2014

Niech Maryja z Józefem i Bożą Dzieciną

wejdzie w progi Waszego domu,

przynosząc zdrowie, radość i pomnożenie wszelkiego dobra,

płynącego z Tajemnicy Miłości Boga

   względem  człowieka,

która przyszła na świat.

   Na czas przeżywania Świąt Bożego  Narodzenia  

   i Nowy Rok Anno Domini 2015

    z pamięcią w modlitwie i kapłańskim błogosławieństwem

 

ks. Andrzej Jaworski – proboszcz

ks. Jacek Jabłoński i ks. Piotr Kowalski – wikariusze

ks. Jan Dominiak – senior


 

 ŚWIĄTECZNA PACZKA DLA RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ

PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS PRZY PARAFII

ŚW. PAWŁA APOSTOŁA

 

Parafialny Zespół Caritas przez dwa tygodnie prowadził akcję zbiórki żywności i słodyczy dla rodzin potrzebujących. Ludzie dobrej woli wsparli tę akcję przynosząc 450 kg żywności oraz złożyli na ten cel 2034 złote.

Parafialny Zespół Caritas oraz Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół nr 1 w Zduńskiej Woli w dniach 12 – 13 grudnia br. włączyli się w akcję ogólnopolską zbiórki żywności TAK, POMAGAM!. W piątek akcja trwała od godz. 14,00 do 20,00 a w sobotę od 12,00 do 20,00. Akcja została przeprowadzona w sklepie Biedronka przy ul. Długiej 128. W akcji udział wzięło 18 woluntariuszy z PZC oraz 20 woluntariuszy z SKC. Dzięki życzliwości bardzo wielu ludzi zebraliśmy 500 kg żywności.

Ze złożonych ofiar została zakupiona żywność i słodycze, łącznie 780 kg. Łącznie żywności zgromadziliśmy 1730 kg oraz 132 komplety artykułów chemicznych. Łączna pomoc wyniosła 17 tys. złotych.

W dniu 19 grudnia br. przygotowano 127 paczek świątecznych żywnościowych i wydano je w minioną sobotę. Szkolne Koło Caritas przy pomocy PZC w sobotę przygotowało 49 paczek świątecznych ze słodyczami dla dzieci z rodzin objętych pomocą. W poniedziałek 22 grudnia młodzież roznosiła po domach paczki robiąc niespodzianki dzieciom.

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy podzieli się z osobami potrzebującymi.

ks. Andrzej Jaworski

Proboszcz Parafii św. Pawła Ap.

w Zduńskiej Woli


„Błogosławieni czystego serca,

albowiem oni Boga oglądać będą”.

 

PRZYGOTOWANIA DO ŚWIATOWYCH

DNI MŁODZIEŻY W NASZEJ PARAFII

 

W ramach przygotowań do ŚDM Kraków 2016 młodzież z naszej parafii realizuje ogólnopolski program „Cz@t ze Słowem”, którego celem jest zachęcenie młodych do pogłębiania swojej wiary poprzez czytanie Pisma Świętego. Kolejny rok pod hasłem „Serce 2.0” rozpoczął się 30 listopada tj. w pierwsza niedzielę Adwentu i zachęca do refleksji nad dwoma sakramentami – Pokuty i Eucharystii, stąd też w nazwie termin „2.0”. Program nawiązuje do błogosławieństwa: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”, a dnia 12 listopada pobłogosławił go papież Franciszek.

Realizując duchowe przygotowanie młodych w naszej parafii w oparciu o ten program, koordynator młodych Klaudia Chlebowska i ks. Jacek Jabłoński zorganizowali w dniu 19 grudnia 2014r. kolejne parafialne spotkanie młodych przygotowujące do ŚDM Kraków 2016. Młodzież tego dnia czuwała na Adoracji Najświętszego Sakramentu dziękując Bogu za łaskę miłosierdzia jaką otrzymujemy w Sakramencie Pokuty i Pojednania. W drugiej części spotkania młodzi pochylili się nad tym, co w życiu młodego człowieka nadaje kierunek, a także na ile „życiowe aplikacje” pomagają realizować właściwe potrzeby. Była to także okazja do refleksji nad „duchowymi aplikacjami”, które mogą zaspokajać potrzeby serca. Wśród nich koordynatorka wskazała na istnienie dwóch typów:

 • dosłowne aplikacje duchowe Pismo Święte, Modlitwa w drodze, Różaniec, Evangelizo (Ewangelia na co dzień) itp.
 • na poziomie duchowym: Sakramenty, szczególnie Sakrament Pojednania
  i Eucharystia.

Na koniec spotkania młodzi poznali siostrę Cristinę Scuccia (The Voice of Italy)
i z dużym zaciekawieniem wysłuchali jej świadectwa.

            Wszystkich chętnych młodych ludzi (ze szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, studiujących i pracujących) zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu młodych przygotowującym do ŚDM, w trzeci piątek miesiąca lutego (20.02.2015r.). Szczegóły w ogłoszeniach parafialnych oraz na Facebook – Czekamy na Światowe Dni Młodzieży, Parafia św. Pawła w Zduńskiej Woli.


TEOLOGIA CUDÓW

prelekcja ks. dra Dariusza Kalińskiego

(02 grudnia 2014 r.)

 

2 grudnia 2014 r. odbyło się spotkanie zorganizowane przez Duszpasterstwo Inteligencji Katolickiej z Ks. dr. Dariuszem Kalińskim nt. „Teologia cudów”.

Prelegent w przejrzysty sposób przybliżył to zagadnienie. Cud ma dwa elementy: znak – to co wizualnie widzimy, czyli nośnik informacji i symbol – wyznanie wiary. Żeby odczytać cel cudu trzeba się zwrócić z wiarą do Pana Boga, po co to uczynił.

Na podstawie cudu z Sokółki omówiona została teologia cudu. W każdej Eucharystii następuje przemiana hostii w Ciało Pana Jezusa, jednak w Sokółce została przemieniona hostia w sposób widoczny. Pan Bóg dopuścił tę przemianę. Cud ma swoje określone zadanie, jest dla określonych ludzi.

Dlaczego cud jest znakiem? Jest znakiem, aby się wyróżniać, nieść jakieś znaczenie. Np. cud uzdrowienia paralityka z Ewangelii – ciężka choroba – nagła uzdrowienie, ale wcześniej odpuszczenie grzechów. Jezus uzdrowił chorego nie tylko, by go uleczyć, ale by okazać swą Boskość. Cud jest po to, by potwierdzić jakąś prawdę, potrzebną nam do zbawienia. Cud staje się symbolem, jak człowiek zwraca się do Pana Boga. Pan Bóg dopuszcza pewne znaki, by umocnić naszą wiarę. Pan Bóg czyni cuda dla ludzi, bo chce w ten sposób coś człowiekowi powiedzieć. Jeżeli cuda się dzieją w naszym życiu, warto się zapytać – dlaczego Panie Boże to dopuściłeś?

Cuda czyni tylko Pan Bóg. Dzieją się tylko w świecie osób. Człowiek jest tylko narzędziem. Cud jest czyniony po to, byśmy mieli bliższy kontakt z Panem Bogiem. Poprzez cuda Bóg pomaga człowiekowi się zbawić. Jeżeli cud przybliża nas do Pana Boga, to spełnia swoja rolę.

Na zakończenie zadawane były pytania. Jedna osoba ze wspólnoty podzieliła się świadectwem wiary, związanym z cudem jaki dokonał się w jej życiu. Bóg zapłać za wzajemne umocnienie nas wszystkich a Ks. Dariuszowi Kalińskiemu za zrozumiałe przedstawienie tak trudnego i owianego tajemnicą zagadnienia.


 REKOLEKCJE ADWENTOWE

30.11- 02.12.2014r.

 

W okresie od I niedzieli Adwentu do dnia 2 grudnia 2014r. Ks. Waldemar Murach – Misjonarz Świętej Rodziny prowadził w naszej wspólnocie parafialnej Rekolekcje Adwentowe.
Te trzydniowe ćwiczenia duchowe były dla nas czasem osobistej refleksji, modlitwy – zarówno indywidualnej jak i wspólnotowej, czy w rodzinie – okazją do „odzyskania” czystości duszy w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Rekolekcjonista przypomniał nam jak wielkim darem i łaską jest dla nas bycie chrześcijaninem oraz jaką zasługę w tym mają nasi rodzice i dziadkowie.

Dziękujemy księdzu Waldemarowi za trud głoszenia Słowa Bożego. Życzymy także obfitości Łask Bożych na każdy dzień pracy duszpasterskiej oraz wierności Chrystusowi na wzór św. Pawła Apostoła.

Szczęść Boże!


NOWY ROK LITURGICZNY 2014/2015

– ROKIEM NAWRÓCENIA

 

„Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię” – to hasło wokół którego skupiać się będzie praca duszpasterska  w roku liturgicznym 2014/2015. Realizacja tego programu rozpoczęła się
w pierwszą niedzielę Adwentu, 30 listopada 2014r. i stanowi istotny element przygotowań do 1050-rocznicy Chrztu Polski oraz do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Wśród priorytetów programu są:

 • budowanie i pogłębianie relacji z Bogiem,
 • odkrywanie tajemnicy grzechu, by doświadczyć Bożego Miłosierdzia w sakramencie pojednania i pokuty
 • poznawanie źródeł radości i nadziei, jakie daje Bóg

O tym nowym programie duszpasterskim dyskutowali biskupi podczas 366 zebrania plenarnego KEP w Warszawie. Jak podkreśla Ks. Szymon Sułkowski, sekretarz Komisji Episkopatu
ds. Duszpasterstwa, będzie to rok poświęcony szczególnie nawróceniu w kontekście indywidualnym i społecznym. Człowiek nawrócony to ktoś, kto odkrywa, że jest dzieckiem Bożym, że ma szansę na życie w świętości, radości i pokoju tylko wtedy, gdy żyje w obecności Boga. Chrystus wzywa nas do nawrócenia właśnie dlatego, aby Jego radość była w nas i aby nasza radość mogła być pełna (por. J 15, 11).


30 LISTOPADA – DNIEM RADOŚCI W NASZEJ PARAFII

 

W dniu 30.11.2014r. (niedziela) w naszej parafii nie brakowało radosnych wydarzeń. Rozpoczęliśmy czas przygotowania na przyjście Zbawiciela od Rekolekcji Adwentowych, które prowadzi Ks. Waldemar Murach – Misjonarz Świętej Rodziny. Witamy serdecznie Księdza Rekolekcjonistę w naszej wspólnocie.

Podczas uroczystej Mszy Świętej o godz.11.15 modliliśmy się w intencji Ks. Proboszcza, który w dniu tym obchodził swoje imieniny, a który na prośbę Ks. Jacka Jabłońskiego, opiekuna Bielanek, przyjął do tej grupy 5 nowych dziewcząt. Dziewczyny złożyły swoje specjalne przyrzeczenia i na znak przyjęcia do bieli otrzymały niebieską pelerynkę i Cudowny Medalik Maryi Niepokalanej, która ma im przypominać, że należą do Maryi jako jej dzieci. Mamy nadzieję, że ta najmłodsza grupa w naszej parafii będzie się dalej dynamicznie rozwijać, czego Bielankom życzymy.

