2018

NABOŻEŃSTWO DZIĘKCZYNNE NA ZAKOŃCZENIE ROKU PAŃSKIEGO 2018

 

x

Ostatni dzień roku kalendarzowego, to doskonała okazja do refleksji nad tym, co się w tym okresie wydarzyło. To także bardzo dobry moment na to, aby podziękować Panu Bogu za każda chwilę mijającego roku, za Jego opiekę nad nami, a także za ludzi, których Pan stawiał na naszych drogach.    To czas wyrażania wdzięczności za to,  co dane nam było przeżyć    w tym mijającym   roku – osobiście,  a także we wspólnocie rodzinnej, zawodowej i parafialnej.    Zgodnie   z   tradycją   naszej   parafii   w ten  ostatni dzień mijającego roku  – 31 grudnia 2018r. – podczas Mszy Świętej o godz. 1700 modliliśmy się w intencji Parafian, którzy w tym roku odeszli do Pana. Podczas nabożeństwa dziękczynnego na zakończenie Roku Pańskiego 2018,  dziękowaliśmy  za  wszelkie  łaski  otrzymane  od  Boga,  a w tym i za dobrodziejów i ofiarodawców na rzecz budowy naszej świątyni. Mszę Świętą celebrowali wspólnie ks. Karol Skrobicki i ks. Andrzej Jaworski, który Jej przewodniczył i wygłosił słowo. W homilii kapłan przypomniał zebranym fakt, iż na ziemi jesteśmy pielgrzymami. „Życie człowieka jest niczym świeca, której płomień trwa póki jest w niej knot”- mówił Ks. Proboszcz. Ci wszyscy, którzy już stąd odeszli do Pana, „pozostawili w nas cząstkę swojej obecności”. Ks. Andrzej Jaworski wyrażał w imieniu całej wspólnoty parafialnej wdzięczność Bogu za dar życia, za dar Eucharystii – uczty na której wszyscy się jednoczymy we wspólnocie z naszym Panem. Na zakończenie głoszonego słowa, Ksiądz Proboszcz przedstawił krótkie sprawozdanie z działalności naszej parafii w mijającym 2018 roku i życzył każdemu na nowy rok, jak niegdyś Pan mówił do Mojżesza,: „Niech was Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad wami, niech was obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku wam swoje oblicze i niech was obdarzy pokojem”.

 

pobrane

 OBŁÓCZYNY MINISTRANTÓW I BIELANEK

 

             W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia tj. 26 grudnia 2018r. w naszej parafii odbyła się uroczystość obłóczyn ministrantów i bielanek, której przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Jaworski. Tego dnia podczas Mszy Świętej o godz. 12.00 do grona służby liturgicznej ołtarza zostało włączonych 3 chłopców i 3 dziewczynki do bielanek. Nowoprzyjęci do grona służby liturgicznej ołtarza zostali do tego wydarzenia odpowiednio przygotowani formacyjnie. Opiekunem ministrantów w naszej parafii jest obecnie ks. Robert Kaczmarek, a bielanek – ks. Karol Skrobicki.  Podczas  tej  ceremonii  wszyscy  kandydaci  otrzymali odpowiednio stroje ministranckie  i bielańskie. Szaty te zostały poświęcone przez kapłana. Zarówno ministranci jak i bielanki swoja piękną posługą  w kościele  pomagają naszej  wspólnocie wiernych  w przeżywaniu liturgii. Nie tylko w tym ważnym dla nich dniu, ale w każdym kolejnym, w którym będą posługiwać w kościele, będą dawać świadectwo swojej wiary. Móc bowiem służyć przy ołtarzu jako ministrant czy jako Dziewczęca Służba Maryjna jest najwyższym wyróżnieniem i zaszczytem poświęcenia Panu.

 

 

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY

 

g

         Niedziela Świętej Rodziny to dzień szczególnych modlitw w intencji małżonków, dzieci i całych rodzin. Tego dnia na zakończenie Mszy Świętej o godz. 1030 małżonkowie z naszej parafii odnawiali przyrzeczenia małżeńskie i otrzymali błogosławieństwo. Ta doniosła uroczystość dla małżonków była okazją do tego, by ponownie, jak w dniu przyjęcia przez nich Sakramentu Małżeństwa, stanęli przed ołtarzem, przed Bogiem i odnowili więzi miłości. To szczególna okazja do rodzinnego dziękczynienia za wszelkie łaski otrzymane od Pana.

            Natomiast podczas Mszy Świętej o godz. 1200, jak co roku, błogosławieństwa z rąk kapłana otrzymały całe rodziny oraz dzieci. Tego dnia błogosławili także rodzice swoje dzieci, czy małżonkowie siebie nawzajem. Znak krzyża uczyniony na czole dziecka, żony, męża z tymi prostymi słowami choćby: „niech Bóg cię błogosławi” niosą ze sobą łaskę, nieogarnione dobro, życie. Błogosławieństwo bowiem, to duchowa ochrona człowieka, to pewnego rodzaju duchowa tarcza chroniąca go przed złem.

         Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia. Spraw Panie, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

BOŻE NARODZENIE

 

 

BN 2018

        W noc wigilijną o północy, w naszej nowo budowanej świątyni, w łączności z całym Kościołem Powszechnym uroczystą Mszą Świętą zwaną Pasterką, rozpoczęliśmy świętowanie Uroczystości Narodzenia Pańskiego.  Po raz drugi już w murach nowo budowanej świątyni na Mszy Świętej zgromadziło się bardzo wiele osób chcących jak pasterze pokłonić się w tę świętą noc nowo narodzonemu Jezusowi. Ta uroczysta Msza Święta sprawowana była w intencji wszystkich Parafian oraz dobrodziejów budowy świątyni. W homilii, która wygłosił główny celebrans – Ksiądz Proboszcz Andrzej Jaworski – zawarta była prosta nauka, że Bóg  który narodził się jako Człowiek jest dawcą życia. Bóg jest życiem, a dla każdego chrześcijanina życie od poczęcia do naturalnej śmierci jest wartością bezcenną, którą ma obowiązek bronić. Oprawę muzyczną podczas Pasterki, ale także koncert kolęd poprzedzający tę Mszę Świętą przygotowała schola młodzieżowa „Uwielbienie”. Na zakończenie Ksiądz Proboszcz przekazał, wszystkim parafianom i przybyłym gościom, serdeczne życzenia od wszystkich duszpasterze i odczytał życzenia, jakie skierował do swoich diecezjan Biskup Ordynariusz Diecezji Włocławskiej – Wiesław Alojzy Mering.

DZIEŁA POMOCY POTRZEBUJĄCYM

 

 

s

Matka Teresa z Kalkuty mawiała: „Zawsze ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie. (…) Zawsze ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez ciebie, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie”. W naszej wspólnocie parafialnej mogliśmy w tym roku doświadczyć prawdziwego Bożego Narodzenia, a to między innymi za sprawą wszystkich tych, którzy wspierali dzieła pomocy potrzebującym, a w tym i tych najmniejszych – dzieci. Dziękujemy za każdy dar serca.

Dziękujemy za wsparcie Ogólnopolskiej Akcji Caritas „Kromka chleba dla sąsiada”, która w dniach 7-8 grudnia 2018r. odbyła się w dwóch zduńskowolskich Biedronkach. Poprzez ofiarowanie produktów o długim terminie ważności, a w tym słodyczy dla dzieci, wolontariusze PZC i SKC zebrali żywność, z której utworzone 65 paczki, rodziny objęte pomocą Caritas w naszej parafii, przyjęły jeszcze przed świętami. Ponadto w 2018r. ufundowanych zostało 4 613 posiłków dla dzieci w szkołach z terenu naszej parafii, na które przeznaczono 13 700zł. Na ten cel przekazano także kwotę 5 300zł pozyskaną ze sprzedaży makulatury zbieranej przez parafian.

Dzięki „wyciągniętym” rękom ku najmłodszym, w czwartek 20 grudnia br., aż 58 dzieci z rodzin objętych pomocą Parafialnego Zespołu Caritas oraz z Domu Dziecka w Wojsławicach, w ramach akcji „Dar Serca – Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, zostało obdarowanych podarkami, które budziły w nich prawdziwą radość, a na twarzach piękne uśmiechy. W tym roku dodatkowe zaskoczenie w tych rodzinach powodowała także ilość otrzymanych prezentów, która zwiększona została o indywidualny prezent dla każdego dziecka przygotowany specjalnie przez anonimowego Parafianina. Krótka relacja z tych chwil przyjmowania prezentów przez dzieci została przedstawiona  w  naszej  wspólnocie  parafialnej w Wigilię Bożego narodzenia tuż przed Pasterką, a także jest do obejrzenia w Galerii.

r

Dzięki ofiarom zebranym w okresie Adwentu, podczas sprzedaży rękodzieła Szkolnego Koła Caritas, udało się zebrać środki niezbędne do opłacenia kolejnego roku Adopcji Serca na odległość dwójki dzieci z Kamerunu: Marie Sandra Nanga Ondoua (ur. V/2011r.) oraz Natacha Nanga Effague (ur. II/2011). Jest to materialna, ale i duchowa pomoc tym dwóm dziewczynkom z katolickiej szkoły lub oratorium, za które odpowiedzialne są Misjonarki ze Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła. Dzięki tej pomocy adoptowane dzieci mogą uczęszczać do szkoły i zdobywać wiedzę. Na misji otrzymują przybory szkolne, korzystają z dożywiania, a w razie potrzeby mają zapewnioną opiekę medyczną w przychodni zdrowia prowadzonej przez Siostry.

e

Także siostry Elżbietanki pracujące w miejscu narodzin Pana Jezusa w Betlejem, przysłały podziękowania za wsparcie otrzymane na minionym roku od naszej wspólnoty parafialnej na rzecz prowadzonego przez nie Domu Dziecka. W tym roku także poprzez ofiary składane do skarbony w okresie Bożego Narodzenia będziemy zbierać środki na rzecz dzieci objętych pomocą sióstr.

t

Czynienie dobra jest jednym z Bożych celów życia człowieka wierzącego, dlatego nie ustawajmy w tym, jak nauczał św. Paweł Ap patron naszej parafii: „A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia. Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary.”(Ga 6, 9-10)

 

47689565_2204830566242351_2935312058905788416_n

AKCJA „DAR SERCA”

 

 

            W dniu 10 grudnia 2018 r. w Zespole Szkół im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli została zorganizowana akcja „DAR SERCA” mająca na celu zbiórkę prezentów dla pięćdziesięciorga dzieci z rodzin objętych pomocą naszego Parafialnego Zespołu Caritas. Przeprowadzenie akcji było owocem współpracy społeczności szkoły z partnerami akcji: Hufcem Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli oraz Warsztatami Terapii Zajęciowej BONEX w Zduńskiej Woli. Do udziału w tegorocznej edycji Hufiec Pracy 5-15 zaprosił także pracodawców z Poddębic: Sklep Kubuś, Zakład Fryzjerski Beata, Przedsiębiorstwo ARWIS oraz zduńskowolską firmę Agromex. Już od 26 listopada społeczność szkoły i  WTZ „Bonex”, jak i Kadra Hufca Pracy wraz z młodzieżą zbierała podarki dla potrzebujących tj. słodycze, zabawki, gry edukacyjne i sportowe itp.   W dniu akcji uczniowie, nauczyciele  Zespołu Szkół im. m. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli oraz Karda Hufca Pracy wraz z młodzieżą i przedstawiciele WTZ „Bonex”  spotkali się na podsumowaniu akcji w w tej szkole. Wszyscy darczyńcy składali na ręce Mikołaja wcześniej przygotowane prezenty, otrzymując w zamian czekoladowego mikołajka i serce, które z własnym imieniem zawieszali na jednym wielkim czerwonym sercu. Uczestnicy akcji tego dnia zjednoczyli się podczas wspólnej zabawy i kolędowania, które rozpoczął i zakończył Przemysław Frąc – Zespół Hicior, będący uczestnikiem Hufca Pracy w Łasku. Kolędy, pastorałki i świąteczne piosenki dla zebranych zaśpiewali także uczestnicy WTZ „Bonex” oraz młodzieżowa schola „Uwielbienie” z parafii św. Pawła Ap. w Zduńskiej Woli.

