2020

 

safe_image

ZAKOŃCZENIE ROKU 2020

 

W czwartek 31 grudnia, na Mszy Świętej o godz. 17:00 podziękowaliśmy Panu Bogu za 2020rok, choć naznaczony wydarzeniami związanymi z obostrzeniami epidemicznymi. W modlitwie eucharystycznej pamiętaliśmy także o wszystkich parafianach zmarłych w mijającym roku. Eucharystii przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Jaworski, który w słowie skierowanym do zebranych zwrócił uwagę na konieczność stosowania się do nauki Pana, do czynienia dobra. Kapłan podkreślił jak wielkie znaczenie ma trwanie w gotowości na spotkanie z Bogiem, a tym samym przyjmowanie sakramentu pokuty i pojednania, czy namaszczenia chorych. Ksiądz Proboszcz przedstawił także sprawozdanie z działalności naszej parafii w minionym roku przekazując zarówno dane statystyczne, jak i również ważniejsze dzieła, wydarzenia i wszystko co składało się na wszelką działalność na rzecz parafii. W mijającym roku z naszej wspólnoty do Pana odeszło 126 parafian. Chrzest przyjęło 42 dzieci, a sakrament małżeństwa 11 par, do I Komunii Świętej przystąpiło 79 dzieci, a sakrament Bierzmowania przyjęło 35 osób. Na zakończenie uczestniczyliśmy w Nabożeństwie przebłagalno-dziękczynnym na koniec roku kalendarzowego z dziękczynnym „Te Deum..” oraz Błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.
Dziękujemy za wszelką współpracę, pomoc w wielu sprawach, wspieranie modlitewne i finansowe budowy naszej świątyni oraz za działalność na rzecz naszego wspólnego dobra – naszej parafii. Bóg Zapłać!

Transmisja Mszy Świętej na zakończenie roku 31 grudnia 2020 roku:
https://www.youtube.com/watch?v=B5QAVq_5v6g

 


 

pobrane (3)

WIZYTA DUSZPASTERSKA

 

W czasie pandemii i ograniczonych kontaktów społecznych, uwzględniając wprowadzone na czas Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku i ferii szkolnych obostrzenia, zmianom ulega także forma tradycyjnych, w okresie świątecznym, wizyt duszpasterskich w domach wiernych. W dniu 17 grudnia 2020r. Ks. Bp Ordynariusz Wiesław Alojzy Mering wydał wytyczne jej dotyczące. Zarządzenie jest dostępne na stronie internetowej www.diecezja.wloclawek.pl  Tegoroczna wizyta duszpasterska, zwana popularnie „kolędą” w naszej w parafii zaplanowana została na okres 18 stycznia – 6 lutego i będzie miła dwie części:

  • W pierwszej części zapraszamy na Msze Świętą o godz. 17.00 do kościoła, która będzie sprawowana w intencji parafian z wyznaczonych ulic (szczegółowe informacje podane zostały w Głosie Św. Pawła). Podczas Eucharystii będzie błogosławieństwo kolędowe oraz błogosławieństwo wody (prosimy przynieść pojemniki). Błogosławieństwem objęci zostaną także ci, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą w niej osobiście uczestniczyć.
  • Druga część to obrzęd kolędowy w domuprzy stole tradycyjnie przygotowanym na kolędę (krzyż, zapalone świece, woda święcona i kropidło, obrazek kolędowy otrzymany w kościele). Na obrzęd ten składają się modlitwy: Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… błogosławieństwa z obrazka kolędowego, modlitwa za zmarłych oraz do św. Michała Archanioła, pokropienie domu wodą święconą, naniesienie napisu na drzwiach wejściowych domu: C+M+B 2021r. Ten skrót łaciński Christus Mansionem Benedicat” oznacza, „Niech Chrystus to mieszkanie błogosławi”. Tak jak w minionych latach podczas kolędy składane ofiary przeznaczone są na budowę kościoła, a w tym roku „koperty ofiary kolędowej” będą udostępnione w kościele. W dniu spotkania ofiarę w kopercie można złożyć na tacę.  W 2021r. planowane jest założenie szpicu wieży, rozpoczęcie ocieplania kościoła i obmurowanie klinkierem.

Prosimy o przekazanie tego numeru Głosu sąsiadom, zwłaszcza chorym i samotnym, nieopuszczającym swoich domów.


 

pomoc

ZDUŃSKOWOLSKA  INICJATYWA PATRIOTYCZNA

Jeśli z powodu obostrzeń  bądź choroby w Twoim otoczeniu jest ktoś, kto potrzebuje pomocy w zrobieniu zakupów, realizacji recepty, wyniesieniu śmieci lub w innych codziennych czynnościach, z którymi nie może sobie poradzić w tym trudnym dla wszystkich czasie, proszę dzwonić:

  • Wioletta: nr tel. 515 330 200,
  • Robert: nr tel. 693 449 023,
  • Krzysztof: nr tel. 722 263 637.

Zapraszamy do kontaktu z w/w osobami także chcących dołączyć do tej inicjatywy.

 


 

pobrane

 

NIEDZIELA ŚWIETEJ RODZINY

27 grudnia 2020r.

 

W pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu wraz z całym Kościołem obchodziliśmy niedzielę Świętej Rodziny. Najświętsza Rodzina to Pan Jezus, Najświętsza Maryja Panna i św. Józef. Ten dzień, to święto Najświętszej Rodziny – ale jednocześnie święto każdej rodziny. Bo słowo «rodzina» jest imieniem wspólnym Najświętszej Rodziny z Nazaretu i każdej rodziny. Każda też rodzina podobnie jak Rodzina Nazaretańska jest pomysłem Ojca niebieskiego i do każdej zaprosił się na stałe Syn Boży. Każda rodzina pochodzi od Boga i do Boga prowadzi” (Leon XIII).Tego dnia w liturgii Słowa teksty akcentowały sceny, w których występuje rodzina, ale też podkreślały obowiązki członków rodziny.
W niedzielę Świętej Rodziny w naszej wspólnocie parafialnej podczas Mszy Świętej o godz. 1000 błogosławieństwo par przyjęli małżonkowie, którzy ślubowali w grudniu.  Natomiast podczas Mszy Świętej o godz. 1200 miało miejsce błogosławieństwo dzieci.
Także błogosławieństwo rodziców jest znakiem ich życzliwości względem dziecka oraz swoistą modlitwą rodzica zawierzającego swoje dziecko Bogu. W Biblii napisane jest, że „błogosławieństwo ojca i matki ma tak wielką moc, że potrafi uzdrawiać, potrafi wprowadzać pokój w serce dziecka”. Nie rezygnujmy z tego daru, którego możemy tak hojnie udzielać przy wielu okazjach np. do snu, przy pożegnaniach, w trudnych sytuacjach. Wystarczy krzyżyk i serdeczny uścisk, ważne by z całego serca. Nie trzeba dużo mówić, wystarczy powierzyć Bogu. Nie mamy żadnego daru, którego nie otrzymalibyśmy z darem życia, że dar życia otwiera dopiero wszystkie inne. Błogosławieństwo ojca, matki musi otwierać dziecku niebo. Bo wszystko człowiek otrzymuje przez nich.


 

133118710_160104738782141_7424804679409871421_n

Drodzy Parafianie i Goście

 

W ten radosny czas, kiedy świat oddaje pokłon życiu,
które w osobie Syna Bożego Jezusa Chrystusa
przyszło na świat 2020 lat temu w Betlejem

wsłuchajmy się w Orędzie z Groty Betlejemskiej:


” Narodziłem się NAGI, mówi Bóg, abyś ty potrafił wyrzekać się samego siebie.

Narodziłem się UBOGI, abyś ty mógł uznać mnie za jedyne bogactwo.
Narodziłem się W STAJNI, abyś ty nauczył się uświęcać każde miejsce.
Narodziłem się BEZSILNY, abyś ty nigdy się mnie nie lękał.
Narodziłem się Z MIŁOŚCI, abyś ty nigdy nie zwątpił w moją miłość.
Narodziłem się W NOCY, abyś ty uwierzył, iż mogę rozjaśnić każdą rzeczywistość spowitą ciemnością.
Narodziłem się W LUDZKIEJ POSTACI, mówi Bóg, abyś ty nigdy nie wstydził się być sobą.
Narodziłem się JAKO CZŁOWIEK, abyś ty mógł się stać synem Bożym.
Narodziłem się PRZEŚLADOWANY OD POCZĄTKU, abyś ty nauczył się przyjmować wszelkie trudności.
Narodziłem się W PROSTOCIE, abyś ty nie był wewnętrznie zagmatwany.
Narodziłem się W TWOIM LUDZKIM ŻYCIU, mówi Bóg, aby wszystkich ludzi zaprowadzić do domu Ojca.”


Niech to Orędzie płynące z miejsca narodzin Jezusa w Betlejem umacnia w nas świadomość,
że Bóg dawca życia umiłował każdego z nas rodząc się człowiekiem, aby życie zatriumfowało nad ciemnościami świata.
Niech  Boże Dziecię Błogosławi i darzy potrzebnymi łaskami  naszych Parafian, Gości, dobrodziejów budowy kościoła.

                                                                                                                                       Życzą z pamięcią w modlitwie
                                                                                                                            Duszpasterze tutejszej wspólnoty parafialnej.


