa Bożego na drogach wypełniania kapłańskiego powołania.

                                                                                                                                                    Bóg zapłać!


plakat 2017

TYDZIEŃ DLA ŻYCIA

 

   W imieniu Stowarzyszenia dla Życia i Rodziny w Zduńskiej Woli serdecznie zapraszamy do włączenia się,udziału w obchodach:

 • 18 marca 2017r. – Pielgrzymka Obrońców Życia na Jasną Górę – zapisy w Parafii p.w. św. Pawła Ap. w Zduńskiej Woli, ul. Zielona 49 a, lub pod nr tel. 608 783 588 – p. Marek Urban
 •  19 marca 2017r. godz. 16.00 – NIEDZIELA DLA RODZINY – Finał V Edycji Konkursu Plastycznego Stowarzyszenia dla Życia i Rodziny pt. „Czas na rodzinę” pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego – wręczenie nagród laureatom oraz projekcja filmu „Jak Bóg da” (wstęp wolny, odbiór biletów w kasie). Wszystko to w sali kameralnej w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ, Pl. Wolności 26;
 •  23 marca 2017r. godz. 19.00 JANA TROSKA O ŻYCIE A UŚWIADAMIANIE SEKSUALNE  JASIA. CZY I JAK ROZMAWIAĆ Z DZIEĆMI O  „TYCH SPRAWACH” wykład Państwa Anny i Leszka Putyńskich- psycholodzy, autorzy publikacji Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (MEN) i in. Wykład w Powiatowym Centrum Kultury i Sportu PMOS, ul. Dolna 41 w Zduńskiej Woli.
 •  24 marca 2017r. godz. 17.30– DROGA KRZYŻOWA w intencji rodzin i ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci w Parafia p.w. św. Antoniego z Padwy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 88;
 •  25 marca 2017r. godz. 17.00Msza Święta z możliwością przystąpienia do Duchowej Adopcji dziecka poczętego w Parafii p.w. św. Pawła Ap. w Zduńskiej Woli, ul. Zielona 49a;

    Przez cały tydzień w wybranych szkołach, w parafiach a także w dn. 25 marca w godz. 9-15 w Kaufland, zorganizowane zostaną punkty zbiórki żywości i akcesoriów niemowlęcych dla dzieci z Domu Samotnej Matki im. S. Leszczyńskiej w Łodzi w ramach akcji „PAKIET DLA MALUCHA, KASZKA I PIELUCHA” (osoba do kontaktu: p. Ewa Kaczmarek tel. 696 292 554).

Zapraszamy


Sroda-PopielcowaWIELKI POST

 

     Od 1 marca tj. od Środy Popielcowej rozpoczęliśmy szczególny okres – WIELKI POST. Tego dnia podczas każdej Mszy Świętej kapłani posypywali nasze głowy popiołem wypowiadając znamienne słowa „prochem jesteś i w proch się obrócisz”, lub „nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.  Sam popiół jednak nie wystarczy, Środa Popielcowa to zaledwie początek…

      Wielki Post, to dla wiernych chrześcijan czas wyciszenia, zadumy, modlitwy i podejmowania wielkopostnych postanowień. W tym czasie, by przybliżać się do Boga, pamiętajmy o dobrych uczynkach: modlitwie, poście i jałmużnie. Wieli Post bowiem to czas pokuty i nawrócenia, który ma przygotować nas do święta Zmartwychwstania Pańskiego. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej (piątki godz. 17.30) i Gorzkich Żali (niedziela godz. 16.15) oraz do udziału w rekolekcjach wielkopostnych 11-15 marca. Zachęcamy do lektury „Orędzia papieskiego na Wielki Post 2017r.” http://pl.radiovaticana.va/news/2017/02/07/or%C4%99dzie_papieskie_na_wielki_post_2017/1290894Nie ustawajmy w powrocie do Pana! Módlmy się i działajmy! Nawracajmy się!


2014-03-17-IMG_6754DZIĘKCZYNIENIE ZA POSŁUGĘ

 

       W sobotę VII tygodnia Okresu Zwykłego – 25 lutego br. – podczas Mszy Świętej o godz.700 dziękowaliśmy za dotychczasową, niespełna 8 letnią pracę w parafii – Panu Edwardowi Śmietańskiemu, za pełnienie posługi Kościelnego. Jest to funkcja bardzo dyskretna, pozornie zwyczajna, ale jakżeż odpowiedzialna. Od wzajemnego zaufania i odpowiedzialności bowiem zależy bardzo wiele. Te właśnie cechy były istotą pełnienia posługi kościelnego przez Pana Edwarda. Dziękujemy za ten czas Pańskiej pracy na rzecz naszej wspólnoty parafialnej, za zaangażowanie w życie parafii na wielu jego płaszczyznach, za każdy uśmiech i otwartość dla przedstawicieli wspólnot parafialnych i każdego z wiernych. Życzymy obfitości błogosławieństwa Bożego, daru zdrowia.

