2015

 Boze NarodzenieRADOSNYCH ŚWIĄT

 

            W tym świątecznym czasie składamy Wam, Drodzy Parafianie oraz Ofiarodawcy budowy świątyni p.w. św. Pawła Apostoła, najlepsze życzenia. Niech radość Świąt Bożego Narodzenia zagości w Waszych sercach, w Rodzinach i Wspólnocie parafialnej. Niech Jezus Chrystus, Syn Boży, który przychodzi na ten świat z darem Zbawienia, umacnia Was w wierze, nadziei i miłości. Niech hojnie darzy zdrowiem i wszelkimi potrzebnymi łaskami. Życzymy radosnych, pogodnych, pełnych nadziei i optymizmu Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego, obfitującego w Boże błogosławieństwo Nowego Pańskiego 2016 r.

ks. Andrzej Jaworski – ks. Jacek Jabłoński – ks. Piotr Kowalski – ks. Jan Dominiak


Tak - pomagamy„TAK POMAGAMY” – OGÓLNOPOLSKA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

11 – 12 grudnia 2015 r.

            Po raz drugi Parafialny Zespół Caritas Parafii św. Pawła Apostoła w Zduńskiej Woli włączył się w ogólnopolską akcję zbiórki żywności Caritas Polska „Tak pomagamy”. Zbiórka odbyła się przy wsparciu Szkolnego Koła Caritas działającego przy Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi oraz młodzieży Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zduńskiej Woli pod opieką pani Ewy Kaczmarek. W akcji udział wzięło 12 wolontariuszy PZC oraz 22 gimnazjalistów. Akcja została przeprowadzona 11-12 grudnia br. w dwóch dyskontach handlowych Biedronka.
Podczas akcji zebrano 900 kg żywności o wartości 5 800 złotych.


SDM Diecezja wloclawska

 EUCHARYSTIA MŁODYCH
W DUCHU PRZYGOTOWAŃ DO ŚDM’ KRAKÓW 2016
W KORCZEWIE

11 grudnia 2015 r.

                       W drugi piątek grudnia sześcioosobowa delegacja młodzieży wraz z duszpasterzem uczestniczyła w comiesięcznym Duchowym Przygotowaniu do ŚDM Kraków 2016 – Eucharystii Młodych, tym razem w parafii św. Katarzyny w Korczewie. Mszę świętą koncelebrowali ks. Paweł Szudzik, ks. Łukasz Ściślewki, ks. Maciej Pawlak, ks. Jacek Jabłoński. W słowie skierowanym do wspólnoty, rejonowy duszpasterz młodych ks. Łukasz Ściślewski zwrócił uwagę na znaczenie daru Chrztu Polski dla naszego narodu. Kaznodzieja skłonił zebranych do refleksji nad MIŁOSIERDZIEM BOŻYM. Potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajemnicę miłosierdzia, które jest warunkiem naszego zbawienia. Jak naucza papież Franciszek w Bulli ustanawiającej nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia: „Miłosierdzie: to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu. (…)Życie Kościoła jest autentyczne i wiarygodne, gdy czyni z miłosierdzia swoje pełne przekonania przesłanie (…) Bądźmy, więc każdego dnia narzędziami miłosierdzia”.
Po Eucharystii Młodych przybyli zostali ugoszczeni przez gospodarzy słodkim poczęstunkiem i ciepłymi napojami.


20151206_120703ŚWIĘTY MIKOŁAJ, biskup

06 grudnia 2015 r.

       Biskup św. Mikołaj, którego wspomnienie liturgiczne przypada 6 grudnia, urodził się w Patras w Grecji ok. 270 r. Jest on patronem Grecji, Rusi, Antwerpii, Berlina, Miry, Moskwy, Nowogrodu; bednarzy, cukierników, dzieci, flisaków, jeńców, kupców, marynarzy, młynarzy, notariuszy, panien, piekarzy, pielgrzymów, piwowarów, podróżnych, rybaków, sędziów, studentów, więźniów, żeglarzy. Wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także wrażliwością na niedolę bliźnich, chętnie dzielił się z potrzebującymi. Wybrany na biskupa miasta Miry (obecnie Demre w południowej Turcji), podbił sobie serca wiernych nie tylko gorliwością pasterską, ale także troskliwością o ich potrzeby materialne. Po dziś dzień zwłaszcza dzieciom nieobca jest jego postać. Każde dziecko wie, że jego obecność może zwiastować dobro. W dniu 6 grudnia 2015r. po Mszy Świętej ku wielkiej uciesze dzieci Mikołaj zawitał w naszej parafii. Na wszystkich twarzach zagościł uśmiech i radość wielka ogarnęła serduszka naszych małych pociech. Dodatkową niespodzianką były słodkości, jakimi Mikołaj obdarowywał obecnych w naszej świątyni.


Dar serca

          „DAR SERCA”
Zespołu Szkół im. M. Grzegorzewskiej dla rodzin
objętych pomocą PZC w parafii św. Pawła Ap.

3 grudnia 2015 r.

         W dniu 3 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli po raz kolejny została zorganizowana akcja „Dar serca” mająca na celu zbiórkę darów (prezentów świątecznych) wśród całej społeczności szkolnej dla dzieci z rodzin będących w potrzebie, a objętych pomocą PZC w parafii św. Pawła Ap. w Zduńskiej Woli. Celem akcji jest budzenie wrażliwości na potrzeby innych i obdarowanie dzieci z rodzin ubogich prezentami.
Społeczność szkolna przez dwa tygodnie przygotowywała swoje prezenty. W dniu akcji do szkoły przybyli aż 4 Mikołajowie, którzy wraz z uczniami w przebraniach śnieżynek przy akompaniamencie muzycznym śpiewali piosenki i zbierali przygotowane dary serca. Każdy składający swój podarek podpisywał się imieniem na małym serduszku, który zawieszano na wielkim czerwonym sercu. Mikołaj natomiast obdarowywał wszystkich darczyńców słodyczami pozyskanymi od zaprzyjaźnionego sponsora. Następnego dnia ofiarowane dary zostały uroczyście przekazane na rzecz dzieci z rodzin uboższych do PZC w parafii św. Pawła.
Za dobre serce i pamięć o najbardziej potrzebujących społeczność Zespołu Szkół im. M. Grzegorzewskiej otrzymała gorące podziękowania od ks. proboszcza.


dik

„1050 – LECIE CHRZTU POLSKI”
prelekcja ks. Mariusza Budkiewicza

01 grudnia 2015 r.

            W dniu 1 grudnia br. w ramach comiesięcznych spotkań Duszpasterstwa Inteligencji Katolickiej odbyła się uroczysta Msza Święta, która zarazem była zakończeniem Rekolekcji Adwentowych, które prowadził ks. dr Marcin Idzikowski – Zduńskowolanin oraz prelekcja ks. Mariusza Budkiewicza nt. „1050 rocznica Chrztu Polski”.
32 pokolenia dzielą nas od Chrztu Polski. Wzmianki z tego okresu historycznego mogą się zmieścić na dwóch stronach gazety. O tych wydarzeniach pisze nasz najstarszy kronikarz Anonim zwany Gallem ok. 1113 r., a więc blisko półtora wieku później. Niemal współczesny był natomiast kronikarz niemiecki, biskup Merseburga Thietmar, który trzon swego dzieła pisał na przełomie 1012 i 1013 r. Chrześcijaństwo było znane wcześniej. Zanim Mieszko przyjął chrzest, głównym bogiem czczonym przez niego jest bóg błyskawicy. Co skłoniło Mieszka do przyjęcia Chrztu, przecież ma pogańskich sąsiadów. Tylko Czechy są chrześcijańskie.
Trzy powody dla których Mieszko mógł przyjąć chrześcijaństwo: zagrożenie militarne ze strony słowiańskich Wieletów, małżeństwo z Dąbrówką, osobista pobożność. Tajemnicą jest dlaczego Mieszko nie został świętym oraz gdzie został ochrzczony pierwszy władca.
W 964 r. największe inwestycje budowlane poczyniono na Ostrowie Lednickim, co skłania do przypuszczeń, że tam mógł się odbyć obrzęd przyjęcia chrztu. Olbrzymich rozmiarów pallatinum wraz z baptysterium odkryto na wyspie Lednickiej. 14 kwietnia 966 r. – symboliczna data chrztu Polski.
Po wprowadzeniu chrześcijaństwa ugruntowały się wśród wyznawców podstawy pacierza i przestrzeganie postu. O przyjęciu chrztu przez Mieszka pisali historycy: bp Thietmar, GallAnonim, Kosmas, Wincenty Kadłubek, Jan Długosz. Chrześcijaństwo przyniosło łacinę – źródło komunikacji. Zakładano szkoły. Następowała dalsza chrystianizacja ziem polskich.


20151207_174403REKOLEKCJE ADWENTOWE

28 listopada – 01 grudnia 2015 r.

Adwent jest szansą, by na nowo odkryć i zachwycić się Bogiem – tajemnicą. Ewangelia nazywa ten proces czekaniem i czuwaniem. Darem dla nas stał się w tym powracaniu do Źródła, święty czas rekolekcji (28 listopada – 1 grudnia 2015r). W tym roku w naszej wspólnocie parafialnej prowadził je ks. dr Marcin Idzikowski. Z wielkim zapałem wsłuchiwaliśmy się w to wszystko, co Pan Bóg chciał nam powiedzieć poprzez słowa Rekolekcjonisty. Kaznodzieja prowadząc nas do Chrystusa zachęcał do refleksji nad własną wiarą, do szukania Boga nie w atrakcjach, przyjemnościach współczesnego świata, a w zanurzaniu się w codziennej rozmowie z Panem Bogiem, w modlitwie różańcowej, w systematycznym i pełnym uczestnictwie we Mszy Świętej. Doświadczanie miłosierdzia Bożego w Sakramencie Pokuty i Pojednania, a zwłaszcza w Eucharystii, to pewna droga do tego, by zobaczyć jak Pan jest obecny i działa w naszym życiu. Na koniec naszych wspólnych spotkań i rozważań, modlitwy składamy Księdzu Rekolekcjoniście serdeczne podziękowania i polecamy w naszych modlitwach, a na dalsze lata duszpasterstwa życzymy – błogosławieństwa Bożego, pełnych życzliwości codziennych spotkań z drugim człowiekiem. Bóg zapłać.


SDM Diecezja wloclawskaDZIEŃ SKUPIENIA MŁODZIEŻY

27 listopada 2015 r.

Udział młodzieży w skupieniu modlitewnym w sieradzkiej Kolegiacie 27 listopada 2015 r., to kolejny etap na drodze przygotowań do Światowych Dni Młodzieży Kraków’2015. Tematem przewodnim spotkania było hasło „Miłosierni miłosierdzia dostąpią”. Delegacja młodzieży z naszej parafii uczestnicząca w skupieniu modlitewnym miała także okazję wysłuchać kilku świadectw rodziców Antoniny i Faustyny, a także trzech dziewcząt będących wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Dom Miłosierdzia Św. Józefa w Kaliszu. Jak wspomina jedna z uczestniczek skupienia, niezwykle budującymi były dla niej historie życia młodych dziewcząt, które dzięki obowiązkom wyznaczanym przez siostry prowadzące dom, diametralnie zmieniły swoje życie – przestały nieustannie uciekać, a doświadczając Boga na modlitwie i w Eucharystii, otworzyły się na Łaskę Bożą, przeżyły prawdziwe nawrócenie. „Był to niesamowity dowód, jak wymagania dorosłych byśmy się modlili, uczestniczyli systematycznie we Mszy Świętej, mogą prowadzić nas do Boga, do przemiany życia na lepsze”- opowiada reprezentantka delegacji z naszej parafii Martyna B. I tym razem młodzi zjednoczyli się na wspólnej modlitwie, adorowali Najświętszy Sakrament, razem wielbili Boga za wszelkie otrzymywane Łaski. Na koniec dnia uczestnicy spotkali się przy wspólnym stole, na tzw. Agape- braterskiej uczcie.


Nowe zycie w Chrystusie

 NOWY ROK
LITURGICZNY I DUSZPASTERSKI
2015/2016

               I Niedzielą Adwentu (29 listopada) rozpoczęliśmy kolejny, nowy rok liturgiczny i duszpasterski, który zakończy się na sobocie 34 tygodnia zwykłego. Na rozpoczęcie tego roku do naszej parafii przywieziona została świeca jubileuszowa, by mogła zapłonąć w I Niedzielę Adwentu i każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Świeca została przekazana przez J.E. ks. bpa Wiesława Meringa 28 listopada w Katedrze Włocławskiej na zakończenie Mszy Świętej, delegacjom z wszystkich parafii naszej diecezji. Ma ona przez cały Rok Jubileuszowy przypominać nam jak wielkim darem jest Sakrament Chrztu Świętego, zobowiązaniem dla nas i zadaniem przekazywania wiary kolejnym pokoleniom. Rok Jubileuszowy 1050-lecia Chrztu Polski, to niezwykły czas, który prowokuje nas do głębszej refleksji i modlitwy nad Sakramentem Chrztu. Jak głosił ks. bp Wiesław Mering, ,,chrzest to pocałunek od Boga, przekazany człowiekowi, który wprowadza go do Bożej rodziny”.