133526733_208125014194464_7362423565968782995_o

BOŻE NARODZENIE 2020r.

 

Przeżywanie w naszych rodzinach wieczerzy wigilijnej w duchu jedności, wspólnoty i miłości, głęboko zapada w pamięci wszystkich dorosłych, młodzieży i dzieci. Przybliża bowiem klimat nocy betlejemskiej.  Dla rodzin chrześcijańskich był to wieczór i noc pełna modlitwy. W roku pandemii wiele rodzin zdecydowało się zapewne na udział w Pasterce transmitowanej np. z Bazyliki Św. Piotra w Rzymie, której przewodniczył papież Franciszek, czy w innych transmisjach on line. Parafianie i goście mogli także osobiście powitać Boga, który stał się Człowiekiem, podczas modlitwy w świątyni. Wierni w tym roku wspólnie kolędowali Panu Jezusowi wraz z kwartetem „Vera ars”, a także obejrzeli krótkie multimedialne sprawozdanie z akcji „Daru Serca” dla dzieci z rodzin objętych pomocą Caritas w naszej parafii. O północy w procesji wniesiona została najważniejsza figura szopki bożonarodzeniowej. Pasterce przewodniczył ks. Karol Skrobicki, a koncelebrowana była wraz z ks. Pawłem Wrąblem FDP. Tej nocy dziękowaliśmy Panu Bogu za dar Jego wcielenia. Podczas homilii ks. Karol Skrobicki skłaniając wiernych do refleksji nad głębią Bożego Narodzenia, przypomniał słowa Matki Teresy z Kalkuty „Wtedy jest Boże Narodzenie”:

Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata
i wyciągasz do niego ręce,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz
uciskają ludzi w ich samotności,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei „więźniom”,
tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego,
moralnego i duchowego ubóstwa,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome
są twoje możliwości i jak wielka jest twoja słabość,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg pokochał innych przez ciebie,
Zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie.

Tradycyjnie podczas Świąt Bożego Narodzenia możemy wspierać swoimi ofiarami składanymi do skarbony Dom Dziecka w Betlejem prowadzony w miejscu narodzin Jezusa przez Siostry Elżbietanki. Od 2010 roku Siostry Elżbietanki niosą pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom i ich rodzinom w Betlejem, na terytorium Autonomii Palestyńskiej. Dzieci najbardziej potrzebujące znajdują mieszkanie w domu sióstr, które troszczą się o katolickie wychowanie dzieci. Posyłając dzieci do katolickich szkół siostry stwarzają swym podopiecznym szansę zdobycia rzetelnego wykształcenia oraz wzrostu wierze. Siostry również starają się zapewnić wsparcie i pomoc socjalną rodzinom znajdującym się w trudnym położeniu. Bóg zapłać wszystkim wspierającym materialnie to wielkie dzieło.

p022_1_00


pobrane (2)

AKCJA „TYTKA CHARYTATYWNA”

 

Parafialny Zespól Caritas współpracując z Miejskim Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli wziął udział w akcji „Tytka charytatywna”. Ludzie dobrej woli mogli zabrać i wypełnić papierową torbę artykułami pierwszej potrzeby – spożywczymi i chemii gospodarczej, i złożyć je w parafii do 13 grudnia 2020r.  Następnie wolontariusze Caritas przekazali je przed Świętami Bożego Narodzenia, osobom potrzebującym. Ponadto parafianie w ramach akcji Dar serca, mogli jak co roku, przygotować paczkę dla dziecka z rodziny objętej pomocą Parafialnego Zespołu Caritas. W tym celu z choinki stojącej w kościele zabierali serduszko z imieniem dziecka, a następnie przynosili specjalnie dla niego przygotowaną paczkę. W poniedziałek 14 grudnia br wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas w SP nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli, młodzież z ZSE w Zduńskiej Woli oraz ministranci, pod opieką ks. Karola Skrobickiego dostarczyli podarki dzieciom. Tego wieczoru radość rozpierała serca obdarowanych, jak i wolontariuszy.
Jak mawiał ks. M. Maliński „miarą twojego człowieczeństwa jest wielskość twojej troski o drugiego człowieka”. Bóg zapłać wszystkim, którzy tę troskę okazali  i okazują potrzebującym.


0319-jozef_3

ROK ŚW. JÓZEFA

 

 

Papież Franciszek w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP ogłosił rozpoczęcie specjalnego Roku św. Józefa, którego obchód zakończy się 8 grudnia 2021 roku. Data ogłoszenia Roku św. Józefa nie była przypadkowa, bowiem przed 150 laty, 8 grudnia 1870 roku, bł. Pius IX ustanowił św. Józefa Patronem Kościoła katolickiego. W liście apostolskim „Patris corde”, opublikowanym z tej okazji, papież Franciszek określił św. Józefa m.in. tytułami „ukochany ojciec; ojciec czułości, w posłuszeństwie i w gościnności; ojciec twórczej odwagi”, nawiązując do dekretu bł. Piusa IX ogłaszającego św. Józefa patronem Kościoła powszechnego. Przy tej okazji papież Franciszek ujawnił swoje osobiste nabożeństwo ku czci Oblubieńca NMP, podkreślając, że od ponad czterdziestu lat, codziennie odmawia modlitwę do św. Józefa. Publikacji listu apostolskiego „Patris corde” towarzyszy Dekret Penitencjarii Apostolskiej łączący „Rok św. Józefa” ogłoszony przez Papieża z darem specjalnych odpustów. Szczególne wskazania dotyczą dni tradycyjnie poświęconych pamięci Oblubieńca Maryi, takich jak 19 marca i 1 maja, oraz osób chorych i starszych „w aktualnym kontekście zagrożenia zdrowia”.

Modlitwa papieża Franciszka
o ustanie epidemii koronawirusa na świecie

Strzeż, święty Opiekunie, naszego kraju.
Oświecaj odpowiedzialnych za dobro wspólne, aby wiedzieli – jak Ty – jak zatroszczyć się
o osoby powierzone ich odpowiedzialności.
Udziel mądrości naukowcom i tym, którzy poszukują odpowiednich środków służących zdrowiu i dobru fizycznemu braci.
Podtrzymuj tych, którzy dbają o potrzebujących: wolontariuszy, pielęgniarki i pielęgniarzy, lekarzy,
którzy pozostają na pierwszej linii troski o chorych, także za cenę własnego bezpieczeństwa.
Błogosław, św. Józefie, Kościół, począwszy od jego szafarzy,
uczyń go znakiem i narzędziem Twojego światła i Twojej dobroci.
Towarzysz, św. Józefie, rodzinom: swoją cichą modlitwą buduj harmonię pomiędzy rodzicami i dziećmi,
szczególnie pamiętaj o najmłodszych.
Zachowaj starszych od samotności: spraw, aby nikt nie był pozostawiony
w rozpaczy opuszczenia i zniechęcenia.
Pociesz tego, kto jest najsłabszy, dodaj odwagi temu, kto się chwieje, wstawiaj się za ubogimi.
Razem z Dziewicą Maryją błagaj Pana, aby uwolnił świat z wszelkiej formy pandemii.
                                                                                                   Amen.


 

129728407_406577727201217_7603365636866890948_nADWENT

OCZEKIWANIE I PRZYGOTOWANIE

 

 

Wraz z całym Kościołem katolickim trwamy na czuwaniu Adwentowym, przygotowując się na spotkanie z Królem Królów – Chrystusem. Oczekujemy na Boże Narodzenie (wspomnienie pierwszego, historycznego przyjścia Chrystusa), na osobiste spotkanie z Chrystusem, na paruzje (powtórne przyjście Chrystusa w chwale). To radosne oczekiwanie na spotkanie z naszym Panem i przygotowanie do niego, odbywa się poprzez modlitwę, pokutę i pojednanie, rekolekcje czy dni skupienia, Roraty, dobre uczynki.
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy” to tytuł programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na kolejny rok liturgiczny, który rozpoczął się w pierwszą niedzielę Adwentu. Jego mottem są słowa: „Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J. 6,32). Rok ten będzie drugim etapem trzyletniego programu duszpasterskiego pod hasłem: „Eucharystia daje życie”. Jego zasadniczym celem jest pogłębienie wśród wiernych znaczenia tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego, rozumienia symboliki celebracji eucharystycznych i częstego uczestnictwa w nich. Chociaż obecny Adwent przeżywamy w czasach obostrzeń epidemicznych, dla chrześcijan jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania w wyciszeniu i skupieniu.


133103526_399208381409354_8040907353496524648_n

MSZA ŚWIĘTA
W INTENCJI ZMARŁYCH KAPŁANÓW
Z DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ

 

W sobotę 29 listopada 2020 r. w naszej parafii  kapłani dekanatu zduńskowolskiego zjednoczyli się na wspólnej modlitwie w intencji zmarłych kapłanów Diecezji Włocławskiej. Liturgiczne spotkanie rozpoczęło się o godz. 19.00 pod przewodnictwem ks. Andrzeja Jaworskiego proboszcza parafii św. Pawła Ap. w Zduńskiej Woli. Homilię wygłosił ks. Marcin Topolski wikariusz parafii św. Maksymiliana Kolbego ze Zduńskiej Woli. Kaznodzieja obecnym na modlitwie przypomniał  wiersz ks. Jana Twardowskiego pt. „Rozmaici są księża”, z którego płynie myśl do posługi kapłańskiej, aby swoje plany, powołanie powierzyć Jezusowi i Jego łasce.
Bogu niech będą dzięki za Kapłanów codziennie sprawujących Eucharystię, wytrwale czekających na nas w konfesjonałach, głoszących Słowo Boże, odważnie i wytrwale kroczących za Chrystusem. A zmarłym Kapłanom „Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…”


 122808043_1051801035243681_6868941507528240859_n

RÓŻANIEC DO GRANIC 2!

