2019

20191231_171454

ZAKOŃCZENIE ROKU 2019

Czas i przemijanie uświadamiają na jak cennym darem jest życie dane przez Boga. Dziękując Panu za wszelkie łaski otrzymane od Niego, podczas Mszy Świętej 31 grudnia br o godz. 1700 modliliśmy się także w intencji wszystkich parafian zmarłych w mijającym 2019 roku. Zgromadzeniu Eucharystycznemu tego wieczora przewodniczył ks. Andrzej Jaworski proboszcz naszej parafii. W swoim słowie skierowanym do wiernych kapłan rozważał Tajemnicę Wcielenia. Przedstawił także krótkie sprawozdanie z działalności duszpasterskiej i finansowej parafii św. Pawła Apostoła w Zduńskiej Woli w 2019r. W roku mijającym z naszej wspólnoty parafialnej do Pana odeszło 140 parafian. Chrzest natomiast przyjęło 58 dzieci, a sakrament małżeństwa – 14 par. Na zakończenie Mszy Świętej odprawione zostało nabożeństwo dziękczynne przed Najświętszym Sakramentem, podczas którego wspólnota parafialna dziękowała Panu Bogu za miniony rok, prosiła o potrzebne łaski dla każdego, dla naszych rodzin na Nowy Rok 2020.


 

 

pobrane (2)

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY

 

W tym szczególnym dniu – w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu, gdy obchodzimy święto Świętej Rodziny  w naszej wspólnocie parafialnej modliliśmy się za rodziny i z rodzinami. Modlitwa bowiem służy umocnieniu duchowej jedności rodziny sprawiając, że staje się ona silna Bogiem. Jak mawiał kard Stefan  Wyszyński „Rodzina Bogiem silna, mocą swojego narodu”. Niedziela ta, to zarówno święto Najświętszej Rodziny, ale jednocześnie święto każdej rodziny. Tego dnia podczas Mszy Świętej o godzinie 10.30 małżonkowie, którzy przyjmowali sakrament małżeństwa w miesiącu grudniu, odnawiali swoje przyrzeczenia małżeńskie. Natomiast podczas Mszy Świętej o godzinie 12.00 uroczyste błogosławieństwo udzielone zostało dzieciom i ich rodzicom. Każda bowiem rodzina, podobnie jak Rodzina Nazaretańska, jest zamysłem Ojca niebieskiego. Każda rodzina pochodzi od Boga i do Boga prowadzi. Jak nauczał Jan Paweł II, to „rodzina jest centrum  i sercem cywilizacji miłości”. Nie ustawajmy w modlitwach w intencji naszych małych rodzin, rodziny parafialnej, rodziny narodu.

MODLITWA JANA PAWŁA II ZA RODZINY
Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i życiem – spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi, przez twego Syna, Jezusa Chrystusa narodzonego z Niewiasty, i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich ludzi na świecie. Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkiej słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu – ażby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi
mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i przez rodziny.
Przez Chrystusa pana naszego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem na wieki wieków. Amen


 

20191227_214344

WIZYTA DUSZPASTERSKA

 

               W piątek 27 grudnia 2019r. rozpoczęła się wizyta duszpasterska – kolęda A.D. 2019/2020. Do naszych domów w okresie do 4 lutego 2020r. przybywać będą z modlitwą kapłani. Przyjęcie kapłana z wizytą duszpasterską jest aktem publicznego wyznania wiary, a zarazem znakiem jedności i żywej więzi Kościoła domowego z Kościołem parafialnym, a tym samym z diecezjalnym i powszechnym. Kolęda jest okazją do lepszego poznania, przełamania anonimowości, wymiany uwag i spostrzeżeń dotyczących życia parafialnego, ale też do uzyskania odpowiedzi na wiele pytań dotyczących wiary i życia religijnego. Natomiast ofiary składane podczas kolędy  w tym roku są przeznaczone na prace przy budowie kościoła. Niech błogosławieństwo kolędowe chroni nasze domy od wszelkiego zła i nieszczęścia, uświęci i zjednoczy Nasze Rodziny, napełni łaską, miłością i pokojem oraz umocni nas do mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad.


 

36222925_1818378781562195_1465386903741136896_n-150x150LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

 

            Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia – wspomnienie  św. Szczepana diakona i pierwszego męczennika – dla naszej parafii, a szczególnie dla wspólnoty Liturgicznej Służby Ołtarza był wyjątkowy. Podczas Mszy Świętej o godzinie 1200 dwóch ministrantów otrzymało szaty i złożyło ślubowanie oraz 10 dziewcząt zostało bielankami. Po długim okresie przygotowań, służby i po ostatecznym podjęciu decyzji, przed obliczem Pana, a w obecności wiernych, chłopcy i dziewczęta złożyli swoje ślubowanie. Kandydaci do wspólnoty ministranckiej przygotowywali się do tego wydarzenia pod kierunkiem ks. Roberta Kaczmarka, a dziewczęta do grupy bielanek formował ks. Karola Skrobicki. Zebrana na Mszy Świętej wspólnota parafialna modliła się za przyjętych ministrantów o wytrwanie w podjętej służbie oraz o kolejnych, nowych kandydatów do Liturgicznej Służby Ołtarza – do ministrantów jak i do bielanek. Niech św. Szczepan jako wzór wierności i miłości człowieka do Boga, wszystkim tym młodym chłopcom i dziewczętom wyprasza potrzebne łaski.


 

„Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły! Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły!
Radość ludzi wszędzie płynie,  anioł budzi przy dolinie
Pasterzy, co paśli pod borem woły!”          

Resized_IDROGA RODZINO PARAFIALNA
I DOBRODZIEJE BUDOWY ŚWIĄTYNI

 

Niech przeżywanie tajemnicy narodzin Chrystusa – Zbawcy rodzaju ludzkiego,
prowadzi nas do pogłębionej refleksji nad prawdą o Bogu Ojcu, który posyła na świat swojego Syna.
W świątecznej atmosferze i w duchowej łączności łamiemy się z Wami białym opłatkiem, kierując życzenia
do osób samotnych i do żyjących w rodzinach, do chorych i do zdrowych; do osób starszych i do młodych,
do działających w parafii wspólnot duszpasterskich, do ofiarodawców budowy świątyni
 Niech Pan znajdzie w naszych sercach, domach, rodzinach i wspólnotach przestrzeń dla siebie.
Niech nawraca nasze serca i umysły, niech poszerza wyobraźnię,
abyśmy potrafili przyjąć dar Jego miłosierdzia,
a zarazem rozpoznać Go w tych, poprzez których na co dzień do nas przychodzi.
Niech przy świątecznym stole nie zabraknie światła i ciepła rodzinnej atmosfery na wzór Świętej Rodziny!
                                                                        Wszystkich Was ogarniamy wdzięczną i szczerą modlitwą.

                                                                                                                      ks. Andrzej Jaworski ks. Robert Kaczmarek ks. Karol Skrobicki


20190215_143047

BOŻE NARODZENIE 2019

 

Jak co roku o godz. 23.30 w nowobudowanej świątyni, wierni z naszej parafii i goście zjednoczyli się na wspólnym śpiewaniu kolęd i pastorałek z orkiestrą dętą i kwartetem „Vera ars”. Na zakończenie ks. Karol Skrobicki przedstawił krótkie multimedialne sprawozdanie z przebiegu akcji obdarowywania dzieci z rodzin objętych pomocą parafialnego Zespołu Caritas prezentami składanymi pod choinką w świątyni. O północy w procesji wniesiona została najważniejsza figurka szopki bożonarodzeniowej. Pasterka, której przewodniczył ks. Andrzej Jaworski proboszcz naszej parafii, odprawiona została w intencji wspólnoty parafii św. Pawła Apostoła oraz ofiarodawców budowy świątyni.  Tej nocy pochylając się przed Bogiem dziękowaliśmy Mu za dar Jego wcielenia. Podczas homilii ks. proboszcz skłaniał wiernych do refleksji nad tym, dlaczego Mesjasz Pan Zbawiciel narodził się? W tym ważnym wydarzeniu w historii zbawienia wypełniło się to, co zapowiadali prorocy. Narodzenie Boga nastąpiło w celu otwarcia Nieba, które zostało zamknięte od czasu grzechu pierworodnego – głosił kapłan. Bóg rodzi się dla każdego człowieka na ołtarzu podczas każdej Eucharystii – to jest „Wielka tajemnica wiary”. Bogu niech będą dzięki za Jego narodzenie na tym świecie, za ten czas łaski dla człowieka w oczekiwaniu na dzień ponownego przyjścia Boga w blasku potęgi i majestatu. Na zakończenie Pasterki ksiądz proboszcz przekazał życzenia Księdza Biskupa W.A. Meringa dołączając do nich życzenia parafialnych duszpasterzy: „Niech Boże Dziecię błogosławi wszystkim naszym Parafianom, Gościom i Ofiarodawcom budowy kościoła”.
Tradycyjnie podczas Świąt Bożego narodzenia możemy wesprzeć ofiarami składanymi do skarbony Dom dziecka prowadzony przez siostry Elżbietanki w miejscu narodzin Pana Jezusa w Betlejem.


tak-pomagam-3x2-baner

 OGÓLNOPOLSKA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI CARITAS

„TAK, POMAGAM!”

 

Za nami w dniach 6-7 grudnia 2019r. kolejna zbiórka żywności Caritas „TAK POMAGAM!”. Tym razem przeprowadzona została w dyskoncie Biedronka przy ul. Getta Żydowskiego i przy ul. Długiej w Zduńskiej Woli. Wolontariusze, zarówno Parafialnego Zespołu Caritas jak i Szkolnego Koła Caritas ze Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli, zbierali artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia oraz łatwe w przechowywaniu. Artykuły codziennej potrzeby, takiej jak: mleko, mąkę, cukier, makaron, ryż, płatki kukurydziane, herbatę, słodycze dla najmłodszych oraz konserwy mięsne i rybne itp. zebrane trafiły już w dniu 14 grudnia br. do rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej i osób samotnych objętych pomocą Caritas. Łącznie świąteczne paczki zostały przekazane 136 osobom oraz 62 paczki ze słodyczami do dzieci (w tym do wychowanków Domu Dziecka w Wojsławicach).

Dzielenie się z innymi ludźmi tym, co mamy jest jedną z najpiękniejszych rzeczy, jakich możemy dokonać w swoim życiu. Nieważne, czy jesteśmy bogaci, czy biedni. Stokrotne Bóg zapłać wszystkim ludziom wielkiego serca, którzy wspierali zbiórkę ww produktami oraz wolontariuszom za ich zaangażowanie w akcję, a także tym, którzy te świąteczne paczki zechcieli przyjąć.


pobrane

REKOLEKCJE ADWENTOWE

Za nami kolejny czas Rekolekcji Adwentowych. W tym roku w naszej wspólnocie parafialnej prowadził je ks. Piotr Stolecki, kapłan diecezji włocławskiej, dyrektor Katolickiego Centrum Służby Rodzinie. Jak głosił ksiądz rekolekcjonista, Syn Człowieczy przyjdzie na pewno (…) cokolwiek się nie dzieje w naszym życiu teraz, to Jezus jest z nami”. Zadaniem człowieka jest jednak czuwać, by tego spotkania z Panem nie przegapić. Bóg bowiem przychodzi do nas: w Słowie Bożym, w sakramentach, we wspólnocie, w tym świętym czasie rekolekcji. W rozważaniach ks. Piotr pobudzał obecnych do autorefleksji nad tym, gdzie człowiek tak naprawdę jest obecny myślami – w przeszłości czy przyszłości, czy może w teraźniejszości. Zgodnie z polskim powiedzeniem „kto z kim przystaje, takim się staje”, kapłan zachęcał, by starać się przebywać blisko Słowa Bożego, blisko Boga, który chce każdego z nas takim jakim jest.

