2021

 

pobraneROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH
KSIĘŻY POSŁUGUJĄCYCH W NASZEJ PARAFII

 

 

            W naszej diecezji w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego od wielu lat udzielany jest sakrament święceń kapłańskich w stopniu prezbiteratu. To podczas Ostatniej Wieczerzy sam Pan Jezus powierzył Apostołom sprawowanie Eucharystii na Jego pamiątkę. Apostołowie i ich następcy zostali ustanowieni dla głoszenia zbawienia w Chrystusie i budowania Kościoła – wspólnoty. To powołanie przed laty wybrali i realizują Księża posługujący w naszej parafii. W niedzielę 23 maja podczas Mszy Świętej o godz. 10.30 koncelebrowanej przez kiędza proboszcza i księży wikariuszy, wspólnie dziękowaliśmy Panu Bogu za kolejny rok przyjęcia sakramentu święceń kapłańskich. Ks. Andrzej Jaworski – proboszcz naszej parafii – przeżywa 25 rocznicę święceń, ks. Maciej Burszewski – 22 rocznicę, a ks. Karol Skrobicki – 11.  Tego radosnego dnia nie zabrakło słów wdzięczności, życzeń od przedstawicieli różnych grup naszej  wspólnoty parafialnej. Ponadto we wtorek ks. proboszcz w dniu rocznicy swoich święceń kapłańskich będzie polecał Panu Bogu parafian i wszystkich, których On postawił na jego drodze, z prośbą o Boże błogosławieństwo i dar życia wiecznego dla zmarłych.

Z okazji rocznicy przyjęcia przez Księży Święceń Kapłańskich, życzymy  radości z każdego dnia kapłańskiej służby i obfitości  darów Ducha Świętego. Niech Dobry Bóg obdarza Księży obfitością swoich łask, radością i umiejętnością przezwyciężania trudów dnia codziennego. Dziękujemy za otwartość, życzliwość, uśmiech oraz za głoszone do nas Słowo Boże i udzielane sakramenty. W kolejną rocznicę dnia, w którym sam Pan Bóg uczynił Kapłanów swoimi sługami otaczamy Księży modlitwą oraz dziękujemy Bogu za obecność wśród nas.

                                                                                                                                                                     Szczęść Boże


bp krzysztofNominacja nowego biskupa diecezji włocławskiej

 

We wtorek, 27 kwietnia 2021r. „Ojciec Święty Franciszek:
1. przyjął rezygnację biskupa Wiesława Meringa z posługi biskupa włocławskiego,
2. mianował jego następcą biskupa Krzysztofa Wętkowskiego.” (Komunikat nuncjatury Apostolskiej N. 5851/21)

Ks. Bp Krzysztof Jakub Wętkowski,  dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej, jest 77 biskupem włocławskim. Ingres nowego biskupa włocławskiego do katedry włocławskiej odbędzie się w sobotę 19  czerwca br o godz.11. Wcześniej tj. w poniedziałek 7 czerwca, w gmachu Kurii Diecezjalnej we Włocławku będzie miało miejsce kanoniczne objęcie diecezji przez nowego pasterza.

Polecajmy księdza biskupa Krzysztofa w modlitwie Bogu Najwyższemu, Maryi Matce Kapłanów i świętym patronom naszej diecezji.


pobrane (1)

XIII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIJNY
18-24.04.2021r.

 

          W niedzielę 18 kwietnia 2021r. rozpoczęliśmy w naszej parafii  XIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny, pod patronatem  Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II. Motywem przewodnim tego tygodnia są słowa „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J6,35). Hasło to nawiązuje do tematu roku duszpasterskiego  Kościoła w Polsce.  Celem tego wydarzenia jest ponowne odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych. W bieżącym roku zaproszeni jesteśmy wszyscy w lekturze Pisma Świętego, szczególnie do zgłębiania Ewangelii według św. Marka.