 

Od dziś Różaniec do Granic 2! Różaniec do granic Nieba.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy w naszej wspólnocie parafialnej.
RÓŻANIEC DO GRANIC codziennie od 1 do 8 listopada po Mszy Świętej wieczornej! Osoby pozostające w domach, zapraszamy do duchowej łączności w tej modlitwie.  Chcemy podjąć pokutę za nasze grzechy i wołać do nieba o wybaczenie.

Więcej informacji na stronie www.rozaniecdogranic.pl
oraz na profilu facebookowym.

Maryjo Królowo Polski módl się za nami!

 rózaniec do granic

 

 


UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH123239166_2785277635044972_9008417742378228886_n

 

1 listopada  w całym Kościele katolickim obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Jest to dzień tych, którzy cieszą się chwałą w domu Ojca Niebieskiego, a którzy nam, wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi, wskazują drogę do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką. Świętość to szczyt mądrości i szczyt dobroci, czyli Miłość. Bóg jest Miłością. Kult Świętych pomnaża cześć Pana Boga. Świętych Pańskich czcimy ze względu na Pana Boga, którego oni „reprezentują”.
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych obchodzimy 2 listopada. W tradycji polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym – „Zaduszkami”. W tym dniu wraz z całym Kościołem wspominamy zmarłych pokutujących za grzechy w czyśćcu. Chodzi więc o tych którzy nie mogą wejść do nieba, gdyż mają pewne długi do spłacenia Bożej sprawiedliwości. Aby przyjść z pomocą zmarłym pokutującym w czyśćcu, my  żyjący możemy w tych dniach uzyskać i ofiarować odpusty zupełne.
Tradycyjnie, nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę publiczną w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. W związku z pandemią  Covid -19 na mocy specjalnego dekretu  ze stolicy Apostolskiej wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny przez cały miesiąc listopad 2020r. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie.
Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się mogą uzyskać odpust za zmarłych.
DuszeCzyśćcowe


PAŹDZIERNIK 120562037_665798444140484_5180067615693201600_n
MIESIĄCEM MODLITW RÓŻAŃCOWYCH

 

Za nami październik, miesiąc poświęcony Maryi i pięknej modlitwie różańcowej. Trwaliśmy na różańcu w naszej wspólnocie parafialnej każdego dnia. To w różańcu łączą się i uzupełniają wszystkie rodzaje modlitwy: uwielbienie, pochwała, błaganie, wstawiennictwo, dziękczynienie.
Papież Leon XIII widział w różańcu „skrót całej religii chrześcijańskiej” i „streszczenie całej Ewangelii”. Święty Jan Maria Vianney mawiał, że jedno „Zdrowaś Maryjo” wypowiedziane dobrze i z wiarą, potrząsa całym piekłem. Ojciec Św. Jan Paweł II wielokrotnie nawoływał, aby wytrwale odmawiać różaniec, zarówno we wspólnotach kościelnych jak i naszych rodzinach.
Pamiętajmy, że październik nie jest jedynym miesiącem na różaniec. Był on jedynie motywacją i zaproszeniem, by każdego dnia otwierać swoje serce na spotkanie z Bogiem. Jest lekarstwem na nasze niepokoje, lęki, obawy, które nosimy w swoich serach i wypowiadaniem wobec nich, że Bóg jest z nami – tak jak jest z Maryją. Różaniec zawsze jest zaproszeniem Boga do naszych radości i sukcesów, a także podziękowaniem, że są one tak naprawdę owocem działania w naszym życiu Bożej łaski. Odmawianie różańca jest zaszczytem do którego zaprasza mnie Bóg. Trwajmy każdego dnia na modlitwie różańcowej. Nie rozstawajmy się z różańcem. Nośmy go zawsze ze sobą.


OGÓLNOPOLSKA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI121676776_366768794520090_9069316574277198046_n

„TAK. POMAGAM!”

 

W dniach 25 i 26 września 2020 roku, w godzinach 12:00 – 20:00 (w piątek) oraz od godziny 10:00 do 20:00 (w sobotę), wolontariusze z Parafialnego Zespołu Caritas i Szkolnego Koła Caritas w SP nr 9 z oddziałami integracyjnymi w Zduńskiej Woli, prowadzili zbiórkę żywności w Biedronce. Akcja ta była efektem włączenia się do ogólnopolskiej zbiórki żywności pod hasłem: „Tak. Pomagam!”. Jak udowodnili po raz kolejny Zduńskowolanie potrafią dzielić się dobrem, nawet w  tym trudnym dla wszystkich roku związanym z epidemią koronawirusa. Widząc, jak wiele osób odpowiadało na apele Caritas, nie mamy wątpliwości, że nasze  społeczeństwo, wszystkie osoby włączające się w organizację tej zbiórki i tym razem nie zawiedli.  Produkty zebrane podczas zbiórki trafiły do najbardziej potrzebujących wsparcia seniorów, dzieci, rodzin wielodzietnych, osób samotnie wychowujących dzieci, chorych i bezrobotnych – z terenu naszej parafii a także do osób pracujących, których nie stać na zakup koniecznej ilości żywności. Parafialny Zespół Caritas wydał podopiecznym 48 paczek żywności. Podczas Ogólnopolskiej Akcji  Caritas „Tak. Pomagam!” łącznie w Biedronce przy ul. Długiej i przy ul. Getta Żydowskiego, zebrano 394kg żywności oraz zakupiono 100kg.

 


 

 

PAŹDZIERNIK120562037_665798444140484_5180067615693201600_n
MIESIĄCEM MODLITW RÓŻAŃCOWYCH

Za nami październik, miesiąc poświęcony Maryi i pięknej modlitwie różańcowej. Trwaliśmy na różańcu w naszej wspólnocie parafialnej każdego dnia. To w różańcu łączą się i uzupełniają wszystkie rodzaje modlitwy: uwielbienie, pochwała, błaganie, wstawiennictwo, dziękczynienie.
Papież Leon XIII widział w różańcu „skrót całej religii chrześcijańskiej” i „streszczenie całej Ewangelii”. Święty Jan Maria Vianney mawiał, że jedno „Zdrowaś Maryjo” wypowiedziane dobrze i z wiarą, potrząsa całym piekłem. Ojciec Św. Jan Paweł II wielokrotnie nawoływał, aby wytrwale odmawiać różaniec, zarówno we wspólnotach kościelnych jak i naszych rodzinach.
Pamiętajmy, że październik nie jest jedynym miesiącem na różaniec. Był on jedynie motywacją i zaproszeniem, by każdego dnia otwierać swoje serce na spotkanie z Bogiem. Jest lekarstwem na nasze niepokoje, lęki, obawy, które nosimy w swoich serach i wypowiadaniem wobec nich, że Bóg jest z nami – tak jak jest z Maryją. Różaniec zawsze jest zaproszeniem Boga do naszych radości i sukcesów, a także podziękowaniem, że są one tak naprawdę owocem działania w naszym życiu Bożej łaski. Odmawianie różańca jest zaszczytem do którego zaprasza mnie Bóg. Trwajmy każdego dnia na modlitwie różańcowej. Nie rozstawajmy się z różańcem. Nośmy go zawsze ze sobą.

 


 

boze-cialo-procesja-2-1030x687

I KOMUNIA ŚWIĘTA

 

W niedzielę 20 września 2020r. kolejna grupa dzieci, która z powodu obostrzeń epidemicznych nie przystąpiła do I Komunii Świętej przed wakacjami, po raz pierwszy przyjęła Pana Jezusa do swoich serc. Ten dzień był niezwykle oczekiwany przez dzieci. Pierwsza Komunia Święta jest wielkim świętem rodzin chrześcijańskich. Jak nauczał papież św. Jan Paweł II „Rodzina zawsze była – i nadal pozostaje – tym ludzkim środowiskiem, pierwszym i podstawowym, do którego Bóg przychodzi przez wielkie sakramenty naszej wiary, poczynając od chrztu świętego. Małżonkowie, którzy dają ludzkie życie swoim dzieciom tu, na ziemi, zapraszają do ich serc (…) Dawcę życia wiecznego”.(Łódź, 13.06.1987) Stad wielką radością dla rodziców, a także i rodziców chrzestnych, było doprowadzenie swoich dzieci do pełnego uczestnictwa w Eucharystii. Grupa tych dzieci, to uczniowie zarówno SP nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi, SP nr 10 i Zespołu Szkół im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. Niech ta radość ze zjednoczenia z Chrystusem obecnym w Eucharystii rozbudzi w dzieciach pragnienie trwania przy Bogu i  z Bogiem. Jezus obiecał swoim uczniom, a wraz z nimi także nam, że pewnego dnia zasiądą z Nim do stołu. Dlatego każda Msza Święta jest „pamiątką Męki, pełnią łaski, zadatkiem przyszłej chwały” (Kanon Rzymski). (YouCat 223).