      Od 1 marca br. funkcje kościelnego pełni także nasz parafianin – Pan Tomasz Dulin. Polecając Pana kościelnego w modlitwie życzymy owocnej pracy. Szczęść Boże.


wcz0133SPOTKANIE DUSZPASTERSTWA INTELIGENCJI KATOLICKIEJ

 

     W dniu 13 lutego br. w ramach comiesięcznych spotkań Duszpasterstwa Inteligencji Katolickiej, odbyła się uroczysta Msza Święta oraz prelekcja ks. dr Dariusza Czupryńskiego pt. „Respektowanie wartości chrześcijańskich w Polsce w procesie integracji europejskiej. Refleksje na kanwie jubileuszu 1050 –lecia Chrztu Polski”.

     Wartości chrześcijańskie wywarły ogromny wpływ na rozwój naszego społeczeństwa. Wartości specyficzne chrześcijańskie, to prawdy o Bogu i o człowieku, o godności nadprzyrodzonej człowieka. To wartości etyczne sięgające do miłości nieprzyjaciół. Prawda o człowieku – godność ludzka jest podstawą. Prawda ta obejmuje uniwersalne podstawy ludzkie. Można postawić pytanie: Czy demokracja może istnieć bez wartości moralnych? (JPII) Retrospekcja historyczna: na relacje Państwo – Kościół w różnych okresach historycznych wpływ miały różne czynniki.

     Chrzest Poslki (966r.) – III rozbiór Polski (1795r.) Chrzest Polski był przełomowym wydarzeniem. Powstały wówczas 3 nowe wspólnoty: wspólnota Kościoła w Polsce, nowe państwo polskie i naród polski. Kościół katolicki w Polsce był przekaźnikiem wartości chrześcijańskich w narodzie. Ludności przekazywane były wartości zaczerpnięte z Ewangelii. Państwo polskie na przestrzeni dziejów wyróżniało się tolerancją i poszanowaniem innych religii. Kryzys polityczny, był kryzysem moralności chrześcijańskich, a moralność narodowa jest wskaźnikiem szczęścia i pokoju. W okresie rozbiorów Polski Rosja narzucała prawosławie, Niemcy prowadzili germanizację wobec ludności polskiej, a Austria ograniczała niezależność Kościoła. W okresie po odzyskaniu niepodległości – uchwalono Konstytucję marcową (1921r.)- wolność religijna o charakterze indywidualnym, równouprawnienie uznanych ustawowo związków wyznaniowych. W okresie Polski Ludowej, nastąpiło upaństwowienie szpitali, wyrugowanie religii ze szkół. Ateiści byli uprzywilejowani. W tym okresie na czele Kościoła w Polsce stał Prymas Tysiąclecia Kard. Stefan Wyszyński. Zaznacza się również działalność kard. Karola Wojtyły. Kościół wykazywał gotowość do dialogu, jednak władze nie dotrzymywały zawartych umów. W okresie III Rzeczypospolitej i teraźniejszości nastąpiły istotne zmiany w sferze religijnej. Obowiązują: zasada równouprawnienia Kościołów, zasada współdziałania państwa z Kościołem. Polska jest demokratycznym państwem świeckim. W tym czasie papieżem został Polak Jan Paweł II. Unia szanuje religię uznawaną w pastwach członkowskich.

     Zadajmy sobie pytanie: jaka jest moja wiara? Jak propagować wartości chrześcijańskie w społeczeństwie? Zacząć od siebie, pracować nad relacjami w rodzinie i nad swoim stosunkiem do innych ludzi w środowisku pracy, przestrzegać Dekalogu (cale X przykazań), wykazywać życzliwość, kulturalność, miłość i zgodę.


IMG_5856ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH

 

        Ofiarowanie Pańskie obchodzimy co roku 40 dni po świętach Bożego Narodzenia – lutego, by upamiętnić pierwsze przybycie Mesjasza do Świątyni Jerozolimskiej. To także święto oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny – dzień rytualnego oczyszczenia, czyli wyzwolenia
z dziedzictwa grzechu pramatki Ewy. Tradycja polska ten dzień nazywa Świętem Matki Bożej Gromnicznej. tego dnia kończymy śpiewanie kolęd i adorację Dzieciątka w żłóbku.