W tym adwentowym czuwaniu dziękujemy ks. Piotrowi za ukazywanie nam jak ważne jest -tu i teraz- dbanie o naszą relację z Panem Bogiem, z drugim człowiekiem i z sobą samym. Dziękujemy za troskę, uśmiech i każde dobro doświadczone od Księdza. Wierzymy, że ten święty czas rekolekcji przyczyni się do autentycznie radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Bóg zapłać.


 

20191130_104314

ADWENT

20191130_104248Adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny- rok kościelny. Ten aktualnie rozpoczynający się, będziemy przeżywać pod hasłem: „Wielka tajemnica wiary”, pochylając się nad tajemnica Eucharystii. Tegoroczny czas Adwentu przypada na okres od 1 do 24 grudnia. Samo słów „Adwent” pochodzi z języka łacińskiego „adventus” i oznacza przyjście. Jest to czas nie tyle pokuty, ile pobożnego i radosnego oczekiwania na przyjście Mesjasza i Zbawiciela. Opuszczenie hymnu Gloria nie jest więc wyrazem pokuty, jak w Wielkim Poście, lecz znakiem czekania na nowe zabrzmienie hymnu anielskiego śpiewanego w noc narodzenia Jezusa. Oczekiwanie adwentowe różne znaczenia. Wspominamy oczekiwanie na pierwsze, historyczne przyjście Jezusa. Oczekujemy na święta Bożego Narodzenia poprzez modlitwę,  dobre postanowienia, rekolekcje, Roraty. Ponadto przypominamy sobie, ze Jezus kiedyś ponownie przyjdzie na ziemię, by usunąć zło i zakrólować nad całym światem. Adwent przypomina nam więc że całe nasze życie jest piękne, bo jest czekaniem, jest dążeniem do czegoś, czekaniem na kogoś, czekaniem na przychodzącego Chrystusa. Zapraszamy do wspólnoty modlitwy podczas rekolekcji adwentowych  naszej parafii od 1 do 3 grudnia br oraz na Roraty (w dni powszednie o godz.17.00 z wyjątkiem czwartków i sobót – godz.7.00)


pobrane

PIELGRZYMKA DO GIETRZWAŁDU I OLSZTYNA

 

W sobotę 12 października 2019r. wierni z naszej parafii uczestniczyli w autokarowej pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej i do Olsztyna. Kierownikiem wspólnoty był Ksiądz Robert Kaczmarek.

Gietrzwałd leży w połowie drogi między Ostródą i Olsztynem, na skraju południowej Warmii, a otoczony jest niewielkimi wzgórkami nad rzeką Giłwą, prawym dopływem Pasłęki. Po dotarciu do tego cudownego miejsca pątnicy mieli okazję do modlitwy indywidualnej oraz wspólnotowej podczas Mszy Świętej m.in. w intencji parafii przed słynącym łaskami obrazem Matki Bożej znajdującym się w głównym ołtarzu świątyni.  Następnie wspólnota pielgrzymujących poznała historię tego cudownego miejsca objawień Matki Syna Bożego. Zwiedzając teren sanktuarium pielgrzymi poznali liczne kapliczki zewnętrzne, ale też zaczerpnęli wody z cudownego źródełka. Druga część pielgrzymowania obejmowała zwiedzanie stolicy województwa warmińsko – mazurskiego  tj. Olsztyna. To urokliwe miasto jest pełne urokliwych zakątków, ale i zabytków historycznych, których powstanie sięga czasów nawet XIVw.

Niech Matka Boża wyprasza u Pana Jezusa wszelkie potrzebne łaski, jakie pątnicy z naszej parafii składali podczas w tej pielgrzymki.

 


pobrane (1)

DIK – Spotkanie z ks. Markiem Chrzanowskim

 

               8 października  br.  po  Mszy  Świętej  wieczornej  i  modlitwie  różańcowej  w ramach działalności  Duszpasterstwa  Inteligencji  Katolickiej odbyło  się spotkanie  z ks.  Markiem Chrzanowskim, orionistą. Kapłan podzielił się z nami świadectwem swojego życia, życia pełnego cudów. W  trakcie  narodzin  miał  wylew krwi do  mózgu.  Lekarze  nie  dawali mu wielkich  szans  na przeżycie.  W tym  czasie  zarówno  rodzice,  jak  i  dziadkowie,  modlili  się  żarliwie  modlitwą  różańcową. Dziecko przeżyło, ale wylew spowodował paraliż prawej części ciała. Do 7 roku życia nie chodził, do 9 roku życia nie widział. Dorastał w domu przepełnionym modlitwą. W wieku 16 lat przeprowadził rozmowę z Panem Bogiem,  by  pomógł  mu  patrzeć  na  siebie  normalnie,  nie  przez  pryzmat  choroby.  Kończąc szkołę  średnią  zapragnął zostać  księdzem. Seminaria,  które  odwiedzał,  nie  chciały  przyjąć  chorego  kandydata. Wszędzie  słyszał  odmowę.  W tym  czasie  spotkał bp.  Władysława  Miziołka, który  podarował  mu różaniec  i  listę  seminariów,  do  których  może  się  zgłosić. I znowu kluczowa okazała się modlitwa różańcowa.  Mama  znalazła  małą  kartkę  z adresem  seminarium  księży  orionistów  w Warszawie,  przy  ul. Barskiej. Tam kandydat na księdza się zgłosił i został przyjęty. Od ponad 30 lat ks. Marek jest kapłanem. To kolejny cud. W 2016  roku  zdiagnozowano  u  księdza  zmiany  nowotworowe  w  mózgu,  zagrażające  życiu. Potwierdzoną  diagnozę  ks.  usłyszał  od  lekarza  wieczorem,  po  którym  nastąpiła  długa  noc, w trakcie której modlił się i kłócił z Panem Bogiem. Ale kiedy nastał poranek zaczął walczyć  razem z Panem Bogiem o zdrowie. Choroba miała kilka przełomów, w trakcie których ocierał  się o śmierć. Po modlitwach wielu ludzi i samego księdza,  za wstawiennictwem bł. Franciszka Drzewieckiego, 12 czerwca 2018 r. okazało się, że guz który dzień wcześniej był widoczny w  trakcie badań, nie istnieje.  Franciszek Drzewiecki, kapłan orionista, został beatyfikowany wraz ze  107  polskimi  męczennikami,  którzy  zginęli  za  Kościół  i  Ojczyznę  w czasie  II  wojny  światowej. 12 czerwca przypada wspomnienie liturgiczne ks. Franciszka Drzewieckiego. Obecnie ks. Marek Chrzanowski wypełnia swoje zajęcia sprzed czasu choroby i głosi świadectwo o cudach, które Bóg działa w jego życiu.

Pięknie dziękujemy księdzu Markowi za wzruszające świadectwo i życzymy błogosławieństwa Bożego  na każdy dzień.


 

20190930_135732

PIELGRZYMKA DIECEZJALNA
KLAS ÓSMYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ
DO LICHENIA

 

         Młodzież z klas ósmych ze Szkoły Podstawowej nr 10 i Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli w dniu 30 września 2019r. wzięła udział w Diecezjalnej Pielgrzymce Ósmoklasistów do Lichenia. Myślą przewodnią tegorocznego dnia skupienia młodych było hasło nowego roku duszpasterskiego 2019/2020 „Eucharystia daje życie”. Uczniowie z tej grupy, trwając w przygotowaniach do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, mieli kolejną okazję do wspólnotowego  doświadczenia obecności Boga w Eucharystii, ale i w drugim człowieku. Nasi młodzi parafianie tego dnia w Licheniu uczestniczyli w ewangelizacji prowadzonej przez franciszkanina o. Łukasza Bukse OFM wraz z ks. prał. Michałem Krygierem (dyrektorem Wydziały Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej we Włocławku). Będąc w Bazylice w. Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej mogli skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Natomiast w samo południe uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej, której przewodniczył ks. bp Wiesław Alojzy Mering, ordynariusz diecezji włocławskiej. Eucharystię koncelebrowało 95 kapłanów, a wśród nich ks. Andrzej Jaworski proboszcz naszej parafii. Młodzi ubogaceni zostali Słowem Bożym, ale także usłyszeli m.in. o 3 sposobach wzrastania w przeżywaniu młodości: uczestniczenie w darze Eucharystii, a także wpatrywanie się w św. Hieronima, który w zgłębianiu Słowa Bożego szukał odpowiedzi na trudne pytania oraz by trwać przy Maryi, dającej nam Jezusa. Pod przewodnictwem Zespołu Jordan, a zmotywowani przez organizatorów, obecni w bazylice śpiewem i tańcem chwalili tego dnia Boga za wszelkie otrzymywane łaski. U stóp Matki Bożej Licheńskiej tego dnia akt zawierzenia złożyło ponad 4 tysiące uczniów klas ósmych szkół podstawowych wraz z kapłanami i katechetami. Naszej grupie pielgrzymów pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych udało się także tego dnia zwiedzić różne miejsca na terenie całego sanktuarium m.in. kościół pw św. Doroty w Licheniu Starym, Apartamenty Papieskie, wieżę widokową.


20190920_150304

KROMKA CHLEBA DLA SĄSIADA

 

„Nie musimy troszczyć się o wszystkich głodnych,
wystarczy o tych, którzy są obok i którym możemy pomóc.
Odezwij się do ludzi, których znasz z widzenia. Nie bój się, ze nie zareagują.
Nie on to drugi, piąty, dziesiąty będzie tym, któremu przyniesiesz radość,
dasz nadzieję, a może uratujesz życie”
(ks. Tomasz Jaklewicz „Punkty”)

Po raz kolejny w dniach 20-21 września 2019r. Parafialny Zespół Caritas przy współpracy z wolontariuszami Szkolnego koła Caritas istniejącego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Zduńskiej Woli, wzięli udział w Ogólnopolskiej Akcji Caritas ”Kromka chleba dla sąsiada”. Tym razem zbiórka miała miejsce w sklepie „Biedronka” przy ul. Łódzkiej. Dzięki hojności Zduńskowolan udało się zebrać 250kg żywności o długim terminie ważności, która w postaci paczek zostanie w najbliższym czasie przekazana osobom potrzebującym objętym pomocą Parafialnego Zespołu Caritas na terenie naszej parafii. Uwieńczeniem akcji w niedzielę było wspólne dzielenie się chlebem, po każdej Mszy Świętej, przez wolontariuszy i podopiecznych PZC z pozostałymi wiernymi we wspólnocie.

W działania wspierające ubogich i samotnych można włączyć się poprzez SMS charytatywny o treści KROMKA wysłany pod nr 72052 (koszt: 2,46 z VAT) oraz przez wpłatę na konto Caritas Polska PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem KROMKA.