 

119192925_413746756264166_3389603396541740041_n

BIERZMOWANIE 2020

 

 

Sakrament bierzmowania jest jednym z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Z tego powodu przygotowanie do bierzmowania powinno uwzględniać jedność z sakramentami chrztu i Eucharystii (OB 1; KKK 1285). Sakrament bierzmowania jest bowiem koniecznym dopełnieniem sakramentu chrztu (LG 11; OB 2, KKK 1285). Każdy ochrzczony może i powinien przyjąć ten sakrament, gdyż bez niego wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje niedopełnione (por. KKK 1306). W naszej parafii w niedzielę 13 września 2020 podczas Mszy Świętej o godz.1600  kolejna grupa młodzieży przyjęła dary Ducha Świętego. Sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej udzielił młodym J.E. ks bp Wiesław Alojzy Mering ordynariusz diecezji włocławskiej. W darze ołtarza młodzież wraz z rodzicami złożyła m.in. trybularz – narzędzie liturgiczne służące do okadzania podczas obrzędów liturgicznych. Dym wydobywający się z trybularza symbolizuje wznoszące się do nieba modlitwy.
Na zakończenie uroczystości, nowo bierzmowani podziękowali wszystkim, którzy wspierali ich na drodze do przyjęcia sakramentu wtajemniczenia chrześcijańskiego. Radość była tym większa iż termin tej uroczystości był planowany na wiosnę, a finalnie  uwagi na okresowe obostrzenia epidemiczne, nastąpił dopiero jesienią. Do tego wyjątkowego sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej w parafii młodzież przygotowywał przez wiele miesięcy ks. Karol  Skrobicki.


 

XXVIII ELBLĄSKA  PIELGRZYMKA PIESZA NA JASNĄ GÓRĘ

117341225_154270112913288_4663511524407322066_o

Tradycyjnie, już po raz dziesiąty,  7 sierpnia gościliśmy w naszej parafii pielgrzymów z Iławy i Elbląga na Jasną Górę. W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające z obostrzeń epidemicznych, w gościnę do Zduńskiej Woli przybyło 50 pątników. Jak co roku, wszyscy zostali ugoszczeni w domach naszych parafian. Pątnicy wraz z gospodarzami w piątek 7sierpnia od godz.21.00 czuwali przed Najświętszym Sakramentem a na Apelu Jasnogórskim łączyli się duchowo ze wspólnotą w Częstochowie.  Rankiem 8 sierpnia po Mszy Świętej o godz.6.30 pielgrzymi wyruszyli w dalsza drogę, by 12 sierpnia pokłonić się przed tronem Królowej Polski Pani Jasnogórskiej.   Choć grupa pielgrzymujących jest mniej liczna niż zwykle, to tak jak zawsze pątnicy maszerowali do duchowej stolicy polski ze śpiewem i modlitwa na ustach oraz z intencjami w sercach. W tym roku uczestnicy XXVIII Elbląskiej Pielgrzymki Pieszej  wędrowali do Częstochowy pod hasłem: „Bądź wola Twoja”.
Serdeczne Bóg zapłać pątnikom za wspólnotę modlitwy, a parafianom za wielkie serca i otwartość na ugoszczenie pątników w swoich domach


 

109835708_147314070275559_4463682333412992760_n

WAKACJE Z PANEM BOGIEM W ZAKOPANEM

 

W dniach 7-15 lipca 2020r. dzieci i młodzież z parafialnych grup: ministrantów, bielanek, scholii wraz z rodzicami wypoczywali w Zakopanem.  Był to upragniony dla nich czas spędzany nie tylko na łonie natury ale także czas z Panem Bogiem spotykanym w sakramentach, w drugim człowieku jak i w pięknie świata przyrody. Wspólnota wakacyjna każdego dnia uczestniczyła we Mszy Świętej podczas której Pan Jezus ubogacał ich swoim Słowem i Komunią Świętą. W tych dniach uczestnicy wypoczynku zwiedzili Zakopane, odpoczywali w Termach Chochołowskich. Nie zabrakło czasu na aktywny wypoczynek na szlakach górskich np. na Kasprowy Wierch (wjazd kolejką linową), wspinaczki na Giewont przez Kopę Kondracką (2005m n.p.m.), czy wędrówki szlakiem z Cyrhli na Gęsią Szyjkę z widokiem na Rusinową Polanę.  Uczestnicy wyjazdu doświadczali wielkości Boga w pięknie Jego stworzenia zachwycając się widokami w Dolinie Kościeliskiej, czy ciasnotą korytarzy Jaskini Mroźnej długości 773m. Każdego wieczoru wszyscy integrowali się korzystając z rozgrywek sportowych w pensjonacie. Starając się dostrzegać każdego dnia skarb jaki Pan Bóg ofiarowuje człowiekowi, w drodze powrotnej, nie zabrakło przystanku w Wadowicach, miejscowości z której pochodzi papież św. Jan Paweł II.

Panu Bogu niech będą dzięki za każdy dzień wakacji, za piękno dzieła stworzenia i wielkość miłości Stwórcy.


Logo dystrybucja 2020PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

ZAKOŃCZYŁ PROGRAM ZA ROK 2019

                    Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Caritas Parafii św. Pawła Apostoła w ramach Caritas Diecezji Włocławskiej realizuje podprogram 2019, który zostanie zakończony w czerwcu 2020 roku.
Do programu 2019 zostało zakwalifikowanych 728 osób na podstawie skierowań z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zduńska Wola. Pomoc żywnościowa składała się z 20 artykułów spożywczych na jedną osobę. Paczka była podzielona na 5 wydań (styczeń, luty, kwiecień, maj i czerwiec). W styczniu i lutym wydano 1392 paczki. Razem wydano 13 ton 468 kg o wartości 70 024.32 zł. Przy wydawaniu było zaangażowanych 25 wolontariuszy. Przed świętami Wielkanocnymi od 1 do 3 kwietnia wydano 720 paczek. Razem wydano 9 ton 815 kg o wartości 43 615.28 zł. Wydawanie to było bardzo trudne ze względu na stan epidemiczny. Trzeba było zachować wszystkie środki ostrożności. Wydanie trwało trzy dni od godz. 11.00 do 19.00. Każdy podopieczny po konsultacjach miał wyznaczoną godzinę do odbioru.
Wydawanie żywności w dniach 28 i 29 maja 2020 roku oraz 18 i 19 czerwca 2020 roku przebiegało normalnie. Wydawano żywność w godzinach od 15.00 do 19.00. W każdym wydaniu udział wzięło po 19 wolontariuszy.
Zestawienie liczbowe zrealizowanego programu:
– Podopiecznych: 728
– Wydano paczek: 3565
– Przekazano razem żywności: 37 ton 166 kg 24 deko
– Wartość przekazanej żywności: 190 tys. 336 zł 29 gr.

pomoc dla seniora

              „Pomoc dla seniora” – to nowa akcja Caritas zainicjowana w odpowiedzi na rosnące zagrożenie koronawirusem. Caritas w całej Polsce ruszyła z pomocą tym, którzy szczególnie narażeni są na niebezpieczeństwo.
             Caritas Parafii św. Pawła Apostoła w ramach Caritas Diecezji Włocławskiej wspiera w tym trudnym czasie osoby starsze i niepełnosprawne, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, które w obecnym czasie nie mogą wychodzić ze swoich domów. Przed świętami wielkanocnymi 68 seniorów otrzymało pomoc. Oprócz podstawowych produktów spożywczych, obdarowani odnaleźli w nich, specjalnie wydane na tę okazję, modlitewniki wielkanocne „Zanurzeni w miłości”.
           W ramach drugiej edycji „Pomoc dla seniora” przygotowanych zostało 80 paczek żywnościowych, które na przełomie kwietnia i maja trafiły do seniorów. 35 paczek przekazano dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy w Zduńskiej Woli, a 45 wydano dla podopiecznych z terenu parafii.


Boże Ciało 2020 nr 24

ZMIANY PERSONALNE W PARAFII

 

Z  dniem 30 czerwca 2020r. Ks. Bp Wiesław Alojzy Mering odwołał z funkcji wikariusza naszej parafii ks. Roberta Kaczmarka posyłając go do posługi kapłańskiej do parafii  Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole. Podczas Mszy Świętej o godz.12.00 w niedzielę 21 czerwca 2020r., reprezentanci grup parafialnych i inni wierni  mieli okazje wyrazić słowa wdzięczności i złożyć życzenia ks. Robertowi. Tego dnia zgormadzona na modlitwie wspólnota dziękowała Bogu za posłanego ks. Roberta, za odprawione przez księdza Msze Święte, wygłoszone kazania, udzielane sakramenty, za wszelkie Łaski otrzymane od Pana przez posługę kapłańską. Na dalszą pracę duszpasterską życzymy Księdzu światła Ducha Świętego i Matczynej opieki. Szczęść Boże.