     W naszej parafii 2 lutego, podczas każdej Mszy Świętej, nastąpiło błogosławieństwo gromnic, a w tym i świec dla dzieci, które w tym roku w naszej parafii przystąpią po raz pierwszy do Komunii Świętej. Poświęcone świece symbolizują człowieczeństwo, które Syn Boży przyjął i oznaczają, że Jezus Chrystus jest prawdziwym światłem świata. Są one także symbolem gorącej wiary, nadziei i miłości.

     W tym dniu wraz z całym Kościołem modliliśmy się w intencji zakonów kontemplacyjnych, prosząc o nowe powołania. Do jednej rodziny osób prowadzących życie konsekrowane należą zakonnicy i zakonnice, mnisi i mniszki, pustelnicy a także świeccy konsekrowani. Niech Wszechmogący Bóg nasz sprawi, aby osiągnęli cel rozpoczętej drogi i złożyli Panu całkowitą ofiarę ze swego życia.


 ODPUST PARAFIALNY

 

IMG_5789       W dniu 25 stycznia 2017 r. o godzinie 17.00. odbyła się uroczysta celebracja Mszy Świętej, w której uczestniczyli licznie zebrani wierni i zaproszeni księża z okolicznych parafii na czele z księdzem  dziekanem Prałatem Dariuszem Kalińskim i  księdzem wicedziekanem Ryszardem Kucharskim. Liturgii przewodniczył oraz homilię wygłosił pochodzący z naszej parafii, ksiądz Przemysław Dominiak. Przypomniał na wstępie homilii, że święto nawrócenia św. Pawła jest jednocześnie zakończeniem Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Zadał pytanie: „Czy my czasami nie jesteśmy takimi Szawłami?”. Szaweł też znał Chrystusa, ale nie przeszkodziło mu to, by  prześladował Jego wyznawców – chrześcijan. Jesteśmy Szawłami zwłaszcza wtedy, kiedy w wielu okolicznościach nie przyznajemy się do Jezusa. W dalszej wypowiedzi zachęcał wiernych, byśmy przez wiarę stali się Pawłami, czyli ludźmi, którzy umieją przyznać się do Jezusa w obecności innych, nie obawiając się wyśmiania, odrzucenia.

         W dzisiejszej Ewangelii Jezus powiedział: „Idźcie na cały świat  i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk, 16.15). To wezwanie nie dotyczy się tylko księdza, kleryka, siostry zakonnej ale nas wszystkich, również świeckich: ojca, matkę syna, córkę ….Każdy z nas jest wezwany do realizacji tego powołania.  Nie bójmy się okazywać zewnętrznych znaków przynależności do Chrystusa, np. gdy ksiądz idzie z Najświętszym Sakramentem- przyklęknijmy. Szaweł nawrócił się w Pawła, gdy ujrzał światło, tj. zbawienie – Jezusa Chrystusa. Starajmy się w swoim życiu być nie jak Szaweł ale naśladować Pawła – patrona naszej parafii.

Po uroczystej Mszy Świętej przed Najświętszym Sakramentem, odmówiono litanię do św. Pawła i odśpiewano uroczyste „Te Deum”.


IMG_5433 WIZYTA DUSZPASTERSKA

         Za nami czas odwiedzin duszpasterskich w rodzinach naszej parafii. Jak czytamy na kartach Ewangelii, Pan Jezus wielokrotnie nawiedzał domy swoich uczniów i przyjaciół przynosząc im łaskę i błogosławieństwo, pokój, nadzieję i radość. To Chrystus polecił swoim 77 uczniom, aby szli do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Gdy wysyłał Apostołów z misją głoszenia Ewangelii, powiedział do nich: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał (J13,20). Kolęda, to nic innego jak otwarcie Panu Bogu drzwi rodzinnego domu, szczególny wyraz wyznania wiary. To także liturgiczne nabożeństwo w domu rodzinnym pod przewodnictwem kapłana, wstawiennicza modlitwa do Pana Boga o uchronienie rodziny od zła wszelkiego i Boże błogosławieństwo na Nowy Rok. „Niech błogosławieństwo kolędowe chroni Wasze domy od wszelkiego zła i nieszczęścia, uświęci i zjednoczy Wasze Rodziny, napełni Was łaską, miłością i pokojem, i umocni Was do mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad (Zdjęcia w Galerii)


IMG_5408 SPOTKANIA OPŁATKOWE

         Biały opłatek to symbol braterstwa, miłości, pokoju i pojednania. Już w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich istniał zwyczaj łamania się pobłogosławionym chlebem z nieobecnymi na Eucharystii. Zachował się on w tradycji Polski w wigilijnym dzieleniu się opłatkiem, w połączeniu ze składaniem życzeń pomyślności na następny rok.