            Wszystkie ofiarowane dary tylu wspaniałych serc, jeszcze tego samego dnia zostały przekazane do Parafialnego Zespołu Caritas w naszej parafii skąd jeszcze przed świętami wolontariusze dostarczą do domów potrzebujących dzieci.  Akcja Dar serca po raz kolejny stała się dla jej uczestników doskonałą okazją budzenia w nas wrażliwości na potrzeby innych osób, a w tym tych najmłodszych. Tego dnia nie było nikogo ubogiego, gdyż jak nauczał św. Jan Paweł II „bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto rozdaje, kto zdolny jest dawać”. Dziękujemy zarówno wszystkim darczyńcom za dobre serce i pamięć o najbardziej potrzebujących, a także i tym wszystkim, którzy dali nam szanse ich obdarowania.

 

 

 

ADWENTOWE CZUWANIE

 

a

      Słowo Adwent pochodzi od łacińskiego słowa „adventus”, czyli „przyjście, przybycie, nadejście”. Jest to szczególny czas przygotowujący nas do uczczenia narodzin Jezusa w Betlejem. To również nasze oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa. Adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny, a wraz  z nim rozpoczyna się nowy rok duszpasterski pod hasłem: „W MOCY BOŻEGO DUCHA”. Dary i charyzmaty Ducha Świętego są bowiem nam dane po to, by służyć wspólnocie Kościoła.   Zgodnie z tradycją  naszej parafii czas oczekiwania na Zbawiciela rozpoczęliśmy od rekolekcji. W dniach 2-4 grudnia 2018r. te duchowe ćwiczenia poprowadził w naszej wspólnocie Ks. Artur Nowak, proboszcz z parafii św. Andrzeja Apostoła w Woli Pierowej. Pod kierunkiem Księdza Rekolekcjonisty nie tylko rozważaliśmy drogi przeżywania Adwentu, ale także szukaliśmy prawdziwych fundamentów rodziny. Na przykładzie Świętej Rodziny, w której nie brakowało trudów, problemów dnia codziennego, ponownie uczyliśmy się jak dbać o prawdziwe szczęście w naszych rodzinach. Ksiądz Artur ukazując różne wydarzenia z życia Maryi i św. Józefa nauczał jak dobrze pełnić poszczególne role w rodzinie. Każdy z nas po raz kolejny mógł przekonać się o sile modlitwy i mocy przestrzegania przykazań Bożych, a w tym ich bezcenności dla naszych rodzin. Ten czas rekolekcji był dla nas także okazją do pojednania z Panem w Sakramencie Pokuty, prawdziwym czasem nawrócenia.

         Dziękujemy Księdzu Rekolekcjoniście za Słowo głoszone w naszej wspólnocie parafialnej w tym świętym czasie rekolekcji, za te wspólne ćwiczenia duchowe. Życzymy błogosławieństwa Bożego na dalszych etapach pracy duszpasterskiej oraz wierności Chrystusowi na wzór św. Pawła Ap. Bóg zapłać i szczęść Boże.

 

images

DAR SERCA – WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM

 

            Bardzo dziękujemy Wam drodzy nasi parafianie za ochocze  włączenie się w Akcję „Dar Serca – Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Polega ona na przygotowaniu upominku świątecznego dla dziecka z rodziny w trudnej sytuacji materialnej z terenu naszej parafii – objętej pomocą PZC. W dzisiejszą I niedzielę Adwentu była przygotowana specjalna choinka, na której zawisły kolorowe kartki z imieniem i wiekiem dziecka. Po każdej Mszy Świętej można było podejść do choinki, wziąć kartkę, zabrać do domu i przygotować odpowiedni prezent. Bardzo szybko kartki z choinki zniknęły za co dziękujemy, bo wiemy że dzieci na pewno otrzymają wspaniały świąteczny upominek.  Do niedzieli 16 grudnia przygotowane prezenty (z naklejoną kartką, którą wzięliśmy z choinki) przyniesiemy do kościoła pod choinkę. Przekazanie upominków dzieciom przez naszych parafialnych wolontariuszy – „Mikołajów”,  nastąpi kilka dni przed Wigilią Bożego Narodzenia. Z całego serca dziękujemy z Wasz Dar Serca!

 

 

 

EUCHARYSTIA MŁODYCH

 

IMG_4956

        „Bóg zaprasza Ciebie na Eucharystię Młodych” – pod takim hasłem 9 listopada 2018r. o godz.19.00 w naszej parafialnej wspólnocie odbyło się kolejne spotkanie młodych z dekanatu zduńskowolskiego na Eucharystii Młodych. W uroczystej Mszy świętej, licznie wzięła udział, szczególnie młodzież, która chętnie przybyła do świątyni, aby we wspólnocie swoich kolegów i koleżanek uczestniczyć w nabożeństwie. Mszę świętą w intencji młodzieży sprawowali, ks. Karol Skrobicki – wikariusz naszej parafii, Ks. Marcin Topolski – wikariusz parafii św. Maksymiliana, a homilie dla młodzieży wygłosił ks. Adrian Niebudek – wikariusz parafii św. Wojciecha BM w Sieradzu. Podczas Mszy św. można było skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Nieocenioną rolę podczas Eucharystii odegrała nasza schola parafialna, która śpiewem i grą uświetniła nasze spotkanie, abyśmy owocniej tę modlitwę mogli przeżyć.To już drugie takie spotkanie młodych w tym roku szkolnym, tych którzy chcą wspólnie modlić się za siebie i za całą młodzież dekanatu zduńskowolskiego. Modlitwa za młodzież jest potrzebna, dlatego podejmujemy inicjatywę, aby raz w miesiącu spotykać się na Eucharystii Młodych i polecać Panu Bogu młodych ludzi, którzy wkraczają w dorosłe życie i chcą by Pan Bóg na ich drogach im towarzyszył. Po Mszy świętej wszyscy uczestnicy spotkania wraz ze swoimi duszpasterzami  udali się na słodki poczęstunek na plebanię.

          Dziękujemy Księdzu Proboszczowi oraz wszystkim dzięki którym mogliśmy spotkać się na modlitwie i wspólnym poczęstunku. Zapraszamy na kolejne spotkanie do parafii św. Antoniego, 14 grudnia na godzinę 19.00.

 

 

 

WYCIECZKA DO ŁODZI

 

IMG_4523

       W dniu 20.10.2018r. Bielanki i Ministranci z naszej parafii wraz z ks. Karolem wybrali się na wycieczkę do Manufaktury w Łodzi. Wyjazd rozpoczęliśmy o godz. 9.00 – wszyscy ochoczo i ze śmiechem wyruszyliśmy w drogę. Po godzinie w doborowych nastrojach dotarliśmy do miejsca docelowego, gdzie mieliśmy spędzić sobotnie przedpołudnie. Nasza wycieczka miała kilka punktów. Pierwszym punktem był seans filmowy „Hotel Transylwania 3″ w kinie Cinema. Wszyscy rozmawiali o pierwszej i drugiej części oraz zastanawiali się, co twórcy wymyślili tym razem. O 10.40 rozpoczął się film. Animowane postacie na ekranie, szybka i głośna muzyka i zabawa się rozpoczęła. Wszyscy bawili się wyśmienicie, wybuchy śmiechu, oklaski przepełniały salę. Film skończył się po prawie dwóch godzinach, które minęły jak pięć minut. Jeszcze nie ucichły rozmowy na temat obejrzanego filmu, a już stanęliśmy przed następnym punktem naszej wycieczki Kręgielnią „Grakulą”. Każdy z uśmiechem na twarzy wkroczył do sali, gdzie było pełno torów do gry, a następnie zajął swoje miejsce i w przyjemnej atmosferze zabawy rozpoczęła się gra. Gra w kręgle uczy dyscypliny i koncentracji, co było widać w jej trakcie. Niektórzy zbijali po jednym kręglu, inni mieli „strike”, jednakże zwycięzcami byli wszyscy.  Po pełnej emocji zabawie, głodni i trochę zmęczeni udaliśmy się na smaczną pizzę, aby uzupełnić energię i nabrać sił do pobuszowania po Galerii. Punktualnie o wyznaczonej godzinie wszyscy zebraliśmy się, aby wrócić do domu. W drodze powrotnej opowiadaliśmy sobie wrażenia z całego pobytu. Był to dzień pełen wrażeń, śmiechu i zabawy. Pełni pozytywnej energii wróciliśmy do domu kończąc wycieczkę o godz. 17.00.

 

 

IMG-9280

PIELGRZYMKA DO ŚWINIC WARCKICH

 

      6 października 2018 roku Wspólnota Żywego Różańca z naszej parafii wraz z jej opiekunem – ks. Robertem Kaczmarkiem wzięła udział w 15 Kongresie Różańcowym Diecezji Włocławskiej. Na początku wszyscy zgromadzili się w Głogowcu – obok domu św. siostry Faustyny Kowalskiej. Gdy na zegarze wybiła godzina 10.00 wyruszyła procesja różańcowa z relikwiami do  Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Następnie na placu przy Sanktuarium odbyła się uroczysta msza święta, której przewodniczył i homilię wygłosił J. E. Ks. Bp Stanisław Gębicki. Pielgrzymka zakończyła się modlitwą w Godzinie Miłosierdzia. Całe spotkanie zostało uwiecznione błogosławieństwem, którego udzielił ks. kustosz wraz z obecnymi kapłanami.


 

„DNI KROMKI CHLEBA”

 

             Ogólnopolska akcja Caritas „Kromka chleba dla sąsiada” w tym roku odbyła się w ramach Dni Kromki Chleba Caritas, a zrodziła się z miłości. „Caritas” jest miłością mądrą i praktyczną, która dostrzega potrzeby osób ubogich i stara się traktowaKromka dla sąsiada 2018ć ich indywidualnie. Parafialny Zespół Caritas wraz z wolontariuszami Szkolnego Koła Caritas (SKC) działającego w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli w dniach 21 i 22 września br. zorganizowali zbiórkę żywności w dwóch sklepach Biedronka w naszym mieście. Zebrane produkty 437 kg zostaną przekazane do najbardziej potrzebujących osób starszych będących pod opieką PZC. Ponadto  w  niedzielę   23 września   podczas  każdej  Mszy  Świętej łączyliśmy się modlitewnie  ze wszystkimi potrzebującymi w ramach akcji Kromka Chleba Caritas. Jako wspólnota Kościoła chcemy pamiętać o potrzebujących, którzy żyją w niedostatku i oczekują naszego wsparcia. Tego dnia dziękowaliśmy Panu Bogu także za dar chleba w naszych rodzinach, a do modlitwy dołączaliśmy  wszystkie gesty naszej dobroci. Po każdej Mszy Świętej wspólnie dzieliliśmy się chlebem. Niech nasze przyjmowanie chleba eucharystycznego na Mszy św. będzie stałym zaproszeniem do przekazywania chleba miłości innym zwłaszcza osobom samotnym, starszym i chorym z naszego sąsiedztwa.