118510170_640057990228090_4674316950124639532_n

Dekretem księdza biskupa ordynariusza do naszej parafii  z dniem 30 czerwca 2020r. posłany został ks. Maciej Burszewski.  W nowym dla księdza miejscu posługi duszpasterskiej  powitany został przez ks. proboszcza w niedzielę br.  5 lipca. Życzymy Księdzu wszelkich potrzebnych Łask Bożych w budowaniu żywego Kościoła. Szczęść Boże.


 

104412743_138769734463326_5343669064517530035_oZAKOŃCZENIE OKTAWY BOŻEGO CIAŁA

18 czerwca

 

Dziś zakończyliśmy Oktawę Bożego Ciała – okres ośmiu dni – podczas których codziennie po Mszy Świętej  odbywały się procesje z Najświętszym Sakramentem. Oktawa była połączona z nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Na ten dzień wspólnota św. Marty wraz z Bielankami tradycyjnie przygotowała własnoręcznie uplecione wianki.  Na zakończenie Oktawy kapłan poświęcił wszystkie wianki uplecione z kwiatów i ziół leczniczych, symbolu Bożych darów, jakimi Stwórca hojnie obdarzył ziemię, ludzi i wszelkie stworzenie.
Wierni prosili Boga, aby darzył łaską i w swej dobroci otaczał opieką rodziny, Ojczyznę, łąki, lasy, pola, aby ziemia wolna od wszelkich klęsk żywiołowych wydała obfite plony i pomyślnie przebiegły zbiory.
Wianek powieszony w oknie, nad drzwiami wejściowymi lub wetknięty za obraz, przechowuje się przez cały rok, aż do następnej Oktawy, a po roku można go spalić.


 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ

BOŻE CIAŁO – 11 czerwca 2020 roku

 

Boże Ciało 2020 nr 5

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej nie ulicami miasta jak w poprzednich latach, ale na terenie parafii odbyła się procesja Bożego Ciała. Mimo czasu epidemii zgromadziło się ponad pół tysiąca parafian, aby dać publiczne świadectwo wiary. Pod krzyżem misyjnym został zbudowany ołtarz na tle krzyża i drzewa oliwnego. Mszy Świętej przewodniczył proboszcz, a koncelebrował ks. Karol Skrobicki wikariusz parafii. Pierwszy ołtarz był w świątyni, drugi pod krzyżem misyjnym, po obejściu procesyjnym kaplicy powróciliśmy do ołtarza pod krzyż, gdzie odbyła się trzecia stacja.Boże Ciało 2020 nr 24
W swoim  słowie ksiądz proboszcz poprzez analogię do drzewa oliwnego oraz kamienistego placu, powrócił myślą do Ogrodu Getsemani, gdzie Chrystus prosił uczniów przed swoja męką, aby trwali na modlitwie. Również dziś Chrystus prosi każdego z nas, byśmy trwali na modlitwie w tym szczególnym czasie epidemii  i słabnącej wiary rodziców i dzieci. Czwarty ołtarz był w świątyni. Po odśpiewaniu Te Deum… kapłan udzielił błogosławieństwa najświętszym Sakramentem na cztery strony świata. Przez cały tydzień po Mszy Świętej wieczornej wraz z nabożeństwem czerwcowym odbywała się procesja eucharystyczna. Uczestniczyło średnio około 100 osób. W środę wieczorem odbyło się spotkanie przy grillu asysty, Bielanek, ministrantów i grup parafialnych. W tym dniu ze względu na ulewę nie odbyła się procesja.
W czwartek od rana Wspólnota św. Marty plotła wianki z kwiatów i ziół. Na zakończenie Oktawy, którą prowadził ks. Karol Skrobicki poświęcił wianki uplecione z kwiatów i ziół leczniczych symbolu Bożych darów, jakimi Stwórca hojnie obdarzył ziemię, ludzi i wszelkie stworzenie.

 


 

pobrane (1)100 ROCZNICA URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

(1920 – 2005)

 

 

96375855_272298657243464_1048589103945220096_n „Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi (…) Nie  bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden wie!”– mówił Jan Paweł II w słynnej już homilii rozpoczynającej jego pontyfikat wygłoszonej podczas Mszy Świętej 22 października 1978r. Jana Pawła II. Historia życia polskiego papieża jest niezwykle wyjątkowa, pełna wiary w drugiego człowieka i przekonania o potrzebie dialogu. Bogactwo nauki Ojca Świętego przekazanej i pozostawionej ludziom tego świata jest cudownym skarbcem i źródłem z którego możemy czerpać wzrastając w wierze na naszych drogach do świętości. Z okazji przypadającej rocznicy urodzin Karola Wojtyły zaplanowane były obchody w parafii, w mieście które przybliżałyby bogaty dorobek papieża. Z powodu obecnego stanu epidemicznego w kraju, w niedzielę 17 maja podczas Mszy Świętych w naszej parafii, dziękowaliśmy za dar Wielkiego Papieża prosząc o jego wstawiennictwo w intencji Parafian i naszego kraju. Podczas homilii na każdej Mszy Świętej tego dnia odczytany został List Prezydium KEP na 100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. W poniedziałek 18 maja, gdy przypadała 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II podczas nabożeństwa majowego dziękowaliśmy za dar Wielkiego Papieża. W tych dniach Telewizja Polska przygotowała filmy, programy publicystyczne, transmisje Mszy Świętych, koncerty.
Nie ustawajmy w radości i wdzięczności za dar świętości życia Jana Pawła II, jego osoby i nauczania. W przeżywaniu każdej modlitwy, bardzo pomocna może być refleksja nad słowami „Totus Tuus” (z łac. „Cały Twój”) – dewizą papieża Jana Pawła II, kilkakrotnie powtórzoną w jego testamencie. Naśladując św. Jana Pawła II uczmy się każdego dnia z Maryją iść do Jezusa i taj jak Ona oddawać Mu siebie.

 

 


 

NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE

 

97042510_609798972968344_2166356812335415296_n 13 maja 2020r. przypada 103 rocznica pierwszych objawień Matki Bożęj w Fatimie pastuszkom Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. W nawiązaniu do tych wydarzeń  co roku uczestniczymy w Nabożeństwie Fatimskim 13 – go każdego miesiąca od maja do października. Jak nauczał Jan Paweł II w Fatimie w 1982r. „Wezwanie Maryi nie jest jednorazowe. Jest otwarte ku coraz nowym pokoleniom. Ku coraz nowym znakom czasu. Trzeba do niego wciąż powracać. Podejmować je wciąż na nowo”. Nabożeństwo Fatimskie , którego jesteśmy uczestnikami jest odpowiedzią na dwa wezwania Maryi: do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za grzeszników. W minionych latach Nabożeństwo Fatimskie 13 maja i w kolejnych miesiącach łączyło wspólnotę naszej parafii i wiernych z parafii Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli. W tym roku, w związku z obowiązującym w kraju stanem epidemicznym nie ustawaliśmy w wypełnianiu wezwania Maryi czuwając na modlitwie w świątyniach. W związku ze stanem epidemicznym nie odbyła się procesja z figurą Matki Bożej. W naszej parafii 13 maja o godz.1900 jednoczyliśmy się na Mszy Świętej, której przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Jaworski. Tego wieczoru kapłan poświęcił figurę Matki Bożej Fatimskiej ofiarowanej jako dar serca dla naszej parafii. Po Mszy Świętej na modlitwie różańcowej błagaliśmy Boga za wstawiennictwem Maryi o łaskę przebaczenia za nasze grzechy, o zakończenie pandemii w naszym kraju i na świecie. Niech te Nabożeństwa Fatimskie uczą nas codziennego trwania w zjednoczeniu z Chrystusem, poprzez czuwanie przy Sercu Maryi. Ona ogarnia nas swoim niepokalanym Sercem i uczy żyć tym, czego pragnie od nas Bóg.


 

MAJ MIESIĄCEM POŚWIĘCONYM MATCE BOŻEJ

 

unnamed   Ten szczególny miesiąc, w którym przyroda niezwykle rozkwita i swoim wielobarwnym urokiem zachwyca, w Kościele jest poświęcony szczególnie Matce Bożej. Nie ma kapliczki, która nie byłaby przyozdobiona kwiatami. Symbolizują one Maryję i Jej liczne cnoty. Przez św. Augustyna nazywana jest „kwiatem polnym, z którego zrodził się kosztowny kwiat konwalii (Jezus Chrystus), a dzięki Jego narodzinom została zmieniona natura i zniesiona wina pierwszych rodziców”. W naszej parafialnej w spólnocie i w domowych kościołach w tym czasie modlimy się szczególnie za wstawiennictwem Maryi o łaskę deszczu, ustania pandemii ale i o nowe, święte powołania kapłańskie i zakonne. Podczas codziennego nabożeństwa majowego w naszej parafii odmawiamy Litanię Loretańską, śpiewamy pieśni maryjne o rozważamy tajemnice różańca świętego. Po raz pierwszy  oficjalnie nabożeństwo odprawiano w Polsce w kościele Świętego Krzyża w Warszawie w 1852r.
W tym szczególnym miesiącu 3 maja, Kościół katolicki obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Święto to od wieków wyraża wiarę naszego narodu  w szczególną opiekę Bożą otrzymywaną za pośrednictwem Maryi. Nawiązuje ono do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami (1655 r.), ślubów króla Jana Kazimierza – powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość Najświętszej Maryi Królowej Polski została ustanowiona na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. Oficjalnie święto obchodzone jest od 1923 r. W 1920 r. zatwierdził je dla Kościoła w Polsce papież Benedykt XV. Po reformie liturgicznej w 1969 r. święto zostało podniesione do rangi uroczystości.
Trwajmy na modlitwie  w tym szczególnym czasie jakiego doświadczamy. Naśladując świętych np. św. Franciszka Salezy i św. Matkę Teresy z Kalkuty znajdując się w sytuacjach nadzwyczajnych, kryzysowych, kiedy wręcz potrzebujemy cudu wołajmy:

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,
że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka,
Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi.
Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę,
do Ciebie przychodzę, 
przed Tobą jako grzesznik płaczący staję.