 

pobrane

POLSKA POD KRZYŻEM

 

        W sobotę 14 września br cała Polska stanęła pod KRZYŻEM m.in. na lotnisku w Kruszynie k. Włocławka. Wydarzenie „Polska pod Krzyżem” miało być wypełnieniem testamentu duchowego św. Jana Pawła II, który m.in. w 1997r. wzywał do obrony krzyża „od Tatr aż do Bałtyku”. Z naszej parafii nie zabrakło także delegacji pątników, którzy włączyli się bezpośrednio we wspólną modlitwę w blasku Krzyża Chrystusowego, w miejscy w którym przed laty (VI/1991r.) Mszę Świętą odprawił papież Jan Paweł II.

W ciągu całego dnia w łączności z „Polską pod Krzyżem” organizowana była modlitwa także tu na miejscu. Wierni z naszej parafii m.in. w Godzinie Miłosierdzia Bożego – 15.00 – zgromadzili się na wspólnej modlitwie pod krzyżem na placu parafialnym. Wieczorem jednocząc się z mieszkańcami miasta wierni licznie uczestniczyli we Mszy Świętej odpustowej na cmentarzu przy ul. Łaskiej. To Krzyż Chrystusa jest dla nas chrześcijan znakiem zwycięstwa. W ostatnim czasie, kiedy nasiliły się ataki na Kościół, a bluźnierstwa zaczęły się szerzyć, na świecie ma miejsce masowe odejście od wiary itp. po raz kolejny przekonaliśmy się o sile modlitwy.  Wszystkie te inicjatywy w dniu liturgicznego święta Podwyższenia Krzyża Świętego były pięknym świadectwem wiary i wielkim duchowym impulsem dla ożywienia wiary w naszym kraju.


pobrane (1)

Z PANEM BOGIEM W NOWY ROK

SZKOLNY I KATECHETYCZNY

2019/2020

 

W 2019 roku pierwszy września przypadł w niedzielę – Dzień Pański. W pełni więc ten nowy rok szkolny i katechetyczny nasza wspólnota parafialna rozpoczęła od uczestnictwa w Uczcie Eucharystycznej. Przepełniało ją dziękczynienie Bogu za wszelkie otrzymywane łaski i prośby o błogosławieństwo Boże dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i katechetów. Nie zabrakło w tym wdzięczności za wolność naszej Ojczyzny i pamięci modlitewnej za tych, którzy o nią walczyli czy dla niej polegli. Niech Łaska Boża, którą jesteśmy napełniani, udziela nam mocy w przeciwstawianiu się złu, dodaje sił do rozwijania talentów, jakie każdy z nas jako dziecko Boże otrzymał, na Jego chwałę i dla dobra bliźniego. Jezus okazuje swoim dzieciom wielką miłość. Jan Paweł II w następujących słowach tłumaczy ten fakt: „On stanął wśród nas, jako nowo narodzone Dziecię, Syn Bożego upodobania. A wokół Niego dzieci wszystkich narodów ziemi odczuwają na sobie miłujący wzrok Ojca Niebieskiego i radują się, że je miłuje. Człowiek nie może żyć bez tej miłości. Jest wezwany do miłości Boga i bliźniego, ale żeby prawdziwie miłować, potrzebna jest mu ta pewność, że Bóg go miłuje” (Tra Pochi Giorno – do dzieci z okazji Roku Rodziny). On „biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je” (Mk 10,16).

W tych codziennych zmaganiach całego roku szkolnego pamiętajmy o tym, że Bóg jest Miłością  i nie ustawajmy w spotykaniu Boga na niedzielnej Mszy Świętej. To sam Bóg nas zaprasza do stołu Pańskiego. W sposób szczególny zapraszamy do modlitwy niedzielnej wszystkich rodziców, dziadków wraz z dziećmi o godz. 1200 , a młodzież (od klas VII) na godz. 1030. A już w niedzielę 8 września na zakończenie Mszy Świętej o godz. 1200, zgodnie ze zwyczajem naszej parafii, uczniowie młodszych klas szkół podstawowych przyniosą swoje wypakowane po brzegi tornistry, które zostaną poświęcone.

 

 


 

 

pobrane

PIELGRZYMOWANIE DO JASNOGÓRSKIEJ PANI

 

Miesiąc sierpień to nie tylko czas modlitw o trzeźwość narodu, ale także szczególnego zawierzenia Matce Bożej. W tym roku wierni z naszej parafii wraz z proboszczem ks. Andrzejem Jaworskim i ks. Karolem Skrobickim zawierzali różne sprawy Pani Jasnogórskiej podczas XXIX Zduńskowolskiej Pieszej Pielgrzymki do Częstochowy. Tegoroczne rekolekcje w drodze odbywały się pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”. Zanim pątnicy wyruszyli w drogę zjednoczyli się wokół stołu Pańskiego na Eucharystii w Bazylice Mniejszej p.w. Wniebowzięcia NMP. Mszy Świętej przewodniczył  ks. prał. dr Dariusz Kaliński proboszcz i kustosz sanktuarium, a koncelebrowało 15 kapłanów z całego dekanatu. Homilię wygłosił wówczas ks. Andrzej Jaworski proboszcz naszej parafii, przypominając o znaczeniu pielgrzymowania w życiu chrześcijanina.   Jak mówił kaznodzieja:    „W   tym  roku  jest
to szczególna pielgrzymka, gdyż pątnicy chcą przebłagać Boga i Matkę Najświętszą za wszelkie zniewagi, dokonane w naszym kraju”. W tegorocznych rekolekcjach w drodze nie zabrakło modlitw o pokój w naszej Ojczyźnie i na świecie, a także wdzięczności Bogu za osobę świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Pielgrzymi na swojej trasie do celu w kolejnym dniach zatrzymywali się na nocleg w Woli Wiązowej, Wąsoczu. Po dotarciu na Jasną Górę 25 sierpnia br. uczestnicy pieszej pielgrzymki zostali przywitani przez wielu Zduńskowolan, którzy tego dnia aż 11 autokarami z naszego miasta wyruszyli przed tron Matki Bożej na Jasną Górę. Wszyscy razem zjednoczyli się podczas Mszy Świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu  w Częstochowie oraz rozważali mękę i śmierć Pana Jezusa podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej . W uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej 26 sierpnia wierni zgromadzeni  na  Wałach Jasnogórskich wzięli udział we Mszy Świętej odpustowej Matki Bożej Częstochowskiej. We wtorek  (27 sierpnia)  po porannej Mszy Świętej w Bazylice Jasnogórskiej  zduńskowolscy  pielgrzymi  wyruszyli
w drogę powrotną i dotarli do celu w czwartek 29 sierpnia wieczorem. Na uczestników XXIX Zduńskowolskiej Pieszej Pielgrzymki  na Jasną Górę w Zduńskiej  Woli na trasie do Bazyliki WNMP czekali wierni z naręczami kwiatów. Na koniec tego spotkania wszyscy wspólnie trzymając się za ręce odśpiewali Apel Jasnogórski i przyjęli błogosławieństwo.  Podczas wszystkich tych dni pozostali wierni z naszej parafii  mogli łączyć się duchowo z pielgrzymami podczas Apelu Jasnogórskiego odśpiewywanego każdego dnia wieczorami w świątyni.

              Pielgrzymowanie w każdej formie jest trudem, który wzbogaca dusze człowieka, bo pozwala spotkać się z Bogiem poprzez wspólną drogę, modlitwę i ofiarę będąca osobistym wkładem w tę relację.


 

 Resized_received_491813268313141(1)

WAKACYJNY WYPOCZYNEK

MINISTRANTÓW, BIELANEK I SCHOLI MŁODZIEŻOWEJ

 

             W dniach od 5 do 10 sierpnia br. grupa ministrantów, bielanek i schola młodzieżowa z naszej parafii udała się na wypoczynek wakacyjny do Krynicy Zdrój. Dzieci i młodzież wyjechała pod opieką ks. Roberta Kaczmarka i ks. Karola Skrobickiego oraz rodziców. W drodze do Krynicy grupa nawiedziła Cudowny Obraz Matki Bożej w Częstochowie oraz wspólnie odprawiła nabożeństwo Drogi Krzyżowej na jasnogórskich wałach. Wieczorem w miejscu noclegowym czekała  na wszystkich obiadokolacja oraz basen i jacuzzi. Następny cały dzień dzieci i młodzież wraz z opiekunami spędziła na Słowacji w Aquaparku Tatralandia. Nie zabrakło kąpieli wodnych oraz wielu przygód na basenach, licznych zjeżdżalniach itp. Środa była dniem zwiedzania Zamku w Niedzicy oraz wielu okazji do podziwiania piękna dzikiej, niezmienionej od tysiącleci przyrody podczas spływu Dunajcem Po powrocie do Krynicy na wszystkich czekał grill. W czwartek rano po porannej Mszy świętej i śniadaniu cała grupa wypoczywała w parku wodnym Aqvacity Poprad na Słowacji. To był kolejny dzień poświęcony rozrywce w wodzie.  Piątek był dniem z większym wysiłkiem. Po porannej Eucharystii i śniadaniu, dzieci i młodzież wraz z opiekunami przygotowani w odpowiednie obuwie i wodę wędrowali szlakami górskimi na górę Jaworzyna. Ponownie była to okazja do podziwiania pięknych widoków górskich. Z Jaworzyny grupa zjechała kolejką linową do Krynicy. Wśród atrakcji związanych ze zwiedzaniem Krynicy nie zabrakło okazji do odwiedzenia pijalni wód, nabycia pamiątek. Kolejnego dnia, w sobotę zaraz po śniadaniu i wykwaterowaniu, grupa wyjechała w drogę powrotną do domu. Tym razem przystanek miał miejsce w Kopalni Soli w Bochni. Dużym przeżyciem dla dzieci i młodzieży był zjazd pod ziemię prawie 300m i moc wrażeń związanych z trzygodzinnym zwiedzaniem kopalni z przewodnikiem. Była to bardzo ciekawa i niezapomniana atrakcja..

              Czas  szybko mijał, bo wrażeń i przygód było wiele – tak też i wyjazd dobiegł końca.  Wieczorem 10 sierpnia bezpieczni, ale i szczęśliwi, wypoczęci, wszyscy powrócili do parafii św. Pawła w Zduńskiej Woli skąd rozeszli się  do swoich domów.

          Tegoroczny wypoczynek ministrantów, Bielanek, młodzieżowej scholi był niezwykle bogaty w atrakcje i liczne przygody, ale także był okazją do głębszego poznania i zintegrowania się tych grup parafialnych. Dziękujemy wszystkim uczestnikom wypoczynku, a w sposób szczególny opiekunom (księżom i rodzicom) dzięki którym mógł się on odbyć.

 


 

ResizedImage600850-Resized-plakat-pielgrzymka-2019-2937

XXVII ELBLĄSKA PIELGRZYMKA PIESZA NA JASNĄ GÓRĘ

przystanek ZDUŃSKA WOLA

 

Elbląska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę powstała w 1993r. Od tego czasu nieprzerwanie co roku na przełomie lipca i sierpnia, przez 16 dni, podąża do Częstochowy przed oblicze Jasnogórskiej Pani. Pielgrzymi podzieleni są na grupy nawiązujące do historycznych krain, miast i nazw plemion pruskich: Pogezania, Pomezania, Szantyr. Tegorocznej pielgrzymce towarzyszyło hasło: „Ciebie Boga wysławiamy”. Zgodnie kilkuletnią tradycją, Elbląska Pielgrzymka Piesza zatrzymuje się na nocleg i w Zduńskiej Woli.