       Ponieważ wspólnota parafialna budowana jest na wzór rodziny i w niej nie mogło zabraknąć tego zwyczaju miłości braterskiej. I w tym roku członkowie grup działających w naszej parafii ubogacali się wzajemnie podczas spotkań opłatkowych.Bądźmy jedną rodziną, w której jedni na drugich mogą liczyć, pełni braterskiej miłości (Zdjęcia w Galerii)


orszak 2017

         „Pokój i dobro” – to te słowa pozdrowienia franciszkańskiego stały się hasłem przewodnim III Orszaku Trzech Króli w Zduńskiej Woli. Patronat honorowy objął J.E. ks. bp Wiesław Alojzy Mering Ordynariusz Diecezji Włocławskiej. Sam orszak to nic innego jak Jasełka prezentowane w przestrzeni publicznej, na ulicach miast i wiosek w Polsce czy zagranicą. W tym roku został zorganizowany w ponad 515 miastach naszego kraju. W Zduńskiej Woli przebiegał podobnie jak w latach poprzednich. W każdej ze zduńskowolskich parafii: Wniebowzięcia NMP, św. Pawła Ap., św. Maksymiliana, św. Antoniego i NS Pana Jezusa w Karsznicach. To wielkie świętowanie w naszym mieście rozpoczęliśmy od udziału we Mszy Świętej.  W naszej parafii przewodniczył jej ks. Andrzej Jaworski – proboszcz. W swym słowie ksiądz proboszcz przypomniał zebranym, że to właśnie 6  stycznia w uroczystość Objawienia Pańskiego Kościół w Polsce obchodzi Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom. Liturgię Mszy Świętej śpiewem ubogacała młodzieżowa schola „Uwielbienie”. Po Mszy św., w „niebieskim” orszaku podążyliśmy za królem Baltazarem na spotkanie z Dzieciątkiem Jezus. Równolegle z pozostałych parafii (łącznie czterema trasami) zduńskowolanie śpiewając kolędy powędrowali na dwór króla Heroda – na Plac Wolności. Jak w poprzednich latach wszystkie orszaki królewskie odznaczały się różnymi kolorami: orszak króla Kacpra był czerwony (parafia św. Antoniego i NS Pana Jezusa w Karsznicach), króla Melchiora – zielony (parafia św. Maksymiliana) i orszak Gwiazdy Betlejemskiej – złoty i biały (parafia Wniebowzięcia NMP). Inscenizacja „Na dworze Heroda” została przygotowana przez zduńskowolskie grupy teatralne: „Cultus” (pod kierunkiem p. Zygmunta Leguna) oraz „Pod napięciem” z ZSE i „Face To Face” z PCKSiR w Zduńskiej Woli )pod kierunkiem p. Zbigniewa Rudeckiego). Po przedstawieniu w wielobarwnym, jednym orszaku, pełnym dam, pasterzy, aniołów, królów, kolędując dotarliśmy do Bazyliki Mniejszej Wniebowzięcia NMP. Tam na miejscu byliśmy świadkami sceny „Złożenie darów”. Następnie w świątyni uczestniczyliśmy w koncercie kolęd w wykonaniu młodzieżowej scholi parafii Wniebowzięcia NMP.  Podsumowano także XI Powiatowy Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę i Ozdobę Bożonarodzeniową organizowany przez publiczne Gimnazjum Nr 1 im. T. Kościuszki
w Zduńskiej Woli.

          Podczas orszaku wolontariusze przeprowadzili zbiórkę pt. „Pomaluj nasz orszak”. Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na propagowanie kultury polskiej- ubogacenie kolejnego zduńskowolskiego Orszaku Trzech Króli. Nie zabrakło także młodzieży częstującej wszystkich słodyczami ofiarowanymi przez zduńskowolskie Władze Samorządowe i lokalnych Przedsiębiorców. Organizatorem III Orszaku Trzech Króli w Zduńskiej Woli były Parafie Zduńskowolskie oraz z Powiatu Zduńskowolskiego, Miasta i Gminy Zduńska Wola. Dziękujemy Komendzie Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli oraz wielu ludziom dobrej woli, którzy zaangażowali się w organizację
i pomoc.