 


pobrane (1)

PIELGRZYMKA AUTOKAROWA NA JASNĄ GÓRĘ

I POWITANIE PIELGRZYMÓW PIESZEJ PIELGRZYMKI ZDUŃSKOWOLSKIEJ

 

              24 sierpnia 2018 r. wyruszyła autokarowa pielgrzymka z naszej parafii na powitanie pielgrzymów z naszego miasta zdążających na Jasną Górę. Pątnicy wyszli na pielgrzymi szlak 22 sierpnia br. Kierownikiem duchowym pielgrzymki był Ksiądz Karol Skrobicki – nasz nowy wikariusz. Hasłem pielgrzymki zduńskowolskiej były słowa: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. W Zawadach – miejscu postoju pielgrzymów – odbyło się wspólne śniadanie. Wkrótce grupa 220 pieszych pielgrzymów oraz grupa autokarowa wyruszyła w dalszą drogę. Pielgrzymi autokarowi ze wszystkich parafii naszego miasta uczestniczyli we Mszy Świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze o godz. 12.00., która była koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Prałata Dariusza Kalińskiego. Następnie po uczcie duchowej przyszedł czas na smaczny obiad. O godz. 15.00. w strugach ulewnego deszczu rozpoczęliśmy Drogę Krzyżową na Wałach Jasnej Góry. Deszcz wkrótce ustał i kontynuowaliśmy Drogę przy ładnej pogodzie, rozważając przy kolejnych stacjach Mękę Chrystusa w powiązaniu ze 100 – leciem odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. O godzinie 17.30 z kwiatami w rękach witaliśmy wraz z Księdzem Biskupem Alojzym Meringem, Dziekanem Ks. Dariuszem Kalińskim, naszym Księdzem Proboszczem Andrzejem Jaworskim oraz prezydentem miasta Zduńska Wola  naszych zduńskowolskich pątników. Utrudzeni i szczęśliwi oddali pokłon Bogu i Maryi, dziękując za bezpieczne dotarcie do Częstochowy. Pielgrzymi przyjezdni wyruszyli w powrotną drogę dziękując za odwiedziny w Jasnogórskim Sanktuarium.   Piesi   pielgrzymi  uczestniczyli  26 sierpnia  w  Eucharystii  Odpustowej  na  Wałach  Jasnogórskich,  by w następny   dzień podążać droga powrotną.  29 sierpnia z naręczem kwiatów wyszliśmy na powitanie pielgrzymów.


 

XXVI  ELBLĄSKA PIELGRZYMKA PIESZA W NASZYCH PROGACH

20180808_072307

        W dniu 7 sierpnia o godz. 18.45 wkroczyła w progi naszego nowego kościoła XXVI Elbląska Pielgrzymka Piesza. Przybyło 100 pielgrzymów w grupie z Iławy „Pomezania” oraz z Elbląga „Franciszek”. Jeszcze przed wejściem do naszej świątyni licznie zebrani parafianie witali zmęczonych ale uśmiechniętych pątników kwiatami w rękach. Pielgrzymi wyruszyli na pątniczy szlak 28 lipca 2018 roku. W drodze na Jasną Górę towarzyszyło im motto nawiązujące do 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę „Przez krzyż do wolności”. Tak jak mówili pielgrzymi, że czekają, kiedy dojdą do Zduńskiej Woli, tak i my, którzy przyjmujemy pielgrzymów czekamy na ten szczególny wieczór, kiedy będziemy się mogli spotkać i ugościć naszych drogich gości. Rano następnego dnia wraz z pielgrzymami uczestniczyliśmy w Eucharystii. Jeszcze pamiątkowe zdjęcia, uściski i nasi goście wyruszyli w dalszą drogę. Doszli na szczyt Jasnej Góry 11 sierpnia niosą również nasze intencje modlitewne.    Dziękujemy parafianom, którzy przyjęli pod swój dach pielgrzymów i ugościli ich.

 


 

PIELGRZYMKA DO GRUZJI KOLEBKI CHRZEŚCIJAŃSTWA

 20180707_130855

W dniach 6 – 14 lipca 2018 roku grupa 40 pielgrzymów kroczyła śladami wczesnego chrześcijaństwa po ziemi Gruzińskiej. Świątynie i klasztory, które mają od 1700 do 1400 lat na pielgrzymujących zrobiły wielkie wrażenie. W całym swym pięknie podziwialiśmy krajobrazy Kaukazu.

 


 

nowi wikariuszePOWITANIE NOWYCH WIKARIUSZY W NASZEJ PARAFII

 

         Z dniem 1 lipca 2018 roku weszły w życie zmiany personalne, których w strukturze diecezji dokonał biskup włocławski Wiesław Alojzy Nowymi wikariuszami Parafii św. Pawła Ap. w Zduńskiej Woli został Ks. Robert Kaczmarek i Ks. Karol Skrobicki. Ks. Karol przybył do nas z Parafii Wniebowzięcia NMP w Szadku, natomiast Ks. Robert z Parafii Ducha Świętego we Włocławku.

         W niedzielę 1 lipca na Mszy Świętej o godz. 10.30 Ksiądz Proboszcz wraz z całą wspólnotą parafialną powitał nowych księży wikariuszy życząc im błogosławieństwa Bożego oraz obfitości łask na każdy dzień posługi  w naszej wspólnocie. Wiernym natomiast polecił pamięci modlitewnej posługę kapłanów w naszej parafii.

 


 

POŻEGNANIE KS. PIOTRA I KS. CEZAREGO

 

          Za 37342016_864391573767121_1849766883092332544_onami Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła podkreślająca nie tylko, że obaj Apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, ale także obaj w tym mieście oddali dla Chrystusa życie swoje. Tak jak Apostołów, tak i prezbiterów, jako pośredników między Bogiem a ludem, dziś Pan posyła by głosili Ewangelia, sprawowali Eucharystie, udzielali sakramentów świętych itp. To właśnie w tę wielką Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, podczas Mszy Świętej o godz. 17.00, w murach nowo budowanej świątyni modliliśmy się intencji księży wikariuszy: Ks. Piotra Kowalskiego i Ks. Cezarego Garnuszka, którzy zgodnie z decyzją Księdza Biskupa z dniem 30 czerwca 2018 roku zakończyli posługę w naszej parafii.  J.E. Biskup Ordynariusz Wiesław Alojzy Mering skierował Ks. Piotra do pracy w parafii św. Mateusza Apostoła w Bądkowie, a Ks. Cezarego  – do parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku. Tego dnia homilie wygłosił Ks. Andrzej Jaworski Proboszcz, podczas której wyraził słowa wdzięczności za posługę kapłanów wśród nas i zapewnił o naszej modlitwie w ich intencji. Ksiądz Piotr pracował Parafii św. Pawła Ap. w Zduńskiej Woli od 2013 roku, a Ks. Cezary od sierpnia 2016 roku.

        Tego dnia nie zabrakło bardzo wielu delegacji wyrażających swoją wdzięczność za dar obecności, posługi tych kapłanów w naszej parafii, w Zduńskiej Woli. Wśród żegnających Księży wikariuszy znaleźli się przedstawiciele grup parafialnych: Wspólnoty Świętej Marty, Parafialnego Zespołu Caritas, Ministrantów, Bielanek, scholi młodzieżowej, Lektorów, Duszpasterstwa Inteligencji Katolickiej, katechetów. Podziękowania za udzielane sakramenty, za wspólne pielgrzymowanie, a także bardzo życzliwe pasterzowanie, za każdy ciepły uśmiech i dobre słowo, za wszelką pomoc i poświęcony czas, za każdy gest życzliwości wyraziła młodzież z naszej parafii. W nowych wspólnotach parafialnych życzymy Ks. Piotrowi i Ks. Cezaremu otwartości serc i serdeczności ze strony ludzi, a także dużo zdrowia, Łask Bożych oraz darów Ducha Świętego w dalszej pracy duszpasterskiej. Niech prowadzi Księży Chrystus Zbawiciel.

        W imieniu własnym oraz ks. Cezarego słowo wdzięczności za dar posługi w naszej parafii oraz za wszelkie podziękowania i składane w tym dniu życzenia wyraził ks. Piotr cytując na zakończenie m.in. fragment wiersza Ks. Jana Twardowskiego: „ Pożegnać wikariatkę na niewielkim piętrze zabrać Biblię w tłumoczek kazania gorętsze (…) Pora odejść… Żal dzieci…chociaż lepiej, że przyjdzie tu ktoś inny po mnie, stopnie gorsze postawi, lecz czegoś nauczy…Porad odejść… żeby nikogo nie wyróżniać i nikogo nie pominąć, wszystkim za wszystko z serca dziękujemy


 

                                   WYPOCZYNEK MINISTRANTÓW I BIELANEK

36087077_1814615381938535_7740403688782430208_n

      18 czerwca 2018 r.  nastąpił długo oczekiwany wyjazd ministrantów i bielanek na wyjazd wakacyjny do Wrocławia. Podróżowaliśmy komfortowo  pociągiem intercity, by po około 2,5 godziny dotrzeć do stolicy Dolnego Śląska.  Wypoczywaliśmy aktywnie pod opieką ks. Piotra – opiekuna ministrantów i ks. Cezarego – opiekuna bielanek. Atrakcji było bardzo wiele: ogród zoologiczny i afrykarium, stare miasto, Panorama Racławicka, Ogród Japoński, Hala Stulecia, kolej linowa Polinka, Hydropolis, aquapark, Skytower,  i Ostrów Tumski i najliczniejsze we Wrocławiu – krasnale :) nocowaliśmy w hostelu oglądając i kibicując naszej reprezentacji. Pogoda nam dopisywała, humory także.  Szczęśliwi, cali i zdrowi wróciliśmy 23 czerwca do domu. Czas pobytu we Wrocławiu, mimo iż nie był długi, był bardzo aktywnie spędzany.

 


 

 

36187830_1818378938228846_6057611008011141120_n

 WIZYTACJA KANONICZNA

 

    W niedzielę 17 czerwca br Ks. Bp Stanisław Gębicki przybył do naszej parafii w celu dokonania wizytacji kanonicznej, czyli aby zapoznać się z całością działań duszpasterskich i administracyjno – gospodarczych, poznać kondycje materialną. Rozpoczęła się ona o godz. 9.00 podczas której ks. proboszcz Andrzej Jaworski przedstawił sprawozdanie z funkcjonowania parafii oraz postępów w budowie nowej świątyni. Po każdej Mszy Świętej tego dnia Ksiądz Biskup rozmawiał z wiernymi, spotykał się z dziećmi, które błogosławił indywidualnie. W czasie między spotkaniami trwały rozmowy na temat kondycji naszej parafii, wizytacja kancelarii oraz spotkania z księżmi wikariuszami.

     Najbardziej uroczystym spotkaniem było udzielenie 101 kandydatom Sakramentu Bierzmowania podczas Mszy Świętej o godz. 12.00 w murach nowobudowanej  świątyni. Poprzez namaszczenie czoła i włożenie na nie ręki szafarza, młodzi otrzymali dar samego Ducha Świętego zobowiązując się do mężnego wyznawania swojej wiary i życia według jej zasad. W homilii Ksiądz Biskup nie tylko młodzieży, ale i wszystkim obecnym w świątyni przypomniał kim tak naprawdę jest świadek Chrystusa. Wskazówką były słowa św. Jana: „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13,35). Chrystus napełniając nas Duchem Świętym, tak jak niegdyś Apostołów w Dzień Pięćdziesiątnicy, liczy na każdego chrześcijanina, na każdego młodego człowieka, by w swoim życiu był autentycznym Jego świadkiem. Jak mówił Ksiądz Biskup „życie Boże w nas wzrasta w tajemniczy sposób” niczym ziarno Bożego królestwa. Jego Ekscelencja zachęcał wszystkich do życia zgodnie z wyznawanymi zasadami wiary, z przykazaniami (każdym bez wyjątku). Każdy bowiem kiedyś „stanie przed majestatem Boga – mówił ksiądz Biskup-  a wtedy Bóg może nas zapytać o to co zrobiłeś ze swoją wiarą? Czy umiałeś zamienić ja na język miłości?(…) Czy twe ręce są czyste, ale pełne dobrych uczynków?”. Podczas Mszy Świętej Szafarz Bierzmowania poświęcił krzyże, jako pamiątkę zstąpienia na młodych Ducha Świętego w Sakramencie Bierzmowania.