Księdzu Proboszczowi od naszej wspólnoty parafialnej:

W tym wyjątkowym dniu pragniemy podziękować, że Ksiądz Proboszcz przewodniczył tej Mszy Świętej i przyjął do grona służby liturgicznej ołtarza nowe Bielanki. Dziękujemy Księdzu Waldemarowi za wygłoszone Słowo Boże, a także w imieniu wszystkich grup parafialnych działających przy Parafii pw Św. Pawła Apostoła, z okazji imienin życzymy Księdzu proboszczowi wiele radości, zdrowia, wytrwałości, spokoju i pogody ducha, w trudnej kapłańskiej posłudze. Niech najświętsza Maryja Panna otacza księdza Matczyną miłością i opieką, zwłaszcza w trudnych chwilach i wyprasza u swojego Syna wszelkie potrzebne Łaski. Podejmowany trud zmagania się z codziennością niech Księdza uskrzydla i pozwoli dostrzegać piękno i głębię życia. Szczęść Boże

WSPÓŁBRACIA W KAPŁAŃSTWIE

                                                                  I PARAFIANIE


ROZGRYWKI HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ

REJONU ZDUŃSKOWOLSKIEGO

I SIERADZKIEGO

Za nami II edycja rozgrywek sportowych rejonu zduńskowolskiego i sieradzkiego, w tym roku w halowej piłce nożnej młodzieży. Spotkania te odbywają się w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie‘ 2016., a ich organizatorem jest parafia św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli. Tegoroczna walka sportowa rozegrana została w Zespole Szkół Katolickich w Sieradzu, w Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Szadku, w Zespole Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach, w trzech turach:

 • ministranci (kategoria wiekowa: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna; dn. 8.11.2014r.)
 • dziewczęta (gimnazjum, dn. 22.11.2014r.),
 • chłopcy (gimnazjum, dn. 15.11.2014r.)

W rozgrywkach nie zabrakło w każdej z kategorii, drużyn z naszej parafii. Opiekunem grupy reprezentującej służbę liturgiczną z parafii św. Pawła był ks. Piotr Kowalski, ministranci wystąpili w rozgrywkach w 2 kategoriach: szkoła podstawowa i gimnazjum. Natomiast opiekunem drużyn dziewcząt i chłopców był ks. Jacek Jabłoński.

Spotkania sportowe były doskonałą okazją do integracji młodzieży zarówno w parafii jak i do budowania relacji ludzi młodych w rejonie. Poziom turnieju podczas całych rozgrywek był wysoki, dzięki czemu emocji nie brakowało. Taka forma spotkań młodych ludzi, to doskonała okazja do ich integracji. Jak nauczał papież młodych św. Jan Paweł II: „potencjał ukryty w sporcie sprawia, że jest on szczególnie ważnym narzędziem integralnego rozwoju człowieka oraz czynnikiem niezwykle przydatnym w procesie budowania społeczeństwa bardziej ludzkiego. Poczucie braterstwa, wielkoduszność, uczciwość i szacunek dla ciała
– stanowiące z pewnością niezbędne cnoty każdego dobrego sportowca – przyczyniają się do budowy społeczeństwa, gdzie miejsce antagonizmów zajmuje sportowa rywalizacja, gdzie wyżej ceni się spotkanie niż konflikt, uczciwe współzawodnictwo niż zawziętą konfrontację
.” (Przemówienie podczas spotkania ze sportowcami całego świata z okazji międzynarodowego sympozjum na temat „Oblicze i dusza sportu w roku wielkiego Jubileuszu”, 28.10.2000r.).

Dziękujemy wszystkim młodym ludziom, którzy wzięli udział w rozgrywkach za świadectwo pięknej postawy braterstwa i solidarności.


„Błogosławieni miłosierni albowiem oni

                         miłosierdzia dostąpią”
(Mt 5,7)

 

 

PRZYGOTOWANIA MŁODZIEŻY

DO ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY W KRAKOWIE

26-31 lipca 2016r.

 

Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych z całego świata, którzy gromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa. Wyrosły one z troski świętego Jana Pawła II, który niestrudzenie przemierzał ziemię, by szukać młodych ludzi i z ojcowską miłością wychodził im naprzeciw. „Szukałem was, a wy przyszliście do mnie”. Papież Franciszek zaprosił młodzież na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa, gdzie bije źródło Bożego Miłosierdzia, które jest skutecznym lekarstwem dla poranionych młodych serc.

            W naszej parafii trwa kolejny rok przygotowań duchowych do tego wielkiego wydarzenia. Opierają się one o konkretny program w oparciu o drogę ewangelicznych błogosławieństw, tak by od młodych wyszła iskra, która rozpali młodzież jak i całe wspólnoty parafialne w podążaniu za Chrystusem.

Koordynatorka młodych – Kludia Chlebowska wraz z opiekunem duchowym ks. Jackiem Jabłońskim  zorganizowali dnia 14 listopada 2014r. grupowe spotkanie będące bezpośrednim przygotowaniem na to wielkie święto młodych. Tym razem na apel inicjatorów odpowiedziała grupa ponad 30 młodych ludzi pełnych zapału i gotowości do wolontaryjnej pracy na rzecz ŚDM. Młodzież tego dnia czuwała na Adoracji Najświętszego Sakramentu, powierzając w modlitwie czas przygotowań jak i same Światowe Dni Młodzieży. W medytacji biblijnej młodzi rozważali przypowieść o miłosiernym samarytaninie (Łk 10, 25-37). W drugiej części spotkania przybyli zapoznali się z ideą i zasadami pracy wolontariuszy ŚDM działających zarówno w parafii jak i w samym Krakowie.

Organizacja pobytu grup zagranicznych w naszej parafii obejmować będzie tzw. TYDZIEŃ MISYJNY, który nosi też nazwę DNI W DIECEZJACH (20-25 lipca 2016r.). Następnie młodzież z całego świata, a w tym i młodzi z Polski, będą przebywać w Krakowie (26-30 lipca 2016r.).

Do zadań wolontariuszy ŚDM w naszej parafii należeć będzie organizacja  noclegów i wyżywienia dla około 50osobowej grupy młodzieży zagranicznej. Młodzi wraz z duszpasterzami będą przygotowywać i prowadzić uroczyste celebracje, wspólną modlitwę i rozważania, a także wycieczki przybliżające historię i kulturę Zduńskiej Woli, ale i diecezji włocławskiej. Mamy nadzieję, że nie braknie także czasu na wspólną zabawę i biesiadowanie.

Młodzież chętną do współorganizowania ŚDM zapraszamy na kolejne comiesięczne spotkania w każdy trzeci piątek miesiąca o godz.18ej. Ponadto młodzież i cała parafia duchowo przygotowywać będzie się do święta młodych podczas Mszy Świętej o godz.12.30 w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Z kolei rejonowi duszpasterze młodych zapraszają młodzież na spotkania modlitewne w każdy drugi piątek miesiąca do wyznaczonych parafii rejonu zduńskowolskiego (szczegóły na plakatach).

Natomiast tych, którzy znają język angielski w zakresie komunikatywnym, a jednocześnie ukończą w czerwcu 2016r. 18 lat, zapraszamy do podjęcia dzieła wolontariusza w Krakowie. Zgłoszenia ochotników przyjmowane są podczas w/w spotkań młodych w naszej parafii.

Zapraszamy wszystkich młodych do włączenia się w to wielkie duchowe dzieło jakim są Światowe Dni Młodzieży, do zaangażowania się w prace wolontariatu i zaproszenie na tę drogę Waszych rówieśników, którzy być może pozostają z dala od Jezusa i Jego Kościoła.


WSPÓLNOTA LITURGICZNA BIELANEK

 

Bielanki to 16 osobowa, dziewczęca służba liturgiczna, która prężnie działa przy naszej parafii pod opieką Ks. Jacka Jabłońskiego. Kolejna grupa 5 kandydatek zostanie przyjęta do tego grona w niedzielę dn.30.11.2014r. podczas uroczystej Mszy Świętej
o godz.11.15.

Wspólnota ta realizuje program rocznej formacji w którą wchodzą między innymi comiesięczne spotkania. W bieżącym roku szkolnym odbywają się one w każdy pierwszy wtorek miesiąca po Mszy Świętej o godzinie 17.00. Ich tematyka jest dość szeroka
i obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące życia chrześcijańskiego:

Bielanka zobowiązana jest również do uczestnictwa we Mszy świętej niedzielnej sprawowanej między innymi w ich intencji (godzina 11.15) oraz do wzięcia w niej czynnego udziału poprzez przebranie się w szatę liturgiczną, śpiew, czytanie komentarza a przede wszystkim modlitwę!

Oprócz formacji Bielanki, przez kilka tygodni przed Uroczystością Wszystkich Świętych, sprzedawały także znicze, zbierając w ten sposób fundusze na potrzeby wspólnoty. Dziękujemy tym, którzy przyczynili się do organizacji tej akcji i wszystkim którzy zakupili znicze od tej wspólnoty.

W Adwencie Bielanki będą sprzedawały także własnoręcznie wykonane kartki świąteczne. Już dziś zachęcamy wszystkich do zakupu tych rękodzieł, a tym samym do wsparcia finansowego działań tej grupy dziewcząt. Natomiast całej wspólnocie Bielanek
i opiekunowi życzymy owocnej służby Bogu i ludziom.


 LITURGIA PRZEDSOBOROWA I PO REFORMIE SOBOROWEJ

prelekcja ks. Jarosława Szpolorowskiego

(04 listopad 2014r.)

 

W dniu 4 listopada 2014 r. po Mszy Świętej wieczornej odbyło się spotkanie Duszpasterstwa Inteligencji Katolickiej z Ks. Jarosławem Szpolorowskim, który przybliżył zagadnienie „Liturgia przedsoborowa i po reformie soborowej”.

Najważniejsze zmiany liturgiczne po reformie soborowej to:

– możliwość odprawiania Mszy Świętej według rytu posoborowego

– celebrowanie Mszy Świętej w języku ojczystym

– zmiany w formule bierzmowania i małżeństwa.

W Polsce reforma soborowa została wprowadzona powoli. Nie było sprawą prostą przetłumaczenie Mszału z łaciny na język polski. Podjął się tego i był głównym twórcą ojciec Franciszek Małaczyński – benedyktyn z Tyńca.

Warto wiedzieć, że w przypadku, gdy nie ma w pobliżu Kościoła rzymsko – katolickiego, możemy przyjąć komunię w cerkwi prawosławnej.

Na zachodzie nie uznano Soboru. Błąd tradycjonalistów polega na porównywaniu Mszy Świętej przedsoborowej celebrowanej w katedrze z Mszą po soborze w małej miejscowości.

Po wykładzie Ks. prelegent udzielał odpowiedzi na zadawane pytania, których było tak dużo, zwłaszcza dotyczących gestów i postaw w czasie liturgii, że niektóre z nich staną się punktem wyjścia przyszłorocznego spotkania z Ks. Szpolorowskim.


OBŁÓCZYNY NASZEGO KLERYKA

 

W czwartek 30 października nasz alumn Piotr Wolny w Katedrze Włocławskiej z rąk J.E. Ks. Bpa Stanisława Gębickiego przyjął szatę duchowną – sutannę. Uroczystą Mszę św. poprzedziła modlitwa różańcowa. Spośród wielu osób, które towarzyszyły klerykowi Piotrowi, nie brakowało reprezentantów naszej wspólnoty parafialnej. Na uroczystości obecni byli ks. proboszcz Andrzej, ks. Jacek oraz pan kościelny Edward.

Podziękowanie ks. Biskupowi w imieniu nowoobłóczonych składał al. Piotr. W przemówieniu nawiązał do myśli Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego, który powiedział: „Sutanna nie jest ubiorem w szeregu innych strojów, ale jest wyznaniem wiary przed ludźmi, jest odważnym świadectwem danym Chrystusowi, jest przyznaniem się do Kościoła.” Prosił także wszystkich obecnych o modlitwę za kleryków i ich rodziny. Po zakończonej Mszy św. przed Katedrą kl. Piotr przyjmował życzenia od najbliższych.

