Kontakt

PROBOSZCZ  

 – ks. Andrzej Jaworski

Wikariusze 

– ks. Maciej Burszewski, – ks. Karol Skrobicki

Kancelaria Parafialna czynna 

poniedziałek – piątek 7:30-8:00 oraz 16:00-16:50

 telefon do kancelarii parafialnej tel. 518 014 631

Można wpłacać ofiary na budowę kościoła

34 1240 3305 1111 0010 2403 7544 

tytułem: na cele kultu religijnego