       Na zakończenie Mszy Świętej nie zabrakło słów wdzięczności wypowiedzianych przez młodzież wobec Księdza Biskupa, a także Księdza proboszcza, Księży wikariuszy, rodziców i świadków bierzmowania, wychowawców, wspólnoty parafialnej, a także wszystkich którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości.

         Natomiast Ksiądz Biskup Stanisław Gębicki na zakończenie podsumował wizytacje kanoniczną w naszej parafii. Wyraził swoją radość nie tylko z rozwoju naszej materialnej nowobudowanej świątyni, ale przede wszystkim z aktywności Kościoła jaki tworzy wspólnota wierzących. Ksiądz Biskup dziękował Księdzu proboszczowi za trud wielkiej, gorliwej  posługi na rzecz parafii, pełnej ufności do Boga. Wyrażał swoją radość z wypełniania zadań kapłańskich przez księży wikariuszy, ale także z faktu licznych powołań kapłańskich i zakonnych z naszej wspólnoty. Jego Ekscelencja dziękował za wiernym za udział w życiu Kościoła i licznie podejmowane działania na rzecz parafii, a w tym także za istnienie tak wielu grup parafialnych: ministrantów, Bielanek, Wspólnoty Św. Marty, Chóru parafialnego „Cantate Deo”, Żywego Różańca, scholi młodzieżowej „Uwielbienie”, grupy lektorskiej, Parafialnego Zespołu Caritas i in.

 


 

36222998_1818374844895922_3491500496852615168_nPRYMICJE KSIĘDZA PIOTRA

 

 

 

      Nasza parafia może poszczycić się tym, że pochodzi z niej nowo wyświęcony Ksiądz Piotr Wolny. Jego Msza prymicyjna w niedzielę 10 czerwca br. stała się dla całej wspólnoty parafialnej niezwykłym świętem. Prymicja z łacińskiego znaczy dokładnie „prima missa – pierwociny, pierwsze kłosy plonu”, czyli „pierwsza msza”. Neoprezbiter odprawiał tę Mszę Świętą jako dziękczynienie za dar kapłaństwa oraz prosząc Boga o błogosławieństwo dla naszej wspólnoty. Na tę uroczystość przybyło wielu księży, wśród których Ks. Piotr pogłębiał swoje powołanie do służby Bogu i ludziom, księża posługujący dawniej w naszej parafii, a także rodzina, krewni, przyjaciele, znajomi. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra Smyczkowa EUFONICO i Zespół Wokalny SALUT z PSM II° w Zduńskiej Woli.

    Po przywitaniu Ks. Piotra przez Ks. Andrzeja Jaworskiego – proboszcza, rozpoczęła się Msza święta. Szczególną rolę, tzw. manduktora, pełnił ksiądz proboszcz. Czuwał on nad tym, by prymicjant nie opuścił żadnej modlitwy podczas Mszy św. Prymicyjne kazanie wygłosił Ks. Mateusz z Zakony Księży Filipinów w Tarnowie. Kaznodzieja zwrócił się do ks. Piotra, jako zapalonego szachisty, dla którego posiadanie dobrego planu i pamięć o centrum rozgrywki jest wyznacznikiem działań. Podobnie jest w życiu kapłana, w którego centrum jest sam Pan Bóg. Stworzyciel zna imię każdego z nas, zna też księdza Piotra z imienia. Kapłaństwo to nieustanne kroczenie za Chrystusem. Eucharystia sprawowana przez kapłana każdego dnia –  jak mówił ks. Mateusz – to wkraczanie do przedziwnego ogrodu Eden, do bram raju i odkrywanie nieustanne jego piękna – dobra Boga. Czasami jednak jest to wejście do ogrodu Getsemani, w którym Jezus przebywał na czuwaniu modlitewnym razem z Apostołami, w wieczór przed pojmaniem. Jest to ogród pełen nieprawości, bólu i cierpienia. Kaznodzieja apelował do ks. Piotra, by zabierał wiernych – chorych, cierpiących, pełnych różnych słabości, płaczących – na Eucharystie, niczym do ogrodu Getsemani i ofiarował razem z Jezusem Barankiem Bożym. Życzył też neoprezbiterowi, by z wielkim zaangażowaniem każdego dnia sprawował Eucharystię, by niezwykle intensywnie przeżywał zwłaszcza moment ukazywania wiernym Pana Jezusa, Baranka Bożego. Wypowiadając słowa „Panie nie jestem godzien…” wszyscy wraz z kapłanem bowiem stajemy się równi wobec majestatu Boga. Na koniec kaznodzieja życzył  Księdzu Piotrowi, by realizując swoje kapłańskie powołanie mógł kiedyś jak niezwykle radosny św. Filip Neri powiększyć grono świętych w niebie.

     Nie zabrakło także podziękowań, które składał prymicjant wobec osób, których Pan Bóg stawiał na drodze jego życia, a w tym i kapłańskiego powołania. Swoją wdzięczność Panu Bogu, radość z powołania Ks. Piotra do służby Chrystusowi wyrazili także przedstawiciele wspólnoty parafialnej, ministrantów, Bielanek, młodzieży i dzieci, którzy złożyli Prymicjantowi życzenia.

     Na zakończenie Neoprezbiter udzielił uroczystego błogosławieństwa prymicyjnego z nałożeniem dłoni na głowy wszystkich uczestników liturgii. Asystujący rozdali wiernym pamiątkowe obrazki, na których widniało także motto na kapłańskie życie neoprezbitera: „Nie zniechęcajcie się w czynieniu dobra” (2Tes 3,13). Błogosławieństwo to na mocy przywileju papieskiego dało możliwość uzyskania odpustu zupełnego, będąc jednocześnie podziękowaniem dla wszystkich towarzyszących Prymicjantowi w tak ważnym wydarzeniu.


 

34882929_1795438490522891_5123152843116642304_n

 

WIELKA RADOŚĆ DLA WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ

 

 

 

        W niedzielę 3 czerwca br. w historii parafii miało miejsce wielkie radosne wydarzenie: diakon Piotr Wolny poszerzył grono kapłanów wywodzących się z naszej parafii. Tego dnia rodzina oraz ponad pięćdziesięcio osobowa delegacja parafian na czele z księdzem proboszczem była świadkiem przyjęcia przez dk Piotra Wolnego sakramentu święceń z rąk J.E. ks. bp Wiesława Meringa. Na uroczystej Mszy Świętej w Katedrze Włocławskiej. Od tej chwili ks. Piotr Wolny wraz z innymi neoprezbiterami i kapłanami tworzą jedno grono kapłańskie.

      Jak nauczał ksiądz biskup, nasz drogi ksiądz Piotr wraz z pozostałymi  nowowyświęconymi kapłanami, to sam Pan Jezus ich wybrał, powołał i uczynił znakami we współczesnym świecie. Wraz z księdzem biskupem wspólnota zgromadzona na Eucharystii modliła się za wyświęcanych tego dnia kapłanów, o wszelkie łaski, dary Ducha Świętego, „aby całe życie trwali w wierze”,  która rozpalać będzie serca wiernych do których Pan ich pośle. Biskup ordynariusz zachęcał osobiście neoprezbiterów” „Wylatujcie w świat, jak młode sokoły z gniazda (…) odwagi nie bójcie się! Jezus jest z nami! Idźcie z męstwem i wiarą w sercu”.

         W tej niezwykle podniosłej i historycznej uroczystości udział wzięli księża proboszczowie, profesorzy i moderatorzy Wyższego Seminarium Duchownego, pracownicy Kurii Diecezjalnej, siostry zakonne a także rodzina i przyjaciele. Od lipca ks. Piotr wraz z pozostałymi neoprezpiterami rozpocznie posługę kapłańską w parafii wyznaczonej przez księdza biskupa.

        Nie ustawajmy w dziękczynieniu Panu Bogu za księdza Piotra i innych kapłanów posługujących w naszej wspólnocie parafialnej, a także tych których Pan stawia na naszej drodze  i prośmy Boga aby stawali się oni na wzór Serca Jezusowego.

.


 

 

DSC_0627

ROCZNICE POWOŁAŃ KAPŁAŃSKICH

 

Kapłaństwo zostało zrodzone z Eucharystii. Jak nauczał Jan Paweł II «Nie ma (…) Eucharystii bez kapłaństwa, tak jak nie istnieje kapłaństwo bez Eucharystii» (Dar i tajemnica. W 50. roku mojego kapłaństwa, Kraków 1996, s. 75). Nasza wspólnota parafialna nie ustaje w modlitwach w intencji kapłanów, a także o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne. W ostatnich dniach kapłani posługujący w naszej parafii przeżywali rocznice swoich święceń:

 

– ks. Andrzej  – proboszcz parafii, 22 rocznicę w dniu 25 maja

– ks. Piotr – 14 rocznicę, w dniu 6 czerwca

– ks. Cezary 13 rocznica w dniu 29 maja

      Nie zabrakło radosnych spotkań w tych dniach, życzeń i kwiatów dla naszych kapłanów. A ponadto dodatkowo wspólnota parafialna mogła dziękować za dar kapłaństwa i Eucharystię  8 czerwca br wraz z przedstawicielami kapłanów z rocznika kursowego księdza proboszcza, którzy gościli w naszej parafii. Wszystkim Kapłanom, których Pan Bóg powołuje z naszej parafii, posyła na służbę do nas, czy stawia przed nami na drogach naszego życia, życzymy wszelkich łask Bożych i sił potrzebnych do pracy duszpasterskiej. A my w naszych modlitwach obiecujemy powierzać ich Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i opiece Matki Bożej Matki Kapłanów. Szczęść Boże


 

33964654_1784878518245555_6312826073637715968_n

 BOŻE CIAŁO

 

      „Witaj Jezu Synu Maryi Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostii to hasło drugiego ołtarza na procesji Bożego Ciała, przygotowanego przez reprezentantów naszej parafii. Pomimo bardzo wysokiej temperatury powietrza tłumy Zduńskowolan tego dnia dały świadectwo wiary w realną obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie. W tym roku uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą parafii św. Antoniego, celebrowaną przez ks. Piotra Jaska, po której wyruszyła procesja do czterech ołtarzy. Przy każdym z nich była czytana Ewangelia. W dekoracji ołtarzy nie brakowało symboli narodowych – jest to bowiem rok, w którym obchodzimy 100 lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości.  Jak zawsze procesja miała wyjątkową oprawę. Wzięły w niej  udział dzieci, młodzież, całe rodziny, ale i osoby starsze. Okna budynków znajdujących się na trasie procesji były także ozdabiane symbolami eucharystycznymi, obrazami religijnymi i kwiatami.  Uroczystość Najświętszego Ciała i krwi Chrystusa to jedno z największych świąt w kościele katolickim. Z tego powodu przez kolejne osiem dni, zwane oktawą, trwać będziemy w obchodach głównego święta. Nasza obecność w tych dniach przy Jezusie będzie prawdziwym wyznaniem wiary i jeszcze bardziej zjednoczy nas z Chrystusem.

       Jezusowi Chrystusowi niech będą dzięki za dar Eucharystii za to że dał nam się cały!