Dziękując Bogu za nowoobłóczonego parafianina, prośmy o Boże błogosławieństwo dla Niego i całej Jego rodziny, o potrzebne łaski dla alumnów i diakonów z naszej parafii oraz o nowe i święte powołania z naszej wspólnoty.


XIX DNI ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA M. KOLBEGO

W ZDUŃSKIEJ WOLI

Prelekcja ojca Leona Dyczewskiego

 

W ramach obchodów XIX Dni św. Maksymiliana M. Kolbego w Zduńskiej Woli, w naszej kaplicy w dniu 17 października 2014 r . po Mszy Świętej o godz. 17.00, odbył się wykład prof. dra hab. Ojca Leona Dyczewskiego nt. „Święty Maksymilian patronem życia i praw człowieka”.

O. Dyczewski zwrócił uwagę, że największym złem oświęcimskiego piekła nie była fizyczna śmierć milionów ludzi, ale „powolne zabijanie w człowieku człowieczeństwa”. W obozie tak urządzano całość życia, by każdy myślał tylko o sobie, ratował tylko własne życie, i by w końcu każdy umierał samotnie, by nikt za nikim nie płakał, by każda śmierć wywoływała radość płynącą że stwierdzenia: dobrze, że to jeszcze nie ja.

W pierwszych dniach sierpnia 1941 roku w upalny dzień na placu apelowym Auschwitz spotkały się dwie miłości: miłość samolubna, egoistyczna, kierownika obozu i zastępcy komendanta Karla Fritscha, siejąca grozę, wywołująca w innych lęk, stosująca brutalną przemoc wobec innych, wprowadzająca zniszczenie i śmierć. I miłość druga, miłość altruistyczna – cicha, spokojna, podnosząca innych na duchu, wzmacniająca godność drugiego człowieka i ratująca życie.

Miłość pierwsza uosabiana przez Fritscha trwała krótko, została przez innych potępiona, a on sam jest wciąż przypominany jako negatywny przykład człowieka. Miłość druga uosabiana przez ojca Maksymiliana błogosławione owoce przynosi do dzisiaj, a on sam dawany jest za przykład wspaniałego człowieka, stawiany jest za wzór do naśladowania. A że ta miłość miała miejsce w tak niekorzystnych dla niej okolicznościach, to została uznana za przejaw bohaterstwa ojca Maksymiliana. Ofiara św. Maksymiliana odniosła według prelegenta podwójny skutek: uratowała konkretnego człowieka od zagłady – Franciszka Gajowniczka, z którym nie był powiązany żadnymi innymi więzami, jak tylko więzami ludzkiego braterstwa i więzami miłości Boga, i przywróciła pełną treść pojęciu człowiek”. Czyn świętego Maksymiliana, dzięki okolicznościom w jakich się dokonał oraz dzięki zgodności z całością jego życia, stał się jakby swoistego rodzaju ukoronowaniem wysiłków wszystkich obrońców człowieczeństwa, wszystkich męczenników za wiarę w obecność Boga w człowieku.


DUSZPASTERSTWO W KATALONII

prelekcja ks. Macieja Pawlaka

(07 październik 2014r.)

 

 

W dniu 07 października 2014r. w naszej parafii Duszpasterstwo Inteligencji Katolickiej zorganizowało spotkanie, którego pierwszą częścią był udział we Mszy Świętej i nabożeństwie różańcowym, a następnie prelekcja ks. Macieja Pawlaka. Prowadzący wykład, dzielił się z zebranymi doświadczeniami jakie zdobył podczas swej pracy duszpasterskiej w Katalonii, która jest regionem geograficznym i historycznym w północno-wschodniej części Hiszpanii. Jego stolicą jest Barcelona.

Sytuacja duszpasterska w tym rejonie, ale i w całym kraju ma inny wymiar, niż ta której doświadczamy i znamy z naszego kraju. W Katalonii jak szacuje Ks. Maciej, tylko ok. 12-13% parafian stanowi grupa osób  „zdeklarowanych jako wierzących”. Wszyscy jednak pośród nich, którzy budują wspólnotę lokalnych kościołów, są na ich terenie niezmiernie aktywni i zaangażowani. To wyłącznie z własnych inicjatyw pełnią posługę lektorów, kantorów, ministrantów w czasie sprawowanych Eucharystii. Także tzw. Rady Parafialne działające na zasadach wolontariatu, angażują się we wszystkie działania jakie na terenie parafii są podejmowane. I tak dbają o sytuację ekonomiczną parafii, gospodarują zgromadzonymi w nich środkami, planują pomoc w ramach Caritas i ją rozdzielają dla potrzebujących. Do podejmowania tych zadań są wewnętrznie zmotywowani rozumiejąc ich zasadność w budowaniu wspólnoty. Niestety z uwagi na wyraźny znaczący spadek powołań kapłańskich zdarza się, że jeden ksiądz proboszcz obejmuje opieką duszpasterską nawet kilka parafii. Stąd też nie w każdej parafii codziennie odprawiana jest choćby jedna Msza Święta. Nigdy też ilość obecnych wiernych na Eucharystii nie wypełnia świątyni. Prelegent zaobserwował brak otwartości na przyjmowanie Sakramentu Małżeństwa. W odróżnieniu od polskich Katolików, inne u Katalończyków jest  rozumienie grzechu, a co się z tym wiąże inne pojmowanie Sakramentu Pokuty i Pojednania, nad który przedkładany jest Akt pokutny w czasie Mszy Świętej. Poza Eucharystią w kościołach nie praktykowane jest odprawianie jakichkolwiek nabożeństw. Natomiast bardzo dużym zainteresowaniem, nie tylko wierzących, ale i „kulturowo” jakby przywiązanych do pewnych praktyk religijnych Katalończyków, cieszą się procesje mające w sobie ogromne bogactwo, charakter folklorystyczny np. Triduum Paschalne, święta wybranych patronów. Katecheza w Katalonii odbywa się poza szkołą, tylko w parafiach. Stąd też kontakt duszpasterzy z parafianami, a w tym i z dziećmi i młodzieżą, jest znacznie ograniczony. Grupy parafialne obejmują dzieci z klas II i III szkół podstawowych, przygotowujące się do przyjęcia I Komunii Świętej. Wśród nich ok. 1/5  dzieci przed przyjęciem tego sakramentu zostaje dopiero ochrzczona.  Druga grupa to młodzież przygotowująca się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Ciekawostką dla słuchaczy okazało się istnienie 4 rodzajów pogrzebów. Pierwszy i najrzadziej występujący, składa się z Mszy Świętej za zmarłego i modlitwy kapłana w kaplicy (kapłan nigdy nie towarzyszy odprowadzeniu ciała na cmentarz). Drugi ogranicza się do modlitw kapłana i rodziny za zmarłego w kaplicy. Trzeci to modlitwa z udziałem kapłana w zakładzie pogrzebowym, a czwarty, to typowo świecki pogrzeb.  Praca kapłana w parafiach w tej części Europy ma więc inne oblicze niż w naszym kraju, a co się z tym wiąże napotyka na inne przeszkody. Przyczyn trudności w duszpasterskim posługiwaniu prelegent upatruje zarówno w owocach jakie „wydaje” historia tego kraju i rejonu, systemie gospodarczo- ekonomicznym, a także uwarunkowaniach kulturowych itp. Przedstawione przez ks. Macieja Pawlaka fakty dotyczące duszpasterstwa w Katalonii, to są rzeczy, których w Polsce nie można sobie nadal wyobrazić. W Polsce jednak Katolicy wciąż czują swoją siłę, a kościoły są pełne.

W kolejnym miesiącach, spotkania organizowane przez  Duszpasterstwo Inteligencji Katolickiej odbywać się będą we wtorki. Od godz.17.00 rozpoczną się wspólną Mszą Świętą a następnie część druga- wykład z dyskusją. Prelegentem w miesiącu listopadzie (4.XI) będzie ks. dr Dariusz Kaliński, w grudniu (02.12)- ks. Jarosław Szpolorowski, a w następnym roku w lutym (03.02.)- ks. dr Marian Bronikowski, w marcu- ks. bp Adam Lepa i w maju (05.05.) – ks. dr Marek Chrzanowski. Tematyka wykładów na bieżąco będzie podawana w ogłoszeniach parafialnych i na stronach internetowych parafii. Już dziś zapraszamy na te spotkania wszystkich zainteresowanych.


PIELGRZYMKA DO ŚWINIC WARCKICH 2014

 

W dniu 4 października 2014 r. jako przedstawiciele Koła Żywego Różańca wraz z Ks. Proboszczem Andrzejem Jaworskim oraz Ks. Janem Dominiakiem uczestniczyliśmy w XI Diecezjalnym Kongresie Różańcowym. O godz. 10.00. wyruszyliśmy z Głogowca, sprzed domu Urodzin św. Siostry Faustyny Kowalskiej w procesji z relikwiami św. Faustyny do sanktuarium w Świnicach Warckich – miejsca Chrztu Apostołki Miłosierdzia. Następnie o godz. 12.00. braliśmy czynny udział we Mszy Świętej pod przewodnictwem J.E. Bpa. Wiesława Meringa, który wygłosił również rozważanie nt. modlitwy różańcowej, wspominając św. Jana Pawła II, św. Ojca Pio, św. Faustynę i św. Franciszka.

Napełnieni wiarą i świadectwem Świętych, że „Nie ma w życiu problemu, którego by nie można rozwiązać z pomocą różańca” wróciliśmy do rodzinnych domów, by kontemplować tajemnice Różańca Świętego.


PIELGRZYMKA DO MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ

24 września 2014r.

 

W dniu 24 września 2014r. odbyła się pielgrzymka do Lichenia, którą tworzyły dwie podgrupy: pątnicy dorośli wyjeżdżający z naszej parafii oraz uczniowie klas III z Publicznego Gimnazjum Nr 4 w ZS nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli. Organizatorem wyjazdu a jednocześnie kierownikiem duchowym był Ks. Jacek Jabłoński. Nad młodzieżą czuwały p. Anna Cieślak – katechetka i p. Anna Wyrwas. Wspólnie wszyscy włączyliśmy się w Diecezjalną Pielgrzymkę młodzieży III klas gimnazjalnych będących kandydatami do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, do Matki Bożej Licheńskiej. Łącznie wzięło w niej udział ok. 3 tys. młodzieży z wszystkich rejonów naszej diecezji.  Po powitaniu i zawiązaniu wspólnoty bawiliśmy się w amfiteatrze pod dzwonami na koncercie ewangelizacyjnym zespołu Full Power Spirit z Bielska Białej. Podczas występu muzycy podzielili się własnymi doświadczeniami oraz błędami jakie popełnili w przeszłości jako nastolatkowie. Świadczyli także o tych momentach w swoim życiu, w których dostrzegali działanie Pana Boga. Następnie wspólnie modliliśmy się w czasie uroczystej Mszy Świętej odprawionej przed Cudownym obrazem Matki Bożej Licheńskiej w Bazylice. Eucharystii przewodniczył ks. dr Marcin Idzikowski – dyrektor wydziału katechetycznego kurii włocławskiej. We Mszy świętej uczestniczyło 65 kapłanów, którzy przyjechali do Lichenia wraz z młodzieżą. Kazanie wygłosił ks. Piotr Stanny z Kramska. W swym słowie skierowanym do młodych, nawiązywał do Światowych Dni Młodzieży, które w 2016r. odbędą się w Krakowie, zachęcając ich do angażowania się w działania inicjowane w parafiach, które przygotują ich do tego wydarzenia. Ks. Piotr Stanny zwrócił uwagę na fakt, iż każdy człowiek jest wezwany nieustannego nawracania się. Kaznodzieja poruszył nasze serca cytowanym świadectwem Mistrza Polski w Siatkówce- Pana Mariusza Wlazłego, który otwarcie mówi o Bogu i o wierze, na której opiera swoje życie: „W moim życiu wiara jest bardzo ważna. Życie opiera się na wierze, więc czym byłoby bez niej? Ważne jest, aby nosić Boga w sercu. We wszystkich momentach mojego życia – tych prostych i tych trudniejszych – Bóg był przy mnie. Zawsze staram się dziękować Mu za to, że prowadzi mnie przez życie. Nieraz bardzo krętą drogą, lecz na pewno ku prawdzie i oświeceniu. Jak się ma chęci i wiarę, to Bóg sam nas znajdzie”.