Aktualny rok liturgiczny 2015/2016 skupia się wokół hasła duszpasterskiego: „NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE”. Tematyka tego okresu skupiona będzie wokół Chrztu – nowego życia, oraz symboli: wody, białej szaty.
Ponadto w drugą rocznicę swego wyboru na Stolicę Piotrową – Ojciec Święty Franciszek ogłosił, iż nowy Rok Liturgiczny 2015/2016 będzie ROKIEM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. Rozpoczęcie Roku Miłosierdzia Bożego przewidziano na 8 grudnia 2015 r. w Święto Niepokalanego Poczęcia NMP, a zakończenie -20 listopada 2016 r. w Święto Chrystusa Króla Wszechświata Papież Fanciszek oznajmił to 14 marca 2015 r. mówiąc: „Drodzy bracia i siostry. Często myślałem o tym, jak Kościół może uczynić jeszcze bardziej oczywistym swe posłannictwo bycia świadkiem miłosierdzia. Jest to droga, która rozpoczyna się od nawrócenia duchowego. I dlatego postanowiłem ogłosić Jubileusz Nadzwyczajny, którego ośrodkiem będzie miłosierdzie Boże. Będzie to Rok Święty Miłosierdzia Chcemy przeżywać go w świetle słów Pana: (Łk 6, 36)”.
To bardzo wymowny znak o dużym znaczeniu dla naszego kraju. Papież Franciszek będzie w tym czasie gościł w naszym kraju w 1050. rocznicę Chrztu Polski i weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. To w Łagiewnikach jest ustanowione przez Św. Jana Pawła II Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Wokół tych haseł oscylują przygotowania naszej młodzieży do ŚDM, które wzbogacono o błogosławieństwo „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” .
Dziękujmy Bogu za dar nowego życia – za chrzest święty i prośmy w swej modlitwie o wszelkie potrzebne łaski dla młodych owocnego przeżycia ŚDM w Krakowie.

Blogoslawieni milosierni

 Modlitwa w intencji ŚDM 2016

„Boże, Ojcze Miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”.
Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków.
Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata
i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Ojcze niebieski, uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.
Naucz nieść wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygnowanym, miłość oziębłym,
przebaczenie winnym i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zapaliłeś,
stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi.
Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.
Amen


Św. Cecylia

 ŚWIĘTA CECYLIA
– PATRONKA MUZYKI KOŚCIELNEJ

22 listopada 2015 r.

„Gdy muzyka grała, ona w sercu Panu jedynie śpiewała…”
(Jakub de Voragine „Złota legenda”)

          Św. Cecylia, której wspomnienie liturgiczne przypada 22 listopada jest patronką chórzystów, organistów, zespołów wokalno-muzycznych, lutników, muzyków.
Ku chwale Boga Cecylia „wyśpiewała” swoim życiem najpiękniejszą z pieśni, jaką możemy ofiarować Panu. Kochając wierzyła, wierząc pracowała nad udoskonaleniem siebie i innych, udoskonalając, cieszyła się, a gdy pojawiał się smutek i w nim znajdowała wartość.
Tego dnia w naszej parafii Msza Święta wieczorna odprawiona została w intencji wszystkich, którzy swym śpiewem pragną wielbić Boga: chóru parafialnego „Cantate deo”, Scholi młodzieżowej „Uwielbienie”, kwartetu „Vera ars” i psalmistów. Eucharystię koncelebrowali ks. Jacek Jabłoński i ks. proboszcz Andrzej Jaworski. Cześć Jezusowi Chrystusowi, Królowi Wszechświata śpiewem oddał chór parafialny wraz z wiernymi.
Z okazji Wspomnienia Św. Cecylii życzymy Panu Organiście oraz wszystkim uświetniającym swoim śpiewem liturgię w naszej wspólnocie, wiele radości z wielbienia wszelkich dzieł Pana i opieki św. Cecylii. Szczęść Boże.

Modlitwa do św. Cecylii

Cecylio Święta, Patronko Nasza
Dziś chwałę Twoją ziemski chór ogłasza
Strażniczko harmonii,
z tonów czynisz piękny splot
By dźwięcznym, czystym był wspólny głos
Nauczycielko cierpliwości i wytrwania
Przyjm prośby nasze i błagania
By śpiewało nam się lżej
W swej opatrzności głos każdy miej
Doskonała Pieśniarko, Artystko w Niebiosach
Śpiewasz cudownie, Panu grasz na organach
Odkryj nam uczniom Twym skrawek Nieba
Bo dzisiaj dla Ciebie hymn rozbrzmiewa!


MB GuadalupePielgrzymka do Meksyku i na Kubę

07 – 22 listopada 2015 r.

 

          W niedzielę 22 listopada w naszym kościele zakończyła się Mszą Świętą pielgrzymka do Meksyku i na Kubę. Przewodnictwo duchowe zapewnili w niej ks. proboszcz Andrzej Jaworski wraz z ks. Jackiem Jabłońskim, dzielnie wspierani przez pana Andrzeja – przedstawiciela bydgoskiego biura Arcus. W ciągu dwóch tygodni 40 pielgrzymów ze Zduńskiej Woli oraz innych miast Polski przemierzało wiele ciekawych zakątków położonych na drugiej półkuli ziemskiej. Historię i tradycje Meksyku odkrywaliśmy podążając śladami prekolumbijskich kultur Tolteków oraz przede wszystkim Azteków. Rejs kolorowymi gondolami po kanałach zbudowanych jeszcze przez azteckich Indian umilały dźwięki współczesnej muzyki mariachi. Wielu z nas odważyło się pokonać własny lęk i wejść na strome szczyty azteckich piramid Księżyca i Słońca. Największe przeżycia wiązały się jednak z nawiedzeniem bazyliki Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe, do której rocznie przybywa 15 milionów pielgrzymów z całego świata.
Tutaj na początku XVI wieku, kiedy trwała ekspansja hiszpańskich konkwistadorów – w okresie bardzo trudnym dla miejscowych plemion indiańskich, miał miejsce cud. Zwykły prosty człowiek Juan Diego ujrzał Maryję, która obecnie jest patronką Ameryki. Wizerunek Matki Bożej, jaki utrwalił się na tilmie i zachował w niezmienionym kształcie, określany jest jako aztecki kodeks Indian, gdyż każdy z jego elementów ma znaczenie symboliczne.
Zwiedzanie Kuby rozpoczęliśmy od poznawania uroków stolicy państwa – Hawany. Mieliśmy okazję zobaczyć, wiele nadal bardzo ważnych dla Kubańczyków miejsc, związanych z ich bohaterami narodowymi oraz rewolucyjną przeszłością Kuby. W dobry nastrój wprowadzały nas wszechobecne dźwięki regionalnej muzyki kubańskiej. Wielu z nas obejrzało słynne na całym świecie występy artystów Klubu Tropicana oraz delektowało się równie znaną muzyką zespołu Buena Vista Social Club. Podziwialiśmy Trinidad – miasto, w którym zachowało się mnóstwo budynków z okresu kolonialnego. Warto wspomnieć, że miasto to ze względu na niezwykłą architekturę, zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. My – pielgrzymi, jednak najbardziej doceniliśmy tutaj wartość codziennego uczestnictwa w Eucharystii. Mieliśmy niepowtarzalną okazję bycia świadkami zachodzących na Kubie przemian, stopniowego otwierania się na religię i dostrzegania potrzeb ludzi wierzących. Wspólnie doszliśmy do wniosków, są to niewątpliwie, pierwsze owoce wizyt na Kubie papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI oraz obecnego papieża Franciszka. Duchowe przeżycia naszego pielgrzymowania, w trakcie którego znalazł się również czas na relaks i bezpieczny wypoczynek na plażach w Acapulco i Varadero, kąpiele w dwóch oceanach – Spokojnym i Atlantyckim, nowe znajomości oraz przyjaźnie będą dla nas cennym doświadczeniem i na długo pozostaną miłym wspomnieniem.


Blogoslawieni milosierni

EUCHARYSTIA MŁODYCH
W DUCHU PRZYGOTOWAŃ DO ŚDM’ KRAKÓW 2016
W NASZEJ PARAFII

13 listopada 2015 r.

 

              Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych całego świata, którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami i Papieżem gromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa.
Już w VII/2016 r. odbędzie się ono w Polsce. Choć pozostało jeszcze trochę czasu nasza młodzież przygotowuje się do tych szczególnych dni zarówno duchowo jak i praktycznie. W ramach takich przygotowań do ŚDM’ Kraków 2016 dn. 13 listopada 2015 r. w naszej parafii zgromadziła się młodzież wraz z opiekunami na EUCHARYSTII MŁODYCH. Nie zabrakło tego dnia przedstawicieli parafii św. Maksymiliana i WNMP w Zduńskiej Woli, św. Katarzyny w Korczewie i parafii św. Wojciecha BM w Sieradz Męka. Mszę świętą w intencji przygotowujących się do ŚDM w Krakowie, koncelebrowali ks. Sławomir Wysocki, ks. Łukasz Ściślewski, Ks. Paweł Szudzik i Ks. Maciej Pawlak. Słowo do zebranych skierował duszpasterz młodzieży rejonu sieradzkiego ks. Łukasz Ściślewski. Kaznodzieja zwrócił uwagę zebranych na fakt, iż Eucharystia jest największym prezentem od Pana Boga dla człowieka. Młodzież mogła po raz kolejny uświadomić sobie, iż Eucharystia nie kończy się na błogosławieństwie, ale przedłuża się na całe życie, a każdy ma swoje miejsce w Kościele, ale i swoją misję. Dar Eucharystii w swoim życiu przyjmowali pierwsi męczennicy Polski – św. Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn, a także nasi patroni św. Paweł, św. Maksymilian, a i św. Faustyna Kowalska – Sekretarka Bożego Miłosierdzia i św. o. Pio. Święci ci odznaczyli się całkowitym posłuszeństwem Chrystusowi, aż do śmierci. Posłuszeństwo człowieka raduje serce Boga. Duszpasterz pobudzając młodych do refleksji, postawił zebranym niełatwe pytanie – czy jesteś gotów oddać swe życie za Chrystusa? Nawiązując do hasła ŚDM „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” .
Ks. Łukasz zachęcał młodzież, by otworzyła się na Chrystusa, dała się prowadzić Duchowi Świętemu i w swym życiu czerpała ze źródła – Eucharystii, pamiętając nieustannie o modlitwie.
Dzięki posłudze w konfesjonale ks. Piotra Kowalskiego zebrani mogli zaczerpnąć łask z miłosierdzia Bożego.
Po spotkaniu przy stole Pańskim nastąpiła część druga spotkania przy słodkim poczęstunku – a przy nim po raz kolejny wymiana doświadczeń, umocnienie relacji wolontariuszy ŚDM z naszego rejonu. Modlitwa i działanie to dwa nierozłączne nurty chrześcijańskiego życia. Świadomi tej prawdy intensywnie przygotowujmy się na te szczególne dni ŚDM Kraków’2016 ale i trwajmy na modlitwie w ich intencji:

MODLITWA ŚDM KRAKÓW 2016
(modlitwa oficjalna)

„Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”.
Zawierzamy Ci szczególnie
ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków.
Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata
i daj im łaskę owocnego przeżycia
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Ojcze niebieski, uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.
Naucz nieść wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygnowanym,
miłość oziębłym, przebaczenie winnym i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zapaliłeś,
stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi.
Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święta siostro Faustyno, módl się za nami.”


 

JPII XV Dzien Papieski XV DZIEŃ PAPIESKI

11 października 2015 r.

 

             W niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową tj. 11 października obchodziliśmy XV Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – Patron Rodziny”. Idea ta narodziła się po pielgrzymce papieża Jana Pawła II do Polski w 1999 r. Dzień Papieski świętowany jest od 2001 r. Obchody te przebiegają w czterech wymiarach: intelektualnym, duchowym, artystycznym i charytatywnym. Zgodnie z tradycją i nasza wspólnota parafialna włączyła się w tegoroczną zbiórkę pieniędzy na rzecz funduszu stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która towarzyszy obchodom Dnia Papieskiego. Uczniowie z Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli (Publicznego Gimnazjum nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 9 im. św. Jana Pawła II) po Mszach Świętych zbierali ofiary na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, które przeznaczone zostały na stypendia dla zdolnej młodzieży pochodzącej z ubogich rodzin. Zbiórka środków finansowych odbywa się co roku pod hasłem „Dzielmy się miłością”.
Za każde wsparcie, finansowe jak i duchowe, już teraz w imieniu stypendystów serdecznie dziękujemy!