 


 MARSZ ZA ŻYCIEMMarsz 2018 plakat

 

      „Polska rodziną silna”, to hasło VI Marszu dla Życia i Rodziny w Zduńskiej Woli zorganizowanego w dniu 27 maja 2018r. pod patronatem J.E. ks. bp Wiesława Meringa. Było to piękne, publiczne świadectwo o podstawowej wartości życia ludzkiego od poczęcia oraz rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny, otwartym na przyjęcie i wychowanie dzieci. Tegoroczny Marsz dla Życia i Rodziny przypadał w roku niezwykle ważnych rocznic i wydarzeń: 100 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości, 40 rocznica wyboru św. Jana Pawła II, wybory do samorządów lokalnych. Uroczystości marszowe rozpoczęły się w Bazylice Mniejszej p.w. Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli o godz.15.00, Mszą Świętą dziękczynną za wolność i niepodległość, za każde ludzkie życie i każdą rodzinę, pod przewodnictwem ks. Andrzeja Jaworskiego proboszcza parafii p.w. św. Pawła Ap. w Zduńskiej Woli. W nawiązaniu do przeżywanego tego dnia w Kościele uroczystości Trójcy Przenajświętszej kapłan przypomniał wiernym, główną prawdę wiary: jest jeden Bóg w Trzech Osobach. „Patrząc na Jego oblicze dostrzegamy dzieło życia, przyszłość, siłę i moc. Życie jest bowiem darem, nie koniecznością” mówił ks. proboszcz. Życie i rodziną są darem przyszłości, darem trwania ojczyzny, Kościoła, narodu, istnienia świata.

       Po Mszy Świętej ze śpiewem na ustach uczestnicy marszu powędrowali na Piknik Rodzinny do parafii p.w. św. Pawła Ap. Nie zabrakło kolorowych transparentów, banerów, balonów w barwach narodowych i flag. Do refleksji nad wartością życia i rodziny zachęcała także treść banerów wykonanych przez uczestników VI Edycji Konkursu na Baner pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego, a pod hasłem „Polska rodziną silna”. Konkurs został rozstrzygnięty i nagrody wręczone podczas Pikniku Rodzinnego. Dla wszystkich przybyłych członków rodzin, osób starszych i młodszych, nie zabrakło tego dnia atrakcji. VI Marsz dla Życia i Rodziny w Zduńskiej Woli zakończony Piknikiem Rodzinnym był doskonała okazją do wspólnego spędzania czasu zarówno dla członków rodzin jak i wspólnoty lokalnego Kościoła.

       Organizacji marszu w Zduńskiej Woli po raz kolejny podjęło się Stowarzyszenie dla Życia i Rodziny w Zduńskiej Woli przy współpracy z parafiami p.w. św.Pawła Ap i p.w. Wniebowzięcia NMP, a w tym zarówno z osobami indywidualnymi jak i wspólnotami czy organizacjami społecznymi. Patronat medialny nad marszem już po raz szósty objęła Telewizja Kablowa ZW MEDIA.

 


 

 

2018PARAFIALNY PIKNIK RODZINNY

    Życie i rodzina to dar, bogactwo naszych wspólnot parafialnych, narodu. Ta prawda stała się powodem do szczególnej radości podczas IX Pikniku Rodzinnego w Parafii św. Pawła Ap. w Zduńskiej Woli. Tegoroczne świętowanie rozpoczęto Mszą Świętą dziękczynną za dar życia, za rodziny, której przewodniczył ks. Andrzej Jaworski proboszcz tutejszej parafii. W słowie skierowanym do wiernych przypomniał główną prawdę naszej wiary: „Jest jeden Bóg” i zachęcał do trwania w miłości, do wzajemnego miłowania się na wzór miłości Boga do człowieka.Zgodnie z lokalną tradycją po wspólnej modlitwie nastąpiła część zabawowo – rekreacyjna tj. Piknik Rodzinny. Atrakcji dla dzieci, młodzieży, rodziców, czy osób starszych nie brakowało. Przybyli korzystali z licznych stanowisk: wesołego miasteczka, dmuchanych zamków, rodeo, strzelnicy, zabawy fantowej, łowienia maskotek, rozgrywek szachowych, malowania twarzy, kolorowych warkoczyków, sensoplastyki i carvingu (sztuki rzeźbienia owoców i warzyw), zabaw z papierem, a także stoisk gastronomicznych, lodów, waty cukrowej, popcornu. W tym roku dużo emocji u członków rodzin wywołało losowanie głównych nagród: roweru wśród dzieci i pielgrzymki do Medjugorie wśród starszych. Część artystyczną wypełniły występy na scenie: scholi dziecięcej z parafii św. Wojciecha w Broniewie, zespołu „Pierwszy Dzień Tygodnia” z parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe w Zduńskiej Woli, a także młodzieżowej scholi „Uwielbienie” z parafii św. Pawła Ap. w Zduńskiej Woli. W tym dniu także ogłoszone zostały wyniki VI Turnieju Ministrantów w Piłkę Nożną o puchar Dziekana Zduńskowolskiego. Do uczestników Pikniku Rodzinnego dołączyły także rodziny uczestniczące w VI Marszu dla Życia i Rodziny w Zduńskiej Woli. Na zakończenie wszyscy obecni uczestniczyli w Koncercie Uwielbienia w wykonaniu chóru z Sieradza. To wielkie święto zarówno dla dzieci, małżeństw, rodzin, a także osób starszych, było doskonałą okazją do wspólnego spędzenia czasu wolnego w Dniu Pańskim.

 


 

 

Pamiątka I Komuni Św.003

Uroczystość I Komunii Świętej

 

„ Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do  niego „

 

      W niedzielę, 6 maja 2018 r. nasza wspólnota parafialna przeżywała piękną uroczystość.Pierwsza Komunia Święta to dla dziecka i dla jego rodziców szansa na przeżycie wielkiego święta miłości Boga do człowieka. Eucharystia wraz z komunią świętą jest niezwykłym darem Boga, który pragnie być pokarmem dla człowieka już tu, w wymiarze życia doczesnego. Los każdego z nas w dużej mierze zależy od tego, czym się karmimy na co dzień. Ważna jest zdrowa żywność dla naszego ciała, ale jeszcze ważniejsze jest to, czym karmimy nasz umysł i nasze serce.

       Do sakramentu pokuty i pojednania oraz I Komunii Świętej dzieci przystąpiły w dwóch grupach. Podczas Mszy Świętej o godz. 12 do Stołu Pańskiego „zasiadło” 102 dzieci ze szkół podstawowych nr 9 oraz 10 . Grupa druga, to 24 dzieci z Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli, które Pana Jezusa przyjęły podczas Mszy Świętej o godz. 15. Po niedzielnej uroczystości dzieci przeżywały Biały Tydzień. W poniedziałek miały robione zdjęcia grupowe, a w czasie Mszy Świętej wraz z Celebransem  rozmawiały o misjach. Wtorek to poświęcenie pamiątek i dewocjonaliów. Środa była dniem wyjazdowym – dzieci wraz ze swoimi rodzicami odbywały pielgrzymkę do Matki Bożej w Licheniu. Tam dziękowały za udzielone im sakramenty i powierzyły swoje rodziny opiece Bolesnej Królowej Polski. Czwartek w naszej parafii jest dniem nowenny do św. Pawła, za jego wstawiennictwem prosiliśmy we wszystkich intencjach, powierzaliśmy zmarłych, a po Mszy były rozdawane pamiątki komunijne. Tematem piątkowego spotkania były obietnice Pana Jezusa pozostawione św. Małgorzacie Alacoque, a dotyczące czcicieli Najświętszego Serca Jezusowego. W sobotę miało miejsce spotkanie przy grillu i poświęcenie wszelkich pojazdów kołowych.

 


 

 30927165_2162738687293001_1645181930_o

ROCZNICA I KOMUNII

 

    „Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie”.

     W niedzielę 27 kwietnia 2018 r. dzieci, ich rodzice, wychowawcy i goście wraz  ze wspólnotą parafialną przeżywali Rocznicę I Komunii Świętej. Uroczysta Msza Święta rozpoczęła się o godz. 12.00. Dzieci dziękowały za to, że rok temu mogły  przyjąć po raz pierwszy do swojego serca Jezusa Chrystusa. Uroczystość Komunii Rocznicowej przyniosła za sobą ogromne przeżycie dla dzieci jak ich rodziców, którzy aktywnie włączyli się w oprawę liturgiczną Mszy Świętej. Jest to piękne świadectwo wspólnego przeżywania tak doniosłej chwili. Do Komunii Rocznicowej przystąpiło 78 dzieci.

On nam daje pokarm najlepszej jakości. Wprawdzie czasami boleśnie nas oczyszcza i „przycina”, ale zawsze po to, byśmy żyli jeszcze pełniej.


 

plakat tydzien dla zycia 2018

III TYDZIEŃ DLA ŻYCIA W ZDUŃSKIEJ WOLI pod hasłem „POLSKA RODZINĄ SILNA”

 

     Za nami III TYDZIEŃ DLA ŻYCIA w Zduńskiej Woli pod hasłem „POLSKA RODZINĄ SILNA” zorganizowany w dniach 7-15 kwietnia 2018r. przez Stowarzyszenie dla Życia i Rodziny w Zduńskiej Woli. Pierwszym punktem programu był udział reprezentantów Stowarzyszenia w Pielgrzymce Obrońców Życia na Jasną Górę. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego w parafiach zduńskowolskich pod wezwaniem: WNMP, św. Antoniego z Padwy, św. Pawła Ap. przeprowadzono zbiórkę na rzecz Domu Samotnej Matki Caritas Diecezji Włocławskiej, podczas której łącznie zebrano sumę 6534,32 zł i 115 EURO oraz 13 opakowań produktów żywnościowych i 473 produkty kosmetyczne i akcesoria niemowlęce. Ponadto w dniu 25 marca – Uroczystość Zwiastowania NMP, Zduńskowolanie uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej w parafii p.w. św. Maksymiliana pod przewodnictwem ks. Prał. Ryszarda Kucharskiego, podczas której wiele osób złożyło przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

      W dniach 10 i 11 kwietnia na sali widowiskowej PMOS w Zduńskiej Woli, uczniowie lokalnych szkół jak i mieszkańcy Powiatu Zduńskowolskiego mieli okazję obejrzeć przedstawienie teatralne pt. „PRAWDA O CZŁOWIEKU”, którego reżyserem i scenarzystą był Pan Ryszard Cyran. Aktorzy to młodzież z Zespołu Szkół im. M.Grzegorzewskiej, SP nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi, SP nr2, SP nr 4 i ILO w Zduńskiej Woli. Przedstawienie opowiadało historię kilku osób realizujących swoje marzenia i rozwijających swoje zainteresowania, pomimo własnych indywidualnych ograniczeń, czy presji ze strony środowiska. Wykonawcy swoją fantastyczną grą aktorską dostarczyli widzom niezwykłych, niezapomnianych przeżyć. Poruszyli ich serca, ale także skłonili do refleksji nad tym, jakie wartości są a jakie powinny być ważne w życiu człowieka oraz nad tym, w jaki sposób traktujemy innych ludzi, w tym osoby z niepełnosprawnością.

      Niezwykle ubogacającym i pouczającym był kolejny punkt programu III TYGODNIA DLA ŻYCIA w Zduńskiej Woli, tj. wykład Państwa Anny i Leszka Putyńskich (psycholodzy, autorzy publikacji Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie MEN i in.) pt „SZTUKA ROZMAWIANIA- SZTUKĄ KOCHANIA, CZYLI O TYM JAK ROZMAWIAĆ W RODZINIE”, który w dniu 13 kwietnia 2018r. odbył się w Ośrodku Pamięci św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli. Specjaliści przybliżyli między innymi problemy związane z prawidłową komunikacją w relacjach ludzkich oraz sposoby rozwiązywania konfliktów w rodzinie itp.