Na zakończenie Mszy Świętej przedstawiciele młodzieży odczytali akt zawierzenia tegorocznych kandydatów do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania – Matce Bożej Licheńskiej. Po wzmocnieniu duchowym nadszedł czas na odżywienie ciała. Ojcowie Marianie gospodarze Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, ugościli przybyłych ciepłą a i pyszną zupą pomidorową. Nie zabrakło także wrażeń podczas zwiedzania całego Sanktuarium. Do miejsc dokładnie przez nas poznanych należała Bazylika, do której prowadzą 33 stopnie nawiązujące do liczby lat życia Jezusa Chrystusa na ziemi. Ponadto w obiekcie znajduje się 365 okien oraz 52 otwory drzwiowe, co symbolizuje dni i tygodnie roku kalendarzowego. Zwiedziliśmy także kościół pw. św. Doroty, Golgotę, ogrody ze stacjami Drogi Krzyżowej, cmentarz na którym spoczywa Ks. bp Roman Andrzejewski, Kaplicę Świętego Krzyża. Ponadto ci, którzy odznaczają się dobrą kondycją fizyczną, weszli na wieżę widokową bazyliki, pokonując 762 schody. Widok z wieży wart był takiego wysiłku. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Lasku Grąblińskim, otoczonym wysokim, kamiennym murem, gdzie we wspólnej modlitwie różańcowej zawierzaliśmy nasze osobiste prośby Matce Bożej.   Pełni nadziei, odnowieni duchowo i napełnieni łaskami Licheńskiej Pani w oczekiwaniu na kolejne z Nią spotkanie powróciliśmy do naszych domów.


DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOLE

 

Parafialny Zespół Caritas działający przy Parafii św. Pawła Apostoła w Zduńskiej Woli przez cały rok szkolny 2013/2014 fundował 8 obiadów dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu parafii. W roku szkolnym 2014/2015 objęto dożywianiem 10 osób.

Akcja ta cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Są osoby, które podejmują pod swoją opiekę jedno dziecko, fundując posiłek w całym roku szkolnym.


 TORNISTER PEŁEN UŚMIECHÓW”

 

Parafialny Zespół Caritas działający przy Parafii św. Pawła Apostoła w Zduńskiej Woli zakończył kolejną edycję akcji „Tornister pełen uśmiechów”. Dzięki życzliwości dobrych ludzi, w tym roku, przygotowano wyprawki szkolne dla 24 dzieci z rodzin objętych opieką Caritas. Tornistry i przybory szkolne zostały poświęcone podczas Mszy Świętej na rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego i katechetycznego 31 sierpnia br.


PIELGRZYMKA AUTOKAROWA

NA JASNĄ GÓRĘ 2014

 

           W niedzielny poranek 24 sierpnia 2014, po modlitwie w naszej kaplicy i błogosławieństwie Ks. Proboszcza Andrzeja Jaworskiego, wyruszyliśmy autokarami do Częstochowy na powitanie XXIV Pieszej Pielgrzymki ze Zduńskiej Woli. Opiekunem duchowym był ks. Jacek Jabłoński. Wspólnie odmówiliśmy Różaniec, Litanię Loretańską, Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz śpiewaliśmy pieśni maryjne.

Po drodze zatrzymaliśmy się w Wąsoszu w Sanktuarium Maryjnym, gdzie w ołtarzu głównym widnieje słynący łaskami obraz Wąsoskiej Pani. Na postoju w Zawadach z radością przywitaliśmy się z bliskimi i przyjaciółmi zmierzającymi pieszo do Mateńki na Jasną Górę. Po rozmowie oraz poczęstowaniu ich domowymi smakołykami wyruszyliśmy w dalszą drogę.

O godz. 12.00. pod przewodnictwem Ks. Prałata Dariusza Kalińskiego, proboszcza Bazyliki w Zduńskiej Woli, uczestniczyliśmy w Eucharystii, odprawionej w Kaplicy przed cudownym Obrazem Matki Bożej. Tam, przed Obliczem Czarnej Madonny mogliśmy podziękować za wszystkie otrzymane łaski i radości oraz powierzyć nasze troski. Po uczcie duchowej udaliśmy się na smaczny posiłek do Domu Pielgrzyma. Następnie uczestniczyliśmy wraz z pielgrzymami z innych zduńskowolskich parafii, w Drodze Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich, której przewodniczył nasz ks. Jacek Jabłoński, a rozważania modlitewne przygotowali Małgorzata i Marian Kamińscy z parafii Wniebowzięcia NMP.

O 17.30. z entuzjazmem i wzruszeniem, z kwiatami w ręku powitaliśmy naszych drogich pątników przed szczytem Jasnej Góry, a wśród nich ks. Piotra Kowalskiego – ojca duchownego pielgrzymki, diakona – Przemysława Dominiaka, alumna  – Piotra Wolnego i licznych pielgrzymów z naszej parafii. Piękne słowa uznania dla pątników wyraził w powitaniu Ks. Bp. Wiesław Mering – ordynariusz naszej diecezji. Obecny był wśród nas również nasz Ks. Proboszcz. Przy wejściu na Jasnogórskie Błonia pielgrzymom towarzyszył deszcz padający w promiennym słońcu. Wkrótce ukazała się piękna tęcza – znak przymierza z Panem Bogiem.

        Zadowoleni, uśmiechnięci, pokrzepieni wizytą u Matki wróciliśmy do rodzinnego miasta i naszej parafii, zdążając na modlitwę apelową, którą prowadził ks. Jan Dominiak.

Deo Gratias!… i Kapłanom również, za błogosławiony czas pielgrzymowania.


WAKACJE MINISTRANTÓW 2014

 

           W dniach od 4 do 12 sierpnia br. grupa ministrantów naszej parafii pod opieką ks. Piotra Kowalskiego i diakona Przemysława Dominiaka, udała sie na letni wypoczynek do Krynicy Morskiej. Po drodze zwiedzaliśmy zamek krzyżacki w Gniewie i Malborku. Zamieszkaliśmy w Domu Rekolekcyjno – wczasowym zgromadzenia sióstr św. Katarzyny. Podczas naszego wypoczynku z Bogiem – codziennie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, aby karmić się Ciałem Pana Jezusa i pełni sił duchowych oraz cielesnych (jedzenie było bardzo dobre), odkrywaliśmy nowe miejsca. Podczas naszego wypoczynku pojechaliśmy do Fromborka gdzie na wzgórzu katedralnym znajdują się szczątki Mikołaja Kopernika. Stąd nasze drogi prowadziły do Braniewa, a dokładniej do Bazyliki mniejszej, w której znajdują się relikwie założycielki Zgromadzenia sióstr św. Katarzyny – bł. Reginy Protmann. Pozostało nam jeszcze jedno miejsce w programie – Muzeum Misyjne Księży Werbistów w Pieniężnie. Pewnego pochmurnego dnia udaliśmy się „w podróż do przeszłości” do pobliskiego Sztutowa. Tam w czasie II wojny światowej funkcjonował obóz koncentracyjny…cele, druty, krematorium…wielkie przeżycie. W czasie jednego ze spacerów zwiedziliśmy latarnie morską w Krynicy, a po niej zmierzaliśmy w kierunku wschodnim, by dotrzeć do Wielbłądziego Garbu – najwyższego szczytu Mierzei Wiślanej. Nasz wakacyjny szlak zawiódł nas także do Gdańska, gdzie uczestniczyliśmy w koncercie organowym w Archikatedrze oliwskiej. Po tak wielkich muzycznych uniesieniach udaliśmy się do pobliskiego ogrodu zoologicznego, aby zobaczyć różnorodne gatunki fauny całego świata.Wieczorem spacerowaliśmy Starym Miastem Gdańska, gdzie niektórzy mieli okazje spotkać p. Wojciecha Cejrowskiego prowadzącego program „Boso przez świat”. Wolny czas spędzaliśmy na plaży nad morzem. Tam oprócz opalania graliśmy w piłkę siatkową i piłkę nożną, a co najważniejsze – kąpaliśmy się w morzu. Wielu z nas bardzo dobrze pływa i uczyło innych pływania.

             Wszystko, co dobre szybko sie kończy – tak też nasz wyjazd dobiegł końca. w dniu 12 sierpnia, po pożegnaniu z siostrami udaliśmy się w drogę powrotną i przed wieczorem dotarliśmy cali i zdrowi do naszych domów. (Zdjęcia w galerii).


XXII ELBLĄSKA

PIELGRZYMKA PIESZA

NA JASNĄ GÓRĘ

W ZDUŃSKIEJ WOLI

pod hasłem

Pragnę Ciebie w moim niebie”

 

         Pielgrzymowanie piesze do tronu Pani Jasnogórskiej, to dla wielu błogosławiony czas odkrywania oblicza Pana Jezusa. Elbląska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę w tym roku wędrowała po raz XXII pod hasłem „Pragnę Ciebie w moim niebie”. Trasa, jaką pokonali pielgrzymi, nie była łatwa. Grupa z Nowego Dworu Gdańskiego, która wyruszyła najwcześniej, miała do przebycia najdłuższą drogę – 515 km. Natomiast najkrócej wędrowali pielgrzymi z Iławy – mieli do pokonania 412 km. W czasie wędrówki do Pani Jasnogórskiej pielgrzymka mijała wiele miejsc związanych z męczeństwem świadków Ewangelii, Sanktuaria Matki Bożej. I tym razem na trasie pątników w dziesiątym dniu pielgrzymowania nie zabrakło przystanku w naszym mieście, a w tym i w naszej parafii. W dniu 7 sierpnia 2014r., pokonując 37,7km przybyło do nas na nocleg 160 pielgrzymów z grupy „ Franciszek” Elbląg i grupy „Pomezania” Iława oraz 21 pielgrzymów z Kaliningradu. Pielgrzymi dotarli do naszej świątyni o godz.19.00, gdzie zostali powitani przez Ks. proboszcza. Po kolacji spożytej w domach parafian wszyscy wzięli udział w modlitwach wieczornych i Apelu Jasnogórskim. W piątek rano o godz.6.30 pielgrzymi i gospodarze uczestniczyli we Mszy Świętej po której pątnicy pełni wesela wyruszyli w dalsza trasę.

Wszystkim pielgrzymom życzymy radosnego i owocnego czasu wędrowania do tronu Jasnogórskiej Pani.


„Oto ja jestem z wami po wszystkie dni

                                                             aż do skończenia świata”

                                                                                              (Mt 28,20)

 

UROCZYSTOŚĆ

NAJŚWIĘTSZEGO

CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ

    (19 czerwca 2014r.)