175012804_445628713201690_4657191416846533382_n

     Zachęcamy aby indywidualnie lub w gronie rodzinnym czytać wybrane fragmenty tej Dobrej Nowiny. W naszej parafii w XIII Ogólnopolskim Tygodniu Biblijnym, można wylosować fragment Pisma Świętego ze specjalnie przygotowanego przez młodzież koszyka. Pamiętajmy słowa św. Hieronima „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”, a także że Bożym telefonem do nas jest Pismo Święte! Przez Biblię Pan Bóg chce nam przekazać ważne sprawy i pokierować w życiu.  Serce Boga odkrywać możemy  w Jego słowach (św. Grzegorz Wielki).

  174648854_668402383934544_8736763113827976811_n


 

milosierny_bog33

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

 

          Chrystus prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja! Ten wielki cud, wraz z całym Kościołem  świętujemy przez osiem kolejnych dni – w Oktawie Wielkiej Nocy. Ostatnim dniem oktawy była Biała Niedziela, nazywana także Niedzielą Bożego Miłosierdzia.  Zarówno z tym świętem, jak i z odprawianiem Nowenny do Bożego Miłosierdzia, Litanii do Bożego Miłosierdzia, czy odmawianiem Koronki do Bożego Miłosierdzia, zwłaszcza w godzinę śmierci Pana Jezusa – w Godzinie Miłosierdzia Bożego, łączą się wielkie obietnice i łaski udzielane przez Chrystusa. (https://www.milosierdzieboze.pl/blogoslawienstwo.php?text=32 ) Jezu, ufam Tobie!

„Skonałeś Jezu, ale zdrój życia wytrysnął dla dusz i otworzyło się morze miłosierdzia dla całego świata.
O zdroju żywota, niezgłębione miłosierdzie Boże, ogarnij świat cały i wylej się na nas” (Dz 1319).


 

DZIELENIE SIĘ Z POTRZEBUJĄCYMI

 

         Podczas święcenia pokarmów w Wielką Sobotę – od roku 2016 – zbierane są ofiary do skarbony Caritas na pomoc Syrii dotkniętej wojną. W roku 2021 wierni złożyli na ten cel 6080 zł. W tym roku ofiary zostały przekazane na trzy programy realizowane przez Caritas Polska.

rodzina rodzinie Syria

         Wstrząsające obrazy z wojny w Syrii, które obiegły świat zrobiły szczególne wrażenie. Oblężone Aleppo przypominało stolicę Polski zniszczoną w Powstaniu Warszawskim. Polacy nie przyglądają się bezczynnie tragedii Syryjczyków i ruszyli z pomocą.
Przez kilka lat trwającej wojny Caritas Polska wspierała działania pomocowe w Syrii, a rok 2016 przyniósł znaczące pogłębienie solidarności Polaków z Syryjczykami. Zrodził się pomysł, by polskie rodziny zaczęły pomagać wyczerpanym oblężeniem rodzinom w Aleppo. Powstał program pomocy humanitarnej Rodzina Rodzinie. Od roku 2016 z przerwą w roku 2020 Caritas Parafii św. Pawła Apostoła wspiera rodziny w Syrii.
          Na ten cel Caritas Parafii św. Pawła Apostoła przekazał 4080 złotych.

jemen-2021

          W Jemenie trwa największy kryzys humanitarny na świecie, który wywołała trwająca już sześć lat wojna domowa. 20,7 milionów osób potrzebuje pomocy, a co drugi Jemeńczyk nie wie, kiedy zje kolejny posiłek. Caritas Polska jest obecna w Jemenie od 2019 roku, wspierając odbudowę ośrodka zdrowia we wsi Imran, niedaleko Adenu.
Nasza pomoc obejmuje zakup lekarstw, środków medycznych, sprzętu, materiałów do laboratorium.
Na ten cel Caritas Parafii św. Pawła Apostoła przekazał 1000 złotych ze zbiórki świątecznej oraz 500 złotych z ofiar składanych przez ludzi dobrej woli.

