2009

BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I WIELU ŁASK BOŻYCH PŁYNĄCYCH OD BOŻEJ DZIECINY

składają kapłani parafii św. Pawła

BOŻE NARODZENIE 2009


OBŁÓCZYNY MINISTRANTÓW

 

27 września na Mszy o g. 11,15 miało miejsce uroczyste przyjęcie nowych ministrantów do wspólnoty ministranckiej. Do tej pory byli kandydatami przygotowującymi się do tej funkcji. Są to pierwsi nowoustanowieni ministranci parafii św. Pawła i jest to: Kamil, Karol, Aleksander, Marcin, Artur i Mateusz. Słowo ministrant pochodzi z języka łacińskiego „ministro” i oznacza służyć. Nowi ministranci będą pomagać kapłanowi w składaniu Eucharystycznej Ofiary. Służba ministrancka jest zaszczytną funkcją, gdyż służy się samemu Bogu i jest się najbliżej sprawowanych świętych tajemnic. Otoczmy modlitwą nowych ministrantów i prośmy o kolejne powołania do służby ministranckiej.


PIESZA PIELGRZYMKA DIECEZJI ELBLĄSKIEJ

 

7 Sierpnia wieczorem przybyła do naszej parafii piesza pielgrzymka diecezji elbląskiej – grupa franciszkańska. Po wieczornej modlitwie – Apelu Jasnogórskim, udali się na spoczynek do domu parafian, którzy zaoferowali swoją pomoc. Rano sprawowali Mszę świętą, po której wyruszyli na dalszy szlak pielgrzymi. Otaczamy ich naszą modlitwą, a oni zabrali prośby parafin i sprawę budowy nowego Kościoła przed tron Jasnogórskiej Pani.


UROCZYSTOŚĆ FATIMSKA

 

13 czerwca to dzień kiedy oddajemy cześć Maryi w jej fatimskim wizerunku. Wieczorem sprawowana była Msza święta w intencji naszego miasta. Pod koniec przedstawiciele parafii, dzieci i młodzieży, oraz dyrektorzy szkół z terenu parafii św. Pawła złożyli ks. prałatowi Józefowi Nocnemu podziękowanie za pracę duszpasterską w parafii WNMP a szczególnie za prace dążące do utworzenia nowej parafii. Po Mszy wyruszyła procesja z figurą MB Fatimskiej i zakończyła się w Bazylice WNMP.


SAKRAMENT BIERZMOWANIA

08 czerwca 2008 roku został udzielony Sakrament Bierzmowania 108 osobom pochodzącym z parafii WNMP i z parafii św. Pawła w Zduńskiej Woli. Sakramentu udzielił ks. Bp W. Mering w Bazylice mniejszej WNMP.

            Sakrament Bierzmowania jest umocnieniem człowieka w wyznawaniu wiary. Do tej pory był uczniem Chrystusa, a teraz ma być również Jego wyznawcą i świadkiem wobec wszystkich ludzi. To może dokonać się jedynie wtedy, gdy otwarte jest serce człowieka na działanie Ducha Świętego, z Którym chce się wejść we współpracę. Niech łaska sakramentu bierzmowania trwa w tych ludziach do wypełnienia tego co sami powiedzieli: „pragniemy, aby Duch Święty którego otrzymamy, uzdolnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Amen”.


ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

24 maja uroczyście obchodziliśmy rocznicę pierwszej Komunii Świętej. Dziękowaliśmy za ten wielki dar i prosiliśmy aby pogłębiało się w nas życie eucharystyczne.


MSZA PRYMICYJNA

 

17 maja w parafii św. Pawła miała niecodzienna uroczystość Mszy św. Prymicyjnej ks. Pawła Wrąbla. Msza prymicyjna jest to pierwsza samodzielnie sprawowana Eucharystia przez nowo wyświęconego prezbitera. Uroczystość rozpoczęła się w domu rodzinnym prymicjanta udzieleniem przez rodziców swego błogosławieństwa. Następnie procesyjnie udano się do światyni, gdzie neoprezbiter sprawował ofiarę eucharystyczną. Na zakończenie ks. Prymicjant udzielił wszystkim błogosławieństwa prymicyjnego.  Ks. Paweł należy do zgromadzenia księży orionistów. Przyjął święcenia kapłańskie 16 maja w parafii św. Antoniego w Zduńskiej Woli z rok J. E. Ks. Bpa W. Meringa.


PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

 

10 maja 2009 roku, miała miejsce w kaplicy pierwsza Komunia święta w parafii św. Pawła, w której 52 dzieci pierwszy raz w pełni uczestniczyło w ofierze Mszy Świętej.