JPIIp

ŚW. JAN PAWEŁ II – PATRON RODZINY,
ALE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9
W ZS NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZDUŃSKIEJ WOLI

             Dnia 09.10.2015 r. w naszej parafii na uroczystej Mszy Świętej zgromadziła się społeczność Szkoły Podstawowej nr 9 im. św. Jana Pawła II w ZS nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli. Mszy Świętej przewodniczył ks. Piotr Kowalski. Obecni na modlitwie dziękczynno – błagalnej, dziękowali Panu Bogu za łaski, które dotychczas otrzymali i prosili o błogosławieństwo dla nauczycieli, pracowników, uczniów i ich rodziców. Po tej uczcie duchowej uczniowie przedstawili montaż słowno-muzyczny poświęcony Św. Janowi Pawłowi II, Wielkiemu Polakowi, patronowi tejże szkoły. W wierszach i piosenkach przypomniane zostały ważne chwile z życia Papieża Jana Pawła II. Każdy tego dnia otrzymał pamiątkowy obrazek z wizerunkiem Świętego.
Po zakończeniu spotkania, wszyscy obecni powrócili się do swojej szkoły gdzie złożyli kwiaty pod wizerunkiem Patrona, a następnie spotkali się na słodkim poczęstunku – papieskich kremówkach. Rozstrzygnięto konkurs plastyczny i wręczono nagrody. Patron tej Szkoły Podstawowej nr 9 , papież Jan Paweł II, w czasie pielgrzymki w 1999 r. z uśmiechem wspominał: „Po maturze chodziliśmy na kremówki”.
Patron szkoły, to dla całej jej społeczności ogromny zaszczyt i zobowiązanie. Całe dziedzictwo pontyfikatu św. Jana Pawła II niech będzie źródłem z którego nieustannie można czerpać. Niech patron tej szkoły, patron rodzin, będzie wzorem dla wszystkich, którzy odpowiedzialni są za wychowanie polskich dzieci. Niech św. Jan Paweł II wyprasza podejmującym trud nauczania i wychowywania młodych ludzi, wszelkie potrzebne łaski, aby nie tylko przekazywali wiedzę, ale byli również świadkami prawdy i wzorami do naśladowania. Niech dzieci słowa świętego przemieniają w czyn, pomagając ludziom i wciąż o jego słowach, nauce pamiętają.


„OBJAWIENIE BOŻE I JEGO PRZEKAŹNIKI”
prelekcja ks. dra Dariusza Kalińskiego

06 października 2015 r.

           W dniu 6 października 2015 r. po uczestnictwie we Mszy Świętej odbyło się pierwsze po przerwie wakacyjnej, spotkanie Duszpasterstwa Inteligencji Katolickiej. Prelegentem był ks. prałat dr Dariusz Kaliński, który omówił temat „Objawienie Boże i jego przekaźniki”.
Źródłem Bożego Objawienia jest Pan Bóg. Pan Bóg przekazuje nam Objawienie poprzez:
1. Pismo Święte.
2. Tradycję związaną z Apostołami.
Objawienie się to ujawnienie się Pana Boga: poprzez stworzenie świata, zwrócenie się bezpośrednio do człowieka i przekazanie prawdy o Bogu. By o Bogu dowiedzieć się więcej, Pan Bóg musi do nas mówić. Bóg objawił się najpierw pierwszym ludziom, Adamowi i Ewie. Pan Bóg mówi o Sobie, żebyśmy wiedzieli o Bogu więcej, niż tylko widzimy ze stworzonego świata. Mówi nam tylko tyle, ile potrzebne jest nam do zbawienia. Objawienie oznacza odkrycie czegoś, co było wcześniej zasłonięte, zakryte. Objawienie Boże to odsłonięcie konkretnych spraw o Bogu oraz rzeczy ostatecznych. Poznajemy Jego zamiary, co chce z nami zrobić, jeżeli będziemy Mu wierni, i co zrobi z nami, jeżeli tej wierności nie dotrzymamy. Życie wieczne to znać Boga i poznać Jezusa (J 17,23). Modlitwa prowadzi do zbawienia. Bóg się objawia, bo jest Tajemnicą i Miłością, bo sami o Nim nie możemy się dużo dowiedzieć. Tradycja związana z Apostołami uznawana jest za drugi przekaźnik Objawienia. Wiele rzeczy nie zapisano w Ewangelii, Jezus uczył Apostołów droga ustną, np. jak udzielać Sakramentu Namaszczenia, jakie słowa wypowiadać. Kościół jest strażnikiem Tradycji. Kto więcej wie o Panu Bogu jest bliższy zbawienia. Jednym z naszych obowiązków jest poznawanie Pana Boga przez całe życie. Ks. Prałat Dariusz Kaliński podsumował swoje rozważanie cytatem: „Mało wiedzy od Boga oddala, dużo wiedzy do Boga przybliża”.
Gorąco dziękujemy ks. Prałatowi za przybliżenie nam prawd o Objawieniu Bożym i czekamy na kolejną Ucztę dla Ducha.


MB Licheńska PIELGRZYMKA KANDYDATÓW
DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
DO MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ

30 września 2015 r.

Grupa kandydatów do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania będących uczniami Publicznego Gimnazjum Nr 4 w ZS nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli, tj. szkoły z terenu naszej parafii, pod kierunkiem ks. Jacka Jabłońskiego, dnia 30 września br wzięła udział w pielgrzymce do Lichenia Starego pt „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Tegoroczne spotkanie młodych z całej diecezji u stóp Matki Bożej Licheńskiej, odbyło w duchu przygotowań do Światowych Dni Młodzieży’ Kraków 2016, a także wpisywało się w hasło roku duszpasterskiego „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. W naszej grupie młodych ludzi nie zabrakło także tych, którzy już dziś są zdeklarowanymi wolontariuszami ŚDM, przygotowującymi się do tego wielkiego wydarzenia w naszym kraju. Młodzież będąc już na miejscu w Licheniu, mogła zapoznać się z diecezjalnymi inicjatywami związanymi ze ŚDM, otrzymać ulotki informacyjne, a także nabyć różnego rodzaju gadżety, m.in. świece, kubki, bransoletki, długopisy itp. Tego dnia specjalnie do gimnazjalistów swoje świadectwo nawrócenia wygłosiła aktorka pani Patrycja Hurlak, która jak sama podkreślała „trzymając sztamę z Jezusem” jest najszczęśliwszą na świecie. Natomiast młodzi z Elbląga przygotowali dla przybyłych scenkę ewangelizacyjną, której główna myśl przypominała wszystkim fakt iż tylko Ci, którzy są blisko Pana naszego, ufają Panu, będą w stanie uchronić się przed otaczającym nas złem, którego we współczesnym świecie jest tak wiele. Następnie młodzież wraz z duszpasterzami, katechetami i nauczycielami zjednoczyła się na wspólnej modlitwie podczas Mszy Świętej w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski, której przewodniczył J.E. ks. bp Wiesław Alojzy Mering pasterz naszej diecezji. Homilię wygłosił ks. Tomasz Wieczorek. Natomiast oprawę muzyczną zapewnił zespół Jordan ze Zduńskiej Woli. Na koniec Mszy Świętej zgromadzona młodzież we wspólnym akcie zawierzenia oddała siebie, swoje życie, Matce Bożej Licheńskiej.
Organizatorzy, jak co roku i tym razem, zadbali nie tylko o zapewnienie możliwości umocnienia duchowego pielgrzymów, ale i o możliwość wzmocnienia ciała podczas wspólnej agape (obiad), która zakończyła diecezjalną pielgrzymkę uczniów klas III gimnazjum do Lichenia.
Nasza grupa młodzieży wraz z opiekunami modliła się wspólnie, ale i indywidualnie m.in. przed Cudownym Obrazem, na Golgocie, jak i w Lesie Grąblińskim. Nie zabrakło także tego dnia czasu do tego, by poznać historię Lichenia, zwiedzić najbardziej znaczące miejsca (Bazylikę MB Bolesnej Królowej Polski, Kościół św. Doroty, Kaplicę Krzyża Świętego itp.). Szczególną uwagę gimnazjalistów przykuła wystawa pro-life, która swymi obrazami utwierdziła naszych młodych ludzi, w przekonaniu jak wielką wartością jest życie człowieka od samego poczęcia.
Ten wspaniały i słoneczny dzień, jak mówił ks. Przemysław Pilarski diecezjalny duszpasterz młodzieży, był dla młodych ludzi okazją do uczenia się od Maryi, Matki Miłosierdzia, „tego, jak wcielać miłość Boża w swoje młode życie”.


Pielgrzymka Elblag

XXIII ELBLĄSKA PIELGRZYMKA PIESZA NA JASNĄ GÓRĘ
W ZDUŃSKIEJ WOLI
pod hasłem „Pokój i dobro”

 

             Pielgrzymowanie i szukanie Pana Boga na drodze do tronu Pani Jasnogórskiej, to dla wielu błogosławiony czas odkrywania oblicza Pana Jezusa, niekiedy prawdziwe wyzwanie. Elbląska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę w tym roku wędrowała po raz XXIII na uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, przypadające 15 sierpnia. To wyzwanie realizowane było tym razem pod hasłem „Pokój i dobro”. Trasa, jaką pokonali pielgrzymi, nie była łatwa, a rozłożona została na szesnaście dni wędrówki, głównie w pełnym słońcu. Pielgrzymi jednak nie narzekali na warunki pogodowe i wędrowali odważnie do swego celu, zarażając wszystkich spotykanych na swej drodze duchową Radością. Zgodnie już z tradycją, pątnicy i tym razem na trasie swego pielgrzymowania zatrzymali się na nocleg w mieście urodzin św. Maksymiliana M. Kolbe – w Zduńskiej Woli. W naszej parafii w dniu 7 sierpnia 2015 r. (tj. dwunasty dzień modlitewnego wędrowania pątników), na nocleg przybyło 150 pielgrzymów z grupy „Franciszek” Elbląg i z grupy „Pomezania” Iława, którzy gościli w 55 rodzinach. Pielgrzymi dotarli do naszej świątyni o godz.19.00, gdzie zostali powitani przez Ks. proboszcza. Po kolacji spożytej tradycyjnie w domach parafian wszyscy wzięli udział w modlitwach wieczornych i Apelu Jasnogórskim. W sobotę rano o godz.6.30 pielgrzymi i gospodarze uczestniczyli w Uczcie Pańskiej – Mszy Świętej, po której pątnicy z zapałem wyruszyli w dalszą trasę na spotkanie z Jezusem.
Wszystkim pielgrzymom życzymy radosnego i owocnego czasu wędrowania do tronu Jasnogórskiej Pani. Niech Dobry Pan Bóg wylewa na Was swoje Łaski.


Pielgrzymka na Mazury i do Wilna

 

Matka Boska Ostrobramska           Na szlak pielgrzymowania wyruszyliśmy przed wschodem słońca 11.06.2015r. w grupie 47 osobowej. Inicjatorem organizacji pielgrzymki na Mazury i do Wilna, był ks. Jacek Jabłoński, opiekun duchowy pątników. Pośród nas nie zabrakło przedstawicieli wielu pokoleń: od dzieci (Bielanek) po osoby starsze. Nikt jednak nie spodziewał się, jakich przeżyć doznamy podczas tego wyjazdu. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą. Każdego dnia modliliśmy się różańcem, koronką do Bożego Miłosierdzia, Litanią do Serca Jezusowego i pieśniami do Matki Bożej, a także podczas Mszy Świętej.
Pierwszym celem naszej pielgrzymki była Nidzica, gdzie m.in. zwiedziliśmy gotycki zamek krzyżacki z XIV w., kościół ewangelicko – augsburski. Kolejnym punktem pielgrzymki był Olsztyn – stolica województwa warmińsko – mazurskiego. Zwiedziliśmy starówkę, największą obecnie placówkę muzealną olsztyńską – Muzeum Warmii i Mazur mieszczące się w Zamku Kapituły Warmińskiej, a także kościół św. Jakuba w którym uczestniczyliśmy we Mszy Świętej. Dużo wrażeń wszystkim nam dostarczył seans filmowy pt. „Kosmiczny ekspres”, który obejrzeliśmy w Planetarium w Olsztynie. Popołudniu mieliśmy okazję poznać urok mazurskiego miasta Mrągowo podczas spaceru nad brzegiem jeziora Czos, wokół amfiteatru – miejsca wielu imprez kulturalnych m.in. Piknik Country, mazurska Noc Kabaretowa. Po dniu pełnym wrażeń pojechaliśmy na kolację i nocleg do Rynu. W miasteczku tym najwytrwalsi pielgrzymi zwiedzili jeszcze pokrzyżacki zamek znajdujący się w samym centrum miasta położonego nad dwoma jeziorami: Ryńskim i Ołów.
W drugim dniu pielgrzymki, zaraz po wspólnym śniadaniu, udaliśmy się do Wilczego Szańca, gdzie zwiedzaliśmy porośnięte lasem ruiny kwatery głównej Adolfa Hitlera. Następnie w Sanktuarium Maryjnym w Świętej Lipce, którego kustoszami od kilku już wieków są ojcowie jezuici, wysłuchaliśmy koncertu organowego. W tym świątecznym dniu – Najświętszego Serca Pana Jezusa, dane nam było uczestniczyć przed obliczem Matki Pana naszego, we Mszy Świętej. Przewodniczący jej ojciec jezuita w homilii zwrócił uwagę na fakt, iż niezgłębione jest miłosierdzie Boże. Po tym duchowym umocnieniu relaksowaliśmy się podczas spacerów po Mikołajkach. Nasze Bielanki skorzystały wówczas z możliwości podziwiania uroków miasteczka ze statku, czy rowerków pływających po jeziorze Mikołajskim.
W kolejnym trzecim dniu pielgrzymki we wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej, liturgiczne Święto Niepokalanego Serca NMP, skierowaliśmy się do granicy Polsko-Litewskiej, by dotrzeć do kolejnego celu naszej pielgrzymki – Wilna. Rozpoczęliśmy od cmentarza
na Rosie, a następnie Kościoła św. Piotra i Pawła, cerkwi prawosławnej Św. Ducha. Następnie udaliśmy się do kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie, gdzie modliliśmy się na Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Jacek Jabłoński. Podczas homilii kapłan zachęcał nas chrześcijan byśmy na wzór Maryi kształtowali się w szkole Jezusa, by nasze serca stawały się coraz bardziej podobne do Serca Syna Bożego. Zapatrzeni w Matczyne Serce, powierzyliśmy siebie, swoje rodziny i nasze wspólnoty parafialne Sercu Jezusa. Tego osobistego spotkania z Matką Miłosierdzia, nie sposób opisać… Takich duchowych uniesień podczas naszego pielgrzymowania było bardzo dużo. Po Mszy Świętej udaliśmy się na dalsze zwiedzanie miasta. W programie były m.in. Katedra Wileńska w której znajdują się relikwie pierwszego świętego ziemi litewskiej patrona Litwy i królewicza rodu Jagiellonów – Św. Kazimierza, a także Góra Trzech Krzyży z której mogliśmy obejrzeć panoramę pięknego Wilna. Po całodziennym bardzo intensywnym zwiedzaniu miasta udaliśmy się na kolację i nocleg. Wytrwali pielgrzymi wraz z dziećmi wjechali także na obrotowy taras widokowy wieży telewizyjnej, skąd podziwiali panoramę miasta.
W czwartym dniu naszego pielgrzymowania mieliśmy możliwość wspólnej modlitwy podczas Mszy Świętej w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie. Przewodniczył Jej i homilię wygłosił nasz opiekun duchowy – Ks. Jacek. Zanurzając się w Słowie Bożym kaznodzieja zachęcał nas byśmy stawali się pokornymi sługami drugiego człowieka na wzór Najmiłosierniejszego Zbawiciela Jezusa Miłosiernego. „Moc we wzrastaniu w świętości i doskonaleniu siebie, pochodzi od samego Boga, (…) a nagrodą za trudy tego rodzaju pielgrzymowania będzie zbawienie wieczne”- mówił kapłan. Umocnieni Słowem i obecnością Pana w naszych sercach ruszyliśmy w dalszą drogę, by zwiedzić Kościół Św. Ducha w Wilnie.
Ostatnim celem naszej pielgrzymki były TROKI, dawna stolica Litwy. Podziwialiśmy tam zamek (XVw) na wyspie jeziora Galwie. Na jego dziedzińcu mieliśmy okazję podziwiać pokaz walki rycerskiej.
Składamy serdeczne podziękowania dla ks. Jacka Jabłońskiego za zorganizowanie pielgrzymki, która wzbogaciła naszą wiarę, ale i wiedzę historyczną.
Dzięki o Panie, składamy dzięki….