caritas-wenezuela

        W Wenezueli ma miejsce jeden z największych kryzysów humanitarnych ostatnich lat, który dotyka ponad 80% ludności tego kraju. Co trzeci Wenezuelczyk nie wie, czy uda mu się zjeść posiłek kolejnego dnia.
Trwający od 2014 roku kryzys ekonomiczno-społeczny znajduje wyraz w hiperinflacji, poważnych niedoborach żywności oraz zapaści systemu opieki zdrowotnej i edukacji. Przerwy w dostawie elektryczności i wody, brak podstawowych produktów na półkach, brak lekarstw, niefunkcjonujące szpitale stanowią tylko część problemów, z którymi mierzy się obecnie Wenezuela.
Z powodu kryzysu cierpią także dzieci.  Głodne, osłabione, muszą uciekać wraz z rodzicami m.in. do sąsiadującej Kolumbii, która przyjęła już ponad 1,7 miliona Wenezuelczyków. Wenezuela ma przy tym najwyższy wskaźnik zabójstw na świecie –  24 na 1000 dzieci jest mordowanych każdego roku. Jeszcze więcej umiera z powodu niedożywienia.
       Na ten cel Caritas Parafii św. Pawła Apostoła przekazał 1000 złotych ze zbiórki świątecznej oraz 500 złotych z ofiar składanych przez ludzi dobrej woli.


 

TRIDUUM PASCHALNE

 

167979314_267300224943609_8303771424452129486_n

           Od Wielkiego Czwartku rozpoczęliśmy obchody uroczyste – choć z zachowaniem obostrzeń epidemicznych – obchody Triduum Paschalnego. W tym świętym czasie wspominaliśmy mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W Wielki Czwartek w naszej wspólnocie parafialnej, dziękowaliśmy Panu Bogu za dar Eucharystii i Kapłaństwa- dwóch sakramentów ustanowionych przez Pana Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy.  Jan Paweł II mówił, ze kapłani narodzili się w Wieczerniku i u stóp krzyża Pana naszego, a papież Benedykt XVI wskazywał ze związek Eucharystii i Kapłaństwa wynika ze słów samego Jezusa wypowiedzialnych podczas Ostatniej Wieczerzy: „To czyńcie na moja pamiątkę” (Łk 22,19). Bogu niech będą dzięki za najświętszy Sakrament i sakrament święceń.
Po Mszy Świętej do późnych godzin nocnych mogliśmy adorować Pana Jezusa obecnego w ciemnicy.

                W Wielki Piątek koncentrowaliśmy się na Krzyżu. W wieczornej Liturgii Męki Pańskiej rozważaliśmy Mękę Pana Jezusa. We wspólnej modlitwie wstawienniczej wraz z całym Kościołem polecaliśmy siebie i cały świat Panu Bogu, wyrażając pragnienie  Chrystusa zbawienia wszystkich. W tym roku nie zabrakło także modlitwy o ustanie epidemii, a także w intencji cierpiących z jej powodu i tych którzy każdego dnia poświęcają się w walce o zdrowie i życie bliźnich. Po adoracji Krzyża świętego i udzielonej Komunii Świętej, pan Jezus w Najświętszym Sakramencie został przeniesiony do Grobu Pańskiego.

173494635_2590873984539388_6942749925065977111_n

           Wielka Sobota to czas ciszy i oczekiwania. W ciągu dnia kapłani dokonywali poświęcenia pokarmów wielkanocnych. Wieczorem natomiast, po zachodzie słońca, zgromadziliśmy się na Wigilii Paschalnej. W tej niezwykle bogatej Liturgii, pomimo ograniczeń wynikających z obostrzeń epidemicznych, mogliśmy doświadczyć miłości Pana Boga, który nieustannie działa w dziejach ludzkości. Na Liturgię Wigilii Paschalnej składały się: Liturgia Światła, Liturgia Słowa, Liturgia Chrzcielna i Liturgia  Eucharystyczna – Uczta Paschalna.
W niedzielę wczesnym rankiem po raz kolejny spotkaliśmy się z naszym Panem obecnym w Eucharystii podczas Rezurekcji. Ze względu na obostrzenia epidemiczne w tym roku zabrakło uroczystej procesji rezurekcyjnej. Nic jednak nie było w stanie pohamować wielkiej radości ze zmartwychwstania Pana Jezusa. Jezus zwyciężył! To wykonało się! Szatan pokonany! Jezus złamał śmierci moc. Alleluja!