13 kwietnia – Powołanie nowej parafii i pierwszego proboszcza


Od 09 – 12 kwietnia trwały pierwsze obchody Triduum Paschalnego w Kaplicy


25 grudnia 2008 roku odbyła się pierwsza pasterka nowej kaplicy p. w. św. Pawła


21 grudnia została kaplica poświęcona przez ks. Bp W. Meringa


16 listopada została odprawiona pierwsza Msza w kaplicy


We wrześniu rozpoczęły się prace związane z budową kaplicy


15 sierpnia ośrodek duszpasterski nawiedził Ks. Bp Stanisław Gębicki, który dokonywał kanonicznej wizytacji parafii Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli


Od 9 lipca sprawowane są Msze św. ośrodku duszpasterskim


POWSTANIE PARAFII ŚW. PAWŁA W ZDUŃSKIEJ WOLI

 

              Parafia św. Pawła w Zduńskiej Woli została erygowana dekretem Biskupa Włocławskiego Wiesława Alojzego Meringa w drugi dzień Wielkanocy 13 kwietnia 2009 roku. Również tego samego dnia został powołany pierwszy proboszcz parafii, którym został ks. Andrzej Jaworski, dotychczasowy wikariusz parafii Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli i jednocześnie administrator ośrodka duszpasterskiego św. Pawła.

            Myśl o powstaniu parafii toczyła się przynajmniej już od trzech lat. Podejmowali ją proboszczowie Zduńskiej Woli  a szczególnie proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli, Ks. Prałat Józef Nocny – kustosz Bazyliki, miejsca gdzie został ochrzczony św. Maksymilian Maria Kolbe. Sprawa ta pojawiła się na obradach Rady Kapłańskiej we Włocławku, która zleciła księdzu prałatowi przygotowania do utworzenia nowej parafii. Zaczęły się zatem poszukiwania miejsca na przyszły Kościół. Z pomocą przyszedł pan senator Marek Trzciński, od którego zakupiono działkę zlokalizowaną przy ulicy Zielonej 49a. Po przejęciu działki postawiono tam namiot, aby można było sprawować Mszę świętą. Pierwsza odbyła się w dniu 9 lipca 2009, którą odprawił ks. Bp W. Mering, poświęcając krzyż i plac pod budowę kościoła. Od tego momentu w niedzielę zaczęło się regularne sprawowanie Eucharystii. We wrześniu rozpoczęła się budowa kaplicy tymczasowej, która stanowi dolną część plebani. Pierwsza Msza, jeszcze wśród rusztowań, została odprawiona we wspomnienie Matki Bożej Miłosierdzia, w niedzielę 16 listopada. Z dniem 30 listopada zostały wytyczone granice dla nowo powstającej parafii. Wkrótce tj. w czwartą niedzielę Adwentu ks. Biskup Ordynariusz dokonał poświecenia kaplicy.

                 Po dziewięciu miesiącach od poświecenia krzyża i placu została powołana nowa parafia pod wezwaniem św. Pawła. Były to istne narodziny kolejnej już 232 parafii w diecezji włocławskiej. Ks. Bp W. Mering osobiście przewodniczył Eucharystii w której odczytano jego dekrety o powołaniu parafii i ustanowienia pierwszego proboszcza. Uroczystość ta zgromadziła wielu dostojników kościoła z rejonu sieradzkiego jak i z innych części diecezji. Brały w niej udział władze samorządowe i parlamentarne, przedstawiciele szkół, które weszły w skład nowej parafii oraz licznie przybyli wierni. Od 13 kwietnia w Zduńskiej woli funkcjonuje czwarta parafia, najmłodsza córa parafii Wniebowzięcia NMP, z której powstała parafia św. Pawła.

            W niedzielę 27 września w naszej parafii przybyło 6 nowych ministrantów. Są to pierwsi nowo ustanowieni ministranci parafii św. Pawła. Osoby które chcą zostać ministrantami najpierw muszą przejść okres próby – jest kandydatem na ministranta i w odróżnieniu od pozostałych nosi białą szarfę. Zanim zostali ustanowieni ministrantami złożyli swoje wyznanie wiary i przyrzeczenia służenia samemu Bogu przy Ołtarzu Chrystusa. Następnie została odmówiona modlitwa błogosławieństwa i poświęcenie stroju liturgicznego. Przyjąwszy i założywszy strój weszli do prezbiterium i zajęli należne im miejsca. Nowo ustanowieni ministranci to: Kamil, Karol, Artur, Aleksander, Marcin i Mateusz. Otoczmy naszą modlitwą nowych ministrantów oraz prośmy w modlitwie o nowych.