 Św. KrzysztofWSPOMNIENIE ŚW. KRZYSZTOFA PATRONA KIEROWCÓW

 

                Jak co roku w dniu 25 lipca we wspomnienie św. Krzysztofa, w naszej parafii po Mszy Świętej o godz. 17.00 poświęcone zostały samochody czy motocykle. Św. Krzysztof jest patronem kierowców, introligatorów, marynarzy, pielgrzymów, podróżnych, przewoźników, tragarzy, turystów i żeglarzy, a także Ameryki i Wilna. Zgodnie z dawnymi wierzeniami powtarzano, iż kto spojrzy rankiem na wizerunek św. Krzysztofa, będzie bezpieczny aż do wieczora.
MODLITWA KIEROWCY
„O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę,
bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka.
Ty jesteś Dawcą Życia – proszę Cię przeto,
spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie.
Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć
od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków.
Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich
i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości.
Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski,
mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich.
Amen.”
W tym roku w naszym kraju miała miejsce także akcja „1grosz za 1 km”- zbiórki pieniędzy na zakup środków transportu dla misjonarzy. Akcji tej patronuje MIVA Polska – organizacja współpracująca z Komisją Episkopatu Polski ds. Misji. Idea tych działań zakłada, iż każdy wpłacony grosz na w/w cel jest formą podziękowania Bogu za dotychczasową bezpieczną jazdę. Już dziś możemy rozważać możliwość osobistego włączenia się w tę ogólnopolską akcję w kolejnym roku.


Św. Piotr i PawełUROCZYSTOŚĆ APOSTOŁÓW ŚW. PIOTRA I ŚW. PAWŁA

            Dnia 29 czerwca kościół katolicki świętuje uroczystość apostołów Piotra i Pawła, przypominając, że na fundamencie wiary apostołów jest zbudowany Kościół Jezusa Chrystusa, który zostanie niezwyciężony przez „bramy piekielne’ (Mt 16,18). Obaj Apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, w mieście w którym obaj oddali swoje życie dla Chrystusa.
Św. Piotr, zwany pierwszym papieżem, księciem apostołów, męczennikiem, jest patronem blacharzy, budowniczych mostów, kowali, kamieniarzy, marynarzy, rybaków, zegarmistrzów oraz WOPR, diecezji w Rzymie Berlinie, Lozannie, a także wielu miast nie tylko naszego kraju. Św. Piotr jest wzywany jako orędownik podczas epilepsji, gorączki, febry, ukąszenia przez węże. Ponadto jest patronem wszystkich noszących to imię, a więc i ks. Piotra Kowalskiego wikariusza w naszej parafii. Solenizantowi z okazji imienin życzymy, by Jezus Chrystus Najwyższy Kapłan zawsze Księdzu błogosławił w apostolskiej działalności, niech będzie źródłem radości i pokoju. Życzymy wierności Chrystusowi na wzór św. Piotra.
Św. Paweł Apostoł zwany Apostołem Narodów, jest patronem naszej parafii (jedynej pod tym wezwaniem w całej naszej diecezji włocławskiej). Co roku powierzamy Bogu naszą parafię poprzez wstawiennictwo św. Pawła w dniu 25 stycznia w dzień odpustu parafialnego. Apostoł ten jest także patronem licznych zakonów, miast a także marynarzy, powroźników i tkaczy.
W tym dniu swymi ofiarami wspieraliśmy dzieła prowadzone przez papieża Franciszka (świętopietrze).
Za wstawiennictwem wielkich Apostołów św. Piotra i św. Pawła, których Pan Bóg wybrał do zadań prowadzących ich do świętości, prośmy Ojca naszego byśmy umieli doskonalić pokorę.


Boze CialoUROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ

 

            „Boże Ciało”, to ludowy tytuł skrywający w sobie pełną nazwę Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Uroczystość ta potwierdza dogmat o realnej obecności Chrystusa Eucharystycznego w momencie przeistoczenia podczas Mszy Świętej i po nim. W tym roku mieszkańcy naszego miasta zgromadzili się na wspólnej modlitwie podczas Mszy Świętej o godz. 10.30 w Bazylice Mniejszej Wniebowzięcia NMP. Nieodłącznym elementem obchodów Uroczystości Bożego Ciała po celebracji uroczystej Mszy Świętej była procesja z Najświętszym Sakramentem po ulicach naszego miasta do parafii św. Antoniego. Po drodze wierni zatrzymywali się przy czterech ołtarzach. Trzeci z nich zlokalizowany, jak i w poprzednich latach, przed Zespołem Szkół Elektronicznych, przygotowali wierni z naszej parafii pod kierunkiem ks. Piotra Kowalskiego.


Tuniej ministrantowIII TURNIEJ MINISTRANTÓW W PIŁKĘ NOŻNĄ
O PUCHAR DZIEKANA ZDUŃSKOWOLSKIEGO

 

             W ramach Parafialnego Dnia Dziecka – Pikniku Rodzinnego w parafii św. Pawła Apostoła w Zduńskiej Woli, 1 czerwca 2015 roku odbył się turniej ministrantów w piłkę nożną o Puchar Dziekana Zduńskowolskiego. Do rywalizacji zgłosiły się zespoły ministrantów na poziomie szkół podstawowych z parafii: św. Katarzyny z Korczewa, św. Wojciecha z Sieradza Męki, św. Maksymiliana Kolbe i św. Pawła Apostoła ze Zduńskiej Woli. W kategorii gimnazjum z parafii: św. Katarzyny z Korczewa, św. Wojciecha z Sieradza Męki, św. Maksymiliana Kolbe ze Zduńskiej Woli. Turniej został rozegrany na „Orliku” przy Szkole Podstawowej nr 10 w Zduńskiej Woli. Po zaciętej rywalizacji i dopingu drużyn przez kolegów, rodziców i opiekunów drużyn ministranckich: ks. Piotra Kowalskiego opiekuna ministrantów parafii św. Pawła Apostoła, ks. Sławomira Wysockiego opiekuna ministrantów z parafii Sieradz Męka, ks. Pawła Szudzika opiekuna ministrantów parafii Korczew oraz ks. Jacka Jabłońskiego i ks. Andrzeja Jaworskiego rywalizacja zakończyła następująco: Puchar Dziekana Zduńskowolskiego w kategorii szkoła podstawowa, zdobyli ministranci parafii św. Katarzyny w Korczewie, drugie miejsce dla ministrantów parafii św. Pawła Apostoła w Zduńskiej Woli, trzecie miejsce dla ministrantów parafii św. Wojciecha w Sieradzu Męce, czwarte miejsce zajęli ministranci z parafii św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli. Puchar Dziekana Zduńskowolskiego w kategorii gimnazjum, zdobyli ministranci parafii św. Maksymiliana Kolbe w Zduńskiej Woli, drugie miejsce dla ministrantów z parafii św. Wojciecha w Sieradzu Męka, a trzecie dla parafii św. Katarzyny w Korczewie.
Puchary i dyplomy wręczono w sobotę 6 czerwca w Bazylice Mniejszej Wniebowzięcia NMP na zakończenie uroczystości bierzmowania. Turniej był koordynowany przez ks. Piotra Kowalskiego z opiekunami grup ministranckich z dekanatu.