W tym roku wieczorem 7 sierpnia do naszej parafii przybyło 131 pielgrzymów z Elbląga i Iławy. Społeczność pielgrzymów (świeccy, osoby konsekrowane oraz duchowni) wraz z parafianami uczestniczyła w Apelu Jasnogórskim, a po nocy spędzonej na gościnie w domach wiernych zjednoczyli się na wspólnej Eucharystii po której wyruszyli w dalszą drogę. Spotkania indywidualne z pielgrzymami, ale i we wspólnocie były dla każdego łaską doświadczenia Boga w bliźnim.

Niech dobry Pan Bóg błogosławi całej społeczności Elbląskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę, by nie ustawali w uwielbianiu Pana przez ręce Maryi. Bóg zapłać także parafianom przyjmującym pielgrzymów pod swój dach. Niech Jasnogórska Pani otacza wszystkich matczyną opieką nad ważnymi, ale i trudnymi sprawami dnia codziennego.


 

pobrane (1)

ZESPÓŁ FANTAZJA Z UKRAINY

GOŚCIEM W NASZEJ PARAFII

 

 W ramach X Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Świata w Zduńskiej Woli, w niedzielę 30 czerwca br., w naszej parafii zagościł Zespół FANTAZJA z Ukrainy. Tego dnia członkowie Zespołu uczestniczyli we Mszy Świętej o godz. 1030. Na koniec wizyty Zespół Fantazja, przy akompaniamencie akordeonu, wykonał dwa utwory: „Radujsia Marije”  w języku ukraińskim, a drugi „Barka” – w języku polskim.  Śpiew ukochanej pieśni św. Jana Pawła II zjednoczył wszystkich obecnych. Członkowie Zespołu FANTAZJA prezentowali się w pięknych strojach ludowych.

 


 

Resized_20190620_100821

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ

 

            W czwartek 20 czerwca 2019r. wierni ze zduńskowolskich parafii zjednoczyli się na procesji Bożego Ciała, która ulicami Zduńskiej Woli  przeszła z parafii Wniebowzięcia NMP do parafii św. Antoniego z Padwy. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w Bazylice Mniejszej. Cztery ołtarze na trasie procesji wiodącej główną ulicą Łaską, zgodnie z lokalną tradycją, przygotowali: strażacy, Cech Rzemiosł Różnych, nasza parafia św. Pawła Ap. i parafia św. Antoniego z Padwy. Ta dzisiejsza wspólna publiczna manifestacja wyznania wiary w Chrystusa obecnego w  Najświętszym Sakramencie, a także w naszym codziennym życiu, miała charakter wynagradzający za grzechy, zwłaszcza bluźnierstwa wobec Boga. Podążanie za Najświętszym Sakramentem w tej uroczystej procesji eucharystycznej zjednoczyło przedstawicieli różnych grup i wspólnot parafialnych, gdyż jak mówił sam Pan Jezus: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie a Ja w nim” (J 6, 56). Przez sprawowanie Eucharystii bowiem mamy dostęp do Boga i udział w życiu wiecznym. To sam Chrystus podczas sprawowania Eucharystii uświęca człowieka udzielanym mu Bożym życiem. (Zdjęcia w Galerii)

Uroczystość Bożego Ciała, to jedno z największych świąt naszej wiary. Dlatego też  przez kolejne osiem dni, zwane oktawą, trwają obchody głównego święta. Podczas oktawy Bożego Ciała, po  Mszy Świętej wieczornej, będziemy łączyć się  wędrując w procesji z Najświętszym Sakramentem. Niech nasz udział w tych obchodach będzie prawdziwym wyznaniem wiary i jeszcze bardziej jednoczy nas z naszym Panem Jezusem Chrystusem.


22167a

ZDUŃSKOWOLSKI VII MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY

 

               W niedzielę 2 czerwca 2019r. po raz siódmy Zduńskowolanie przemaszerowali ulicami naszego miasta promując wartości, jakimi jest życie człowieka i rodzina. Uczestnicy VII Marszu dla Życia  i Rodziny swoje spotkanie rozpoczęli od wyrażenia Bogu wdzięczności za dar życia, za rodziny, za nasz naród, podczas Mszy Świętej w Bazylice Mniejszej o godz. 1200. Eucharystii przewodniczył ks. prał. dr Dariusz Kaliński – dziekan dekanatu zduńskowolskiego, a koncelebrował ks. prał. Ryszard Kucharski proboszcz parafii św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli. Na zakończenie  zgromadzeni zawierzyli swoje rodziny Świętej Rodzinie z Nazaretu.

Po Mszy świętej uczestnicy VII Marszu dla Życia i Rodziny pod hasłem „RODZINA PRZYSZŁOŚCIĄ NARODU” przemaszerowali ulicami Zduńskiej Woli do parafii św. Pawła Ap., gdzie włączyli się w Piknik Rodzinny. Jak co roku udział w marszu był formą wsparcia rodzin polskich, ich praw oraz wyrazem potrzeby ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, a także manifestacją naszej wiary w Boga. Posiadanie rodziny jest dla organizatorów i uczestników wydarzenia, źródłem dumy i radości, którymi chcą się dzielić i zarażać innych. W tym roku organizatorzy Marszu dla Życia i Rodziny w Zduńskiej Woli za naszym Rodakiem św. Janem Pawłem II podkreślali, że to właśnie „w rodzinach kształtuje się przyszłość narodu” (Bańska Bystrzyca – Słowacja, 12 września 2003r.)

              Podczas Pikniku Rodzinnego rozstrzygnięty został konkurs na baner pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego, pod hasłem „Rodzina przyszłością narodu”. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe. Na festynie rodzinnym nie zabrakło atrakcji dla dzieci i dorosłych. Ostatnim punktem Pikniku Rodzinnego był koncert muzyki dico polo i dance w wykonaniu zespołu Hicior z jego solistą Panem Przemysławem Frąc.

VII Marsz dla Życia i Rodziny jak co roku w Zduńskiej Woli organizowany jest przez Stowarzyszenie dla Życia i Rodziny pod patronatem honorowym J.E. ks. bp Wiesława Alojzego Meringa. Patronat medialny nad marszem objęła Telewizja Kablowa w Zduńskiej Woli ZW MEDIA .(Zdjęcia w Galerii)


logo-officePARAFIALNY PIKNIK RODZINNY

 

            W niedzielę 2 czerwca 2019r. w naszej parafii odbył się Parafialny Piknik Rodzinny organizowany corocznie nie tylko dla dzieci, ale i całych rodzin. To plenerowe spotkanie przypadało w uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa. Jego uczestnicy rozpoczęli od udziału we Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Andrzej Jaworski – proboszcz parafii św. Pawła Ap. w Zduńskiej Woli. W homilii ks. proboszcz ukazywał głębię tajemnicy wniebowstąpienia naszego Zbawiciela wskazując na fakt, iż celem życia człowieka jest także niebo. Na drodze do nieba umacniać się powinniśmy czuwając na modlitwie o dary Ducha Świętego, czerpiąc siły z Eucharystii. Kaznodzieja przypomniał także o konieczności dziękczynienia za dar życia, o zasadności obrony godności każdego człowieka i o jego zdolności do prawdziwej miłości jaką jest ofiara z siebie i dawanie siebie drugiemu człowiekowi. Zadaniem zaś rodziców jest troszczyć się o swoje dzieci jako o najdroższy skarb, który jest przyszłością narodu i świata – mówił ks. Andrzej Jaworski.

Po wspólnej modlitwie na placu parafialnym rozpoczęła się jedna, wielka zabawa będąca doskonałym pomysłem dla całych rodzin na kreatywne, wspólne spędzanie niedzieli. Był to kolejny niezapomniany dzień w historii naszej parafii. Imprezę uświetnił koncert uwielbienia w wykonaniu Zespołu „Pierwszy Dzień Tygodnia” z parafii św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli, a gwiazdą wieczoru był Pan Przemysław Frąc – Zespół HICIOR, którego koncert obejmował muzykę disco polo i dance. I w tym roku nie zabrakło wielu wyjątkowych atrakcji na licznych stoiskach:  carving, „łowienie kaczek”, loteryjka, strzelnica. Uczestnicy mieli także okazję do zrobienia wyjątkowych zdjęć w specjalnie przygotowanej fotobudce. Doskonałą rozrywkę dla dzieci stanowiły trampoliny, dmuchańce, karuzele, skakańce oraz malowanie buziek, „kolorowe warkoczyki”. Posmakować można było waty cukrowej, pop cornu, lodów, ale i potraw z grilla.

Bogu niech będą dzięki za dar bycia razem w rodzinach, we wspólnocie parafialnej, a organizatorom pikniku pod kierunkiem Księdza Proboszcza Andrzeja Jaworskiego za niezapomniany dzień pełen  atrakcji.(Zdjęcia w Galerii)


 

 

 20190519_112639

JAN PAWEŁ II w obronie życia człowieka

 

                   Stowarzyszenie dla Życia i Rodziny w Zduńskiej Woli od dnia 19 kwietnia 2019r. zorganizowało w naszej parafii wystawę pt. „Jan Paweł II w obronie życia człowieka”. Prezentacja nawiązuje do Encykliki Evangelium Vitae Ojca Świętego Jana Pawła II o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego (25.03.1995). Jak pisał w swym nauczaniu papież: „życie zawsze jest dobrem” (34).  Wystawa zawiera prezentację krótkiej kroniki rozwoju dziecka przed urodzeniem. Oglądający mogli poznać cytaty z wypowiedzi znanych i cenionych na całym świecie lekarzy, naukowców ukazujące, że człowiek istnieje od poczęcia i każdy człowiek bez wyjątku ma prawo do życia, każde poczęte dziecko także! Gwarantuje to Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych (1948r.), Konwencja Praw Dziecka Narodów Zjednoczonych (1989r.), Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (1997r.). Ponadto wystawa wskazuje współczesny Kościół katolicki, który nie tylko naucza o obronie życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, ale też niesie konkretną pomoc. Plansze graficzne przestrzegały też przed skutkami psychicznymi fizycznymi jakie powoduje aborcja, a także wskazuje na nieetyczność i sprzeczność z prawem procedury „in vitro”. Ponadto wystawa wskazuje na naprotechnologię, jako etyczną, efektywną metodę pomocy bezdzietnym małżonkom wspierającą naturalną prokreację.

Promocja wystawy miała miejsce także tydzień wcześniej w parafii św. Antoniego z Padwy w Zduńskiej Woli. Prezentacja ta miała na celu zachęcanie wiernych do propagowania idei obrony życia, a także była doskonałym wprowadzeniem w przygotowania do VII Marszu dla Życia i Rodziny w Zduńskiej Woli, który pod hasłem „Rodzina przyszłością narodu” przejdzie ulicami naszego miasta w dniu 2 czerwca 2019r.