      Ostatnim punktem obchodów III TYGODNIA DLA ŻYCIA była NIEDZIELA DLA RODZINY zorganizowana dnia 15 kwietnia w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ w Zduńskiej Woli. Tego dnia miał miejsce finał VI Edycji Konkursu Plastycznego Stowarzyszenia dla Życia i Rodziny pt. „POLSKA RODZINĄ SILNA” pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego i wręczenie nagród laureatom oraz projekcja filmu: „Ze wszystkich sił”. Wśród nagrodzonych byli w kategorii I  – uczniowie szkół podstawowych z klas I-IV: Lena Sobczak – S.P.nr 4 w Sieradzu (I miejsce), Klaudia Musialska – S.P.nr 4 w Sieradzu (II miejsce), Amaya Pachny – S.P.nr 4 w Sieradzu (III miejsce). W kategorii II – uczniowie szkół podstawowych z klas V-VII i klas gimnazjalnych nagrodzeni zostali: I miejsce – Dawid Jankowski (S.P. nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi  w Zduńskiej Woli), II miejsce – Martyna Skiba (S.P. nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli) oraz III miejsce ex aequo – Anna Przygodzka (S.P. w Rossoszycy) i Wiktoria Markiewicz (Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Zduńskiej  Woli).

     III TYDZIEŃ DLA ŻYCIA był to szczególny czas, który przypadał w roku niezwykle ważnych rocznic i wydarzeń: 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, 40 rocznicy wyboru św. Jana Pawła II czy wyborów samorządowych. Hasło „Polska rodziną silna!” podkreślało zasadniczą rolę rodzin w budowaniu przyszłości Ojczyzny. Aby to zadanie mogło być przez rodziny realizowane, potrzeba zrozumienia i wszelkiej pomocy ze strony władz publicznych, instytucji kultury, edukacji, mediów i Kościoła. Tegoroczny III TYDZIEŃ DLA ŻYCIA  w Zduńskiej Woli niech będzie płaszczyzną budowania narodowej solidarności wokół tych zadań do realizacji których zachęcał nas Jan Paweł II.

 

 

 

 

 


 

 ALLELUJA

 

 

29955472_1725636917503049_632582819_o

 

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał,

 aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (J3,16)

 


 

Niech Zmartwychwstały Pan niesie ulgę i bezpieczeństwo każdemu z nas.

Niech sprawi, by wszędzie dało się odczuć jego moc życia, pokoju i wolności.

Jezus zmartwychwstał i daje nam pokój, a Kościół z mocą powtarza:

„Chrystus zmartwychwstał”.

Obyśmy nie lękali się otworzyć Mu serca.

Niech Zmartwychwstały Mesjasz Pan błogosławi i darzy potrzebnymi łaskami

Parafian i Dobrodziejów budowy świątyni.

Z pamięcią w modlitwie.

Duszpasterze

Parafii św. Pawła Apostoła.


 

29954946_1725545080845566_488628270_o

 REZUREKCJA

 

     W niedzielę wczesnym rankiem, w uroczystej procesji rezurekcyjnej wspólnota parafii św. Pawła radowała się ze Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa. W tym roku uroczysta Msza święta, którą sprawował ksiądz proboszcz Andrzej Jaworski, odbyła się w nowej świątyni. Tego dnia główna intencja Mszy Świętej skupiała się wokół parafian i dobrodziejów budowy świątyni.

      Ks. Proboszcz także wygłosił do zebranych swoje słowo. Jak mówił ks. Andrzej Jaworski wspólnota nasza zebrana dzisiejszego dnia o poranku jak  Apostołowie Piotr i Jakub przyszła by zobaczyć pusty grób, miejsce które jest dowodem zmartwychwstania naszego Pana. Kaznodzieja pobudzał zebranych do refleksji nad tym: czy tak jak niewiasty przybyłe do grobu jesteśmy świadkami Chrystusa? Co jest celem naszego pielgrzymowania tu na ziemi? Czy wierzysz w życie pozagrobowe? Każdy człowiek powinien uświadomić sobie, że celem jego ziemskiego pielgrzymowania jest życie wieczne, a kariera, praca, rodzina, i inne doświadczenia tego życia mają nam pomagać w jego osiągnięciu. Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem mówi Pan – to prawda naszej wiary. Wierzyć tzn. nie szukać racjonalnych dowodów zmartwychwstania Pana, to przyjąć ten fakt sercem. Kaznodzieja zachęcał byśmy zastanowili się nad sposobem przestrzegania przez nas przykazań Dekalogu, a w sposób szczególny trzech pierwszych wzywających nas do miłości względem Boga. Człowiek winien zastanawiać się w obliczu zmartwychwstałego Pana jaka jest jego postawa wobec rodziców, wobec poczętego życia, wobec łaski sakramentu małżeństwa, poszanowania własności itp. To podstawowe pytania dotyczące naszej wiary. Bądźmy prawdziwymi świadkami Chrystusa i nie ustawajmy w ćwiczeniu cnót: miłości, dobroci, uczciwości- apelował Ks. Proboszcz. Zmieniajmy świat zaczynając od zmieniania siebie samych.

 


 

 WIGILIA PASCHALNA 29750700_2148318688735001_1759146629_n

 

      Wielka Sobota, trzeci dzień Triduum Paschalnego, to był czas święcenia pokarmów. Ofiary składane tego dnia do skarbony były przeznaczone na pomoc rodzinom syryjskim dotkniętym skutkami wojny, w ramach akcji Caritas „Rodzina Rodzinie”. Dopełnieniem wszystkiego, co rozważaliśmy i przeżywaliśmy w Wielki Czwartek i Wielki Piątek stanowiła Wigilia Paschalna. Stanowiła ona centralny moment celebracji naszej wiary. Liturgia składała się z obrzędu światła, liturgii Słowa Bożego, odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, Eucharystii.

     W tej niezwykle uroczystej liturgii Wigilii Paschalnej przewodniczył ks. Piotr Kowalski. W słowie skierowanym do wiernych zwrócił uwagę na bogactwo symboli liturgicznych Wielkiej Soboty: ogień, woda, światło. Kaznodzieja budził do refleksji nad zdolnością współczesnego człowieka do rozpoznawania symboli, znaków otrzymywanych od Boga swego Stwórcy. Symbole Liturgii Wigilii Paschalnej, jak i tablice kamienne Dekalogu i inne znaki, prowadzą nas ku prawdzie o zmartwychwstaniu Jezusa nad grzechem, śmiercią i szatanem – mówił ks. Piotr. Jak ukazywała liturgia Słowa Bożego opisująca dzieje zbawienia od dnia stworzenia świata, wszystko co od Boga pochodzi jest dobre, choć nie zawsze człowiek potrafi to dostrzec, docenić. Ile dziś człowiek ofiarowuje Bogu z siebie?- pytał kaznodzieja –bo Jezus daje nam całego siebie, cały za nas umiera. Tym różni się miłość Pana Boga od miłości człowieka. Bogu zawdzięczamy nasze odkupienie. Człowiek dziś jest wzywany do tego by uczynił tylko jeden krok w kierunku swego Pana, bo wszystko inne dokonał już Bóg.

     Zgodnie z bardzo dawną tradycją tej nocy czuwaliśmy na cześć Pana,  aby gdy powróci zastał nas czuwających i zaprosił do swego stołu.

 


29883817_1725544214178986_679505643_o

MĘKA NASZEGO PANA

 

     Wielki Piątek, to dramatyczny dzień sądu, męki i śmierci Pana Jezusa. To jedyny dzień w roku, kiedy nie jest sprawowana Msza Święta. Przez cały dzień wierni adorowali Pana Jezusa w ciemnicy, zaczynając od modlitwy Liturgii Godzin – Jutrzni, przez Godzinę Miłosierdzia Bożego, aż do wieczora. O godz. 17.00 w murach naszej nowobudowanej świątyni, tak jak i w innych kościołach, odprawiona została Liturgia Męki Pańskiej składająca się z czterech części: Liturgii Słowa, Adoracji Krzyża, Komunia Święta, przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. Tego dnia ofiary składane przy adoracji Krzyża przeznaczone zostały na utrzymanie miejsc świętych w Ziemi Świętej.

     Podczas homilii ks. Cezary Garnuszek kierował naszą uwagę na krzyż. Wspominając wydarzenia związane z targowaniem się Abrahama z Bogiem o mieszkańców Sodomy, przypomniał wiernym, że Bóg wobec nieuchronności kary za nasze winy, przyjął ją sam na siebie. To w Jego ranach jest nasze odkupienie – mówił kaznodzieja – to Ten Najświętszy Odkupiciel zakupił nas na własność, za cenę swojej Krwi. Bóg biorąc krzyż na swoje ramiona i oddając na nim swoje życie, schodzi w głąb swej miłości i z każdej naszej nieprawości wyprowadza nas do nowego życia.

      Pochylając się nad tajemnicą krzyża wierni trwali przy grobie Pańskim na adoracji do godz. 23.00. Wielki Piątek dzień pełny smutku, to jednocześnie dzień budzenia na nowo naszej wiary, umacniania nadziei i odwagi niesienia swego krzyża z pokorą, ufnością przy wsparciu samego Zbawiciela: „Wielbimy Krzyż Twój, Panie Jezu. Wysławiamy Twoje święte zmartwychwstanie, bo przez drzewo Krzyża przyszła radość dla całego świata”.


29748572_2147468818819988_985652007_oOSTATNIA WIECZERZA

 

 

    29 marca 2018r. w Wielki Czwartek o godz.17.00 Mszą Świętą, celebrowaną tego dnia po raz pierwszy w murach nowobudowanej świątyni, rozpoczęły się w naszej parafii obchody  Triduum Paschalnego. To szczególne dni w ciągu roku liturgicznego, w których rozważamy mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W liturgii Wielkiego Czwartku upamiętniona została Ostatnia Wieczerza, w czasie której Pan Jezus ustanowił Sakrament Eucharystii i Sakrament Kapłaństwa oraz dał polecenie o miłości bratniej. Dlatego w ten wyjątkowy dzień wszyscy księża pracujący w naszej parafii stali razem przy ołtarzu.  Główny celebrans Ksiądz Proboszcz naśladując Chrystusa dokonał obrzędu obmycia nóg 12 chłopcom z grupy Ministrantów, przypominając tym samym zobowiązanie mające być znakiem rozpoznawczym Jego uczniów: „Dawałem wam przykład, abyście tak czynili, jak Ja wam uczyniłem” (J13,15).

    Pochylając się nad Słowem Bożym w homilii Ks. Proboszcz Andrzej Jaworski zwrócił uwagę wiernych na piękny dar łaski, jaki otrzymuje każdy przychodząc na Eucharystię, przyjmując sakramenty. Sama łaska nie wystarczy, konieczne jest jej przekuwanie w czyny – czyny miłości. Jak mówił Kaznodzieja, człowiek idący za Jezusem, musi być człowiekiem pokory na wzór swojego Pana, który przyszedł by służyć, a nie aby Mu służono. Ks. Proboszcz zachęcał, byśmy nie ustawali w modlitwach o pokorę, o gotowość do służby drugiemu człowiekowi, a tym samym Bogu.