marsz dla zyciaULICAMI ZDUŃSKIEJ WOLI PRZESZEDŁ Marsz dla zycia

              Już po raz trzeci ulicami Zduńskiej Woli – 31 maja 2015 r.- przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny, pod hasłem: „Rodzina – wspólnota – Polska”. Jego uczestnicy manifestowali przywiązanie do wartości rodzinnych i życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Ład społeczny gwarantuje bowiem szacunek dla życia i rodziny. W tym roku marsz zgromadził jeszcze większe tłumy niż w minionych latach. Szacuje się, iż udział w nim wzięło ok. 1,5 tys. osób. Wśród nich nie zabrakło rodzin z dziećmi, ale także przedstawicieli szkół, placówek pomocy społecznej, i różnego rodzaju stowarzyszeń, wspólnot parafialnych itp. Został on zorganizowany przez Stowarzyszenie dla Życia i Rodziny w Zduńskiej Woli, parafie: pw św. Pawła Ap. i pw WNMP przy współpracy z wieloma osobami dobrej woli. To wielkie święto rodzin, które przypadło w Niedzielę Trójcy Świętej, rozpoczęto Mszą Świętą w Bazylice Mniejszej, której przewodniczył ks. Andrzej Jaworski proboszcz parafii pw św. Pawła w Zduńskiej Woli, a homilię wygłosił gospodarz tej parafii- dziekan zduńskowolski ks. prał. Dariusz Kaliński. W swoim słowie kaznodzieja zwrócił uwagę na fakt, iż Pan Bóg w Trójcy Jedyny jest Tajemnicą od wieków niezgłębioną przez człowieka. Sam człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże. W Trójcy można dostrzec pierwowzór ludzkiej rodziny, złożonej z mężczyzny i kobiety. Zostali oni powołani, aby być dla siebie nawzajem darem we wspólnocie miłości otwartej na życie. Do rozwoju siebie, rozwoju własnej osobowości człowiek natomiast potrzebuje innych ludzi, życia we wspólnocie. Wielką wartością jest człowiek, rodzina oparta na związku mężczyzny i kobiety oraz wspólnota w której żyje.
Zaraz po Mszy Świętej wyruszył marsz ulicami Kościelną, Łaską, Szkolną i Zieloną do parafii p.w. św. Pawła Ap, gdzie nastąpiła ostatnia część wspólnego świętowania- Piknik Rodzinny. Wyraźnym znakiem dla mieszkańców miasta był poprzedzający go przejazd zabytkowego mercedesa oraz grupy motocyklistów. Marsz prowadzili aktorzy z grupy teatralnej „Cultus” działającej przy parafii św. Maksymiliana przy muzyce Miejskiej Orkiestry Dętej. Uczestnicy marszu nieśli białe balony oraz transparenty z hasłami m.in.: „Zduńska Wola stawia na rodzinę”, „Gdy rodzina zjednoczona, żadne zło jej nie pokona”, „Każda rodzina jest święta”, „Życie chronisz – świat obronisz”, „Nie wystarczy urodzić się człowiekiem. Trzeba jeszcze być człowiekiem” „Kto podnosi rękę na życie człowieka, podnosi niejako rękę na samego Boga”, a także banery wykonane przez uczniów z lokalnych szkół i placówkę pomocy społecznej, biorące udział w konkursie pt „Rodzina- wspólnota- Polska”. Barwności pochodowi i powodów do radości dodatkowo dostarczyli szczudlarz i kuglarz.
Marsz zrodził się z potrzeby samych jego uczestników – Polskich Rodzin, jego ideą jest promowanie rodziny- instytucji, która wywodzi się z prawa natury. Ukazując wartość rodziny ukazujemy to, co jest najważniejsze. Maszerujemy dla życia, dla rodziny, dla przyszłości. Święty Jan Paweł II mówił, że dzieci to przyszłość i Marsz dla Życia i Rodziny ma to ukazywać, by inni zaczęli szanować rodzinę i życie, zwłaszcza ci, od których zależy przyszłość ojczyzny, aby zwracali na to uwagę, nie na nowinki, które są marne, ale na to, co daje fundament – mówił ks. Andrzej Jaworski, proboszcz parafii p.w. św. Pawła Apostoła – Gdyby nie było kryzysu rodziny to ten marsz byłby niepotrzebny. Rodzina przeżywa kryzys z powodu braku pracy. To jest wołanie rzeszy ludzi o normalność, o to, by ludzie wpływowi, sprawujący władzę pamiętali o tym, co daje przyszłości rozwój.Jak podkreślała jedna z uczestniczek marszu nie możemy zwalniać się nigdy z obowiązku dbania o trwałość i szczęście naszych rodzin. Każda zaś rodzina musi być oparta na związku małżeńskim kobiety i mężczyzny, a jej członkowie, a przede wszystkim dzieci, muszą być chronione. Szczęśliwe rodziny gwarantują szczęśliwe i bezpieczne społeczeństwo.
Podczas pikniku rodzinnego na wszystkich czekało wiele atrakcji. Rozstrzygnięte zostały dwa konkursy: plastyczny i na baner pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego. Niespodzianką dla licznie zaangażowanych w konkursy uczestników, okazały się nagrody specjalne fundowane i wręczane przez: Dziekana Zduńskowolskiego, Prezydenta Miasta Zduńska Wola, Wójta Gminy Zduńska Wola oraz Wójta Gminy Zapolice. Dla zgromadzonych zagrała na scenie Miejska Orkiestra Dęta , zatańczyła grupa tańca towarzyskiego SWING ze Studia Tańca ARABESQUE Pani Anety Barton (przygotowani pod kierunkiem instruktorów: p. Dominiki Dyrgoń i p. Ryszarda Cyrana) oraz Koncert Uwielbienia wyśpiewał zespół JORDAN . Dzieci uczestniczące w pikniku jak i rodzice podziwiali zabytkowe motocykle, korzystali z zabaw na wesołym miasteczku, strzelnicy, na stanowiskach: malowania twarzy i wplatania we włosy kolorowych warkoczyków. Uczestnicy mogli także zapoznać się a być może i niektórzy, przypomnieć sobie na czym polega tradycyjna forma wypiekania polskiego chleba.
Na stanowiskach promocyjnych można było zapoznać się z informacjami dotyczącymi naprotechnologii, działalności Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, złożyć podpis pod petycją – STOP ABORCJI, STOP PIGUŁCE ŚMIERCI oraz zakupić literaturę dotyczącą szeroko rozumianej problematyki dotyczącej życia i rodziny. W tym dniu podczas pikniku rodzinnego, nastąpił finał akcji: „PAKIET DLA MALUCHA: KASZKA I PIELUCHA”, czyli podsumowanie zbiórki produktów dla Domu samotnej matki w Łodzi. Na placu nie zabrakło także stoisk gastronomicznych m.in. ze słodkim ciastem, z grillowanymi kiełbaskami.
Patronat honorowy nad tegorocznym marszem objął J.E. Ks. Biskup Ordynariusz Diecezji Włocławskiej Wiesław Alojzy Mering oraz Starosta Zduńskowolski – Pan Wojciech Rychlik, Prezydent Miasta Zduńska Wola – Pan Piotr Niedźwiedzki, Wójt Gminy Zduńska Wola
– Pan Henryk Staniucha, Wójt Gminy Zapolice – Pan Witold Oleszczyk i Burmistrz Miasta i Gminy Szadek Pan Artur Ławniczak. Natomiast patronat medialny nad Marszem, już po raz trzeci, objęła telewizja kablowa ZW Media. Dziękujemy za promocję Marszu.
W tym dniu poza Zduńską Wolą marsze odbyły się w 140 miastach w całym kraju.
Dziękujemy z całego serca wszystkim obecnym na III Marszu dla Życia i Rodziny w Zduńskiej Woli, wszystkim wspierającym duchowo, materialnie czy też swoim bezpośrednim zaangażowaniem w organizację tego wielkiego święta rodzin w naszym mieście. Nie ustawajmy w pokazywaniu każdego dnia, że rodzina to przede wszystkim szczęście i powód do dumy dla każdego człowieka.

Organizatorzy
III Marszu dla Życia i Rodziny
w Zduńskiej Woli


Dzien dzieckaVI PARAFIALNY DZIEŃ DZIECKA

 

           Już po raz szósty w naszej parafii w dniu 31 maja 2015 r., został zorganizowany Parafialny Dzień Dziecka. Patronat honorowy nad tym świętem oraz wsparcia finansowego organizacji dnia udzielił ks. bp Wiesław Alojzy Mering Ordynariusz Diecezji Włocławskiej. Dzień ten obfitował w wielkie i niezwykle radosne wydarzenia. Rozpoczęliśmy go od zjednoczenia na wspólnej modlitwie podczas uroczystej Mszy Świętej Prymicyjnej ks. Przemysława Dominiaka. Odprawiana została ona w murach nowobudowanej świątyni. Nie zabrakło w naszej wspólnocie nie tylko gotowych do świętowania Dnia Dziecka, ale i wszystkich osób bliskich księdzu neoprezbiterowi i tych, którzy pragnęli dzielić z Nim radość z faktu przyjęcia święceń kapłańskich. Msza św. Prymicyjna poprzedzona została spotkaniem w domu ks. Przemysława, gdzie błogosławieństwa udzielili księdzu Rodzice, a następnie zgromadzeniu procesyjnie przybyli do naszej parafii. Na trasie procesji nie brakło tych, którzy wspólnie cieszyli się z nowego kapłana rodaka.
Zgodnie z tradycją już naszej parafii, po tej szczególnie uroczystej Mszy Świętej nastąpiła część artystyczna i rozrywkowa na placu parafialnym. I w tym roku nie zabrakło wielu atrakcji dla dzieci ale i całych rodzin. Teren parafii ponownie zamienił się w plac zabaw pełen radosnych dzieci. Zainteresowaniem ogromnym cieszyły się dmuchane zamki, karuzele, trampoliny, rodeo, malowanie twarzy, zaplatanie kolorowych warkoczyków, a także łowienie maskotek, stanowisko strzelnicze, konkursy plastyczne, jak i zabawa aniołkowa. Dla małych i dużych nie brakło także smakołyków tj. pieczona kiełbasa, chleb ze smalcem i ogórkiem, ciasta, napoje zimne i gorące…
W drugiej części dnia do pikniku włączyli się uczestnicy i sympatycy III Marszu dla Życia i Rodziny w Zduńskiej Woli. Natomiast w drugim dniu obchodów Parafialnego Dnia Dziecka – 1 czerwca- odbył się III Turniej Ministrantów w piłkę nożną o puchar Dziekana Zduńskowolskiego.
Tegoroczny festyn przygotował i koordynował nim, proboszcz naszej parafii ks. Andrzej Jaworski, który w jego realizację zaangażował zarówno młodzież, jak i dorosłych. Zjednoczenie we wspólnotowym działaniu zaowocowało sukcesem, którym dla organizatora był uśmiech i zachwyty dzieci obecnych tym dniu w naszej parafii.
Bogu niech będą wielkie dzięki za każdą chwilę tego pięknego dnia, za wszelkie łaski w nim otrzymane. Natomiast Księdzu Przemysławowi dziękujemy za przyjęcie daru powołania do Kapłaństwa. W imieniu Księdza proboszcza, Księży wikariuszy i całej wspólnoty parafii św. Pawła Ap., życzymy aby „Bóg, który rozpoczął w nim dobre dzieło, sam go dokonał”, a Najświętsza Panna Maryja – Matka Kapłanów zawsze księdza Przemysława wspierała i towarzyszyła. Szczęść Boże.


Msza Święta Prymicyjna
dominikańskiego neoprezbitera
o. Wojciecha

 

o. Wojciech

„Czemu On je i pije
Z celnikami i grzesznikami?

Nie potrzebują lekarza zdrowi,
lecz ci którzy się źle mają.
Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych,
ale grzeszników”
(Mk 2,16-17)

Nasz parafianin ojciec Wojciech Sznyk OP, który 24 maja 2015 r. przyjął święcenia kapłańskie u ojców Dominikanów w Krakowie, w niedzielę 7 czerwca 2015 r. o godz.12.30 w murach naszej nowobudowanej świątyni, odprawił swoją Mszę Świętą prymicyjną. Uczestniczyli w niej: ks. proboszcz Andrzej Jaworski, księża wikariusze z naszej parafii oraz zaproszeni księża, ojcowie Dominikanie, rodzice i rodzeństwo neoprezbitera oraz parafianie. Życzenia błogosławieństwa Bożego nowemu ojcu zakonnemu złożyli: ks. proboszcz, bielanki i ministranci, dzieci i młodzież oraz dorośli reprezentanci naszej wspólnoty. Chór, który tworzyły schole dominikańskie m.in. z Łodzi, Krakowa, śpiewał pieśni. O. Wojciech podziękował m.in. swoim rodzicom wręczając mamie – różaniec na którym sam modlił się, a ojcu – stułę, którą posiadał podczas swojej pierwszej spowiedzi. Kolejną stułę, jako wyraz wdzięczności, neoprezbiter wręczył Księdzu proboszczowi, z przeznaczeniem dla kolejnego powołanego z naszej parafii na służbę Panu. Na zakończenie Mszy św. neoprezbiter udzielił uroczystego błogosławieństwa prymicyjnego z nałożeniem rąk księżom, seminarzystom i braciom zakonnym, siostrom zakonnym, swoim rodzicom, rodzeństwu, ministrantom i bielankom oraz wszystkim zgromadzonym parafianom.
Pamiętając o Ojcu w modlitwie, życzymy odwagi do bycia świętym kapłanem i radości z powołania oraz Chrystusowej miłości do Kościoła. Życzymy, by jak św. Paweł Apostoł Narodów, był ojciec niestrudzony w całkowitym poświęceniu się zdobywaniu dusz, w żarliwości o sprawy Boże.
Szczęść Boże.


Stowarzyszenie dla zycia i rodziny

 WARSZTATY

DLA BUDUJĄCYCH

CYWILIZACJĘ ŻYCIA

    11 kwietnia 2015 r.

 

              11 kwietnia 2015 roku w naszej parafii z inicjatywy Stowarzyszenia dla Życia i Rodziny w Zduńskiej Woli, odbyły się warsztaty dla obrońców życia człowieka, poprzedzone Mszą Świętą.

Trwając w radości ze Zmartwychwstania naszego Pana, uczestnicy warsztatów jak i inne osoby, którym bliskie jest wezwanie św. Jana Pawła II do budowania cywilizacji życia, zjednoczyli się na wspólnej modlitwie podczas Mszy Świętej odprawianej w intencji obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Przewodniczył  jej ks. Jacek Jabłoński, a homilię wygłosił gospodarz parafii ks. proboszcz Andrzej Jaworski. Wpatrując się w Ewangeliczne wydarzenia związane ze spotkaniem Zmartwychwstałego Pana, ksiądz proboszcz podkreślał świętość życia każdego człowieka, płciowości, macierzyństwa, a także wartość rodziny i małżeństwa, jako związku kobiety i mężczyzny.

W samych warsztatach, które prowadziła p. Małgorzata Bojarska z duszpasterstwa rodzin diecezji włocławskiej, uczestniczyło 14 osób prezentujących rozmaite zawody i miejsca pracy. Wszystkim przyświecał wspólny cel: przygotować się do realizacji różnych form działań na rzecz obrony małżeństwa rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny, wsparcia rodziny i ochrony życia człowieka od naturalnego poczęcia aż po kres. Tematyka zajęć obejmowała zadania obrońców życia, zawarte – wg dra J. Willkie – w czterech obszarach: modlitwy, uczenia się, uczenia innych i pomocy, a także aspekty merytoryczne (zagadnienia embriologiczne, nazewnictwo, antykoncepcja, naprotechnologia) i metodykę prowadzenia zajęć, czy rozmów z osobami o różnych poglądach i postawach. Uczestnicy poznali zasady pracy w grupie, szanse i zagrożenia wynikające z faktu bycia obrońcą życia człowieka, znaczenie języka prokreacji i zasadność dbałości o wyrażenia pro-life, elementy programu edukacyjnego „Jaś w każdej szkole”. Otrzymali także materiały edukacyjne z polskich organizacji za życiem: Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka (www.pro-life.pl), Human Life International – Polska (www.hli.org.pl), Bractwa Małych Stópek (www.dlazycia.info), Fundacji „Głos dla Życia” (www.glosdlazycia.pl).

          W tym dniu w intencji rodzin i synodu biskupów poświęconego rodzinie – żeby „mógł przywrócić wszystkim świadomość sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny” – odmawiana była także Modlitwa do Świętej Rodziny, którą ułożył papież Franciszek.

Jezu, Maryjo i Józefie
w Was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do Was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.