168926959_268636324809999_7754178293539702996_n

        Ta noc Paschalna jak i cała Niedziela Wielkanocna, to najważniejsze święta dla nas chrześcijan -pierwszy dzień tygodnia, obchodzony uroczyście w każdą niedzielę przez cały rok.


 

logo Caritas

POMOC POTRZEBUJĄCYM
PRZED ŚWIĘTAMI WIELKANOCNYMI

 

Paczka dla seniora
W związku z sytuacją epidemiczną Caritas Diecezji Włocławskiej po raz kolejny przygotowali paczki żywnościowo – chemiczne, które trafiły do najbardziej potrzebujących diecezjan przed świętami wielkanocnymi.
W skład paczki weszły produkty żywnościowe przekazane przez Agencję Rezerw Materiałowych wzbogacone o artykuły ofiarowane przez Darczyńców. Wśród Ofiarodawców, którzy wsparli akcję są: Grupa INCO S.A., Krajowa Spółka Cukrowa S.A., Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie w Stoisławiu, Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. Z o. o., Polskie Przetwory.
          Caritas Diecezji Włocławskiej w dniu 25 marca przekazał 60 paczek żywnościowych dla podopiecznych Caritas parafialnego. Z ofiar składanych na jałmużnę postną dokupiono żywność, aby wzbogacić paczki i dla dodatkowych 11 osób.  W dniu 29 marca wolontariusze wydali 71 paczek dla podopiecznych. Przekazano pomoc o wartości 8 520 złotych.
        W sobotę 27 marca Szkolne Koło Caritas rozniosło paczki ze słodyczami dla 34 dzieci z rodzin objętych opieką. W dniu 30 marca przekazano dodatkowe 10 paczek dla dzieci.

 

Logo dystrybucja 2020

         W ramach programu żywnościowego FEAD w marcu 2021r. paczka żywnościowa na jedną osobę ważyła 10,90 kg. 24 marca w godzinach od 15.00 do 19.00 na dwie zmiany podopiecznych obsługiwało 19 wolontariuszy. Wydawanie było sprawne, gdyż osoby zainteresowane nie przyszły na jedną godzinę, tylko rozbiły się w czasie. 27 marca w sobotę była druga tura wydawania żywności w godzinach od 15.00 do 19.00 na dwie zmiany obsługiwało 21 wolontariuszy.
           W wydaniu marcowym dla 838 osób przekazano 9 ton 134 kilogramy żywności. 

 


 

 

1355756274UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO JÓZEFA ,
OBLUBIEŃCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

          W piątek 19 marca wraz z całym Kościołem katolickim wspominaliśmy św. Józefa, Oblubieńca NMP, opiekuna Jezusa Chrystusa, a także patrona Kościoła, licznych zakonów, krajów, m.in. Austrii, Czech, Filipin, Hiszpanii, Kanady, Portugalii, Peru, wielu diecezji i miast oraz patronem małżonków i rodzin chrześcijańskich, ojców, sierot, a także cieśli, drwali, rękodzielników, robotników, rzemieślników, wszystkich pracujących i uciekinierów. Wzywany jest także jako patron dobrej śmierci. Jak nauczał św. Jan Paweł II ,,Święty Józef jest wzorem dla pokornych, których chrześcijaństwo wynosi do wielkich przeznaczeń; dowodzi on, że aby być dobrym i autentycznym naśladowcą Chrystusa, nie trzeba dokonywać “wielkich rzeczy”, ale wystarczy posiąść cnoty zwyczajne, ludzkie, proste – byle prawdziwe i autentyczne.’’ (Redemptoris custos, 24). Za wstawiennictwem tego wielkiego świętego zanosiliśmy wspólne modlitwy do Boga pełnego miłosierdzia.
Tego wieczoru także po Mszy Świętej uczestniczyliśmy w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Rozważania poszczególnych stacji przedstawił tym razem amatorski Teatr Cultus ze Zduńskiej Woli ( https://www.youtube.com/watch?v=00Af9PP4z7Q )
Reżyserem tego szczególnego przedstawienia był pan Zygmunt Legun.