 

 

                                20190518_094113

20190518_094023PIELGRZYMKA CARITAS DO NIEPOKALANOWA

 

          W sobotę 18 maja 2019r. w kolejną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, do Niepokalanowa pielgrzymowali duszpasterze, pracownicy, wolontariusze i podopieczni Caritas z wszystkich diecezji Polski. Łącznie tego dnia wspólnotę stworzyło ponad 2,5 tysiąca osób. Z naszej parafii także delegacja 40 osób będących wolontariuszami Parafialnego Zespołu Caritas oraz młodzież ze Szkolnego Koła Caritas pod kierownictwem proboszcza ks. Andrzeja Jaworskiego uczestniczyła w tej pielgrzymce. Hasłem przewodnim tegorocznej pielgrzymki były słowa: „Kto uratuje świat jeśli nie ja?”, a patronami św. Maksymilian Maria Kolbe oraz św. Jan Paweł II.  W programie pielgrzymki znalazły się m.in. Msza św. z homilią bp Wiesława Szlachetki, gra terenowa, spotkanie o sytuacji w Syrii „Skazani” i koncert chrześcijańskiego rapera „Tau”. W grze terenowej wzięły udział reprezentacje Caritas diecezjalnych. Podczas rywalizacji odwiedzali najważniejsze miejsca na terenie klasztoru oo. Franciszkanów w Niepokalanowie oraz punkty specjalne z Caritas Polska rozstawione w kilku lokalizacjach. Gra miała na celu poznanie historii św. o. Maksymiliana i jego dzieł życia, a także działalności Caritas: program „Spiżarnia Caritas”,  Struktura Caritas w Polsce, program „Rodzina Rodzinie”, delegacje zagraniczne Caritas Polska, Pomoc emergency w katastrofach naturalnych, „świeca Caritas wspiera zagranicę”, Warsztaty Terapii Zajęciowej a także papieskie nauczanie o ekologii w oparciu o encyklike papieża Franciszka  „Laudator Si”. Pielgrzymka ta, w tym niezwykłym miejscu działalności św. o. Maksymiliana, była doskonała okazją do dziękczynienia za cały rok pracy PZC, SKC, Caritas Polska, ale także doskonałą sposobnością do wymiany doświadczeń między jej wolontariuszami, pracownikami itd. i pozyskania informacji o trwających akcjach, projektach. Pielgrzymi z naszej parafii w drodze powrotnej zatrzymali się jeszcze w domu urodzenia Fryderyka Chopina i parku w Żelazowej Woli. Podczas pielgrzymki jej uczestnicy zawierzali dzieła realizowane przez Parafialny Zespół Caritas. Niech Dobry Bóg wylewa na realizatorów dzieł Caritas i podopiecznych swoje łaski. Bóg zapłać organizatorom pielgrzymki za bogaty program spotkania, wsparcie duchowe działań a także za budzenie w uczestnikach motywacji do podejmowania odpowiedzialności za ratowanie świata.(Zdjęcia w Galerii)

 


 

Resized_20190515_192238(2)

BIERZMOWANIE

 

              W czwartek 16 maja 2019r. podczas Mszy Świętej o godz. 1700 grupa sześćdziesięciu młodych ludzi, z rąk J.E. ks. bp Stanisława Gębickiego przyjęła sakrament Bierzmowania. Duch Święty umocnił ich swoimi darami, aby wiarę swoją mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli. Wspólnie z księdzem biskupem Mszę Świętą koncelebrowali ks. dr Dariusz Kaliński proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli i ks. Andrzej Jaworski, proboszcz tutejszej parafii. W homilii ks. bp Stanisław podkreślał znaczenie sakramentu Bierzmowania  w życiu chrześcijanina, a także przypomniał postać św. Andrzej Boboli patrona dnia dzisiejszego a jednocześnie patrona Polski na trudne czasy. Święty ten nie wyrzekł się wiary w Chrystusa do ostatnich chwil swego życia, pomimo iż był okrutnie katowany. Na wzór m.in. św. Andrzeja, każdy chrześcijanin od momentu przyjęcia sakramentu Bierzmowania, jeszcze ściślej związany z Kościołem, a obdarowany darami Ducha Świętego, jeszcze mocniej jest zobowiązany, jako prawdziwy świadek Chrystusa do szerzenia wiary słowem i czynem oraz do bronienia jej. Tego dnia także bierzmowani otrzymali także pamiątkowe krzyże jerozolimskie poświęcone przez ks. biskupa. Tegoroczna grupa kandydatów do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej została bezpośrednio przygotowana przez ks. Karola Skrobickiego i katechetów w poszczególnych szkołach.(Zdjęcia w Galerii)


20190505_112022

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

                Pierwsza  Komunia Święta, to doskonała okazja do podejmowania wspólnych działań rodziców i kapłanów, katechetów, w trosce o duchowe przygotowanie dzieci. Dla dzieci przygotowania teoretyczne odbywają się w szkołach a formacyjne w parafiach. To przygotowanie ich do przyjęcia Pana Jezusa i „zatrzymania” Go na zawsze w sercach wymaga zaangażowania i pomocy Rodziców. Od nich bowiem dzieci czerpią  rodzicielską miłość, ale i przykład chrześcijańskiego życia. Dlatego też tak wielkim przeżyciem dla dzieci, ale i dla całych rodzin jest dzień, gdy po raz pierwszy w swoim życiu przyjmują do swoich serc Pana Jezusa. W naszej parafii to wielkie, niezapomniane święto, przeżywało wraz ze swoimi rodzinami, 21 dzieci z klas III szkół podstawowych. W sobotę 4 maja grupa tych dzieci po raz pierwszy w swoim życiu przystąpiła do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Uroczystość przystąpienia do Pierwszej Komunii Świętej odbyła się podczas Mszy Świętej o godz. 1200 w niedzielę 5 maja 2019r. Grupa dzieci została przygotowana do przyjęcia po raz pierwszy Pana Jezusa do swoich serc prze ks. Roberta Kaczmarka i katechetów w poszczególnych szkołach. Gratulujemy Rodzicom i Dzieciom, które tego dnia po raz pierwszy przyjęły Pana Jezusa do swoich serc i życzymy wielu łask Bożych na każdy dzień życia. Jak dzieci pierwszokomunijne w 1997r. podczas pielgrzymki do Polski nauczał papież Jan Paweł II, od tego szczególnego dnia mają przed sobą życiowe zadania do realizacji: „zawsze kochać Pana Jezusa, mieć dobre i czyste serce, jak najczęściej zapraszać, aby On przez Komunię Świętą w was zamieszkał, nigdy nie czyńcie tego, co jest złe. To czasem może być trudne. Pamiętajcie jednak, że Pan Jezus was kocha i pragnie, abyście i wy kochały Go ze wszystkich sił.”(Zdjęcia w Galerii)


 

 

Jezus Zmartwychwstały, On żyje – pozostał z nami,

aby wzmacniać swój lud w drodze ku życiu wiecznemu,

abyśmy nawet w najtrudniejszych momentach

naszej indywidualnej i społecznej codzienności

nie tracili nadziei i z ufnością patrzyli w przyszłość.  

Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie prowadzą do tego,

że jest z nami   „przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20).

Życzymy wszystkim, abyśmy  głęboką wiara i ufnością otwierali serca dla Chrystusa Zmartwychwstałego, który ma moc uwalniać nas od grzechów, wątpliwości, lęków i wszelkich obaw o przyszłość. Tylko On, Zmartwychwstały Pan, jest źródłem niezawodnej nadziei. Życzymy również, abyśmy umocnieni jego miłością i łaską, potrafili rozniecać płomień ufnej wiary w sercach naszych bliźnich, by jak najwięcej z nich doprowadzić do spotkania z Chrystusem. Głośmy więc wszystkim Radosną Nowinę: Chrystus Zmartwychwstał – Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!

                                                                                                                                                      Z pamięcią w modlitwie:

                                                                                                                                                        Ks. Andrzej Jaworski,

                                                                                                                                                       ks. Robert Kaczmarek, ks. Karol Skrobicki

 

 

pobrane (1)

WIELKANOC

 

          Dzień pełen radości u podstaw, której odnajdujemy cud zmartwychwstania. Poranną Mszę Rezurekcyjną poprzedziła uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem, której przewodniczył Ks. Proboszcz Andrzej Jaworski. Zakończyła się ona odśpiewaniem hymnu dziękczynnego „Ciebie Boga wysławiamy”. Była to historyczna Msza Święta dla naszej wspólnoty parafialnej. 21 kwietnia 2019r. przypada bowiem dziesiąta rocznica powstania parafii (2009-2019). Zgromadzeni na Eucharystii dziękowali Bogu za otrzymane łaski i prosili o błogosławieństwo dla parafian oraz ofiarodawców budowy świątyni. W dzisiejszych czasach wolności słowa, ludzie dają prawo innym do wypowiadania swoich poglądów, dokonywania własnych wyborów, ale nie dotyczy to często chrześcijan, mówił kapłan podczas homilii. Człowiek w dzisiejszym świecie coraz częściej z siebie samego czyni boga. Jak zauważył kapłan, głoszenie Ewangelii, świadczenie o Chrystusie w codzienności współczesnego świata nie jest łatwe. Często nazywane jest nawet „mową nienawiści”. Ale jak głosi sam Chrystus Zmartwychwstały „Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą” (Łk 19,40). Na zakończenie Mszy Świętej w tym niezwykle radosnym dniu, Ksiądz Proboszcz odczytał życzenia Wielkanocne skierowane do wiernych przez Ks. biskupa ordynariusza Wiesława A. Meringa oraz przekazał własne wobec zebranych w świątyni i tych którzy z różnych przyczyn musieli pozostać w domach.

images

WIELKA SOBOTA

 

            Dzień ciszy i adoracji Chrystusa złożonego do grobu. W naszej parafii na modlitwie czuwali wierni, grupy modlitewne oraz straż Legionów Rzymskich. Przez cały dzień ludzie przybywali do świątyni, by kapłan pobłogosławił pokarmy przeznaczone na stół świąteczny. Wieczorem natomiast od godz. 2000 rozpoczęły się obchody Wigilii Paschalnej. Najświętszy Sakrament został przeniesiony do tabernakulum.  Liturgii Wigilii Paschalnej przewodniczył ks. Robert Kaczmarek. Składała się ona z czterech części: Liturgii Światła, Liturgii Słowa z radosnym Alleluja, Liturgii Chrzcielnej i Liturgii Eucharystycznej. Liturgię Słowa po Ewangelii o pustym grobie zakończyła homilia wygłoszona przez Księdza Roberta. Kapłan skłonił wiernych do refleksji nad tym, jak to zmartwychwstanie Pana wyglądałoby teraz, w dzisiejszych czasach, jakie informacje podałyby media. Podążając za nauczaniem Jana Pawła II- „otwórzcie drzwi Chrystusowi (…) Nie lękajcie się!” – Ks. Robert zachęcał, by pozwolić zamieszkać w naszych sercach Chrystusowi, Ojcu miłości i nadziei, Zmartwychwstałemu Panu. Jego zwycięstwo w naszym życiu jest cudem miłości. Kapłan apelował byśmy przebudzili się z grzechu, a stali się wdzięcznymi Bogu za wszystko, czym nas obdarza i poukładali swoje relacje ze Zbawicielem i bliźnimi. Jak mawiała bowiem św. Teresa Wielka „aby dojść do nieba, trzeba oderwać się od ziemi”.