 

 

Jak co roku w pierwszy czwartek po uroczystości Trójcy Świętej przeżywaliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, w tradycji nazywaną Bożym Ciałem.
W tym dniu uczestniczyliśmy we Mszy Świętej w parafii św. Antoniego, skąd ulicami miasta w procesji eucharystycznej przeszliśmy poprzez cztery ołtarze, do Bazyliki Wniebowzięcia NMP. W procesji nie zabrakło ministrantów, asysty, bielanek, orkiestry, chóru i wiernych z parafii zduńskowolskich. Ołtarze przygotowane zostały przez: parafię św. Antoniego, parafię św. Pawła Ap., rzemiosło i straż pożarną. Na trasie, którą podążała procesja, mieszkańcy naszego miasta ozdobili swoje okna symbolami eucharystycznymi, obrazami religijnymi i kwiatami. W tym dniu w centrum kultu wiernych stała się Eucharystia, w której realnie obecny jest sam Pan Jezus. Był to dzień uczczenia Boga – dawcy największego daru jaki posiadamy, daru obecności Jezusa Chrystusa pod postacią chleba i wina. Nasze wyjście na ulice w uroczystej procesji to zaproszenie Jezusa, by wkroczył w naszą codzienność. (Zdjęcia w galerii)

Uroczystość Bożego Ciała będziemy obchodzić jeszcze przez kolejne 8 dni. Po wieczornej Mszy Świętej uczestniczyć będziemy w procesji eucharystycznej wokół kościoła. W czwartek 26 czerwca br. nastąpi zakończenie Oktawy Bożego Ciała z uroczystą procesją. Tego dnia przynosimy do poświęcenia wianki z kwiatów i ziół leczniczych.
W naszej parafii będzie możliwość nabycia przed Mszą Świętą wieczorną wianków od Wspólnoty Świętej Marty, a złożone za nie dobrowolne ofiary zostaną przeznaczone na wystrój naszej kaplicy. Na wspólnej modlitwie będziemy prosić, aby Pan Bóg swoją opieką otaczał pola, lasy, łąki, nasze działki i ogrody, strzegł je i pozwolił im wydać obfite owoce dla naszego dobra.


MAKULATURĘ ZBIERZEMY

I STUDNIĘ W KENII WYBUDUJEMY!

 

W  Uroczystość Zesłania Ducha Świętego podczas Mszy Świętej o godzinie 12.30 u nas w parafii gościł ks. Peter Nthiga, proboszcz z Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Laare,  w Kenii. Parafia i misja katolicka, w której posługuje Ks. Peter boryka się m.in. z problemem  braku wody.  Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro w parafii św. Antoniego w Zduńskiej Woli, od kilku lat angażuje się w pomoc dla Kenii, a nasza parafia od listopada 2013r. włącza się w to dzieło, poprzez akcję zbiórki makulatury. Środki uzyskane z jej sprzedaży przekazywane są na budowę studni w wiosce Laare w Kenii.
Na terenie tylko naszej parafii w dwóch pierwszych zbiórkach pozyskano kwotę 1855zł:

– w dniach 1-13 marca 2014 r. – zebrano 4550 kg, pozyskano 910 zł

– w dniach 4-14 listopada 2013 r. – zebrano 4770 kg, pozyskano 945 zł

        W  dniu 8 czerwca br. podczas wizyty ks. Peter powitał wiernych w naszym ojczystym języku słowami „dzień dobry”, których specjalnie na tę okazje się nauczył. Wyraził także swoją wdzięczność za podjętą współpracę i okazaną dotąd bezinteresowną pomoc.
Ks. Peter Nthiga na ręce księdza proboszcza Andrzeja Jaworskiego, w darze dla parafii, ofiarował ornat. Ten dar jest znakiem troski o piękno sprawowania świętej liturgii, który uczy umiejętności dzielenia się tym, co posiadamy.

        Obecnie do dnia 30 czerwca 2014r. trwa kolejna zbiórka makulatury, którą można składać w kontenerze wystawionym na terenie naszej parafii. Zapraszamy wszystkich ludzi wielkiego serca do włączenia się w tę akcję. Wystarczy, że poświęcimy dosłownie chwilę na posegregowanie makulatury i dostarczymy ją do zbiornika, a uczynimy tak wiele dobra i damy ludności Kenii nadzieję na lepsze jutro.


PIELGRZYMKA

DUSZPASTERSTWA INTELIGENCJI KATOLICKIEJ (DIK)

 GOSTYŃ – LUBIN – GOŁUCHÓW – KALISZ

7 czerwca 2014r.

 

W dniu 7 czerwca 2014 r. odbyła się pielgrzymka autokarowa do Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej, zorganizowana przez Duszpasterstwo Inteligencji Katolickiej, której przewodniczył prezes DIK –  p. Bohdan Macherzyński.

Kierownikiem duchowym był ks. Piotr Kowalski, który dzień wcześniej w naszej parafii przeżywał 10 rocznicę przyjęcia Sakramentu Święceń. Wraz z naszą modlitwą jaką zanosimy w intencji Księdza, składamy serdeczne życzenia:

Niech Najwyższy Kapłan Jezus Chrystus

błogosławi w Księdza apostolskiej działalności,

niech będzie źródłem radości i spełnienia,

a w trudach dnia codziennego

nie brakuje powodów do uśmiechu i ludzkiej życzliwości.

Niech Maryja Matka Kapłanów

będąc wzorem otwartości na działanie Ducha Świętego

otacza Księdza swoją matczyną miłością.

 

Jako wspólnota pielgrzymujących w pierwszym etapie naszej podróży udaliśmy się do Sanktuarium Świętogórskiej Róży Duchownej w Gostyniu, gdzie duchową opiekę pełnią ojcowie Filipini. Uczestniczyliśmy w Liturgii, którą pięknym śpiewem ubogacił chór z Poznania. Bazylika i zabudowania klasztorne stanowią jedno z największych i najpiękniejszych barokowych dzieł w Polsce. W centralnym miejscu ołtarza znajduje się cudowny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z 1540 r. W ołtarzu Matki Boskiej Bolesnej umieszczono słynną Pietę z XVI w.  Księżom Filipon patronuje założyciel św. Filip Neri – najradośniejszy święty. Wspaniałą ośmioboczną kopułę zdobi od wewnątrz polichromia ze scenami z życia św. Filipa. Liczne ołtarze boczne, śliczne freski w prezbiterium, barokowe konfesjonały oraz podziemia kościoła wypełnione kryptami wywarły na nas niesamowite wrażenie. Oczywiście nie mogło się obyć bez wspólnej fotografii na schodach świątyni. (Zdjęcia w galerii)

Niespodzianką dla nas była wizyta w klasztorze Benedyktynów w Lubiniu. W Kościele Narodzenia NMP na uwagę zasługują stalle w prezbiterium zwieńczone licznymi rzeźbami oraz polichromia pokrywająca wszystkie sklepienia świątyni. Rosnący przed wejściem do opackiego kościoła kasztanowiec „Benedykt” ma ok. 300 lat i jest najstarszym w Polsce przedstawicielem swojego gatunku. Następnie udaliśmy się do Gołuchowa, gdzie mogliśmy podziwiać piękny, stylowy zamek z pięknymi arkadowymi krużgankami. Dokoła zamku powstał park, w któym zgromadzono 1500 różnorakich gatunków drzew, takich jak buki, dęby, świerki (m. in. syberyjskie), jodła grecka, dwubarwny klon czerwony. W zagrodach  podziwialiśmy żubry i daniele. Ostatnim punktem pielgrzymki było sanktuarium św. Józefa św. Kaliszu. Przed obrazem Świętej Rodziny w cichej modlitwie zawierzyliśmy swoje rodziny, naszą parafię i miasto. W drodze powrotnej z zaciekawieniem oglądaliśmy film o życiu św. Filipa Neri.  Szczęśliwi i zadowoleni wróciliśmy do naszych domów.

            Dziękujemy Ks. Proboszczowi, Ks. Piotrowi i Panu Prezesowi DIK za tak wspaniałą ucztę duchową.  Bóg zapłać!


II MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY W ZDUŃSKIEJ WOLI

 

W dniu 1 czerwca 2014r. – w Dzień Dziecka – w naszym mieście odbył się II MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY. W tym roku uczestnicy wydarzenia maszerowali pod hasłem: „Rodzina obywatelska. Rodzina – wspólnota – samorząd”. Nadrzędnym celem tej akcji jest propagowanie wartości jakimi są ŻYCIE i RODZINA. Marsz dla Życia i Rodziny, był wielkim świętem, spotkaniem tych wszystkich, którzy podzielają wielką radość z posiadania rodziny i pragną dzielić się z innymi prawdą o życiu od poczęcia do naturalnej śmierci. Była to także doskonała okazja do zwrócenia uwagi posługującym narodowi, w parlamencie, w rządzie, we władzach lokalnych na aktualną kondycję polskich rodzin. Ta niedziela należała do rodzin!

W tym dniu Marsze dla Życia i Rodziny odbyły się w 120 miastach na terenie całej Polski. Patronat honorowy nad Marszem objęli: ks. abp Marek Jędraszewski Metropolita Łódzki,  ks. bp Wiesław Alojzy Mering –  biskup ordynariusz diecezji włocławskiej oraz Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień i Starosta Zduńskowolski Wojciech Rychlik. Natomiast patronat medialny nad II Marszem dla Życia i Rodziny w Zduńskiej Woli objęła Telewizja ZW Media.  Nasze spotkanie w tę świąteczną niedzielę rozpoczęliśmy Mszą Świętą w intencji rodzin i poszanowania życia w Bazylice Mniejszej p.w. Wniebowzięcia N.M.P., o godzinie 15.00, której przewodniczył gospodarz parafii ks. prał. dr Dariusz Kaliński – dziekan zduńskowolski. Homilię wygłosił ks. Andrzej Jaworski proboszcz parafii pw. św. Pawła Ap. w Zduńskiej Woli. Oprawę muzyczną przygotował zespół muzyczny Jordan z parafii pw. św. Antoniego.

Ks Andrzej Jaworski w homilii do uczestników II Marszu dla Życia i Rodziny  zwrócił uwagę na fakt iż „idziemy dla życia. Bez życia nie ma rodziny! Bez rodziny nie ma życia! Bez życia i rodziny nie ma wspólnoty, społeczeństwa, Kościoła. Idziemy dla przyszłości ulicami miasta, Polski. Wybierając wartości, jakimi jest życie i rodzina, często maszerujemy pod prąd, wbrew temu, co wokół nas, pomimo tych, co nie mają koncepcji a antykoncepcję”. Jak mówił kaznodzieja współcześnie człowiek powinien zadać sobie pytanie: „czy jest zwolennikiem koncepcji czy antykoncepcji?”. Ksiądz Andrzej Jaworski przypomniał słuchaczom naukę Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Mówił, iż „każdy, kto chce władać państwem, narodem, rodziną musi najprzód nauczyć się władać sobą.” Dlatego człowiek powinien pytać sam siebie „Czy potrafię władać sobą? Czy umiem ukochać swoje życie?” by potrafił kiedyś stając przed Panem Bogiem zdać relację ze swego życia i móc odpowiedzieć na pytanie „Czy byłem za życiem, za przyszłością czy przeciwko”. Jak przypominał kaznodzieja, Pan Jezus szedł przez świat wskazując wartości prowadzące właśnie ku życiu, ku przyszłości. Powołując się na nauczanie Prymasa Tysiąclecia ostrzegał, iż największym nieszczęściem, jakie może spotkać wspólnotę, naród, to brak moralności. „Wczytując się w przesłanie Prymasa powinniśmy patrzeć na życie i rodzinę, jako na istnienie, na przyszłość, a nie na bycie tu i teraz. Uczestnictwo w marszu dla życia i rodziny, to pielgrzymowanie za życiem. Pierwszym obrońcom życia są rodzice”  – mówił ks. proboszcz. Kaznodzieja przypomniał także nauczanie św. Jana Pawła II, który zawsze powtarzał, że życie jest największym darem Stwórcy dla człowieka. W dzisiejszych czasach jak zwracał uwagę ksiądz proboszcz, próbuje się przekonać społeczeństwo, iż mniejszość domaga się bycia uznawaną za „normę” dla całego narodu. Dlatego kaznodzieja zachęcał do publicznego dawania świadectwa wybierania życia, małżeństwa kobiety i mężczyzny, rodziny. Apelował o odważną obronę tych wartości jako normy społecznej, pomimo braku uznania ich współcześnie za popularne. Tylko jak nauczał św. Jan Paweł II „budując na miłości, która jest wymagająca, na wzajemnym oddaniu, ofierze, poświęceniu, wygramy walkę o nasz naród, o Europę”.