    Tego dnia nie brakowało wyrazów wdzięczności Bogu za dar Eucharystii i za Sakrament Święceń. Z tej okazji wspólnota parafialna swoją wdzięczność Bogu i Kapłanom posługującym w naszej parafii wyraziła w słowach modlitwy i życzeniach:

„Panie Jezu, Ty kazałeś swoim Apostołom, by na całym świecie głosili Twoją Ewangelię,
by rozgrzeszali
i podczas każdej Mszy św., aż do Twojego przyjścia, głosili Twoją śmierć i zmartwychwstanie.  Wiemy, Panie, jak bardzo kochasz swoich kapłanów. Dziękujmy Ci za księdza Proboszcza, za księdza Piotra i księdza Cezarego. Dziękujemy za Ich posługę w naszej wspólnocie. Niech będą kapłanami według Twego Serca. Niech będą mądrzy i święci, przytul Ich z miłością do swego serca, a my modlitwą będziemy podtrzymywać Ich ręce.
Amen”

 CZCIGODNY KSIĘŻE PROBOSZCZU, DRODZY KSIĘŻA POSŁUGUJĄCY W NASZEJ PARAFII

W tym szczególnym dniu pamiątki ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Sakramentu Święceń, dziękujemy za pozytywną odpowiedź na głos Chrystusa, który wezwał Księży do pójścia za Nim. Na straży rozwoju parafii stoi sam Bóg, ale to Wy drodzy Kapłani poświęcacie swój czas w modlitwach, w swych czynach, by wspólnota nasza rozwijała się. Dziękujemy za każdy dzień pracy w naszej parafii. Bóg zapłać za każdą Eucharystię, kazanie, spowiedź, modlitwę, błogosławieństwa, za wszystkie udzielone sakramenty i łaski, które dzięki Księży posłudze otrzymaliśmy od Pana. Jesteśmy także wdzięczni za Księży serdeczność, uśmiech, życzliwość, poświęcony czas i energię wkładaną w budowanie naszej wspólnoty. Życzymy wierności Chrystusowi, który „umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13,1) Niech Pan obdarza Księży potrzebnymi łaskami  do jeszcze pełniejszego realizowania kapłańskiego powołania. Życzymy zdrowia, radości, a także entuzjazmu i sił do pracy z ludźmi, których Pan stawia każdego dnia na drodze kapłańskiej posługi oraz  realizacji osobistych pragnień.
Szczęść Boże

     Po Mszy Świętej Najświętszy Sakrament został przeniesiony do ołtarza adoracji – ciemnicy , gdzie adoracja trwała do godz.22.00


29680837_1603621386359509_124724002_o

NIEDZIELA PALMOWA

 

      Szósta niedziela Wielkiego Postu, to Niedziela Palmowa – Niedziela Męki Pańskiej. Rozpoczęła ona Wielki Tydzień, najważniejszy okres w roku liturgicznym. I w naszej parafii tego dnia wspominaliśmy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy pięć dni przed Jego ukrzyżowaniem. Jak podają Ewangeliści, tłumy zgromadzone na spotkaniu z Jezusem, rzucały na drogę płaszcze, gałązki oliwne i palmowe wołając: „Hosanna Synowi Dawidowemu: błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie”.  Podniosła Msza Święta  o godz. 12.00 rozpoczęła się od obrzędu poświęcenia palm i tryumfalnej procesji do kościoła. Zgodnie z wielowiekową tradycją, podczas Mszy Świętej czytany był opis Męki Pańskiej. Nie brakowało tego dnia palm wielkanocnych, będących znakiem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. Zgodnie z tradycją naszej parafii, dzieci i młodzież wzięli też udział w konkursie na najpiękniejszą palmę. Wszystkie wykonane palmy zostały nagrodzone.


29404557_1716983088368432_1774304280_oDROGA KRZYŻOWA

 

      W okresie Wielkiego Postu trwając na modlitwie rozważamy mękę i śmierć Pana Jezusa m.in. podczas Drogi Krzyżowej. W różnych formach przekazu przypominamy sobie te wydarzenia z życia naszego Zbawiciela. W piątek 23 marca 2018r. o godz.17.30 w naszej nowej świątyni, uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli wraz z Przyjaciółmi, przedstawili przygotowaną przez siebie inscenizację Męki Pańskiej. Młodzież ukazała poszczególne sceny w formie pantomimy. Rozważania do poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej czytali: p. A. Rychlewska i p. Ł. Kaczmarek. Celem takiej formy przekazu było ubogacenie rozważań medytacyjnych,  ukazanie że miłość Chrystusa wyrażona w postawie męki i śmierci na krzyżu ma być dla każdego człowieka pierwszorzędnym bodźcem nawrócenia. Taka forma rozważań miała pobudzić naszą miłość i dziękczynny powrót do Boga. Po zakończonej inscenizacji zebraliśmy bardzo pozytywne opinie od wiernych zgromadzonych w kościele: „kolejny raz dostarczyliście wszystkim parafianom niesamowitego przeżycia. Dreszcze przechodziły z wrażenia, muzyka dopełniała całość”, „nie sposób być obojętnym na Miłość, Bogu niech będą dzięki”.  I tym razem młodzi ludzie pokazali też, że można przeżyć Misterium Męki Pańskiej inaczej.

      Nie ustawajmy w postawie nawrócenia, trwajmy w miłosnej wdzięczności za dar odkupienia Chrystusa.


1450184375

PROBOSZCZOWIE

Parafii Wniebowzięcia NMP

 

      W dniu 12 marca po Mszy Świętej wieczornej odbyło się spotkanie w ramach Duszpasterstwa Inteligencji Katolickiej z ks. Mariuszem Budkiewiczem nt. „Losy Kościoła Zduńskowolskiego i jego pasterzy”. Pierwotną katolicką parafią dla ludności zamieszkującej teren obecnej Zduńskiej Woli był pobliski Korczew. W 1599 r. powstała kaplica na górze Krzemienicy, jako filia parafii w Korczewie. Wzrost ludności wpłynął na to, że w 1707 roku pobudowano tu drewniany kościółek filialny. W 1767 roku przy kościółku tym została erygowana parafia. Parafię Wniebowzięcia NMP ufundował Feliks Złotnicki. Wskazał, z czego ta parafia mogłaby się utrzymać.Proboszcza mianował kolator. Parafia liczyła 600 wiernych. Ziemia nie była w stanie utrzymać na stałe w parafii proboszcza. Z tego powodu bardzo często następowały zmiany na tym stanowisku.

       Proboszczowie parafii Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli:

 • Ks. Ignacy Kolbe  – rozpoczął budowę Kościoła, fundamenty i wieżę. Z powodu głodu mieszkańców – tkaczy musiał przerwać prace nad budową Kościoła.  Kolbe znał dwa języki: niemiecki i polski.
 • Ks. Kanonik Franciszek Zając (1879 – 1885) – ukończył budowy murów Kościoła i pokrycie dachu blachą.
 • Ks. Prałat Franciszek Kapałczyński- ukończył budowę Kościoła, sprowadził główny ołtarz z Katedry włocławskiej z 1634 r., 2 ołtarze boczne, chrzcielnicę, obrazy, udzielił ślubu rodzicom Maksymiliana Kolbego udzielił chrztu przyszłemu św. Maksymilianowi.
 • Ks. Kanonik Władysław Górzyński został proboszczem, bo znał dobrze język niemiecki, sprowadził tabernakulum, które potem zaginęło
 • Ks. Tadeusz  Stawowski (1906 – 1906) – zachorował na serce, poprosił o zmianę i wkrótce zmarł.
 • Ks. Kanonik Wojciech Kmieć (1906 – 1920) – utworzył jadłodajnię przy parafii.
 • Ks. Franciszek Ligenza (1920 – 1923) – orionista, w roku 1921 Kościół uległ pożarowi.
 • Ks. Jan Hewelke – orionista.
 • Ks. Kanonik Stanisław Masłowski- spłacił długi zaciągnięte przez poprzedników na odbudowę świątyni.
 • Ks. Kanonik płk Józef Balcerczyk – pochodził z rodziny szlacheckiej, zaangażowany w harcerstwo, odznaczony został Orderem Wojennym Virtuti Militari,  w czasie bitew zawsze był do końca, napisał swoje wspomnienia, wyjechał do Konina, gdzie został proboszczem parafii św. Bartłomieja, zawsze z sentymentem wspominał Zduńska Wolę.
 • Ks. Prałat dr Bogumił Kasprzak (1958 – 1963) – zwalczał komunizm, studia doktoranckie odbył w Rzymie, w listopadzie 1953r. został skierowany do pracy w parafii Osięciny. Efektem jego pracy tutaj było między innymi wzniesienie nowej wieży przy kościele. W 1957 r. został przeniesiony do parafii w Zduńskiej Woli. Tam doszła go wiadomość, że nowo pobudowana wieża w Osięcinach zawaliła się. Chociaż nikt przy tym nie ucierpiał, to jednak obciążono ks. Kasprzaka odpowiedzialnością za katastrofę budowlaną.
 • Ks. Prałat Jan Katarzyński(1963 – 1976) – zmarł na nowotwór mózgu.
 • Ks. Prałat Kazimierz Chłopecki (1976 – 1989) – pochodzi z Zalesia, obecnie Ukraina, rozpoczął budowę Ośrodka Maksymiliana.
 • Ks. Prałat Józef Nocny – zakończył budowę Ośrodka Maksymiliana,  przeprowadził renowacje Kościoła, wyposażył Dom Urodzin św. Maksymiliana, doprowadził do uzyskania tytułu Sanktuarium, doprowadził do uzyskania tytułu Bazyliki.
 • Ks. Prałat dr Dariusz Kaliński – doprowadził do powstania kaplicy całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu.

         Ks. Mariusz mając rozległą wiedzę z pasterzowania Proboszczów niezwykle ciekawie opowiedział fragment historii zduńskowolskich proboszczów. Już wkrótce ukaże się pozycja ks. Mariusza Budkiewicza pt. „Losy Kościoła Zduńskowolskiego i jego pasterzy”, gdzie obszernie będą opisani proboszczowie parafii Wniebowzięcia NMP. Zachęcamy do zapoznania się z tą ciekawą publikacją.


29216396_10210981859518626_8092824099224551424_nMATURZYŚCI NA JASNEJ GÓRZE

 

      W dniu 14.03.2018 grupa maturzystów z Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli leżącego na terenie Parafii św. Pawła Ap. , uczestniczyła w pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej.
Tegoroczna pielgrzymka maturzystów odbywała się w przededniu ŚDM w Panamie, październikowego Synodu nt. młodych, a także w roku patrona młodzieży – św. Stanisława Kostki podkreślali organizatorzy. Podczas odprawianej Drogi Krzyżowej maturzyści ponieśli replikę Krzyża Światowych Dni Młodzieży. W diec. włocławskiej jest to zwyczaj, który zrodził się po Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Maturzyści z diecezji włocławskiej pielgrzymowali pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.


 

28879442_1703364533063621_978467216_o

TAK POMAGAMY

 

   „TAK, POMAGAM!”, to ogólnopolska akcja zbiórki żywności dla osób potrzebujących, w którą po raz kolejny włączył się Parafialny Zespół Caritas (PZC). Przedświąteczna zbiórka w odbyła się w dniach 9-10 marca 2018 r. i tym razem w dyskontach „Biedronka” przy ul. Getta Żydowskiego 29 i ul. Długiej 128.

       Dzięki życzliwości ludzi dobrej woli i wielkiego serca zebrano 720 kg artykułów spożywczych o długim terminie ważności. Wszystkie produkty w dniu 17 marca 2018 r. trafiły do 79 rodzin objętych pomocą PZC w naszej parafii. Tego samego dnia wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas działającego przy Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli, dostarczyli do 34 rodzin paczki ze słodyczami dla  61 dzieci.

      Ponadto 8 osób samotnych spełniających określone kryteria, od 1 marca br. zostało włączonych w program „Na codzienne zakupy” realizowany przez Caritas Polska i sieci Biedronka. Dzięki tej akcji osoby te będą otrzymywać pomoc w każdym miesiącu 2018 r.