Ostatnim akcentem było wezwanie do udziału w procesji rezurekcyjnej, która w tradycji polskiej i naszej parafii jest przenoszona na niedzielny poranek.

                               

57059880_383621232367477_3626251457927315456_n

            WIELKI PIĄTEK 

 

Drugi dzień Triduum Paschalnego – Wielki Piątek – to czas zadumy i refleksji. Tego dnia obchodzimy pamiątkę procesu, męki i śmierci Pana Jezusa. Cała liturgia skupiona jest na rozważaniu ceny jaką zapłacił Pan Jezus za nasze zbawienie. W naszej parafii wspólnie czuwaliśmy przy Chrystusie na modlitwie indywidualnej, ale i wspólnotowej: Jutrznia, Koronka do Bożego Miłosierdzia. Główne uroczystości Wielkiego Piątku odbyły się o godz. 1700 w nowobudowanej świątyni. Liturgii Męki Pańskiej, której przewodniczył ks. Karol Skrobicki, rozpoczęła się od procesji w ciszy. Kapłan w czerwonych szatach po dojściu do ołtarza położył się krzyżem i wraz z wiernymi przyjmującymi postawę klęczącą trwali w milczeniu na modlitwie. Następnie po wysłuchaniu Słowa Bożego kapłan skierował do zgromadzonych naukę, której myślą przewodnią był krzyż. Budził refleksję dotyczącą jego obecności w życiu współczesnego człowieka. W chwilach, gdy doświadczamy różnych trudności, cierpienia powinniśmy szukać odpowiedzi na pytania „Co Bóg chce mi przez to cierpienie powiedzieć? Do czego chce nas zaprosić?”. W tych momentach nie do innych swoje żale należy przede wszystkim kierować do Jezusa, który najlepiej może nas zrozumieć – mówił Ks. Karol. Oto natomiast, by nie zabrakło nam sił do niesienia krzyża należy się nieustannie modlić. Chrystus dźwiga nasze cierpienia, On jest obecny w tym, a potrzeba tylko naszego udziału. Kapłan na koniec prowadził wiernych ku refleksji nad tym: czy jesteśmy jak uczniowie Jezusa idący za Nim?, czy niesiemy krzyż jak Szymon z Cyreny?, czy ocieramy Jego twarz jak Weronika?, czy współczujemy jak płaczące niewiasty? A może to my oczekujemy od Pana, by szedł za nami i niósł nasz krzyż, by otarł naszą twarz, pocieszył? A może jak Maryja trwamy w milczeniu w miłości – pytał Kapłan. „Kto bardziej potrzebuje miłości, On mojej czy ja Jego?”.

             Podczas Nabożeństwa zgromadzeni modlili się w różnych intencjach obejmując wszystkie stany Kościoła i cały świat. Tego wieczoru każdy obecny poprzez przyklęknięcie i symboliczny pocałunek mógł wyrazić osobiste przyjęcie odkupienia  a także przyjąć Go do swego serca. Na zakończenie po wystawieniu Najświętszego Sakramentu został On przeniesiony w procesji do tzw. grobu, gdzie wierni trwali w ciszy na modlitwie do późnych godzin nocnych.

 

57484611_559000808260580_3044197069066600448_nWIELKI CZWARTEK

 

            Triduum Paschalne to trzy święte dni – najważniejsze wydarzenia w roku liturgicznym, którego istotą jest celebracja męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Pierwszym dniem Triduum Paschalnego jest Wielki Czwartek. Jak w całym Kościele katolickim, tak i w naszej parafii 18 kwietnia br Triduum rozpoczęła Msza Wieczerzy Pańskiej.  Jest to dzień ustanowienia dwóch sakramentów: Kapłaństwa i Eucharystii. Dlatego tego dnia wspominaliśmy, a także upamiętnialiśmy Ostatnią Wieczerzę, jaką Pan Jezus spożył ze swoimi Apostołami.  W Wieczerniku Jezus obmył uczniom nogi ukazując, że przyszedł, aby służyć. Wielki Czwartek w naszej parafii przeżywany był niezwykle uroczyście. Mszę Wieczerzy Pańskiej w nowobudowanej świątyni o godz. 1700 sprawował Ks. Andrzej Jaworski – proboszcz wraz z pozostałymi kapłanami pracującymi w parafii. W homilii Ks. proboszcz przypomniał, że Pan Jezus odchodząc z tego świata w poniżeniu, zostawia nam samego siebie w Eucharystii – pod postacią Chleba i Wina- byśmy z Niego czerpali moc i siłę. Wspominając wydarzenia z Wieczernika, Ks. Andrzej Jaworski zwrócił uwagę wiernych na fakt, iż często potępiamy czyn Judasza, którego dokonał w swojej wolności, a z którego zda sprawę. Podobnie i dziś – mówił kapłan – przez pryzmat grzechu jednego człowieka, jego odstępstwa od Boga próbujemy oceniać cały Kościół. Współcześnie bowiem nie piętnuje się zła, które człowiek czyni, nie pochyla się nad ofiarą, ale piętnuje się wszystkich uczniów Chrystusa, w tym kapłanów. Ksiądz proboszcz podkreślał, że „takie piętno wyciskają ci, którzy chlubią się grzechem”. Dziś zadaniem naszym jest modlić się za tych którzy potępiają, o by poprzez nawrócenie usłyszeli głos sumienia, który mówi: to czyń bo dobre, tego nie czyń bo złe. Konieczna jest także modlitwa za papieża, biskupów i kapłanów, by nie sięgali po grzech zdrady Jezusa (jak Judasz), czy zaparcia się Go (jak Piotr). By pokonali lęk, który także towarzyszył niegdyś Apostołom. Dla każdego Eucharystia jest darem, jest centrum życia Kościoła do którego powinniśmy nieustannie powracać. Po homilii Ks. Proboszcz symbolicznie obmył nogi młodzieńcom, nawiązując do tego co wydarzyło się podczas Ostatniej Wieczerzy. Na pamiątkę ustanowienia Eucharystii wspólnie przez kapłanów sprawowana była także liturgia Eucharystyczna. Na zakończenie Mszy Świętej przedstawiciele wspólnoty wiernych, a w tym także grup parafialnych, złożyli życzenia Kapłanom posługującym w naszej parafii. Zgodnie z tradycją Najświętszy Sakrament, czyli Ciało Pana Jezusa, został przeniesiony do „ciemnicy” – kaplicy adoracji na pamiątkę modlitwy Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym i nocy spędzonej w celi więziennej.


pobraneŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY WE WŁOCŁAWKU

 

         W sobotę 13 kwietnia ośmiu reprezentantów młodzieży z naszej parafii, pod opieką ks. Karola Skrobickiego, wraz z 40 osobową grupą młodych ludzi z pozostałych parafii Zduńskowolskich, uczestniczyło w diecezjalnych obchodach XXXV Światowych Dni Młodzieży w kościele św. Maksymiliana Kolbego we Włocławku. W tym niezwykle radosnym dniu młodzi diecezjanie wraz ze swoimi duszpasterzami wyśpiewali Bogu miłość i uwielbienie. Ubogaceni zostali świadectwami grupy z diecezji włocławskiej, która uczestniczyła w ŚDM w Panamie. Młodzi dzielili się własnymi doświadczeniami wierzącej wspólnoty panamskiego Kościoła, a także spotykaniem Boga w postawie Panamczyków, pełnej dobroci i poświęcenia. Uczestnicy mogli także obejrzeć wystawę pamiątek panamskich. Wszyscy obecni na diecezjalnym spotkaniu młodych integrowali się podczas wspólnych tańców panamskich. Centrum dnia była Eucharystia pod przewodnictwem ks. bp Stanisława Gębickiego. Całe spotkanie zakończyła wspólna agapa.

OFICJALNA MODLITWA  ŚDM PANAMA 2019

Ojcze miłosierny, Ty nas wzywasz, abyśmy traktowali nasze życie jako drogę zbawienia: pomóż nam patrzeć na przeszłość z wdzięcznością, przeżywać naszą teraźniejszość z odwagą i budować naszą przyszłość z nadzieją. Panie Jezu, Przyjacielu i Bracie, dziękujemy, że patrzysz na nas z miłością. Spraw, abyśmy słyszeli Twój głos, który rozbrzmiewa w sercu każdego z mocą i światłem Ducha Świętego. Daj nam łaskę bycia Kościołem w drodze,  głoszącym z żywą wiarą i młodym obliczem radość Ewangelii; Kościołem, który pracuje nad budową społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i braterskiego, jakiego wszyscy pragniemy. Prosimy Cię za Papieża, za biskupów i wszystkich, którzy wezmą udział w najbliższych Światowych Dniach Młodzieży w Panamie, a także za wszystkich, którzy się przygotowują, aby ich przyjąć. Matko Boża, Patronko Panamy, spraw, abyśmy modlili się i żyli z tą samą hojnością, co Ty: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego” (Łk 1, 38).    Amen. 


56910166_838112073214265_4318055605664219136_n

   DROGA KRZYŻOWA

 

            W każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 1730 w naszej świątyni kroczyliśmy za Chrystusem rozważając stacje Drogi Krzyżowej. W piątek 12 kwietnia br wierni z naszej parafii wzięli udział w ostatniej, niezwykłej Drodze Krzyżowej, przygotowanej przez młodzież. Modlitwa rozważań i prezentowane przedstawienia w formie pantomimy kierowały obecnych ku refleksji nad postawą współczesnego człowieka, który zmaga się z różnymi trudnymi sytuacjami życia codziennego tj. kłótnie małżeńskie i rodzinne, uzależnienia, kradzież, trudne wybory życiowe. Każdy człowiek poprzez niewłaściwe wybory, poprzez grzech, przyczynił się do męki i śmierci Jezusa – „to nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech” śpiewamy w pieśni „Golgoto, Golgoto”. Inscenizacje nawiązujące do poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej ukazywały, że człowiek może i powinien czerpać wzór z Pana Jezusa, który jest Miłosierny i miłuje każdego człowieka bez wyjątku. Tylko w Panu jest nasza ucieczka i wyzwolenie. On umarł, aby żyć.

           Tego dnia wierni z naszej parafii wzięli także udział w Drodze Krzyżowej ulicami Zduńskiej Woli. Nabożeństwo rozpoczęte zostało w Bazylice NMP a zakończone w parafii św. Antoniego. W atmosferze szumu ulicznego wierni wyznali swoją wiarę w zbawczą Mękę Chrystusa. W nabożeństwie uczestniczyli wierni, a także duchowieństwo oraz przedstawiciele ruchów, grup parafialnych, którzy dźwigali krzyż pomiędzy poszczególnymi stacjami. Udział w Drodze Krzyżowej ulicami miasta to piękne świadectwo naszej wiary.