            Zaraz po Mszy Świętej marsz utworzony z ponad tysiąca osób, wyruszył ulicami Kościelną, Łaską, Osmolińską i Zieloną. Wyraźnym znakiem dla mieszkańców miasta był poprzedzający go przejazd grupy motocyklistów. Marsz prowadzili aktorzy z grupy teatralnej „Cultus” działającej przy parafii św. Maksymiliana przy muzyce Miejskiej Orkiestry Dętej. Uczestnicy marszu nieśli transparenty z hasłami m.in.: „Zduńska Wola stawia na rodzinę”, „Gdy rodzina zjednoczona, żadne zło jej nie pokona”, „Każda rodzina jest święta”, „Życie chronisz – świat obronisz”, „Nie wystarczy urodzić się człowiekiem. Trzeba jeszcze być człowiekiem” „Kto podnosi rękę na życie człowieka, podnosi niejako rękę na samego Boga”, a także banery wykonane przez uczniów z lokalnych szkół biorące udział w konkursie pt „Zdrowa rodzina- zdrowe społeczeństwo”. Wśród tłumu przybyłych były osoby w niemal każdym wieku, a także całe rodziny.

Po dotarciu na plac parafii Św. Pawła na przybyłych czekał Piknik Rodzinny, na którym zapewniono wiele atrakcji m.in. występy Miejskiej Orkiestry Dętej, kwartetu smyczkowego PRIMAVERA pod kierunkiem p. Jolanty Jańczak, Koncert Uwielbienia w wykonaniu zespołu JORDAN, a także prezentację zabytkowych motocykli oraz konkursy z ich udziałem. Podczas pikniku nastąpiło także rozstrzygnięcie dwóch konkursów na baner i konkursu plastycznego, pt. „Zdrowa rodzina, zdrowe społeczeństwo” skierowanych do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (wyniki konkursu zamieszczone zostały na stronie organizatorów marszu http://zycieirodzinazdw.cba.pl/). Na stanowiskach promocyjnych można było zapoznać się z informacjami dotyczącymi naprotechnologii, działalności Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, złożyć podpis pod obywatelskim projektem „Stop pedofilii” oraz zakupić literaturę dotyczącą szeroko rozumianej problematyki dotyczącej życia i rodziny. Na placu nie brakło także stoisk gastronomicznych m.in. ze słodkim ciastem, z grillowanymi kiełbaskami. Piknik zakończył się po zmroku pokazem ogniowym w wykonaniu grupy teatralno – cyrkowej Art Ignis działającej przy Wyższej Szkoły Kultury Medialnej i Społecznej z Torunia.

Tak jak w minionym roku, tak i w tym, marsz odbył się w atmosferze radości i optymizmu, a liczna frekwencja Zduńskowolan i gości, potwierdziła po raz kolejny potrzebę publicznej manifestacji szczęścia płynącego z faktu posiadania rodziny. Takiego wydarzenia, takiego zjednoczenia w obronie i promowaniu rodzinnych wartości, jeszcze przed dwu laty w naszym mieście nie było. W radosnej atmosferze, setki mieszkańców miasta i przybyłych gości, manifestowało swoje przywiązanie do wartości rodzinnych. (Zdjęcia w galerii)

            Marsz dla Życia i Rodziny jest inicjatywą organizacji pozarządowych. W Zduńskiej Woli Społeczny Komitet Organizacyjny Marszu dla Życia i Rodziny powołany w ramach ogólnopolskiej inicjatywy Marsze dla Życia i Rodziny stanowi grupa, w której jednoczą się i współdziałają wolontariusze: osoby indywidualne jak i przedstawiciele różnych wspólnot, organizacji i stowarzyszeń. Jego realizacja w naszym mieście jest możliwa dzięki odwadze do dawania świadectwa wszystkich uczestników marszu, ale także dzięki Urzędowi Miasta Zduńska Wola na czele z Prezydentem Miasta, Katolickiemu Stowarzyszeniu CIVITAS CHRISTIANA z oddziałem w Łodzi, Starostwu Powiatowemu w Zduńskiej Woli, a także anonimowym osobom, które dzięki udzielonemu wsparciu finansowemu przyczyniły się do realizacji całego przedsięwzięcia.

            Dziękując z całego serca wszystkim obecnym z nami w dniu 1 czerwca 2014r., wspierającym i świętującym fakt posiadania życia i rodziny, już dziś zapraszamy do współpracy w organizacji i udziału w III Marszu dla Życia i Rodziny w Zduńskiej Woli. Zapraszamy także do odwiedzenia naszej strony http://zycieirodzinazdw.cba.pl/

                                                                                                        Społeczny

                                                                                                       Komitet Organizacyjny

                                                                                                   Marszu dla Życia i Rodziny ‘2014 

w Zduńskiej Woli


 

V Parafialny Dzień Dziecka

1 czerwca 2014 r.

 

           W tym roku w dniu 1 czerwca w naszej parafii miał miejsce już V Parafialny Dzień Dziecka w 2014 r. Patronat honorowy nad tym świętem oraz wsparcia finansowego organizacji dnia udzielił  ks. bp Wiesław Alojzy Mering Ordynariusz Diecezji Włocławskiej. Hasłem tegorocznego Parafialnego Dnia Dziecka były słowa Pana Jezusa „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie” (Łk 18,16). Dzień Dziecka obchodziliśmy w niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego. Jak co roku nasze spotkanie rozpoczęliśmy od spotkania z Chrystusem obecnym w Słowie i Eucharystii podczas uroczystej Mszy Świętej odprawianej w murach nowobudowanej świątyni. Podczas tej Ofiary Nowego Testamentu modliliśmy się w intencji dzieci i ich rodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla wspólnoty parafialnej i wszystkich obecnych w tym dniu.  Mszy Świętej przewodniczył Ks. dr prał. Dariusz Kaliński – dziekan zduńskowolski, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. Kaznodzieja zwrócił uwagę, iż uroczystość Wniebowstąpienia jest wyraźnym znakiem, iż celem naszego życia jest niebo. Po zmartwychwstaniu „Pan wśród radości wstępuje do nieba”(PS 47). Jego „wniebowstąpienie dopełniło wszystko. Pan nasz wstąpił do Ojca, ale i pozostał  z nami. Jest w konkretny sposób wśród nas obecny przez Eucharystię, pod zasłoną chleba i wina”. Człowiek wierzący nie potrzebuje cudów w swoim życiu, ale sam Pan Jezus dopuszcza obecność takich znaków w jego życiu. Ks. dziekan przypomniał jeden z cudów eucharystycznych – w Sokółce na Podlasiu, który jest darem potwierdzającym, iż Pan Jezus jest prawdziwie obecny w Eucharystii.  Kaznodzieja ukazał zebranym w swym słowie, iż „podobnie obecny jest wśród nas Duch Święty, który namaszczając człowieka przenika nasz serce, duszę, sprawiając że możemy otwierać się na Pana Boga. To Duch Święty pomaga nam zrozumieć Kim jest Pan Bóg. Dla wszystkich niezbędne jest natchnienie Ducha Świętego, jego mądrości.” Dlatego tak bardzo potrzebujemy kolejnego etapu obecności Boga Trójjedynego – Zesłania Ducha Świętego. Z Nim zjednoczeni oczekiwać będziemy na paruzję – powtórne przyjście Pana Jezusa na końcu świata. Do tego spotkania jak mówił kaznodzieja, musimy być dobrze przygotowani – przeniknięci Duchem Świętym”. Dlatego powinniśmy „nieustannie prosić Go o mądrość w poznawaniu Pana Boga i wszystkich tajemnic życia” – mówił ks. dziekan.  Ks. dr Dariusz Kaliński złożył także gratulacje ks. Andrzejowi Jaworskiemu proboszczowi naszej parafii inicjatywy związanej z organizacją Parafialnego Dnia Dziecka oraz życzył błogosławieństwa Bożego, radości, entuzjazmu wszystkim zebranym.

  Po wspólnej modlitwie nastąpiła część zabawowo-rekreacyjna. Teren naszej parafii w tym i nowobudowanej świątyni, stał się miejscem budowania wspólnoty poprzez zabawę,  wypełnioną radosnymi dziećmi. Dla milusińskich i ich rodzin przygotowanych było wiele atrakcji. Oblegane były stanowiska z lodami, watą cukrową, dmuchane zamki, karuzele, trampoliny, rodeo, paint ball, malowanie twarzy, zabawa fantowa. Dzieci brały udział w wielu konkursach organizowanych przez właścicieli zabytkowych motocykli, sekcje plastyczno – techniczną (tworzyli flagi papieskie, malowali wizerunki św. Jana Pawła II itp), a także łowili dla siebie maskotki. Dużym zainteresowaniem cieszył się w tym roku konkurs fantowy, a także  możliwość finansowego wsparcia Parafialnego Zespołu Caritas poprzez dofinansowanie obiadów dla dzieci w szkołach z terenu naszej parafii. Wspierający materialnie dodatkowo otrzymywali kupony spośród których wybrane wygrywały talony na usługi w lokalnych firmach tj. salony fryzjerskie, myjnie samochodowe itp. Zgodnie już z tradycją w czasie i tegorocznego Parafialnego Dnia Dziecka rozegrany został na boisku Orlik -Turniej Ministrancki w piłkę nożną. Na scenie w tym czasie można  było zdobywać słodkie nagrody w zamian za rozwiązanie zagadek i biorąc udział w konkursach prowadzonych przez kolorowych clown’ów, którzy mieli swoje metody, aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić wspólną zabawę. Uczestnicy tego święta mogli posilić się przysmakami z grilla, słodkimi wypiekami i napojami, a także staropolskim chlebem ze smalcem ogórkiem. To był dla nas wszystkich wspaniały czas. Ze wzruszeniem przyglądaliśmy się, jak bawią się razem tak licznie dzieci z naszej parafii  i nie tylko. Czas spędzony beztrosko na świeżym powietrzu sprzyjał lepszej integracji w rodzinach i rodzin we wspólnocie. Tegorocznym festynem koordynował proboszcz naszej parafii Ks. Andrzej Jaworski, który w jego zorganizowanie i przeprowadzenie włączył zarówno młodzież jak i dorosłych. Widok dzieci, ich rodzin szczęśliwych, beztrosko spędzających czas na świeżym powietrzu pomógł uczestnikom lepiej się poznać, zintegrować ze wspólnotą, a dla organizatora był źródłem satysfakcji z tak dobrych owoców akcji. Dzięki ich zaangażowaniu impreza zakończyła się wielkim sukcesem. A był nim uśmiech i frajda naszych dzieci.

