Sakramenty

DOKUMENTY POTRZEBNE PRZY SAKRAMENTACH

 

CHRZEST

– akt urodzenia dziecka; – akt ślubu kościelnego rodziców; – dane o rodzicach chrzestnych (imię i nazwisko, wyznanie, wiek, adres); – zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary i czy spełniają wymogi bycia chrzestnym. Sakrament chrztu św. jest udzielany w 2 i 4 niedziele miesiąca, na Mszy Świętej za Parafian o godz. 1000.

MAŁŻEŃSTWO

– metryki chrztu (aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz); – dowody osobiste; – ostatnie świadectwo katechizacji; – świadectwo bierzmowania; – zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej; – zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne do ślubu konkordatowego) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek małżeński.

POGRZEB

– akt zgonu; – zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej) w szpitalu, wystawia kapelan szpitala.