MODLITWA WIELKOPOSTNA

z CHÓREM UWIELBIENIA NIEBO-TAK

 

             W czasie Wielkiego Postu podstawowym elementem do tego,  by lepiej zrozumieć Zbawiciela, Jego śmierć i Zmartwychwstanie, jest trwanie na modlitwie, podejmowanie postów i jałmużny. Modlitwa jest podstawą budowania prawdziwej, żywej relacji z Panem Bogiem. Św. Augustyn ponadto powiedział” „Kto śpiewa, dwa razy się modli” i „Jeśli kto miłuje, ten śpiewa”. Śpiew jednoczy i buduje wspólnoty. Wierni z naszej parafii w piątek 5 kwietnia 2019r. mogli tego doświadczyć podczas Mszy Świętej o godz. 1700 i Drogi Krzyżowej. Oprawę muzyczną bowiem tego dnia zapewnił Chór Uwielbienia Niebo-Tak z Sieradza. Wykonawcy, którzy łączą muzykę gospel z elektropopem i muzyką uwielbienia tego dnia niczym aniołowie pomogli wiernym w przeżywaniu wielkich tajemnic naszej wiary. Piękno muzyki i śpiewu w wykonaniu Chóru Uwielbienia Niebo-Tak nie tylko zachwycało, ale pomagając w przeżywaniu liturgii Mszy Świętej i nabożeństwa Drogi Krzyżowej, zbliżało do Boga. Dziękujemy Chórowi za uświadomienie, że uczestnictwo w liturgii jest udziałem w liturgii niebiańskiej, że to wraz z aniołami jesteśmy zaproszeni do oddawania chwały Bogu.(Zdjęcia w Galerii)


img44TYDZIEŃ DLA ŻYCIA ‘ 2019       pobrane (1)

            W tym roku obchody TYGODNIA DLA ŻYCIA w naszej parafii rozpoczęły się w Dzień Świętości Życia, który przypada 25 marca. Inicjatorem powstania tego święta był św. Jan Paweł II, a Zebranie Plenarne Episkopatu Polski uchwaliło jego obchody na ten dzień w 1998r. W tym dniu przypada liturgiczne wspomnienie Zwiastowania Pańskiego. W naszej parafii obchody Dnia Świętości Życia rozpoczynającego Tydzień dla Życia, zorganizowało Stowarzyszenie dla Życia i Rodziny w Zduńskiej Woli. W dniu 25 marca podczas uroczystej Mszy Świętej o godz. 1700 wierni dziękowali Bogu za dar życia od poczęcia do naturalnej śmierci, ale też mieli okazję do złożenia przyrzeczeń Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Istota Duchowej Adopcji wynika z osobistego: modlitewnego i uczynkowego wstawiennictwa do Jezusa Chrystusa osoby adoptującej duchowo, wstawiennictwo o pomoc w ratowaniu od zagłady jednego nieznanego, lecz wybranego przez Boga-Dawcę Życia zagrożonego aborcją dziecka. Trwa przez okres 9 miesięcy. Dla trwających w duchowej adopcji polecamy aplikacje Adoptuj Życie http://www.adoptujzycie.pl/. Pomaga ona poszerzać świadomość o rozwoju człowieka przed jego narodzeniem, przypominać o codziennej modlitwie, wzmacniać więź między modlącym się, a dzieckiem poprzez unaocznienie jego rozwoju i spersonalizowane wiadomości.

         Pamiętając słowa św. Jana Pawła II: „Człowiek i jego życie jawią się nam jako jeden z najwspanialszych cudów stworzenia…” (Evangelium Vitae, 84) wraz z całym Kościołem swoją modlitwą obejmowano wszystkich stanowiących prawo, aby dbali o to, by stało ono na straży wyjątkowej wartości każdego ludzkiego istnienia od poczęcia do naturalnej śmierci. Była to kolejna okazja do przypomnienia wszystkim ludziom dobrej woli, by propagowali wartości życia i tworzyli w swoim środowisku „cywilizację życia”. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia. Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza. W intencji poszanowania wartości życia od poczęcia do naturalnej śmierci, w wigilię Dnia Świętości Życia modlili się pątnicy ze Zduńskiej Woli, którzy 24 marca dołączyli do XXXIX Pielgrzymki Obrońców Życia na Jasnej Górze.

        W niedzielę kończącą Tydzień dla Życia – 31 marca 2019r.- Stowarzyszenie dla Życia i Rodziny, przeprowadziło zbiórkę funduszy, pieluch i artykułów dla niemowlaków na rzecz Domu Samotnej Matki Caritas Diecezji Włocławskiej w Ciechocinku, prowadzonego przez Siostry Małe Misjonarki Miłosierdzia (orionistki).  Od początku istnienia tego domu z pomocy i schronienia w nim skorzystało 291 matek i 275 dzieci, a 99 dzieci narodziło się podczas pobytu w tej placówce. Zbiórka na rzecz tych najmniejszych odbywała się w tym dniu po Mszach Świętych w parafiach św. Antoniego, św. Pawła Ap. oraz w Bazylice Mniejszej. W efekcie końcowym łącznie zebrano sumę 7.226,25zł oraz pieluchy (733szt.), chusteczki (15op.), kaszki (7szt.), mleko (11szt.), deserki (5szt.), zabawkę (1szt.) oraz ubranka dziecięce. Bóg zapłać wszystkim ludziom dobrej wali za ich dar serca dla tych najmniejszych…


 

images (1)

MISTERIUM MĘKI  PAŃSKIEJ

„Od Wieczernika do Zmartwychwstania”

 

              W niedzielę 31 marca 2019r.  w naszej parafii zagościł Amatorki Teatr Cultus z przedstawieniem Misterium Męki Pańskiej, zatytułowanym: „Od Wieczernika do Zmartwychwstania”. Ten niezwykły w swojej treści spektakl wierni mogli obejrzeć w murach nowobudowanej świątyni. Scenariusz Misterium opracowany został głównie w oparciu o Stary i Nowy Testament. Akcja podzielona była na kilka części: „Wieczernik”, „Ogród Oliwny”, „Sąd Pana Jezusa”, „Biczowanie”, „Droga Krzyżowa”, „Złożenie do grobu”, „Zmartwychwstanie”. Było to wielkie duchowe i artystyczne przygotowanie do Świąt Wielkiej Nocy. Po obejrzeniu tego pasyjnego widowiska, wielu może zadać sobie pytanie: Kim dla mnie jest Jezus Chrystus?

Amatorski Teatr Cultus działa przy parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe w Zduńskiej Woli, a prowadzi go od lat p. Zygmunt Legun. Wszystkich chętnych do włączenia się do grupy teatralnej reżyser serdecznie zaprasza. ( https://cultuszdw.wordpress.com/)


 

pobrane

OGÓLNOPOLSKA AKCJA CARITAS

TAK. POMAGAM!

 

        W dniach 29 i 30 marca 2019 roku (piątek, sobota) Caritas Polska we współpracy z Caritas diecezjalnymi zorganizowała w supermarketach, sieciach handlowych i sklepach osiedlowych w całej Polsce szesnastą zbiórkę żywności pod hasłem „Tak, POMAGAM!”. Także wolontariusze z Parafialnego Zespołu Caritas (PZC) z naszej parafii i ze Szkolnego Koła Caritas (SKC) działającego w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli, włączyli się do tej akcji. Podczas wielkanocnej zbiórki w Biedronce przy ul. Getta Żydowskiego, wolontariusze zbierali artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia oraz łatwe w przechowywaniu. Produkty te trafią do rodzin, osób samotnych objętych pomocą PZC.

Święta Zmartwychwstania Pańskiego, podobnie jak Boże Narodzenie, to bardzo ważny czas kiedy każdemu człowiekowi potrzebna jest bliskość drugiego człowieka. Ten prosty gest pomocy to znak dla  ludzi będących w ciężkiej sytuacji, że nie są sami. Podczas zbiórki żywności udało się zebrać 405 kg żywności, która trafi jeszcze przed świętami do osób potrzebujących. Dziękujemy wolontariuszom zaangażowanym w akcję, ale także każdemu darczyńcy bez wyjątku za świadectwo miłości bliźniego, za pomoc potrzebującym.

PART_1553955051043

            W tym świętym czasie Wielkiego Postu, czasie modlitwy postu i jałmużny, możemy dalej wspierać potrzebujących będących pod opieką PZC w naszej parafii, poprzez oddawanie makulatury do kontenera wystawionego obecnie do  15 kwietnia br. oraz ofiary składane do skarbony Caritas. Środki finansowe gromadzone w ten sposób, pozwalają na systematyczne finansowanie obiadów dla dzieci i młodzieży w szkołach z terenu naszej parafii, a pochodzących z rodzin objętych pomocą PZC.


images

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

<<NASZA OJCZYZNA JEST W NIEBIE>>

 

          Czas Wielkiego Postu, to kolejna szansa dla każdego człowieka, by uświadomił sobie stan własnej duszy, własną małość i grzeszność. Pomocnym w tym procesie są duchowe ćwiczenia – rekolekcje. W tym roku w naszej wspólnocie parafialnej te szczególne lekcje naszej wiary prowadził Ks. Mateusz Kiwior COr. Myślą przewodnią rekolekcji stały się słowa z Listu św. Pawła do Filipian (Flp 3, 20):  „Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie.” Ojciec Mateusz zwracał uwagę na znaczenie naszej relacji z drugim człowiekiem, na wartość szczegółów w budowaniu i umacnianiu jej. Podkreślając sens odwrócenia się od „pokus” współczesnego świata ku wartości bycia z drugim człowiekiem, ukazywał piękno życia i moc bycia we wspólnocie. Rekolekcjonista powołując się m.in. na przykłady z życia św. Filipa Neri, fragmenty Adhortacji apostolskiej Ojca świętego Franciszka „Ewangelii Gaudium”, wskazywał jak wielkie znacznie ma także prawdziwa radość w sercu chrześcijanina na drodze do spotkania z Bogiem. Bycie w uważnej relacji z drugim człowiekiem, życie we wspólnocie braterskiej, jak i trwanie w prawdziwej radości są niezbędne każdemu chrześcijaninowi w podążaniu do naszej ojczyzny w niebie. Z bogactwa nauk rekolekcyjnych korzystali zarówno dorośli, a także dzieci i młodzież ze szkół znajdujących  się  na  terenie naszej  parafii.  Poza  umocnieniem  Słowem  Bożym,  w  czasie  tych  ćwiczeń  duchowych,   każdy mógł  skorzystać  z   przebaczenia  w Sakramencie Pokuty i Pojednania i zjednoczyć się z Bogiem z Eucharystii.

         Dziękujemy z serca Księdzu Mateuszowi za słowo głoszone nam w tym świętym czasie rekolekcji, za czas skupienia i za rozważania. Dziękujemy m.in. za przypomnienie nam o tym, co ważne jest na drodze do naszej świętości. Życzymy Ojcu przede wszystkim obfitości darów Ducha Świętego, błogosławieństwa Bożego w pracy duszpasterskiej oraz wierności Chrystusowi na wzór świętego Pawła Apostoła.


 

20190305_183759

WIELKI POST

         Od 6 marca 2019r. przeżywamy w całym Kościele katolickim okres Wielkiego Postu. W Środę Popielcową i w naszej wspólnocie parafialnej wierni przyjęli znak popiołu posypywanego na głowy, symbol podjętej pokuty wobec Boga i ludzi. Słowo Boże w tym świętym czasie zachęca wszystkich bez wyjątku, byśmy dla Boga i dla dobra własnej duszy wykorzystali ten czas na przemianę, nawrócenie. Dlatego nie może zabraknąć w naszym życiu dobrych uczynków: modlitwy, postu i jałmużny.W tym, by na nowo odzyskać wolność w służbie Bogu i nową życzliwość do ludzi pomocnym jest udział w nabożeństwach pokutnych. Droga Krzyżowa odprawiana jest przez cały okres Wielkiego Postu w piątki o godz. 1730, a Gorzkie Żale z kazaniami pasyjnymi w każdą niedzielę o godz. 1615.