Święta Rodzino z Nazaretu
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu,
oby przyszły Synod Biskupów
mógł przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie
Usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.

Umocnieniem i drogowskazem dla wszystkich uczestników warsztatów były słowa z przypadającej na ten dzień Ewangelii wg św. Marka: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”, Ewangelię Życia!


SDM Diecezja wloclawskaEUCHARYSTIA MŁODYCH

10 kwietnia 2015r.

 

              W ramach przygotowań  do Światowych Dni Młodzieży Kraków’2016, młodzież z naszego rejonu wraz z duszpasterzami, spotkała się na kolejnej EUCHARYSTII MŁODYCH, w dniu 10 kwietnia 2015r. o godz.1900, tym razem  naszej parafii.  We Mszy Świętej uczestniczyli młodzi także z parafii św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli, z parafii św. Wojciecha BM w Sieradzu Męka, i parafii św. Katarzyny w Korczewie wraz z duszpasterzami. Eucharystii przewodniczył ks. Sławomir Wysocki. Wraz z nim koncelebrowali: ks. Łukasz Ściślewski – duszpasterz młodzieży rejonu sieradzkiego, ks. Paweł Szudzik i ks. Jacek Jabłoński – jako gospodarz spotkania, który także wygłosił homilię. Liturgię Słowa przygotowały wybrane przedstawicielki młodzieży – Klaudia Chlebowska i Gabriela Półgrabia, a oprawę muzyczną wykonała młodzieżowa schola „Uwielbienie”. W swojej homilii ks. Jacek podkreślił znaczenie Zmartwychwstania naszego Pana dla chrześcijanina. Tylko Zmartwychwstały jest źródłem bezpieczeństwa, pokoju i prawdziwej radości dla nas. Jemu każdy winien się oddać bez zastrzeżeń, z całkowitym zaufaniem, bo On jest jedynym Panem naszego życia.

Na zakończenie krótkie słowo wdzięczności za Eucharystię wygłosił ks. Łukasz, który zachęcił młodych do podjęcia wyzwania bycia wolontariuszem podczas zarówno dni diecezjalnych jak i ŚDM w Krakowie w  2016r. i zaprosił już dziś na kolejne spotkania młodych: w 8 maja br. w parafii WNMP w Zduńskiej Woli, a 21 czerwca br- w parafii św. Katarzyny w Korczewie.  Tradycyjnie po Mszy św. chętni spotkali się w salce na tzw. „poddaszu”, gdzie dla wszystkich przygotowane były napoje i słodkie bułeczki.

Już dziś serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie przygotowujące nas do ŚDM w Krakowie. Szczegółowe informacje zostaną podane w ogłoszeniach parafialnych.


 

Wielkanoc 2015WIELKA – NOC

 

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,

które niesie odrodzenie duchowe,

napełni wszystkich spokojem i wiarą,

da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał Alleluja!

z pamięcią w modlitwie

 ks. Andrzej Jaworski, ks. Jacek Jabłoński,

ks. Piotr Kowalski, ks. Jan Dominiak


ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

 

 

Obchody Triduum Paschalnego trwają od Wielkiego Czwartku do Niedzieli Wielkanocnej, a więc trzy dni:

  • pierwszy dzień rozpoczyna się od Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, a kończy Liturgią Męki Pańskiej  w Wielki Piątek,
  • drugi dzień  to czas liturgicznej ciszy i smutku, kiedy to Kościół nie sprawuje Mszy Świętej do wieczora Wielkiej Soboty,
  • trzeci dzień, ten w którym Chrystus zmartwychwstał.
    Noc Paschalna oraz całą Niedziela Wielkanocna, to największe święto chrześcijańskie, pierwszy dzień tygodnia, uroczyście obchodzony w każdą niedziele przez cały rok.

 

W. Czwartek 2015WIELKI CZWARTEK

 

 

To szczególny dzień  wspominania wydarzeń z Wieczernika- ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa. Ewangelia przypomina o tym, że przed wieczerzą Pan Jezus umył swoim uczniom nogi. Nauczyciel i Pan, uczynił coś co zwykle czynił sługa. Na pamiątkę tamtych wydarzeń w naszej parafii wieczorem sprawowana była Msza Święta Wieczerzy Pańskiej z obrzędem umycia nóg, którego dokonał ks. proboszcz. Ceremonia przypomniała obecnym że wszelkie przewodzenie w Kościele powinno odbywać się w duchu służby bliźniemu. Tego dnia dziękowaliśmy Panu Bogu za Eucharystię i Sakrament Kapłaństwa. Jak pisał w swojej encyklice Jan Paweł II – Ecclesia de Eucharystia vivit: „nie ma Eucharystii bez kapłaństwa, tak jak nie istnieje kapłaństwo bez Eucharystii”, a „Kościół żyje dzięki Eucharystii”. Reprezentantki wspólnoty św. Marty w imieniu wszystkich parafian składali życzenia kapłanom posługującym dla nas: ks. Andrzejowi Jaworskiemu, ks. Jackowi Jabłońskiemu, ks. Piotrowi Kowalskiemu, ks. Janowi Dominiakowi.

 

O Jezu, Najwyższy Kapłanie!
Ty, który w niewypowiedzianej miłości do ludzi pozwoliłeś,

by z Twego Najświętszego Serca zrodziło się kapłaństwo,

zechciej coraz obficiej przez ich posługę

okazywać światu uświęcające strumienie Twej nieskończonej miłości.
Spraw, by kapłani stanowili z Tobą jedno, przemień i uczyń ich świętymi.

Przez Twoja łaskę niech staną się doskonałymi narzędziami Twego Miłosierdzia i Miłości.

Działaj w nich, razem z nimi i poprzez nich.

Spraw, aby przez wierne naśladownictwo Twoich cnót,

dokonywali w Twoje Imię i mocą  Twojego Ducha dzieł,

których Ty sam dokonałeś dla zbawienia świata.
O Jezu, powróć do nas i króluj nad nami poprzez Twoich kapłanów.

Przez ich życie idź przez współczesny świat nauczając, przebaczając,

pocieszając, błogosławiąc, uświęcając, zbawiając,

tworząc na nowo więź miłości między Sercem Boga i sercem człowieka. Amen.
Św. Janie Mario Vianneyu – módl się za nami.

Liturgia Wielkiego Czwartku  zakończyła się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do ciemnicy na znak uwięzienia Pana Jezusa. Do późnych godzin  mogliśmy trwać na adoracji w ciszy i zadumie.

 

 W. PiatekWIELKI PIĄTEK

 

..to dzień Krzyża, to szczególny dzień w roku, kiedy to Jezus – Baranek Paschalny umarł na krzyżu za nasze grzechy, po czym został złożony do grobu. W tym dniu nie celebruje się Mszy Świętej. Centralnym wydarzeniem Liturgii Męki Pańskiej była adoracja Krzyża. Ponadto od rana przez cały dzień, w naszej parafii czuwaliśmy na wspólnej modlitwie podczas Jutrzni z godziną czytań, adoracji Najświętszego Sakramentu w ciemnicy, Koronki do Bożego Miłosierdzia, Gorzkich Żali.  Na koniec Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Grobu Pańskiego przy którym czuwaliśmy  do godz.23.00

 

O Jezu Miłosierny, rozpięty na krzyżu, wspomnij na naszą godzinę śmierci.

O Najmiłosierniejsze Serce Jezusa, otwarte włócznią, ukryj mnie w godzinę śmierci.

O Krwi i Wodo któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego,

jako zdrój niezgłębionego Miłosierdzia dla mnie (obmyj mnie z grzechów i przewinień moich). Jezu konający, Zakładniku Miłosierdzia, złagodź gniew Boży w mojej śmierci godzinie.
O Jezu mój, niech ostatnie dni wygnania będą całkowicie według Twej Najświętszej Woli.

Łączę swoje cierpienia, gorycze i samo konanie z Męką Twoją św. i ofiaruję się za świat cały,

aby uprosić obfitość Miłosierdzia Bożego dla dusz, a szczególnie dla dusz (grzeszników).

Ufam mocno i zdaję się całkowicie na wolę Twoją świętą, która jest Miłosierdziem samym. Miłosierdzie Twoje będzie mi wszystkim w tej ostatniej godzinie…

Z dzienniczka św. Faustyny

W. Sobota 2015 WIELKA SOBOTA

 

to dzień ciszy i oczekiwania. Wspólnie trwaliśmy przy Grobie Pańskim, rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa, a także jego zstąpienie do otchłani, gdzie obwieszcza wieść o pokonaniu śmierci wszystkim zmarłym przed wiekami. Modliliśmy się wspólnie na Jutrzni z godzina czytań, Koronce do Bożego Miłosierdzia i Nowennie przed Niedzielą Miłosierdzia. Wieczorem, po zachodzie słońca, uczestniczyliśmy w Liturgii Wigilii Paschalnej, która nie jest typową Mszą Świętą, gdyż oprócz Liturgii Słowa i Liturgii Eucharystycznej składa się z Liturgii Światła i Liturgii Chrzcielnej.

 

O Jezu, Boże wiekuisty, dziękuję Ci za niezliczone łaski i dobrodziejstwa Twoje.

Niech każde uderzenie serca mojego będzie nowym hymnem dziękczynienia ku Tobie, Boże. Każda kropla krwi mojej niech krąży dla Ciebie, Panie;

dusza moja – to jeden hymn uwielbienia miłosierdzia Twego.

Kocham Cię, Boże, dla Ciebie samego.

Dzięki Ci, Boże, za chrzest święty,

Który mnie wszczepił w rodzinę Bożą,

Jest to dar łaski wielki i niepojęty,

Który nam dusze przeobraża.

Z dzienniczka św. Faustyny

 

W naszej parafii procesja rezurekcyjna odbywa się w Wielkanoc przed pierwszą Mszą Świętą o godz.6,00. Jako zjednoczenie chrześcijan całemu światu ogłaszamy radosną wieść, że śmierć została pokonana, Chrystus Zmartwychwstał. Alleluja!

NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO należy do skarbca pobożności ludowej i jest jednym z najbardziej znanych nabożeństw w całym chrześcijańskim świecie. W uroczysty sposób jest ona sprawowana przed doroczną uroczystością Miłosierdzia Bożego, przeżywaną zawsze w drugą Niedzielę Wielkanocną w tzw. Białą Niedzielę. Rozpoczyna się w Wielki Piątek, a kończy w Sobotę w oktawie Wielkanocy.

W naszej parafii Nowennę do Miłosierdzia Bożego z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, sprawujemy o godz. 15.00 w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę oraz od Wielkanocy do soboty o godz. 16.30


Pral. G. DrzewieckiOTWARTE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
DLA INTELIGENCJI

„Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”

 

        W Niedzielę Palmową w naszej parafii rozpoczęły się REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA INTELIGENCJI, pod hasłem „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Organizatorami byli Klub Inteligencji Katolickiej (KIK), Duszpasterstwo DIK i  Parafia św. Pawła Apostola w Zduńskiej Woli (Zdjęcia w galerii). Był to kolejny szczególny i wyjątkowy czas w roku liturgicznym partykularnego Kościoła, czas próby, czas lekcji i nauk, które prowadził ks. prałat mgr-lic. Grzegorz Stanisław Drzewiecki, proboszcz parafii i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Księżnej Sieradzkiej w Charłupii Małej.

Kaznodzieja w prowadzonych ćwiczeniach duchowych zachęcał do rozważania nad tym, czy chrześcijanin nie posiada nieprawdziwego obrazu Pana Boga  w swoim sercu i umyśle. Fałszywy obraz powstaje na bazie starych schematów postrzegania Pana Boga, pewnych nawyków i przyzwyczajeń i bardzo często jest powodem Jego odrzucania. Do tego także przyczynia się w dzisiejszym świecie wyraźnie obserwowalny przez nas upadek autorytetów w naszych środowiskach. Jednocześnie rodzi się równolegle potrzeba sięgania po autorytety, potrzeba ich odnajdywania. Ks. prałat Grzegorz Drzewiecki  apelował, zachęcał, byśmy stawali się odważnymi w byciu takimi autorytetami dla innych, poprzez wyznaczanie wymagań sobie i ludziom w środowiskach w jakich żyjemy. Takie wymagania niezmiennie od wieków stawia przed człowiekiem Kościół Chrystusowy. Jak przypominał rekolekcjonista Pan Bóg jest Miłością (por. J 4,8.16) i podejmując wobec człowieka jakiekolwiek działanie, zawsze czyni to z miłości. Celem tego jest ostateczne dobro człowieka. Każdy czas jest dobry do nawrócenia, ale zależy od rozumowego wyboru (przemiany myślenia) i wolnej woli współpracy z Panem. Bóg, który jest Miłością, czeka na każdego człowieka. Droga nawrócenia zawsze kieruje grzesznika w stronę pogłębionej relacji miłości z Bogiem.

Serdeczne „Bóg zapłać!” księdzu prał. Grzegorzowi Drzewieckiemu za kierownictwo podczas tegorocznych Rekolekcji Wielkopostnych. Był to niezwykły czas: skupienia, wyciszenia i zasłuchania w Słowo Boże. Życzymy Księdzu obfitych Łask Bożych. Niech przez Księdza posługę kapłańską, duszpasterską Pan ukazuje światu uświęcające strumienie swej nieskończonej miłości.