ROMAN JAGDiakonat 4UŚ DIAKONEM

           W łódzkiej Archikatedrze 7 marca 2021 roku odbyły się święcenia diakonatu Ogólnopolskiego Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń, których udzielił ks. abp Grzegorz Ryś.
Podczas homilii Metropolita Łódzki zwrócił się do kandydatów do święceń:  „Wchodzicie w Diakonat, za pół roku do Prezbiteratu, miejcie w sobie mądrość i moc ukrzyżowanego Chrystusa. Bądźcie mądrymi i mocnymi Diakonami. Nie bądźcie głupimi i słabymi Diakonami. Bądźcie mądrymi i mocnymi Diakonami i Kapłanami mądrymi i mocnymi miłością ukrzyżowaną!” Po homilii rozpoczął się obrzęd święceń diakonatu, podczas którego kandydaci zostali zapytani przez arcybiskupa o pragnienie przyjęcia święceń, a wkładając swoje dłonie w dłonie biskupa, złożyli przyrzeczenie posłuszeństwa i wierności swojemu ordynariuszowi. Następnie przyszli diakoni położyli się krzyżem, a zebrani modląc się w ich intencji, odśpiewali litanię do wszystkich świętych, która została zakończona nałożeniem rąk przez biskupa i modlitwą święceń. Jako znak zewnętrzny przyjęcia święceń, nowo wyświeceni przywdziali szaty diakońskie. Ksiądz arcybiskup wręczył im Ewangelię, której głosicielami się stali, a na zakończenie przekazany im został znak pokoju.
W gronie 4 wyświęconych diakonów Roman Jaguś jest naszym parafianinem. Został posłany do parafii Chrystusa Króla w Łodzi, gdzie będzie pełnił posługę do święceń kapłańskich.

 

 


 

 

IMG_20210313_101938REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

28 LUTEGO – 2 MARCA 2021 ROKU

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne, a zarazem renowację misji świętych prowadził ks. Robert Ryndak ze Zgromadzenia św. Michała Archanioła. Rekolekcje były głoszone w tematyce wiary – nadziei – miłości.

Mimo epidemii udział wiernych w rekolekcjach był zadawalający.

 


 

 WIELKI POST

 

173106562_315115570181951_2730226126276465078_nWielki Post, to czas w którym sam Pan Jezus woła do nas i zaprasza: „Wierzcie w Ewangelię”. W tym świętym czasie będziemy pochylać się nad Słowem Bożym, rozważać mękę Pana Jezusa podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, modlić się, pościć i ofiarowywać jałmużnę. Wszystko to  dla  naszego zwrócenia się do Jezusa. Jak naucza papież Franciszek „Wielki Post: czas na odnowę wiary, nadziei i miłości” (Orędzie  Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2021 – pełna treść orędzia: http://www.vatican.va/content/francesco/pl/messages/lent/documents/papa-francesco_20201111_messaggio-quaresima2021.html )

 

 


 

 

baner-sw-pawel-1

ODPUST PARAFIALNY

NAWRÓCENIE ŚW.PAWŁA APOSTOŁA

 

            Odpust parafialny, to co roczna uroczystość parafialnej rodziny, związana ze świętem patronalnym parafii czy kościoła. Nasza parafia pod wezwaniem św. Pawła Apostoła to wielki dzień przeżywa w święto nawrócenia Apostoła.  Tego dnia każdy wierny mógł uzyskać dar duchowy jakim jest odpust zupełny tj. darowanie kar doczesnych za popełnione grzechy. Jak nauczał św. Jan Paweł II o odpuście parafialnym „…przez posługę swojego Kościoła Bóg okazuje swoje miłosierdzie światu, udzielając mu cennego daru, który od bardzo dawna nosi miano odpustu” (Jan Paweł II Incarnationis mysterium nr 9)
W tym roku sumę odpustową o godz. 1700  koncelebrowali: ks. Maciej Burszewski oraz ks. Piotr Wolny a przewodniczył i słowo wygłosił ks. dr Michał Styczyński proboszcz parafii w Korczewie. Po raz kolejny, a może dla niektórych z nas po raz pierwszy, wsłuchani w Słowo Boże i prowadzeni przez rozważania kaznodziei pochylaliśmy się nad wartością nawrócenia św. Pawła Apostoła i każdego człowieka. Ten wielki Apostoł Narodów jest dla nas nieustającym wzorem do naśladowania i kolejnym znakiem wielkiej miłości Boga do człowieka.