       W tej drodze nawrócenia niech towarzyszą nam także refleksje papieża Franciszka, które zawarł w Orędziu na Wielki Post 2019r.: „Wielki Post (…)wzywa chrześcijan do intensywniejszego i konkretniejszego wcielania Tajemnicy Paschalnej w życie osobiste, rodzinne i społeczne, szczególnie poprzez post, modlitwę i jałmużnę. Pościć, czyli uczyć się zmieniać nasz stosunek do innych i do stworzeń: przechodzić od pokusy „pożerania” wszystkiego, celem zaspokojenia naszej chciwości, do umiejętności cierpienia z miłości, która może wypełnić pustkę naszego serca. Modlić się, aby umieć wyrzec się bałwochwalstwa i samowystarczalności naszego ja i uznać, że potrzebujemy Boga i Jego miłosierdzia. Dawać jałmużnę, czyli porzucić nierozsądny styl życia i gromadzenie wszystkiego dla siebie w iluzji zabezpieczania przyszłości, która do nas nie należy. I w ten sposób na nowo odkryć radość z planu, którym Bóg objął stworzenie i nasze serca, planu miłości Boga, naszych braci i całego świata, i w tej miłości odnaleźć prawdziwe szczęście.(…)” (całość Orędzia na Wielki Post 2019r.: https://www.gosc.pl/doc/5361372.Oredzie-papieza-Franciszka-na-Wielki-Post-2019)


20190211_165312  WIZYTA DUSZPASTERSKA    20190202_100237

 

          W okresie Bożego Narodzenia, zgodnie z polską tradycją, Kapłani z naszej parafii składali swoim parafianom wizytę duszpasterską. Ksiądz Proboszcz wraz z Księżmi Wikariuszami: ks. Robertem Kaczmarkiem i ks. Karolem Skrobickim, odwiedzali domy wiernych w okresie od 27 grudnia 2018r. do 7 lutego 2019r. Tematem przewodnim tegorocznej wizyty duszpasterskiej było hasło: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Kapłani w poszczególnych domach wraz z ich mieszkańcami dziękowali Bogu za dobro otrzymane w 2018r. , a zarazem prosili o błogosławieństwo i potrzebne łaski na nowy rok 2019. W każdym domu pozostawiona była „Pamiątka wizyty duszpasterskiej W MOCY BOŻEGO DUCHA”. Natomiast ofiary składane przez parafian podczas kolędy w tym roku, jako wyraz troski o potrzeby materialne parafii, są przeznaczone na prace przy budowie kościoła.

         Niech błogosławieństwo kolędowe chroni domy wiernych od wszelkiego zła i nieszczęścia, uświęci i zjednoczy rodziny, napełni łaską, miłością i pokojem oraz umacnia na drodze życia chrześcijańskiego.

 

 


 

183px-Caravaggio-The_Conversion_on_the_Way_to_Damascus

NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA APOSTOŁA

– ODPUST PARAFIALNY- 

          Jak co roku w dniu 25 stycznia w uroczystość nawrócenia św. Pawła Apostoła obchodziliśmy wielkie święto jakim jest odpust parafialny. Centralne uroczystości odpustowe rozpoczęła Msza Świętą o godz. 1700, którą koncelebrowali ks. Remigiusz Karolak proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Dąbrowie Wielkiej, a także ks. Prał. dr Dariusz Kaliński dziekan dekanatu zduńskowolskiego oraz ks. Andrzej Jaworski – proboszcz naszej parafii. Nie zabrakło także wielu innych kapłanów z dekanatu zduńskowolskiego na czele z wicedziekanem ks. Prał Ryszardem Kucharskim. W tym ważnym dniu dla naszej wspólnoty parafialnej homilie wygłosił ks. Remigiusz Karolak. Nawiązując do obrazu <<Nawrócenie w drodze do Damaszku >> namalowanego przez włoskiego artystę barokowego Caravaggio, zachęcał zebranych do tego, by jak niegdyś św. Paweł od dnia swojego nawrócenia, nie ustawać w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: „Kto jesteś Panie?”. Współczesny człowiek bowiem wielokrotnie żyje tak, jakby wszystko wiedział już o Panu Bogu, a celu i sensu życia poszukuje w odpowiedzi na pytanie: „Kim jest człowiek? Kim ja jestem?” chcąc znaleźć go w sobie lub w innych ludziach – mówił ks. Remigiusz. Jak głosił kaznodzieja „Ci, którzy poważnie traktują swój związek z Bogiem, muszą nadal stawiać to pytanie „Kto jesteś Panie?”.  Tylko wiara, że pełni się wolę Bożą, że wybiera się dobro w życiu i nie ustaje w poszukiwaniu Boga, na wzór św. Pawła Ap., pozwala odnaleźć człowiekowi sens życia, siłę do realizacji marzeń. Obraz Caravaggio jest bardzo cennym dziełem sztuki, ale możliwość nawracania się człowieka i poszukiwania odpowiedzi na pytanie „Kto jesteś Panie?” jest bezcenna – mówił ks. Remigiusz. Zgromadzeni na modlitwie, wdzięczni Bogu za świadectwo nawrócenia św. Pawła Ap., a także za każde doświadczenie osobistego nawrócenia, modlili się tego wieczoru litanią do św. Pawła Ap. oraz wspólnie odśpiewali przed Najświętszym Sakramentem uroczysty hymn  „Te Deum” . (Zdjęcia w Galerii)

        Niech św. Paweł Apostoł Narodów wspiera Kościół, naszą parafię i niech kieruje nami ,tak jak Pan prowadził jego samego, byśmy razem mogli znaleźć się w niebie. Amen.

 


49025874_1960878657300494_5530858579399016448_n

CHÓR UWIELBIENIA „NieBo – Tak”

Z KONCERTEM KOLĘD W NASZEJ WSPÓLNOCIE

            Na zakończenie liturgicznego okresu Bożego Narodzenia, w Niedzielę Chrztu Pańskiego dnia 13 stycznia 2019r. odbył się w naszej nowobudowanej świątyni koncert kolęd w wykonaniu Chóru Uwielbienia Niebo-Tak z Sieradza. Tego wieczoru zabrzmiały piękne polskie kolędy i pastorałki, które w swojej formie łączyły muzykę gospel z elektropopem i muzyką uwielbieniową. Dzięki artystom mogliśmy doświadczyć nie tylko czym jest miłość do muzyki, ale i jak niezwykle piękną formą modlitwy może być chwalenie Bożego Syna wspólnym śpiewem. Zgodnie z polską tradycją widokiem wystroju bożonarodzeniowego w świątyni jak i radosnym śpiewem kolęd możemy uwielbiać Pana do 2 lutego tj. święta Matki Bożej Gromnicznej. (Zdjęcia w Galerii)

 

 


otk 2019

ROK PAŃSKI 2019

 

         W Zduńskiej Woli już po raz piąty 6 stycznia 2019 roku odbył się Orszak Trzech Króli, w którym udział wzięło trzy i pół tysiąca uczestników. Zgodnie z lokalną tradycją po uroczystych Mszach Świętych w czterech parafiach zduńskowolskich orszaki poszczególnych królów wyruszyły ulicami miasta i połączyły się w jeden u zbiegu ulic Łaskiej i Piwnej. W tym roku z okazji 40 rocznicy pierwszej pielgrzymki do Polski Jana Pawła II hasło przewodnie OTK brzmiało: „Odnowi oblicze ziemi”. Orszak króla Kacpra – czerwony wyruszył z parafii św. Antoniego, do którego dołączyli wierni z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Karsznicach. Orszak króla Baltazara – niebieski wyruszył z parafii św. Pawła Apostoła, a orszak króla Melchiora – zielony z parafii św. Maksymiliana. Zgodnie z lokalną tradycją trzej królowie ze swoimi orszakami dołączyli do orszaku Gwiazdy Betlejemskiej, który wyruszyła z parafii Wniebowzięcia NMP. Cała Zduńska Wola spowita kolorystyką strojów podkreśliła tożsamość, przynależność i wspólnotowość danej parafii. W uroczystym przemarszu na koniach wędrowali królowie,  dworzanie, aniołowie, pastuszkowie. Z każdym metrem do orszaku dołączali zduńskowolanie i ich goście. Wyposażeni w orszakowe korony i śpiewniki, wspólnie kolędując wszyscy dotarli na teren Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. W tym miejscy wspólnemu kolędowaniu przewodniczył zespół Jordan. Na scenie PMOS obejrzeliśmy dwie sceny jasełek: „Na dworze Heroda” oraz złożenie darów Jezusowi przez Mędrców. Wykonawcami scenek był Amatorski Teatr CULTUS z parafii św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli pod kierunkiem p. Zygmunta Leguna oraz Zespół „Fundamentum” z Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli i grupa teatralna „Face to face” z Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli. Dużą pomoc okazała Ochotnicza Straż Pożarna z Czech oraz Paprotni, Straż Miejska, Policja i służby Powiatu Zduńskowolskiego. Na zakończenie spotkania rozstrzygnięty został XIII Powiatowy Konkurs na najpiękniejszą szopkę i ozdobę bożonarodzeniową organizowany przez Szkołę Podstawową nr 4 w Zduńskiej Woli. Wszystkie wykonane w konkursie prace można było podziwiać na specjalnie przygotowanym stanowisku. Podczas Orszaku prowadzona została zbiórka ofiar dla dzieci z Domu Samotnej Matki Caritas Diecezji Włocławskiej w Ciechocinku prowadzonego przez siostry Orionistki. Na ten cel zebrano 1 994,18 zł. Jak co roku tworząc własną historię OTK, mogliśmy korzystać ze stanowisk Zduńska Wola na pocztówce ze specjalnym pamiątkowym stemplem orszaku, medalem orszakowym oraz można było skosztować z ciepłego posiłku przygotowanego przez koło Gospodyń Wiejskich z Czech, Paprotni.

        Organizatorem V Orszaku Trzech Króli w Zduńskiej Woli są parafie zduńskowolskie, a patronat nad nim objął JE ks. bp Wiesław Alojzy Mering ordynariusz diecezji włocławskiej, Starosta Zduńskowolski, Prezydent Miasta Zduńska Wola oraz Wójt Gminy Zduńska Wola. Głównym koordynatorem Orszaku był, jak co roku ks. Andrzej Jaworski proboszcz parafii św. Pawła Ap. w Zduńskiej Woli.

         Orszak uzmysławia wszystkim, że Bóg przyszedł na świat, aby odkupić każdego człowieka, niezależnie od koloru skóry, wieku, poglądów czy światopoglądu. W Zduńskiej Woli na stałe wpisał się on w kalendarz ważnych wydarzeń w naszym mieście. Uczestnicząc po raz piąty w Zduńskowolskim Orszaku Trzech Króli daliśmy wspólnie świadectwo tego, że i my potrafimy się zjednoczyć w imię tego, który ma moc odnowić oblicze naszej ziemi. (Zdjęcia w Galerii)