O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.
Amen.


 

 

alleluja

figura_zmartwych_35_8

WIELKANOC92694475_918345438625190_4669470426823393280_n

 

Poranna Msza rezurekcyjna, zgodnie z dekretem o obchodach Świąt Wielkanocnych w stanie epidemii odbyła się bez procesji. Przy śpiewie i biciu dzwonów Najświętszy Sakrament został przeniesiony z grobu Pańskiego na ołtarz w prezbiterium. Następnie po uroczystym śpiewie hymnu „Ciebie, Boga, wysławiamy” ks. Andrzej Jaworski, proboszcz naszej parafii sprawował Mszę Świętą dziękczynno – błagalną według zwykłego porządku w intencji parafian,  w 11 rocznicę powstania naszej parafii. Choć w tym roku wyjątkowo nie możemy przeżywać tego czasu na modlitwie w  kościele, nie przeżywamy go bez Boga – Bóg jest z nami w Kościele, którym my wszyscy jesteśmy, zjednoczeni w Jezusie. Jak nauczał św. Paweł patron naszej parafii:  „O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie”. (Flp 4, 6−7)
W Wielkim Poście zgłębialiśmy naukę Krzyża poprzez modlitwę, post i jałmużnę, a zarazem osamotnienie, które  sprowadziła epidemia koronawirusa. Poprzez Triduum Paschalne przeżywane w zaciszu, przygotowywaliśmy się na radość Zmartwychwstania Pańskiego. Jezus jest Panem, zwycięzcą szatana, grzechu i wszelkiego zła. Chociaż został odrzucony przez swój lub, skazany na śmierć krzyżową. Jego historia nie zakończyła się klęską. Śmierć nie przypieczętowała ostatecznie Jego ziemskiego życia. Zmartwychwstały Chrystus jest znakiem miłości, której nic nie jest w stanie pokonać. Miłość ta – potężniejsza od grzechu i śmierci – jest życiodajna.  W blasku poranka wielkanocnego odkrywamy, że dobro, prawda i piękno mają przyszłość. Bóg stworzył nas dla wieczności. Pielęgnujmy zatem nadzieję, której źródłem jest pusty grób.
Dzieląc się radością ze Zmartwychwstania Pańskiego życzę, by Święta te odrodziły w nas wiarę i umocniły miłość, a w sposób szczególny poprzez refleksje sprawiły, że oczyścimy nasze sumienia z grzechów, kiedy minie czas epidemii.

Niech Ten, który jest Drogą, Prawdą i Życiem,
napełnia nas swym Duchem, Jego światłem i mocą Jego darów.
Niech umacnia dobre pragnienia i dodaje sił do kroczenia drogami ku świętości.

Niech cisza pustego grobu napełni nasze serca Bożym pokojem,
abyśmy szli przez życie zjednoczeni z tym, który jest jedynym Zbawicielem świata.

Na czas radosnego przeżywania Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
i dawania świadectwa o Zmartwychwstałym Chrystusie
z pamięcią w modlitwie za wszystkich Parafian i dobrodziejów budowy świątyni

                                                                                             Ks. Andrzej Jaworski – proboszcz

                                                                                           Ks. Robert Kaczmarek i  ks. Karol Skrobicki – wikariusze


pobrane

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU
PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”  t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:  Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego. 1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33:  Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:  Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:    Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.


Wlk So

WIELKA SOBOTA

 

To szczególny dzień ciszy całego Kościoła, która ma nas wszystkich skoncentrować na Grobie Chrystusa i przygotować na radość Zmartwychwstania. To dzień nawiedzania Grobu Pańskiego i czuwania na modlitwie przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. W tym roku ze względu na obostrzenia sanitarne nie dokonywano obrzędu poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny. W tym roku tzw. „święconka” ma mieć charakter liturgii domowej . błogosławieństwo pokarmów przed posiłkiem w Niedzielę Wielkanocną wypowiada głowa rodziny (tekst błogosławieństwa: https://www.diecezja.wloclawek.pl/pl,news2,wielkanoc_bez_swieconki_-_o_blogoslawienstwie_pokarmow_przed_posilkiem_w_niedziele_zmartwychwstania,1339.html)
Po zachodzie słońca o godz.2000,  w naszej parafii rozpoczęła się Wigilia Paschalna. Przewodniczył jej ks. Robert Kaczmarek. W związku z ograniczeniami wynikającym z epidemii, opuszczony został obrzęd pobłogosławienia ognia i procesja z Paschałem. Liturgia rozpoczęła się w prezbiterium przy ustawionym wcześniej Paschale. W swoim słowie tego wieczoru kaznodzieja podkreślał, że „ten czas, łaski i zarazem próby zadany nam został aby wyciągnąć wnioski!”. Ks. Robert przypomniał, że : „Bóg MÓWI każdego dnia jestem przy tobie, kocham Cię, proszę nie gardź moimi darami (…) Życie dla nas wierzących to Bóg”, który mieszka tam, gdzie wpuści go człowiek.
Wierni tego wieczoru odnowili przyrzeczenia chrzcielne.  Wigilia Paschalna stała się czuwaniem, które samo w sobie jest UROCZYSTOŚCIĄ.


 

pobrane (1)

WIELKI PIĄTEKIMG_20200410_182351

Wielki Piątek, to drugi dzień Triduum Paschalnego – dramatyczny dzień sądu, męki i śmierci Pana Jezusa. To dzień krzyża. W tym dniu adoracja Pana Jezusa w ciemnicy trwała do godz. 17.00. O godz.1500 – w której według przekazu Ewangelii zmarł Pan Jezus na Krzyżu, wierni w całym Kościele łączyli się duchowo odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia. W tym dniu nie zabrakło także kontemplacji Chrystusa Ukrzyżowanego na Drodze Krzyżowej odprawianej w naszych domowych kościołach.
Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, kiedy nie jest sprawowana Msza Święta. W kościołach odprawiana jest Liturgia Męki Pańskiej. W naszej parafii mogliśmy duchowo włączyć się w nią za pośrednictwem Telewizji Maksymilian ( https://www.youtube.com/watch?v=l03GkMJAnwI&feature=share&fbclid=IwAR2lWdgxsMdKLZ-QgmUjRtMNgh-lY9vy7ijEghlIuVJQ8dH3Sw-aDu9AMmo ). Przewodniczył jej ks. Karol Skrobicki. Podczas homilii kapłan podkreślił, że Wielki Piątek to dzień pełen ciszy, skupienia nad Jezusem, który umiera na krzyżu. W obliczu tego wydarzenia wszystko inne przestaje być ważne. Jak zauważył kapłan, wydawać się może, że zło dzisiejszego dnia wygrywa, jest więcej w nim ciemności niż jasności. Ale tak jak będąc w ciemności, w blasku światła od zapałki jesteśmy w stanie rozpoznać twarze, tak wystarczy odrobina miłości, by w tych co są wokół nas dostrzec człowieka. Jezus uczy nas, że nie wszystko co umiera znika, a „dramat Wielkiego Piątku może być początkiem zmartwychwstania” –  mówił ks. Karol S. Chrześcijanin jest wezwany do dawania nadziei innym, do dawania życia przez wyciągniętą dłoń wobec potrzebującego, by i w jego sercu dokonało się zmartwychwstanie. W tych dniach, gdy jesteśmy odizolowani, przebywamy za zamkniętymi drzwiami, tęsknimy za Panem, „wielu doświadcza ogromnego bólu duszy, bo na żywo nie może być przy swoim Mistrzu, karmić się Jego Ciałem” zauważał kapłan. Wielu wiernych łączy się we wspólnocie kościoła przez dostępne transmisje. Jest to czas na zatrzymanie się, na refleksję. To czas, który jak głosił ks. Karol, uświadomił nam, że przyzwyczajamy się do obecności pewnych wartości w życiu tj. zdrowie, wolność przemieszczania się itp. Aktualnie przeżywamy „niezapomniane doświadczenie braku i bezradności” mówił  kapłan. Może ono stać się okazją do otworzenia się na siebie nawzajem, do bycia ze sobą w prawdziwej relacji. „Pamiętajmy, – głosił ks. Karol- że po Wielkim Piątku nadejdzie poranek zmartwychwstania, którego z utęsknieniem wyczekujemy”.
Po homilii w uroczystej modlitwie wstawienniczej w łączności z całym kościołem polecaliśmy Bogu siebie i cały świat. Nie zabrakło modlitwy o jedność chrześcijan, za Żydów i za niewierzących – aby wszyscy byli zbawieni. W tym szczególnym czasie nie zabrakło też okolicznościowego wezwania o ustanie epidemii oraz za chorych, zmarłych i znajdujących się w sytuacji zagubienia. Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej była adoracja Krzyża. Ponieważ akt adoracji Krzyża przez pocałunek podczas liturgii był ograniczony wyłącznie do celebransa, ks. Karol zachęcił, by każdy wierny tego wieczoru, w swoim domu, ucałował  i przytulił Chrystusa –  opuszczonego niemalże przez wszystkich – na krzyżu zdjętym ze ściany.
Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku była procesja do Grobu Pańskiego, gdzie do godz. 2200 możliwa była adoracja.