Święty Pawle, Apostole pełen gorliwości, uproś nam głęboką wiarę, niewzruszoną nadzieję, gorącą miłość do Chrystusa,
abyśmy mogli z Tobą powiedzieć: „Nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Chrystus.”
Pomóż nam stawać się świadkami jego prawdy pośród mroków naszych czasów, oddanymi synami i córkami Jego Kościoła.
Z Tobą wielbimy Boga, naszego Ojca: „Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie, przez wszystkie wieki wieków.”

                                                                                                                                                              Amen. 

 


 

133526733_208125014194464_7362423565968782995_oUROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

6 stycznia 2021r.

 

Uroczystość Objawienia Pańskiego (Epifania), w tradycji znana jako Święto Trzech Króli, przypada 6 stycznia. Mędrcy ze Wschodu podążając za gwiazdą, przybyli do Betlejem i złożyli Jezusowi dary: mirrę, kadzidło i złoto. Wskazywały one całemu światu, że Jezus jest Królem (złoto), Najwyższym Kapłanem (kadzidło), Człowiekiem, który umrze za nasze grzechy (mirra). Zgodnie ze zwyczajem sięgającym XV/XVI w, tego dnia poświęcone zostały kadzidło i kreda. Jak nakazuje tradycja oznaczamy kredą nasze domy na znak, że przyjęliśmy Wcielonego Syna Bożego. Piszemy na drzwiach litery C+M+B, które są pierwszymi literami łacińskiego zdania „Christus mansionem benedicat” tzn. Niech Chrystus mieszkanie błogosławi. Natomiast wonią z kadzidła napełniamy nasze mieszkania na znak, że wszystko pragniemy czynić na chwałę Boga. Uroczystość Objawienia Pańskiego, to także Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom. Tego dnia i w naszej wspólnocie parafialnej, w łączności z całym Kościołem, modliliśmy się za misjonarzy i składaliśmy ofiary na Krajowy Fundusz Misyjny. Od wielu lat w tym dniu organizowane były w kraju i za granicą, a także i w Zduńskiej Woli, Orszaki Trzech Króli. Ta forma ulicznych jasełek była jednocześnie symboliczną manifestacją przywiązania do życia zgodnie z zasadami wiary i wartości chrześcijańskich. W tym roku z uwagi na obostrzenia epidemiczne tradycyjny Orszak Trzech Króli w naszym mieście został odwołany. Dla uczenia tej szczególnej uroczystości, podczas Mszy Świętej o godz. 12.00 w naszej wspólnocie parafialnej oprawy muzycznej podjął się zespół wokalny „Wiktoria” z Szadku. Zespół wykonał także po Mszy Świętej piękny koncert kolęd. Wspólne kolędowanie przy nowonarodzonym Jezusie nie tylko jest formą na przybliżenie tajemnicy Bożego Narodzenia, ale też piękną modlitwą ku chwale Boga Człowieka, Króla świata.

 


safe_image (1)Anno Domini 2021 

 

Wszystkim Wam Bracia i Siostry
oraz każdemu, kto sercem stęsknionym oczekuje przyjścia Boga
przynoszącego pociechę, umocnienie, przebaczenie, pojednanie i głęboką radość,
życzymy na Nowy Rok Pański 2021, pokoju serca, codziennej świętości i Bożego Błogosławieństwa.
Niech Boża Dziecina – nasz Zbawiciel, obdarza każdego dobrami duchowymi i doczesnymi.
Amen

                                                                                                                                                                          Wasi Duszpasterze

Powitanie Nowego Roku w naszej parafii:  https://www.youtube.com/watch?v=CZNfKK08dT0&fbclid=IwAR20kIQFfSEVYxZrGZWEkXUaf-qK2KP5BKmL7A-UjC_QUmjYYdHBpOXbOt8