            Panu Bogu naszemu niech będą wielkie dzięki za wszelkie łaski i doświadczenia otrzymane tego dnia. Podziękowania kierujemy do ks. bp Wiesława Meringa za objęcie patronatu honorowego nad V Parafialnym Dniem Dziecka oraz wszystkim instytucjom, firmom i osobom prywatnym za okazane serce, dzięki któremu można było zorganizować nasze święto dla dzieci. Serdeczne dziękujemy sponsorom oraz tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania parafialnego spotkania. Bóg zapłać! Dziękujemy także dzieciom, które przybyły na festyn oraz ich opiekunom. V Parafialny Dzień Dziecka, to był niezwykły festyn pełen prawdziwej radości i dziecięcych zachwytów. (Zdjęcia w Galerii).


WIELKIE ŚWIĘTO 

W NASZEJ PARAFII

29 maja 2014r.

 

 W szczególnym dla nas wszystkich roku, w którym przeżywamy dziękczynienie za kanonizację papieża Polaka – św. Jana Pawła II, w naszej parafii w dniu 29 maja 2014r.  zgromadziliśmy się, by być świadkami i uczestniczyć w wielkich, historycznych wydarzeniach: w przyjęciu Sakramentu Bierzmowania przez młodzież i w poświęceniu dzwonu imienia Świętego Jana Pawła II. (Zdjęcia w galerii)

            Podczas uroczystej Mszy świętej  o godz.17.00 Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering udzielił Sakramentu Bierzmowania  młodzieży z naszej parafii. Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej przyjęły 44 osoby. Młodzież przygotowywała się do tego wyjątkowego momentu poprzez spotkania formacyjne prowadzone specjalnie dla nich przez kapłana. Odpowiedzialnym za przygotowanie młodzieży do tego sakramentu był ks. Jacek Jabłoński.

        W uroczystości wzięli udział kapłani: wikariusz biskupi ks. prał. Marian Bronikowski,  dziekan zduńskowolski ks. prał. dr Dariusz Kaliński, wicedziekan ks. Ryszard Kucharski, ks. Andrzej Jaworski, gospodarz naszej parafii oraz kapłani z parafii sąsiednich. Na początku, po uroczystym powitaniu zgromadzonych przez Ks. Andrzeja Jaworskiego, przedstawiciele Rodziców poprosili Księdza Biskupa o udzielenie młodzieży Sakramentu Bierzmowania i modlitwę. Rodzice w swoim słowie wyrazili pragnienie, aby  ich dzieci „wyzbyły się lęku, który często napełnia serca młodych ludzi i mieli odwagę „wypłynąć na głębię”. Bo Duch Święty to realna moc przemieniająca nasze życie. Tej mocy potrzebuje każdy, a szczególnie nasze dzieci.

         W dialogowanej z młodzieżą homilii Ksiądz Biskup Ordynariusz podkreślił znaczenie Sakramentu Bierzmowania, jako sakramentu  w którym, jak niegdyś Apostołowie w Dzień Pięćdziesiątnicy otrzymali dary  Ducha Świętego, tak i podczas tej uroczystości zstępuje On na obecnych. Kaznodzieja zwrócił uwagę na fakt, iż po otrzymaniu Ducha Świętego przez Apostołów wyszli oni z Wieczernika i zaczęli odważnie głosić Ewangelię całemu światu. Bardzo dobrze zdali ten egzamin ze świadectwa wiary o Zmartwychwstałym. „I ten scenariusz powtórzył się dziś, w tym ważnym dla nas dniu. Dzisiaj Chrystus zgromadził młodych przy stole Eucharystycznym, by umocnić Duchem Świętym w dawaniu świadectwa całemu światu, by nie bali się rozeznawać swojego powołania” – mówił bp Mering. Ksiądz Biskup przypomniał, że przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. Po kazaniu Ksiądz Biskup udzielił kandydatom sakramentu bierzmowania, poprzez nałożenie rąk na ich głowę i namaszczenie krzyżmem świętym wypowiadając słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego„. Bierzmowany, na znak otwarcia się na Ducha Świętego, odpowiadał „Amen”. Młodzież przyjmowała go w wielkiej powadze i skupieniu. Jak mówił do młodych na krakowskich Błoniach w 1979r. św. Jan Paweł II „Sakrament bierzmowania w życiu każdego chrześcijanina ma przyczynić się do tego, aby był on na miarę swojego życia i powołania również „świadkiem Chrystusa”. Jest to sakrament szczególnego przyrównania do apostołów: sakrament, który każdego ochrzczonego wprowadza w apostolstwo Kościoła (szczególnie w tak zwane apostolstwo świeckich). Jest to sakrament, który powinien rodzić w nas szczególne poczucie odpowiedzialności za Kościół, za Ewangelię, za sprawę Chrystusa w duszach ludzkich, za zbawienie świata.” ”Bierzmowanie” oznacza umocnienie. Jezus Chrystus, Pomazaniec Boga, namaszcza bierzmowanego swoim Duchem.

           Umocnieni Duchem Świętym młodzi złożyli w darach ołtarza m.in. osobiste postanowienia nie używania przez całe życie narkotyków pod żadną postacią, jako chęć życia bez nałogów i przyrzeczenia czystych serc, jako gotowość bycia odpowiedzialnym zarówno za swoje życie i zbawienie, jak i za Kościół, a także indeksy i stuły kapłańskie (ofiarowane także od rodziców bierzmowanych, które będą służyć do celów liturgicznych w naszej parafii). Na koniec tej pierwszej części Uroczystości nowo bierzmowani podziękowali Księdzu Biskupowi za modlitwę i udzielenie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, wyrażając „pragnienie szczególnej pamięci o codziennej modlitwie, o uczestniczeniu we Mszy Świętej w niedziele i święta,  o częstym przystępowaniu do sakramentów świętych, o odważnym świadczeniu w naszym środowisku, że Jezus jest Panem naszego życia.” Nie zabrakło także słów wdzięczności wobec ks. proboszcza Andrzeja Jaworskiego, Księży Wikariuszy, katechetów, rodziców i wychowawców,  za trud jaki włożyli, by nas przygotowanie kandydatów do przyjęcia  Sakramentu Bierzmowania oraz tym którzy swoją posługą ubogacili liturgię: zespołowi „Jordan”, ministrantom, panu organiście, panu kościelnemu oraz całej wspólnocie parafialnej, świadkom  za duchowe wsparcie i modlitwę w nich intencji.

Napełnieni Duchem Świętych w Sakramencie Bierzmowania i Komunią Świętą, młodzi ludzie otrzymali pamiątki przyjęcia Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej – krzyże przywiezione dla nich z Ziemi Świętej, których poświecenia dokonał Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup. Jak nauczał nas św. Jan Paweł II w Loreto w 2004r. „Nieść Krzyż za Jezusem oznacza być gotowym do wszelkiej ofiary z miłości do Niego oraz nie stawiać nikogo i niczego przed Niego. (…) przylgnięcie do Chrystusa jest wymagającym wyborem. Jednak to nie sami niesiemy krzyż. Przed nami idzie On…”  Niech ten krzyż znak nieskończonej miłości Chrystusa, przypomina Jego świadkom postanowienia dziś przez nich podjęte, związane z umacnianiem i pogłębianiem wiary, a zwłaszcza z postępowaniem według jej zasad. Oby nie brakło im gorliwości i wiary w dawaniu świadectwa Ewangelii i głoszenia jej całemu światu.

         W drugiej części uroczystości nastąpił ważny i historyczny moment dla parafii –  akt uroczystego poświęcenia przez ks. bp. Wiesława Meringa, dzwonu imienia Świętego Jana Pawła II. Jest on pamiątką kanonizacji Papieża Polaka,  darem serca ludzi  chorych i cierpiących parafii św. Pawła Ap. w Zduńskiej Woli za czasów: J.E. Ks. Bp Wiesława Alojzego Meringa ordynariusza włocławskiego i proboszcza ks. Andrzeja Jaworskiego budowniczego Kościoła, na większą chwałę Bożą.  Na dzwonie odnaleźć można herb papieża św. Jana Pawła II, hasło przewodnie Jego pontyfikatu: „Totus tuus” („Cały Twój!”) oraz myśl „W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście”. Waży on 420 kg i ma 88 cm średnicy. Dzwon wykonany został  w Pracowni Ludwisarskiej Felczyńskich -Taciszów.  Dzwon będzie bił na pół godziny przed Mszami Świętymi, o godz. 12,00 oraz w każdy piątek o godz. 15.00 w Godzinie Miłosierdzia.

Niech dźwięk tego dzwonu przypomina nam, że jesteśmy jedną rodziną, która powinna się gromadzić na znak swojego zjednoczenia w Chrystusie. Niech pomaga nam pamiętać św. Jana Pawła II, jego polecenia, jego miłość do każdego człowieka i naszą odpowiedź na jego miłość.


KOMUNIA ROCZNICOWA

25 maja 2014r.

 

Podczas jednej z pielgrzymek do Polski papież św. Jan Paweł II wyraził wielką radość, ze może ten wielki dzień przeżyć razem z rodzinami i dziećmi w Łodzi: „Zwracam się teraz do was, drogie dzieci, dziewczynki i chłopcy, którzy dziś po raz pierwszy macie przyjąć do waszych serc Pana Jezusa jako pokarm wiecznego zbawienia. Dzisiaj, gdy wasze dziecięce usta rozchylą się, aby przyjąć białą postać chleba, kapłan wypowie słowa: „Ciało Chrystusa”, a każdy i każda z was odpowie: „Amen”. „Amen” – to znaczy: „wierzę”, „przyjmuję z wiarą„. Sprawując Eucharystię, sprawujemy wielką tajemnicę wiary. I oto wy- mali chrześcijanie, dojrzeliście już do tego, aby w tej tajemnicy uczestniczyć w pełni. Komunia święta – to właśnie pełne uczestniczenie w Eucharystii, w Ofierze Chrystusa i Kościoła” (Homilia w czasie Mszy Świętej w Łodzi połączonej z udzieleniem I Komunii Świętej 13 VI 1987 r.).

W niedzielę 25 maja 2014r. dzieci, ich rodzice, wychowawcy i goście wraz  ze wspólnotą parafialną przeżywali Rocznicę I Komunii Świętej. Uroczysta Msza Święta dla I grupy rozpoczęła się o godz. 11.15. i przewodniczył jej ks. Piotr Kowalski. Natomiast Msza Święta dla II grupy, tj. dzieci z Zespołu Szkół im. M. Grzegorzewskiej odprawiona została o godz. 15.00, a przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Jaworski. Podczas każdej z tych Mszy Świętych dzieci dziękowały za to, że rok temu mogły  przyjąć po raz pierwszy do swojego serca Jezusa Chrystusa. Uroczystość Komunii Rocznicowej przyniosła za sobą ogromne przeżycie dla dzieci jak ich rodziców, którzy aktywnie włączyli się w oprawę liturgiczną Mszy Świętej. Jest to piękne świadectwo wspólnego przeżywania tak doniosłej chwili. Do Komunii Rocznicowej dzieci były przygotowywane przez ks. Piotra Kowalskiego i katechetów z poszczególnych szkół.

Wzmacniani pokarmem duchowym – Ciałem Chrystusa – możemy pewniej przeciwstawiać się złu, pewniej kroczyć przez dalsze życie.