IMG_20200409_194448

WIELKI CZWARTEK

(9 kwietnia 2020r.)

 

 

Tegoroczny czas obchodów Triduum Paschalnego i Wielkiej Nocy jest nieporównywalny z niczym, co osobiście znamy, co dotychczas przeżywaliśmy. Rygory sanitarne spowodowały, ze w liturgii uczestniczyć mogą zaledwie kilkuosobowe grupy. Czas, który obecnie przeżywamy, jest dla nas wielką tajemnicą, w której możemy odkrywać bliskość Chrystusa Pana. Dzięki środkom społecznego przekazu, a w naszej parafii dzięki Telewizji Maksymilian, możliwe stało się złączenie duchowe na modlitwie. W Wielki Czwartek dzień pamiątki ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii, pomimo tego co wokół,  jak co roku dziękowaliśmy Bogu za dar tych sakramentów świętych. Mszy Świętej w naszej parafii przewodniczył proboszcz ks. Andrzej Jaworski. Tego wieczoru modlitwą swą obejmowaliśmy wszystkich kapłanów.  Jak w homilii podkreślał Ksiądz Proboszcz, ważne jest prosić w modlitwach, by pan Bóg stawiał na naszych drogach wymagających, odpowiedzialnych kapłanów, osoby zakonne i innych bliźnich, którzy szukają sposobu by nie ustawać w naśladowaniu Chrystusa. Kapłaństwo jest związane z Eucharystią, która jest centrum życia chrześcijańskiego. To w niej, jak mówił kaznodzieja, Chrystus przychodzi do nas w swoim Słowie ale i w swoim Ciele i swojej Krwi. Rodzina, która żyje Bogiem, jest domowym kościołem prowadzi do Chrystusa. Ksiądz proboszcz apelował o modlitwę o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, ale i o świętych małżonków oddanych Bogu, będących świadkami dla dzieci oraz o pomnożenie wiary, nadziei i miłości w nas byśmy z odwagą głosili Chrystusa zmartwychwstałego.
Po Mszy Świętej Indywidualna adoracja Pana Jezusa w ciemnicy trwała tego wieczoru do godz. 21.00.

 


pobrane (1)UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

25 marca

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzimy Dzień Świętości Życia. Jest to kolejna okazja do przypomnienia sobie o potrzebie modlitwy i podejmowania działań na rzecz ratowania życia najbardziej bezbronnych ludzi, czyli poczętych dzieci. W dniu w którym obchodzimy pamiątkę zwiastowania przez Archanioła Gabriela Maryi Pannie, że zostanie Matką Syna Bożego bronić chcemy każdego poczętego życia.  Jak pisze w obronie życia poczętego św. Jan Paweł II w encyklice Evangelium vitae z 25 marca 1995r. „Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili swego istnienia, także w fazie początkowej, która poprzedza narodziny. Człowiek już w łonie matki należy do Boga, bo Ten, który wszystko przenika i zna, tworzy go i kształtuje swoimi rękoma, widzi go, gdy jest jeszcze małym, bezkształtnym embrionem i potrafi w nim dostrzec dorosłego człowieka, którym stanie się on w przyszłości i którego dni są już policzone, a powołanie już zapisane w księdze żywota” . W dzisiejszym świecie, trwajmy na modlitwie każdego dnia przepraszając naszego Boga za wszelkie grzechy przeciwko życiu od poczęcia do naturalnej śmierci. Trzeba nam zapłakać nad naszym życiem społecznym i  zatroszczyć się o budowanie relacji międzyludzkich opartych na Ewangelii. Jesteśmy wezwani do tego, by stanąć zdecydowanie po stronie życia, które na tysiące sposobów jest w dzisiejszym świecie zagrożone, a często wprost niszczone. Dziś jesteśmy wezwani, by stanąć po stronie cywilizacji życia, a więc po stronie Boga, który jest Stwórcą i jedynym Panem życia.   Stanąć po stronie życia to zatroszczyć się o nie w całej pełni i w różnych jego wymiarach. To zatroszczyć się o życie biologiczne, ale także psychiczne, duchowe, rodzinne, społeczne. Dziękujmy też Panu każdego dnia za łaskę naszego życia.
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego to okazja do możliwość podjęcia lub odnowienia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego – 9 miesięcznej modlitwy za dziecko, którego życie jest zagrożone z różnych powodów. Modlitwa ta stanowi oręż w walce ze złem. W związku ze stanem epidemiologicznym zachęcamy do przystąpienia do adopcji podczas uczestnictwa we Mszy Świętej transmitowanej w mediach, indywidualnie w naszych domowych kościołach. Szczegółowe informacje o sposobach podejmowania Duchowej Adopcji można znaleźć m.in.: https://www.duchowaadopcja.info/chce-przystapic/.

Formuła przyrzeczenia, którą powinny odmówić osoby podejmujące duchową adopcję. Poprzedzamy ją wykonaniem znaku krzyża oraz krótką modlitwą (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu)

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci
Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych
Postanawiam mocno i przyrzekam
Że od dnia 25 marca 2020 r.
W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome

Aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe
i prawe życie po urodzeniu Tymi modlitwami będą:
– jedna Tajemnica Różańca św.,
– moje dobrowolne postanowienia,
– modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię:

“Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, Człowieka Zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby pozostawili je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen”.

 

Codzienną modlitwę ułatwiaj różne darmowe aplikacje na telefon w tym aplikacja Adoptuj Życie:
( https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.abksolutions.adoptujzycie&hl=pl)

 


 

TRWAJMY NA MODLITWIE

 

Odczytując znaki czasu i realizując wezwanie do nawracania się trwajmy na modlitwie każdego dnia. Podczas okresu kwarantanny wierni poza udziałem we Mszy Świętej w grupach do 50 osób, mogą uczestniczyć we Mszach Świętych transmitowanych w radiu i w telewizji.

Msze św. w niedziele w telewizji i radiu:

godz. 7:00 – TVP 1
godz. 9:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy
godz. 9:30 – Telewizja TRWAM
godz. 11.00 – TVP 1
godz. 13:00 – TVP POLONIA
godz. 19:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy

 

Msze św. online:

TV Miłosierdzie – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach
godz. 9:00; 10:30; 12:00; 13:30; 15.00 Godzina Miłosierdzia; 15:20 Nabożeństwo Gorzkich Żali po nich Msza św. oraz 18:00

Sanktuarium Pasyjne w Kalwarii Zebrzydowskiej:
godz.: 06:00; 07:00; 09:00; 11:00; 13:00; 15:00; 17:00; 19:00

Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu:
godz.: 7:00; 9:00; 11:00 oraz 17:00

Parafia Matki Bożej Pocieszenia – Kraków –  Pallotti.fm
godz.: 7:00; 8:30; 10:00; 11:30; 13:00; 18:00; 20:00

Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie – Radio Pallotii.fm
godz. 8:00; 9:30; 11:00; 12:30; 17:00

 

Ponadto zachęcamy do duchowej łączności na modlitwie o uwolnienie od wszelkiej zarazy poprzez odmawianie Koronki do Bożego
Miłosierdzia (godz. 1500), danej części Różańca Świętego od godz. 2030 i w łączności z Jasną Górą Apelu Jasnogórskiego (godz. 2100). Można także ofiarować post piątkowy w intencji ustania zagrożenia i uchronienia ludzkości od zarazy. Ponadto w naszej parafii w tej intencji
przed Najświętszym Sakramentem będą trwali kapłani, każdego dnia o godz. 1500.

Święty Boże, Święty mocny, Święty a Nieśmiertelny Zmiłuj się nad nami…
Od powietrza, głodu, ognia i wojny Wybaw nas Panie!
Od nagłej i niespodzianej śmierci Zachowaj nas Panie!
My grzeszni Ciebie Boga prosimy Wysłuchaj nas Panie!