                                                                                                                                       Bóg zapłać!


XXX Swiatowe dni mlodziezyNIEDZIELA PALMOWA

 – diecezjalne obchody Światowego Dnia Młodzieży

w Koninie

 

             W dniu 29 marca 2015 r., kilkuosobowa grupa młodzieży reprezentująca naszą parafię, pod opieką ks. Jacka Jabłońskiego, przeżywała  Niedzielę Palmową w parafii św. Maksymiliana
w Koninie, obchodzoną na szczeblu diecezjalnym jako XXX Światowy Dzień Młodzieży. To święto młodych jest kolejnym etapem przygotowań do spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem w Krakowie, już w przyszłym roku. Podczas tego radosnego dnia, młodzież w liczbie 1050 osób, i towarzyszących jej 80 kapłanów, byli uczestnikami koncertu ewangelizacyjnego zespołu „Jordan” przybyłego tego dnia do Konina z naszego miasta. Niezwykle ubogacającym dla wszystkich uczestników Dnia Młodzieży były świadectwa reprezentantów młodych: Piotra, Agaty i Marty, którzy odważnie dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z wyznawaną wiarą. Szczytem modlitwy była Eucharystia, pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp Wiesława Alojzego Meringa Pasterza naszej diecezji. W swoim słowie na zakończenie Mszy Świętej, Ksiądz Biskup zachęcał młodzież do podjęcia zadań związanych z byciem współgospodarzami Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016r. oraz poprzedzających ich bezpośrednio „dni w diecezji”. W recepcie na szczęście zalecał młodym nieustanne poszukiwanie w życiu Chrystusa i dzielenie się z innymi radością bycia chrześcijaninem oraz budowanie relacji z Panem na modlitwie. Jak wspomina jedna z uczestniczek wyjazdu – Gabrysia – zapamiętała apel Pasterza diecezji o odważne dawanie świadectwa w obronie życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci oraz o odpowiedzialne obdarzanie innych miłością. Podczas spotkania można było nabyć gadżety związane z ŚDM: grę Campus Mundi oraz albumik upamiętniający peregrynację krzyża ŚDM w naszej diecezji. Dochód ze sprzedaży tych gadżetów przeznaczony będzie na organizację ŚDM w naszej diecezji.

Wspólny wyjazd do Konina był kolejną okazją dla młodych do nawiązywania i umacniania wzajemnych relacji, doświadczania obecności Boga w drugim człowieku, podczas przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie jakie trwają w parafiach naszej diecezji.


Niedziela Palmowa 2015NIEDZIELA PALMOWA

29 marca 2015

 

 

 

           Niedzielą Palmową, zwaną też Niedzielą Męki Pańskiej, rozpoczęliśmy Wielki Tydzień, który wprowadza nas w celebrację Świąt Wielkanocnych. Zgodnie z wielowiekowym już zwyczajem, w tym dniu święcone były palmy. Liturgia bowiem wspomina uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. O wjeździe tym przypominają wszyscy ewangeliści, a jeszcze bardziej czytelny staje się na tle proroctwa Starego Testamentu, z księgi proroka Zachariasza, który mówi, że Mesjasz jako „Król, twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny- jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy” (Za 9,9). Tego dnia obok podkreślenia momentu tryumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, czytany jest opis Jego męki, jaka dokona się pięć dni później, w Wielki Piątek.

         Zgodnie już z tradycją naszej parafii i w tym roku gromadziliśmy się o godz.1100 w murach nowobudowanego kościoła, gdzie rozpoczęła się uroczysta Msza Święta z procesją do kaplicy. Po Eucharystii rozstrzygnięty został KONKURS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ. Celem konkursu było kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych z Niedzielą Palmową oraz stworzenie okazji do zaprezentowania przez uczestników konkursu własnych pomysłów, zdolności. Palmy wykonane przez dzieci i młodzież budziły zachwyt, a autorzy najpiękniejszy zostali nagrodzeni. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za wkład pracy w te piękne rękodzieła i  gratulujemy!

         Ponadto przez cały dzień tradycyjne palmy, przed każdą Mszą Świętą rozprowadzała Wspólnota św. Marty. Zebrany dochód jest przeznaczony na organizację Parafialnego Dnia Dziecka. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli to dzieło.


 

PZC- zdjecie

 WIELKANOCNA POMOC
„Tak pomagamy”
marzec’ 2015

        Parafialny Zespół Caritas przy Parafii św. Pawła Apostoła w Zduńskiej Woli oraz Szkolne Koło Caritas działające przy Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli, podczas akcji ogólnopolskiej „Tak pomagamy” zebrało w dyskoncie „Biedronka” 450 kg żywności. Z ofiar złożonych na jałmużnę postną zakupiono 1450 kg żywności. W sobotę 28 marca br rozdano paczki na święta wielkanocne dla 105 rodzin objętych pomocą Caritas, a Szkolne Koło Caritas przygotowało i rozniosło po domach 37 paczek świątecznych ze słodyczami dla dzieci.


 

herb bpa StanislawaWIELKIE ŚWIĘTO W NASZEJ PARAFII

 Udzielenie Sakramentu Bierzmowania młodzieży oraz poświęcenie dzwonu św. Józefa

 15 marca 2015 r.

 

 

               W IV niedzielę Wielkiego Postu, dnia 15 marca 2015 r. o godz. 1230, zgromadziły nas w kościele wielkie, historyczne wydarzenia: uroczystość przyjęcia Sakramentu Bierzmowania przez młodzież naszej parafii i poświęcenie dzwonu imienia św. Józefa. (Zdjęcia w Galerii)

Sakramentu Bierzmowania będącego sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej udzielił J.E. Ks. Bp Stanisław Gębicki – Biskup Pomocniczy Diecezji Włocławskiej.  W uroczystości wzięli udział kapłani: dziekan zduńskowolski Ks. prał. dr Dariusz Kaliński, wicedziekan Ks. Ryszard Kucharski, Ks. Andrzej Jaworski gospodarz naszej parafii oraz kapłani z parafii sąsiednich. Po uroczystym powitaniu zgromadzonych przez Ks. Andrzeja Jaworskiego, przedstawiciele Rodziców poprosili Księdza Biskupa o udzielnie młodzieży Bierzmowania i modlitwę, wyrażając pragnienie aby „Duch Święty kształtował ich sumienia, by potrafili wybierać światło, a unikać ciemności, by przez całe życie byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii.”

J.E. Ksiądz Biskup w swoim słowie wygłoszonym do zgromadzenia liturgicznego, podkreślił znaczenie bycia wiernym wyznawanej wierze i krzyżowi Chrystusa. Za przykład podał młodym, osobę polskiego mistrza olimpijskiego p. Kamila Stocha, który wielokrotnie podkreślał w swych publicznych wystąpieniach, że jest wierzący. Sportowiec modli się nie tylko w sytuacjach trudnych, w czasie przygotowań do konkurencji, ale także dziękuje Panu Bogu za wszystko, gdyż jak twierdzi, wszystko Jemu zawdzięcza. Ksiądz Biskup Stanisław przypomniał także zgromadzonym słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane podczas homilii w czasie Mszy Świętej w Zakopanem pod Giewontem, w dniu 6 czerwca 1997r., kiedy to wzywał wierzących do tego, by nie wstydzili się Krzyża. Jego Ekscelencja nawiązał do słów naszego Rodaka, który apelował wówczas: „Dziękujmy Bożej opatrzności za to, ze krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie”. Za słowami papieża, Ksiądz Biskup  wzywał młodych, aby dzięki przyjętym darom Ducha Świętego, byli odważnymi i wiernymi świadkami  swoje wiary.

Podczas uroczystości Ks. Biskup pobłogosławił także pamiątki przyjęcia Sakramentu Bierzmowania – krzyże przywiezione dla młodzieży przez Ks. Proboszcza z Ziemi Świętej. Jak zwracała uwagę komentatorka, to „na krzyżu zawisło Zbawienie świata. Krzyż Chrystusa jest darem Bożym dla wszystkich ludzi, na którym dokonało się zbawienie świata. Niech ten poświęcony dziś krzyż przypomina nam postanowienia podjęte przy sakramencie związane z umacnianiem i pogłębianiem wiary, a zwłaszcza postępowaniem według jej zasad.”

Na koniec tej pierwszej części uroczystości, bierzmowani podziękowali J.E. Ks. Biskupowi za modlitwę i udzielenie Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej, wyrażając pragnienie świadczenia o naszej wierze przez regularne uczęszczanie na katechizacje opartą o Pismo Święte, a także obiecali często spotykać się z Chrystusem w Komunii św. i w Sakramencie Pokuty, a miłością bliźniego i dobrymi uczynkami okazywać wierność Jednorodzonemu Synowi Bożemu i Kościołowi. Nie zabrakło także słów wdzięczności  wobec Księdza Proboszcza Andrzeja Jaworskiego, Ks. Jacka Jabłońskiego (opiekuna kandydatów do Bierzmowania), Ks. Piotra, rodziców i wychowawców za trud włożony w przygotowanie młodzieży do tego szczególnego dla nich dnia oraz wszystkim tym, którzy swoją posługą ubogacili liturgię: scholi młodzieżowej „Uwielbienie”, ministrantom, panu organiście i panu kościelnemu oraz całej wspólnocie parafialnej, świadkom za wsparcie duchowe i modlitwę.

dzwon sw. jozefW drugiej części uroczystości nastąpił ważny i historyczny moment dla parafii –  akt uroczystego poświęcenia przez ks. bp. Stanisława Gębickiego, dzwonu imienia Świętego Józefa. Został on dla naszej parafii ufundowany przez Ks. Prałata Józefa Nocnego, który jest także inicjatorem powstania wspólnoty naszej parafii. Waży on 260 kg i ma 74 cm średnicy, a ton Cis. Dzwon wykonany został  w Pracowni Ludwisarskiej Felczyńskich -Taciszów.  Dzwon wraz z dzwonem św. Jan Paweł II, będzie bił na pół godziny przed Mszami Świętymi, o godz. 12,00 oraz w każdy piątek o godz. 15.00 w Godzinie Miłosierdzia.

Jak mówił jeden z portugalskich biskupów w czasie ceremonii poświęcenia nowego dzwonu: „dźwięk dzwonów jest echem głosu Boga”. Niech będzie dla nas wezwaniem do nawrócenia i nieustannym zaproszeniem do modlitwy, do spotkania z Panem Bogiem żywym i prawdziwym w Eucharystii.


Bp Lepa 2015

PRZYGOTOWANIE DO OBCHODÓW 1050-LECIA CHRZTU POLSKI
prelekcja ks. bpa Adama Lepy

11 marca 2015 r.

 

          Centralne obchody 1050 – lecia Chrztu Polski odbędą się w dniach 14-16 kwietnia 2016 r. w Poznaniu – w najstarszym arcybiskupstwie. Mieszko przyjął chrzest z Pragi Czeskiej w Wielką Sobotę 14 kwietnia 966. W aspekcie patriotycznym władca włączył Polskę do rodziny europejskiej. Oddał swoje państwo pod opiekę papieża. Można zadać pytanie: „Polsko, co zrobiłaś ze swoim chrztem”?

Rachunek sumienia indywidualny, Kościoła i całego społeczeństwa przygotowuje nas do przeżycia rocznicy chrztu. Jan Paweł II napisał „Pamięć i tożsamość”, w której zawarł myśl, „Jeśli nie robimy rachunku sumienia ani indywidualnie ani społeczeństwa, tracimy tożsamość”. „Naród, który traci pamięć, traci sumienie”.

– Psalm 90, werset 90 zawiera słowa „Panie naucz nas liczyć dni nasze,
abyśmy osiągnęli mądrość serca”. Ta mądrość serca ważna jest, by dobrze przygotować się do tej rocznicy chrztu. Rocznica chrztu powinna na skłaniać do poczucie odpowiedzialności za wartości chrześcijańskie i dawania publicznie świadectwa wiary.

Obchody chrztu będą miały charakter państwowy i kościelny. Będą się przejawiały w różnych formach i postaciach: m. in. scena chrztu będzie odtwarzana kilkakrotnie.

Rocznica chrztu skłania do zaintonowania „Gaude Mater Polonia” – Raduj się Polsko, która jesteś naszą Matką.

Skłońmy się do refleksji i zadajmy sobie pytania:

– Czym dla każdego z nas jest ten chrzest z 966 roku?

– Czym dla mnie jest mój chrzest?

Podczas przyjęcia chrztu świętego należy zwrócić szczególną uwagę na poszczególne elementy tego rytuału: m. in.: wyznanie wiary, powierzenie światła rodzicom chrzestnym. Akt włączenia do wspólnoty chrześcijańskiej dokonuje się przy robieniu znaku krzyża na czole dziecka. Błogosławienie dziecka przez rodziców, chrzestnych, rodzeństwo i dalszą rodzinę jest bardzo istotnym elementem chrztu.

Im więcej błogosławieństwa w domu, tym mniej przekleństwa.