      Święta Wielkiej Nocy, podobnie jak Boże Narodzenie, to szczególny czas, kiedy każdemu człowiekowi potrzebna jest bliskość drugiego człowieka. Za pomocą prostego gestu podczas akcji Caritas można pokazać ludziom, którzy z różnych powodów znajdują się w trudnej sytuacji, że nie są sami. Bóg zapłać wszystkim którzy włączyli się w tą wielką pomoc dając świadectwo pod hasłem: „Tak, pomagam!”.


 

28642887_1691680524232022_1460269933_o

     REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

 

       Od 25 do 27 lutego 2018 roku przeżywaliśmy  Rekolekcje Wielkopostne, które przebiegły pod hasłem: „nie zamykajcie drzwi zbawienia nadszedł czas”. Dla naszej wspólnoty parafialnej poprowadził je ks. Tomasz Fiszer wikariusz z parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Lubrańcu. Podczas trzydniowych ćwiczeń duchowych rekolekcjonista zwrócił naszą uwagę na fakt, iż wiara bez uczynków jest martwa, a tym samym martwa staje się nadzieja i miłość. Prawdziwe szczęście  człowiek może odnaleźć tylko w zjednoczeniu z Bogiem. Istotnym momentem było ponowne skierowanie naszych spojrzeń na krzyż Jezusa Chrystusa, który stoi w centrum okresu Wielkiego Postu. Kaznodzieja przypomniał, że przeżywane przez nas cierpienia, osamotnienie, odrzucenie, choroba, brak zrozumienia i trudne doświadczenia są dla nas swoistymi krzyżami. Uciekanie przed nimi jest unikaniem drogi prowadzącej do zbawienia,  gdyż tylko zjednoczenie z cierpiącym i konającym Chrystusem prowadzi do szczęścia wiecznego. W naukach swoich rekolekcjonista przypominał, że Chrystus w niezmierzonej miłości zawsze czeka na każdego człowieka, pragnie obdarzać go swoimi łaskami.

      Bóg zapłać Księdzu Tomaszowi za te duchowe ćwiczenia umacniające nas na  drodze do nawrócenia. Życzymy, by Zbawiciel błogosławił każdego dnia w dalszej posłudze kaznodziejskiej i duszpasterskiej.


dik

PATER NOSTER

 

      12 lutego 2018 r. po Mszy Świętej wieczornej odbyło się comiesięczne spotkanie Duszpasterstwa Inteligencji Katolickiej. W tym miesiącu gościem naszym był ks. prof. Leonard Pawlak, orionista z wykładem „Burza nad szóstą prośbą w Modlitwie Pańskiej – i nie wódz nas na pokuszenie”. W mediach ukazały się sensacyjne doniesienia, że papież Franciszek chce rzekomo zmiany szóstej prośby Modlitwy Pańskiej. Jak wyjaśnił Ks. Leonard zmiana szóstej prośby modlitwy Pańskiej jest już ujęta w Ewangelii św. Mateusza – oryginalny tekst grecki jest zapisany w trybie przypuszczającym czasu przeszłego w stronie czynnej, który wyraża wolę i pragnienie: „me eisenegkeis hemas eis peirasmon” (Mt 6, 13). Dosłownie należałoby przetłumaczyć „i byś nie wprowadził nas na pokuszenie”. W przekładzie Wulgaty według Wujka, jezuity, szósta prośba Modlitwy Pańskiej brzmi: – „i nie wódź nas na pokuszenie”. Od 1500 r. zastanawiano się, czy to tłumaczenie jest poprawne, gdyż mogłoby sugerować, że to Bóg „wodzi nas na pokuszenie”, czyli… kusi nas do złego. A przecież, to nie Bóg posyła nas w pokusy, czyni to szatan, by obserwować następnie upadek człowieka.

        W Modlitwie Pańskiej występuje siedem próśb. Siedem to liczba doskonała. Trzy pierwsze prośby oddają cześć Bogu, cztery kolejne nawiązują do relacji z bliźnimi. Tłumaczenie to nawiązywało do semickiego ujęcia, które wszystko przypisywało Bogu.  (por. Hiob). Podobnie u Ozeasza „Chodźcie, powróćmy do Pana! On nas zranił i On też uleczy, On to nas pobił, On ranę zawiąże (OZ 6,1). Według grecko – rzymskiego ujęcia – Bóg powołał nas do istnienia według obrazu i podobieństwa Bożego. Tylko człowiek jest tak stworzony.

Greckie wprowadzać = ulegać.

Słowa prośby „i byś nie wprowadził nas na pokuszenie” = „abyśmy nie ulegli pokusie”.

Bóg nie ulega pokusie ani nikogo nie kusi (Jk 1,13), bo jest Bytem w samym sobie dobrym.

W grudniu minionego roku nowe sformułowanie („I nie dozwól, abyśmy ulegli pokusie”) weszło w życie w Kościele francuskim. W przyszłości i nas czeka taka zmiana tłumaczenia, gdyż bardziej oddaje istotę Boga.

Ks. Leonard odpowiadał również na pytania. Przypomniał, że „sama pokusa nie jest grzechem”.

Dziękujemy Ks. Leonardowi za bogatą ucztę duchową i przybliżenie rozumienia Modlitwy Pana.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kolejne spotkanie już w drugi poniedziałek marca.


27398474_1650319935034748_688855176_o ODPUST PARAFIALNY

 

           W święto nawrócenia św. Pawła Apostoła, które w liturgii kościoła przypada  25 stycznia – obchodziliśmy święto patronalne naszej parafii. Dzień odpustu jest bowiem związany z możliwością uzyskania daru duchowego, jakim jest odpust zupełny czyli darowanie wszystkich kar doczesnych z popełnione grzechy.

            W tej dorocznej uroczystości rodzina parafialna zebrała się na wspólnej uroczystej Mszy Świętej o godz. 17 , sprawowanej w intencji wspólnoty naszego kościoła. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił o. Wojciech Sznyk z Zakonu Kaznodziejskiego Ojców Dominikanów. Uczestniczyło w niej wielu gości, wśród nich księża z całego dekanatu zduńskowolskiego.

          Ks. Wojciech Sznyk pochylając się nad Słowem Bożym, zwrócił uwagę na dar jakim jest dla nas możliwość uczestnictwa w każdej Mszy świętej. To Chrystus nas gromadzi na Eucharystii i nam błogosławi. Na przykładzie Apostoła Pawła Pan ukazuje jak bardzo kocha każdego człowieka, bez względu na zło którego się dopuszcza. Kocha a więc i nie oskarża za to, co źle czyni. Kaznodzieja przywołał 3 momenty Mszy Świętej i ich ogromne znaczenie:

 • procesyjne wejście kapłana wraz z służbą liturgiczną – znak obecności wśród ludu samego Chrystusa, który przychodzi,
 • pocałunek ołtarza przez Kapłana – symbolizującego Chrystusa kotnemu Kapłan oddaje cześć,
 • pozdrowienie Kapłana „Pan z wami” na którą otrzymuje odpowiedź „I z duchem twoim” – ze strony kapłana potwierdza obecność Boga wśród nas poprzez swojego Ducha, a my odpowiedzią potwierdzamy że Kapłan z ludu wybrany, mocą Ducha dla ludu został ustanowiony.

Bogu niech będą dzięki za dar Eucharystii, za wszelkie dobro jakiego doświadcza nasza wspólnota, nasza parafia. Nie ustawajmy w modlitwie i prośmy św. Pawła Apostoła patrona naszej parafii o opiekę i wstawiennictwo przed Bożym Majestatem.


27267277_1646775258722549_115062505_oODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ

 

        W III niedzielę zwykłą, która przypadła 21 stycznia 2018 roku podczas Mszy Świętej, miało miejsce odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych dzieci, które w tym roku w naszej parafii przystąpią po raz pierwszy do Komunii Świętej. Dzieci wraz z rodzicami, trzymając płonące  świece symbolizujące, że Jezus Chrystus jest prawdziwym światłem świata wyznały wiarę i wyrzekły się grzechu i szatana.

        Również tego dnia, pamiętaliśmy w naszych modlitwach o naszych drogich babciach i dziadkach – dziękując za to, że uczyli i uczą nas jak żyć i kochać. Prosiliśmy dla żywych o zdrowie i Boże Błogosławieństwo, a dla zmarłych o dar życia wiecznego.

            To kolejny etap przygotowania dzieci i rodziców do I Komunii Świętej.


20180106_141053IV ZDUŃSKOWOLSKI ORSZAK TRZECH KRÓLI

 

        6 stycznia 2018r. ulicami Zduńskiej Woli przeszedł IV Orszak Trzech Króli, w którym udział wzięło ok. 4 tys. uczestników. Patronat honorowy nad IV OTK objął: ks. bp Wiesław Alojzy Mering ordynariusz diecezji włocławskiej, Starosta Zduńskowolski, Prezydent Miasta Zduńska Wola oraz Wójt Gminy Zduńska Wola. Organizatorem Zduńskowolskiego Orszaku Trzech króli były parafie zduńskowolskie, a głównym koordynatorem ks. Andrzej Jaworski proboszcz parafii p.w. św. Pawła Ap. w Zduńskiej Woli.

      Zgodnie z lokalną tradycją to wielkie święto w naszym mieście rozpoczęto od udziału w Mszach Świętych w poszczególnych parafiach. Następnie 4 orszaki wyruszyły z różnych stron miasta, by wspólnie jak niegdyś Mędrcy ze wschodu powędrować do Nowonarodzonej Dzieciny. Za królem EUROPY – Kacprem– z parafii p.w. św. Antoniego z Padwy oraz p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa – wędrował orszak czerwony, za królem Azji – Melchiorem – z parafii p.w. św. Maksymiliana – orszak zielony, a za królem AFRYKI – Baltazarem – orszak niebieski z parafii p.w. św. Pawła Ap. Złoty orszak prowadziła GWIAZDA Betlejemskiej – z parafii WNMP w Zduńskiej Woli. Kolorystyką strojów  podkreślano tożsamość, przynależność i wspólnotowość danej parafii. Hasło tegorocznego orszaku brzmiało BÓG JEST DLA WSZYSTKICH!

       Finał tegorocznego orszaku odbył się na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Dolnej w Zduńskiej Woli, gdzie Mędrcy spotkali się z królem Herodem, a następnie oddali pokłon Jezusowi w Betlejem. Obie historyczne sceny biblijne „Na dworze króla Heroda” i „Pokłon trzech Mędrców Nowonarodzonemu” odegrali wspólnie Amatorski Teatr CULTUS z parafii św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli pod kierunkiem p. Zygmunta Leguna oraz Zespół FUNDAMENTUM z Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli i grupa teatralna „FACE TO FACE” z Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i rekreacji w Zduńskiej Woli. Przed rozwiązaniem wspólnoty orszakowej rozstrzygnięto XII POWIATOWY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ I OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ wykonaną przez dzieci i młodzież ze szkół Powiatu Zduńskowolskiego.  Podczas trwania całego orszaku prowadzona była zbiórka pieniędzy na wsparcie Polskiego Przedszkola we Lwowie. Elementem ubogacającymi był koncert kolęd w wykonaniu zespołu „Pierwszy Dzień Tygodnia” z parafii p.w. św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli. Natomiast Koło Gospodyń Wiejskich z Czech przygotowało gorący poczęstunek dla uczestników uroczystości.

      Orszak Trzech Króli w Uroczystość Objawienia Pańskiego był pięknym świadectwem wiary mieszkańców Zduńskiej Woli. Przypomniał on wszystkim, że Bóg czeka na człowieka, że chce go zbawić, że zawsze jest czas, aby Go odnaleźć, wejść ponownie na drogę wiodącą do Niego.