 

 

św. Józef modlitwa epidemia

RODZINA DOMOWYM KOŚCIOŁEMimages

Chrystus chciał przyjść na świat i wzrastać w łonie Świętej Rodziny Józefa i Maryi. Kościół jest „rodziną Bożą” (por. KKK 1655)  W dzisiejszym świecie rodziny chrześcijańskie mają ogromne znaczenie jako ogniska żywej i promieniującej wiary. Dlatego też Sobór Watykański II, nawiązując do tradycji, nazywa rodzinę „Kościołem domowym” (Ecclesia domestica). W rodzinie rodzice słowem i przykładem przekazują dzieciom wiarę i pielęgnują ją w nich (por. KKK 1556). Rodzina Bogiem silna staje się źródłem Ewangelii tj. Dobrej Nowiny o zbawieniu.
Dziś w tym szczególnym czasie modlitwa Domowego Kościoła jest niezbędna, konieczna. Modlitwa  domowego kościoła stanowi wielokrotnie wsparcie w życiowych kryzysach. Odczytując znaki czasu i realizując wezwanie do nawracania się módlmy się w naszych rodzinach każdego dnia w intencjach uwolnienia od wszelkiej epidemii. Modląc się wspólnie
z wszystkimi domownikami łączmy się duchowo z całym Kościołem każdego dnia:

  • o godz. 15.00 odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia,
  • o godz. 20.30 w modlitwie różańcowej
  • o godz. 21.00 łącząc się z modlitwą Apelu Jasnogórkiego

W Domowym Kościele odprawiajmy też Drogę Krzyżowa i Gorzki Żale. Zachęcamy do aktów pokutnych  i ofiarowania postu np. piątkowego, jako przebłaganie za grzechy całego świata i własne, prosząc Boga o ustanie epidemii, zdrowie dla chorych i wszelkie potrzebne łaski dla tych którzy w tym trudnym czasie niosą pomoc potrzebujących, działają na rzecz ochrony nas wszystkich.
W naszych oknach wystawmy obraz Najświętszej Maryi Panny.
Ponadto zachęcamy do skorzystania z „Rekolekcji z dominikaninem Jackiem Salijem”, które dzięki i życzliwości Telewizji Polskiej oraz dyspozycyjności Ojca Jacka Salija OP, telewizja TVP 3 w pasmie ogólnopolskim nadawać będzie o godzinie 20.00 w dniach 25 , 26 i 27 marca br . (środa, czwartek , piątek).
Pamiętając słowa Pana Jezusa: „bo gdzie są dwaj lub trzej zebrani w imię moje, tak jestem pośród nich” (por. Mt 18,20) trwajmy na modlitwie w naszych domowych kościołach. Uwierzmy, że „Któż jak Bóg!”. Bóg może wyzwolić nas od tej zarazy. Zaufajmy Mu!

 


KOMUNIKATY

 

W związku z wprowadzeniem w dniu 20 marca 2020r. w godzinach wieczornych stanu epidemii na terenie całego kraju, biskup włocławski Wiesław Mering wydał kolejne zarządzenie, w którym dostosowuje zasady pełnienia posługi duszpasterskiej na terenie Diecezji Włocławskiej do aktualnej sytuacji. Zarządzenie wchodzi w życie w niedziele 22 marca:

https://www.diecezja.wloclawek.pl/pl,news2,pilne_%E2%80%93_zarzadzenie_biskupa_wloclawskiego_w_zwiazku_z_wprowadzeniem_stanu_epidemii,1300.html#tresc_strony

Komunikat Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2020r.:

https://www.diecezja.wloclawek.pl/files/download_news/1584135632.pdf

 


 

3e19cbf34097b0fb0c63f4f3bef5

MISJE ŚWIĘTE89805231_499186867428827_5827007681243643904_n

 

Za nami szczególny rodzaj rekolekcji otwartych w naszej parafii – czas Misji Świętych. Ich celem było umocnienie i odnowienie życia wiary Parafian. Plan Misji Świętych obejmował dni od 8 do 15 marca 2020. W tym czasie o różnych porach dnia ks. Robert Ryndak ze Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła  głosił nauki o zasadniczych prawdach wiary i moralności. Był to piękny czas szukania siebie, odnajdywania siebie w relacji do Pana Boga. W tym czasie mocy i łaski, do naszej wspólnoty parafialnej 13 marca zawitał szczególny znak Bożej obecności – figura Św. Michała Archanioła z groty Objawień na Gargano – anioła sprawiedliwości i sądu, łaski i zmiłowania. Jego imię znaczy „Któż jak Bóg”. W tych szczególnych chwilach wpatrywaliśmy się w ten piękny wzór szczególnego zaufania Panu Bogu jaki daje Archanioł. Podczas nawiedzenia wielu ludzi przyjęło szkaplerz św. Michała Archanioła, by z jego szczególną pomocą uzyskać łaskę dobrej spowiedzi dla siebie i innych, siłę w walcie z nałogami i wadami, obronę przed herezjami, błędnymi i fałszywymi naukami, wybawienie dusz z czyśćca przez modlitwę i uzyskanie odpustów.
Z powodu stanu zagrożenia epidemicznego w kraju i uwzględniając decyzję Księdza Biskupa Ordynariusza, Misje Święte  i peregrynacja figury Św. Michała Archanioła zostały zakończone w sobotę 14 marca br. Tego dnia podczas Mszy Świętej o godz. 900, której przewodniczył dziekan zduńskowolski ks. prał. Dariusz Kaliński, wspólnota wiernych modliła się  m.in. w intencji dziękczynno – błagalnej o ochronę przed skutkami epidemiologicznymi. Udzielony został sakrament namaszczenia chorych, a także wierni mogli skorzystać z Sakramentu Pokuty i Pojednania oraz Komunii Świętej. Na zakończenie ks. Andrzej Jaworski proboszcz naszej parafii, poświęcił Krzyż Misyjny i zgromadzonych wiernych koroną figury Św. Michała Archanioła. Tym aktem zakończono peregrynację figury. Jak głosił ks. Robert najważniejsze jej owoce są niewidoczne dla oczu, bo dokonują się w sercach ludzkich.

Św. Michale Archaniele broń nas w walce.
Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.
Niech mu rozkaże Bóg pokornie o to prosimy.
A Ty, Książe niebieski, szatana i złe duchy które na zgubę dusz ludzkich krążą po świecie,
mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 


 

images

WIELKI POST89768880_738224320042199_6430086166946512896_n

 

W Środę Popielcową 26 lutego br rozpoczęliśmy w kościele czterdziestodniowy czas Wielkiego Postu. To szczególny okres duchowego przygotowania do godnego przeżywania świąt Zmartwychwstania Pańskiego, największych świąt chrześcijaństwa związanych z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. Wydarzenia te stanowią fundament Kościoła  i naszej wiary. W należytym przygotowaniu się do Świąt Paschy nie może zabraknąć dobrych uczynków: modlitwy, postu i jałmużny. W tym okresie w sposób szczególny czuwamy na modlitwie podczas Drogi Krzyżowej (każdy piątek godz. 1730) oraz Gorzkich Żali (niedziela godz. 1615). Dróg zbliżenia się człowieka do Pana Boga jest wiele, zechciejmy wykorzystać ten czas Wielkiego Postu na nasze nawrócenie.


pobrane (4)

VI ZDUŃSKOWOLSKI ORSZAK TRZECH KRÓLI

„Cuda, cuda ogłaszają!”

 

 

Tegoroczny Zduńskowolski Orszak Trzech Króli przeszedł pod hasłem „Cuda, cuda ogłaszają”, jako dziękczynienie za wszystkie cuda, które zdarzyły się w historii naszej Ojczyzny – m.in. Cud nad Wisłą, czy zbliżającą się beatyfikację kard. S. Wyszyńskiego. W tym roku zorganizowany został przez lokalne parafie po raz szósty. Zgodnie z tradycją miasta, spotkania w poszczególnych wspólnotach parafialnych rozpoczęły się Mszą Świętą o godz. 12.30 Główny pochód podzielony był na orszaki afrykański, azjatycki i europejski, każdy prowadzony przez swego Króla. Z parafii św. Pawła Ap. orszak niebieski poprowadził król Baltazar. W drodze dołączył orszak czerwony króla Kacpra z parafii św. Antoniego, orszak zielony króla Melchiora z parafii św. Maksymiliana i Gwiazdy Betlejemskiej z parafii WNMP. W jednym, wielobarwnym i niezwykle radosnym pochodzie, śpiewając kolędy, wszyscy udali się do Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Długiej. Po dotarciu na miejsce zgromadzeni obejrzeli sceny: na dworze króla Heroda i złożenie darów przez Mędrców, w wykonaniu teatru „Pod napięciem” pod kierunkiem p. Zbigniewa Rudeckiego. Po przedstawieniu artystycznym, dalej zebrani kolędowali wraz z zespołem „Pierwszy Dzień Tygodnia” z parafii św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli.
Podczas VI Zduńskowolskiego Orszaku Trzech Króli odbyła się kwesta na rzecz Domu Samotnej Matki w Ciechocinku prowadzonego przez Siostry Małe Misjonarki Miłosierdzia – Orionistki. Nie zabrakło także młodzieży częstującej wszystkich słodyczami. Natomiast Koła Gospodyń Wiejskich z Czech i Paprotni przygotowały gorący poczęstunek dla uczestników uroczystości.
Patronami tegorocznego orszaku są J.E. ks.bp Wiesław Alojzy Mering ordynariusz włocławski, Starosta Zduńskowolski, Prezydent Miasta Zduńska Wola i Wójt Gminy Zduńska Wola. Koordynatorem organizacji orszaku w Zduńskiej Woli był ks. Andrzej Jaworski – proboszcz parafii św. Pawła Ap.
W dniu 6 stycznia 2020r. Zduńska Wola złączyła się w tych ulicznych jasełkach z 72 miejscowościami w Polsce i aż 18 za granicą. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i organizatorom VI Zduńskowolskiego Orszaku Trzech króli za piękne świadectwo wiary w Boga naszego Zbawiciela.