Uczestnicząc w uroczystościach Triduum Paschalnego, a zwłaszcza w liturgii w Wielką Sobotę dziękujmy za dar chrztu Polski, który dał początek państwu polskiemu.


rekolekcje wielkopostne

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
poprowadził ks. prof. dr Zbigniew Formella SDB

01 marca 2015 r. – niedziela

              Ks. Rekolekcjonista przypomniał hasło tego roku duszpasterskiego a zarazem tematu wielkopostnych rozważań: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

W czasie rekolekcji i całego wielkiego Postu mamy się przemieniać na lepsze. Zaznaczył, że ci, co chodzą do Kościoła też powinni przyjrzeć się swojemu nawróceniu: przede wszystkim w pryzmacie swoich relacji z Panem Bogiem, po wtóre w relacji: ja i bliźni, po trzecie: ja wobec siebie. Kościół zaleca chrześcijanom trzy wielkopostne praktyki — modlitwę, post i jałmużnę.

Nasza miłość do Boga ujawnia się w modlitwie oraz w przyjmowanych sakramentach. W modlitwie nie chodzi o ilość wypowiadanych słów, kolejnych modlitw, poniekąd zaliczanie, że im więcej powiemy, tym lepiej, chodzi o modlitwę serca. Ks. Zbigniew zwrócił uwagę, byśmy pamiętali, że Pan Bóg jest Ojcem Miłosiernym: często wymagającym, ale Miłosiernym, jeżeli tylko przyjdziemy do Niego i powiemy, że zbłądziliśmy, zgrzeszyliśmy, ale chcemy powrócić do Bożej Miłości, to Bóg przebaczy nam wszystkie winy.

 02.03.2015 r. – poniedziałek

 Ojciec Rekolekcjonista opowiadając historię ze swojego życia, która miała miejsce w autobusie, w którym nagannie zachowywali się młodzi chłopcy, zwrócił uwagę, żebyśmy nie byli bierni wobec zła. Miłość do ludzi nie wyraża się tylko w aspekcie pozytywnych relacji, ale także w podejściu do sytuacji trudnych.

Ks. Zbigniew przybliżył również znaczenie poszczególnych uczynków względem ciała i duszy, ukierunkowując nasze postępowanie w Wielkim Poście.

Uczynki miłosierne względem ciała:

1. Głodnych nakarmić.
2. Spragnionych napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych nawiedzać.
7. Umarłych pogrzebać.

Uczynki miłosierne względem duszy:
1. Grzeszących upominać.
2. Nieumiejących pouczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić.
4. Strapionych pocieszać.
5. Krzywdy cierpliwie znosić.
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych i umarłych.

03.03.2015 r. – wtorek

Miłość do siebie przejawia się w szacunku do siebie i akceptacji. Nie można kochać bliźniego, jeśli nie kocha się samego siebie – nie chodzi tu o egoistyczną miłość. Nie można kochać bliźniego, jeśli nie są zaspokojone podstawowe potrzeby człowieka: picie, jedzenie, spanie. Warto dbać o siebie i swoje potrzeby, bo dzięki temu zarówno my jesteśmy szczęśliwi, jak i nasi bliscy. Należy żyć teraźniejszością i przyszłością, a nie rozpamiętywać błędy przeszłości, tylko wyciągać z nich wnioski. Koniecznie musimy zadbać o nasze relacje z bliźnimi, zwłaszcza z tymi, z którymi żyjemy pod jednym dachem.

Rozważaniom rekolekcyjnym patronowała bł. Teresa z Kalkuty.

Dziękujemy Ojcu Rekolekcjoniście za wygłoszone nauki. Przeżyjmy dalszą część Wielkiego Postu biorąc udział w Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej.


ks. pral. BronikowskiDUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY W KONTEKŚCIE PRZEMIAN RELIGIJNOŚCI MŁODEGO POKOLENIA

  prelekcja ks. dra Mariana Bronikowskiego

03 lutego 2015 r.

W dniu 3 lutego 2015 r. po Mszy Świętej o godz. 17.00. odbyło się spotkanie Duszpasterstwa Inteligencji Katolickiej z Ks. Prałatem Marianem Bronikowskim nt. „Duszpasterstwo młodzieży w kontekście przemian religijności młodego pokolenia”.

Kościół się nigdy nie starzeje, gdyż mówi o miłości Jezusa Chrystusa. Przez ponad 2000 lat Chrystus odnawia swój Kościół.

Zmieniła się religijność młodego pokolenia, gdyż zmienia się również podejście kolejnych papieży wobec zadań współczesnego Kościoła.

Drogą Kościoła jest człowiek – to wizja Jana Pawła II.

Drogą Kościoła jest miłość – to wizja Benedykta XVI.

Zadaniem Kościoła jest wyjście – to wizja papieża Franciszka. To wyjście najbardziej określają trzy czasowniki: iść, budować, wyznawać. Trzeba wyjść na peryferie nędzy, biedy, bólu.

Prelegent wyjaśnił znaczenie słowa „peryferia” w kontekście tego tematu:

Peryferie to miejsca, gdzie nie ma Boga.

Peryferia egzystencjonalne to miejsca, gdzie dominuje ból, choroba, smutek.

Peryferia to wszystkie sytuacje, gdzie wierni są narażeni na ograbienie z wiary.

Peryferia to również stan braku nadziei.

Peryferia to stan utraty wiary.

W obecnym duszpasterstwie ważna jest bliskość Kościoła wobec każdego człowieka. To jest również zadanie dla każdego z nas. Najważniejsze jest, by żyć tym, co głosimy. Przekazywanie prawdy indywidualnie do młodzieży, to ewangelizacja młodego człowieka. To piękne, gdy młodzi ludzie ewangelizują młodych.

Już wkrótce, w 2016 roku odbędą się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Młodzi całego świata pragną poznać nasze rodziny oraz bogactwo naszej wiary. To również dla nas zadanie, dla naszej diecezji, naszego miasta, naszej parafii.


sw-pawelODPUST PARAFIALNY
Nawrócenie Świętego Pawła Ap.

25 stycznia 2015 r.

 

           W niedzielę 25 stycznia w naszej parafii przeżywaliśmy odpust – święto patronalne kościoła parafialnego. W tym dniu przypada święto nawrócenia św. Pawła Apostoła. Uroczysta  Msza Święta odpustowa odprawiona została o godz. 1230. Przybyło na nią wielu gości, wśród nich księża z naszego dekanatu zduńskowolskiego. Mszy Świętej przewodniczył  ks. prałat Grzegorz Drzewiecki, proboszcz parafii Charłupia Mała. Wpatrując się w życie i nawrócenie św. Pawła Ap., kaznodzieja zwrócił uwagę na fakt, iż aby dostrzec i przyjąć Jezusa jako swego Pana, trzeba umieć zamknąć oczy na świat zewnętrzny, oderwać się od tego, co powierzchowne, zmysłowe. Warunkiem nawrócenia i spotkania z Bogiem jest patrzenie sercem. Sam akt nawrócenia, tak jak i u św. Pawła, jest  początkiem nowego procesu, który nazwać można „szkołą Jezusa Chrystusa”. W niej, od Niego samego uczymy się jak żyć, jak działać, odkrywać sens Chrystusowego krzyża. Kaznodzieja wezwał nas do tego, abyśmy w dzisiejszym świecie nie bali się dawać świadectwa wyznawanej wiary. Być bowiem chrześcijaninem, to trwać w postawie pokuty i nawrócenia, ale też
w postawie gotowości obrony świętości. Z tego też wynika nasza odpowiedzialność za Kościół, którego jesteśmy członkami. Podczas wszystkich Mszy Świętych odprawianych tego dnia, liturgię ubogacał swym śpiewem zespół Jordan. Ponadto o godz. 16.00 mieliśmy okazję uczestniczyć w  koncercie kolęd tego zespołu. (Zdjęcia w Galerii)

          W tym dniu każdy mógł uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami na wszystkich Mszach Świętych (należało być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunie Świętą, pomodlić się w intencjach papieża Franciszka). Odpust ten – wspaniały dar od Boga – można było ofiarować za siebie samego lub za osobę zmarłą.

            Niech św. Paweł  nieustannie nam towarzyszy i wspiera w budowaniu wspólnoty Kościoła, abyśmy pamiętali jego nauczanie: „ z całą pokorą, delikatnością i cierpliwością znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie.  Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest.  Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.” (Ef 4,2-6)


Orszak 3 KróliPIERWSZY ZDUŃSKOWOLSKI ORSZAK TRZECH KRÓLI

6 stycznia 2015r.

         Po raz pierwszy w dniu 6 stycznia 2015r. w Zduńskiej Woli, w atmosferze ogromnej radości odbył się I Orszak Trzech Króli. Wzięło w nim udział kilka tysięcy osób. Świętując tym samym okres Bożego Narodzenia, powróciliśmy do tradycji wspólnego kolędowania w przestrzeni publicznej, szerzyliśmy wartości prorodzinne i wspólnotowe.
Patronat honorowy nad I Orszakiem Trzech Króli w Zduńskiej Woli objęli J.E. Ks. Bp Ordynariusz Wiesław Alojzy Mering, a także Prezydent Miasta Zduńska Wola p. Piotr Niedźwiecki i Starosta Powiatu Zduńskowolskiego p. Wojciech Rychlik.
Świętowanie tego dnia rozpoczęliśmy od zgromadzenia na wspólnej modlitwie podczas uroczystych Mszy Świętych w poszczególnych parafiach. W naszej wspólnocie Mszy św. przewodniczył ks. Jacek Jabłoński. W wygłoszonym słowie przypomniał nam o wartości w życiu człowieka, jaką jest podążanie do Boga za „własną Gwiazdą Betlejemską”, a więc rozpoznawanie znaków obecności Boga w codzienności. To, co uzdalnia nas do dostrzegania obecności Pana, to codzienny rachunek sumienia, modlitwa i kontakt z drugim człowiekiem. Takim znakiem od Boga jest często bliźni, którego spotykamy na swej drodze. Jak mówił kaznodzieja, by dostrzec ten znak potrzebna jest nam także postawa czujności, która staje się przewodnikiem ku życiu prawemu i miłemu Bogu.
Po Mszy św. z naszej parafii wyruszył orszak afrykański (niebieski) na czele z królem Baltazarem. Podążając ulicami Zieloną i Szkolną dotarliśmy do ul Łaskiej, gdzie połączyliśmy się z orszakiem europejskim (czerwonym) prowadzonym z parafii św. Antoniego na czele z królem Kacprem. Przy skrzyżowaniu ulic Łaskiej i Piwnej połączyliśmy się z orszakiem azjatyckim (zielonym) wiedzionym z parafii św. Maksymiliana pod przewodnictwem króla Melchiora oraz orszakiem biało-złotym Gwiazdy Betlejemskiej z parafii Wniebowzięcia NMP. Wśród otaczających trzech króli nie brakowało rycerzy, dam, królewiczów, aniołów i pasterzy w strojach o barwach danego orszaku. Wychwalając Boga w śpiewie kolęd dotarliśmy do dworu króla Heroda znajdującego się przy ratuszu na Placu Wolności. Tu zatrzymaliśmy się nad Sceną na dworze Heroda w wykonaniu grupy teatralnej Cultus z parafii św. Maksymiliana. Po przedstawieniu królowie wraz z orszakiem wyruszyli do Bazyliki Mniejszej Wniebowzięcia NMP, gdzie złożyli swoje dary i oddali pokłon Dzieciątku Jezus. Następnie rozstrzygnięty został powiatowy konkurs na Najpiękniejszą Szopkę i Ozdobę Bożonarodzeniową organizowany przez Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. T. Kościuszki w Zduńskiej Woli. Obecni mieli także okazję wysłuchać noworocznego koncertu kolęd w wykonaniu Zespołu Jordan z parafii św. Antoniego w Zduńskiej Woli, po którym nastąpiło rozwiązanie Pierwszego Zduńskowolskiego Orszaku Trzech Króli. Podczas Orszaku zbierane były także ofiary na odbudowę schroniska w Henrykowie prowadzonego przez księży Orionistów.
Koordynatorami organizacji orszaków w poszczególnych parafiach byli: Ks. Piotr Kowalski (parafia św. Pawła), Ks. Michał Kamiński (parafia św. Antoniego), Ks. Łukasz Ściślewski (parafia św. Maksymiliana) i Ks. Mariusz Danielewski (parafia WNMP).
W tym wielkim wydarzeniu wzięły udział tłumy ludzi. Tym samym potwierdził się fenomen orszaku, który polega na tym, że zaproszone były osoby nie tylko wierzące, ale i poszukujące, „przecież Trzej Królowie to nie byli chrześcijanie, to byli mędrcy, którzy odczytali pisma i ukazali całemu światu Mesjasza Zbawiciela, którym jest Jezus Chrystus. Dlatego orszak ma formułę otwartą, integruje szkoły, parafie i wszystkich mieszkańców”- jak zaznacza ks. Andrzej Jaworski, proboszcz naszej parafii.
Panu Bogu niech będą dzięki za dar dzisiejszego dnia, dar radości i budowania Kościoła w rodzinach, za organizatorów Orszaku, którymi były parafie zduńskowolskie, Publiczne Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki, amatorski teatr „Cultus” działający przy parafii św. Maksymiliana, a także za jego głównych inicjatorów: p. Piotra Warchlewskiego i p. Zygmunta Leguna oraz proboszcza naszej parafii Ks. Andrzeja Jaworskiego i Ks. Łukasza Ściślewkiego, wikariusza parafii św. Maksymiliana. (Zdjęcia w Galerii)