 


MAJ

MIESIĄCEM MODLITW O POWOŁANIA

W DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ

 

W tym szczególnym miesiącu – w maju,  poświeconym Najświętszej Maryi Pannie Matce Kapłanów nasza wspólnota parafialna modli się codziennie w intencji duszpasterzy oraz z prośbą o nowe, święte i liczne powołania kapłańskie i zakonne. Ta intencja ma przyświecać zwłaszcza modlitwie podczas nabożeństw majowych: „Śpiewając litanię do Matki Bożej i uczestnicząc w nabożeństwach majowych, jak każdego roku pragniemy zwracać się do Wychowawczyni Powołań Kapłańskich, aby młodym ludziom wskazywała na Chrystusa i dodała odwagi w odpowiedzi na głos powołania, który rozbrzmiewa w ich sercach” (Biskup Ordynariusz Wiesław Alojzy Mering).

W tych dniach także kapłani posługujący w naszej parafii przeżywali rocznice swoich święceń:

 – ks. Jan Dominiak, 55 rocznicę w dniu 21 maja 2014r.,

 – ks. Jacek Jabłoński, 4 rocznicę w dniu 23 maja 2014r.,

 – ks. Andrzej Jaworski proboszcz, 18 rocznicę w dniu 25 maja 2014r.

 Natomiast w sobotę dn. 24 maja br. w Archikatedrze Łódzkiej pochodzący z naszej parafii alumn Przemysław Dominiak przyjął święcenia w stopniu diakonatu. Dziękujemy Bogu Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, za te łaski, jakie spłynęły na diakona Przemysława, aby głosił Słowo Boga i udzielał chrztu w imię Trójcy Przenajświętszej. Wzywając w modlitwie wstawiennictwa Maryi, patrona i wszystkich świętych życzymy diakonowi, aby Duch Święty nieustannie Cię przenikał, uzdalniał do uczynków miłości miłosiernej w Kościele, i w świecie, być krocząc śladami Chrystusa wzrastał w wierze głosząc Dobrą Nowinę.

Kapłanom posługującym w naszej parafii życzymy wszelkich łask Bożych i sił potrzebnych w pracy duszpasterskiej, by przez kapłańskie ręce nieustannie nieśli ludziom Jezusa. Niech zawsze towarzyszy Wam łaska Boża i mądrość, a także ludzka życzliwość i wsparcie zarówno w poczynaniach, jak i troskach. Życzymy dobrego zdrowia, dużo radości i pięknych owoców pracy kapłańskiej. Polecamy Księży  nieustannej opiece Maryi Panny!

Szczęść Boże


PEREGRYNACJA KRZYŻA

I IKONY MATKI BOŻEJ

SALUS POPULI ROMANI

– ZNAKÓW WIARY ŚDM

W ZDUŃSKIEJ WOLI

19-20 maja 2014r.

 

 W dniach 19-20 maja 2014r. młodzież i inni wierni z naszej parafii włączyli się w uroczystości związane z nawiedzeniem Zduńskiej Woli przez znaki wiary Światowych Dni Młodzieży – Krzyż i Ikonę Matki Boskiej Salus Populi Romani.

W poniedziałek wieczorem zgromadziliśmy się przy pomniku św. Jana Pawła II i uczestniczyliśmy w spotkaniu będącym okazją do dziękczynienia za kanonizację papieża- Polaka, a przybliżającym nam historię i ideę Światowych Dni Młodzieży.  Montaż słowno – muzyczny na tę okazję przygotowali uczniowie Publicznego Gimnazjum Nr 1 i młodzież zduńskowolska. Wspólnota wiernych jaka się przy tej okazji utworzyła, jednoczyła się na wspólnej modlitwie i śpiewie (przy akompaniamencie orkiestry dętej) ulubionej pieśni św. Jana Pawła II – „Barki” . Po części modlitewnej udaliśmy się autobusami do miejscowości Stawiszcze/Granowiec, gdzie po wspólnej modlitwie Apelem Jasnogórskim, przejęte zostały od pielgrzymów z dekanatu sieradzkiego, Krzyż i Ikona Matki Boskiej Salus Populi Romani symbole wiary Światowych Dni Młodzieży. Następnie przy śpiewie wychwalającym Pana Boga, z modlitwą na ustach, w blasku pochodni i lamp ulicznych, pielgrzymowaliśmy do Bazyliki Mniejszej pw. WNMP, gdzie o godz. 23.30 uczestniczyliśmy we Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. prał. Kanclerza Artura Niemiry, koordynatora Światowych Dni Młodzieży dla diecezji włocławskiej. Główny koncelebrans w homilii nawiązał do istotnej roli Krzyża w życiu każdego człowieka, a także zwrócił szczególną uwagę na potrzebę jedności między chrześcijanami, której źródłem powinien być Krzyż Chrystusa. Wyrazem tego jest peregrynacja symboli ŚDM po polskich diecezjach. Po zakończonej Mszy Świętej obecni mieli możliwość krótkiej adoracji znaków wiary ŚDM.

W dniu 20 maja 2014r. niemalże przez cały dzień  Krzyż i Ikona ŚDM pozostawały  w centrum refleksji Zduńskowolan, zwłaszcza ludzi młodych. Kolejne grupy młodzieży ze Zduńskiej Woli przybywały, by wraz ze swymi opiekunami adorować te święte symbole wiary. Tak jak przy Krzyżu i Ikonie ŚDM młodzież modliła się przed laty podczas wielkich spotkań z papieżem Janem Pawłem II, a w 2013r. w Brazylii wraz z papieżem Franciszkiem, tak i  młodzież z naszej parafii adorowała te święte znaki wiary. W grupie tej byli licznie zgromadzeni uczniowie reprezentujący Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej, Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli wraz z kapłanami i katechetami, a także przybyli w tym celu inni zduńskowolanie. Młodzież we wspólnej modlitwie wyraziła dziękczynienie Panu Bogu za łaskę czuwania przy tym Świętym Krzyżu i Ikonie Matki Bożej, za to, że Pan wszelkie smutki przezwyciężył nadzieją, a w Świętej Matce Swojej dał wzór zawierzenia i ufności. Modlący się dziękowali także za dar świętego Jana Pawła II, który dźwigając z godnością, na oczach całego świata, krzyż swej choroby, starości, zmagał się ze słabością ciała. Rozważania oparte były na nauczaniu św. Jana Pawła II, skierowanym do młodych podczas Jego pontyfikatu. Czuwanie modlitewne przy symbolach ŚDM, swym śpiewem ubogacał zespół „Chcę zdać”  z ZSE w Zduńskiej Woli. Na koniec czuwania ks. Andrzej Jaworski – proboszcz naszej parafii udzielił zgromadzonym na adoracji Bożego Błogosławieństwa.

Zwieńczeniem uroczystości dnia 20 maja br. była Msza Święta w Bazylice Mniejszej pw. WNMP, podczas której młodzież z trzech zduńskowolskich parafii otrzymała Sakrament Bierzmowania z rąk Biskupów: Wiesława Meringa oraz Stanisława Gębickiego.
Po zakończonej Eucharystii Krzyż i Ikona zostały przekazane młodzieży z dekanatu szadkowskiego.

To ważne dla nas wydarzenie związane z nawiedzeniem dekanatu zduńskowolskiego  przez znaki wiary Światowych Dni Młodzieży – Krzyż i Ikonę Matki Boskiej Salus Populi Romani stanowi jeden z etapów przygotowań do ŚDM w Krakowie w 2016r. Niech będzie ono dla młodzieży, iskrą zapalającą w wierze. Już dziś zachęcamy wszystkich młodych z naszej parafii i przyjaciół do zaangażowania się w kolejne punkty działań związanych z organizacją w naszym kraju spotkania młodych z całego świata z papieżem Franciszkiem.


BIELANKI W WARSZAWIE

17 maja 2014r.

 

W dniu 17 maja 2014 r. z inicjatywy Ks. Jacka Jabłońskiego opiekuna Bielanek, odbyła się wycieczka integracyjna tej grupy do Warszawy. Dziewczęta, które w naszej parafii służą Maryi i Panu Jezusowi ubogacając piękne uroczystości  w ciągu roku liturgicznego, miały okazję do wspólnej rekreacji,  wypoczynku, ale i edukacji.

           Pierwszy etap wyjazdu miał miejsce w instytucji kultury Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wycieczkowicze będąc tam, samodzielnie eksperymentowali, doświadczali, poznawali, odkrywali świat. Na wystawie „Człowiek i środowisko” każdy sam mógł stać się eksponatem, gdyż przedmiotem obserwacji było jego ciało, jego sprawność, ograniczenia i możliwości. Zwiedzający wystawy zagłębiali się w tajemnice zmysłów, postrzegania czasu i funkcjonowania w otaczającym środowisku. Na wystawie „Świat w ruchu” dowiadywali się jak rozchodzi się światło i fale dźwiękowe, a także, w jaki sposób wprawiane są w ruch palce dłoni. Była to również okazja do samodzielnego wyprodukowania prądu elektrycznego, do przyjrzenia się, jak powstaje tornado oraz doświadczenia tego, co się dzieje podczas trzęsień ziemi. Na koniec wszyscy uczestniczyli w spektaklu Teatr Wielkich Napięć. Przez ponad 4 godziny dzieci doświadczały, poznawały, a przy tym niesamowicie dobrze się bawiły. Po zdobyciu  dużej dawki wiedzy nastąpił drugi etap wycieczki – spacer uliczkami Starego Miasta, który pozwolił odpocząć od gwaru Centrum Nauki Kopernika. Dziewczęta miały okazję podziwiać Zamek Królewski, najstarszy i najwyższy świecki pomnik w Warszawie – Kolumnę króla Zygmunta III Wazy, Kościół Akademicki Św. Anny. Spacer uliczkami tętniącymi gwarem miejsca, spacerów, pełnymi galerii, kawiarni i restauracji, doprowadził uczestników wycieczki do Grobu Nieznanego Żołnierza na placu marsz. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Poza ucztą edukacyjno – turystyczną wszyscy spotkali się przy wspólnym stole na obiedzie a następnie w drodze powrotnej, na posiłku w McDonaldzie.

Cały wyjazd wspólnota zawierzała na modlitwie Panu Jezusowi i Maryi Niepokalanej – „służebnicy Pańskiej”. Umocnieni błogosławieństwem Bożym udzielonym przez ks. Jacka, pełni wiary i humoru, zintegrowani w tej małej wspólnocie bezpiecznie wszyscy powrócili do domu. Dziękując księdzu opiekunowi, już dziś czekamy na kolejne zadania jakie będzie nam wyznaczał, a w przyszłości może i kolejny tak udany wyjazd.


ZNIEWOLENIA PRZEZ MEDIA

prelekcja ks. bpa Adama Lepy

(12 maja 2014r.)

 

          W dniu 12 maja 2014r. w naszej parafii Duszpasterstwo Inteligencji Katolickiej zorganizowało spotkanie, którego pierwszą częścią był udział we Mszy Świętej, a następnie prelekcja doktora teologii ks. bpa Adama Lepy. Prelegent zwrócił uwagę na fakt, iż poza pozytywnymi funkcjami jakie pełnią media współcześnie (przekazywanie informacji, transmisję itp.)  podejmują zadania mające na celu „ujarzmienie” człowieka. Do tego stosowane są różne zabiegi tj.:

 – manipulacja, mająca narzucić inne spostrzeganie rzeczywistości, zmienić częściowo obraz tej rzeczywistości np. obraz młodzieży, Kościoła, kultury itp. tak, by to, co dobre uznać za złe;

– mity, czyli głoszenie poglądów, który nieistniejącym zjawiskom, faktom nadaje pozory niewzruszonej prawdy, zakłamując je w sposób perfekcyjny, np. mit stanu wojennego jako nieuchronnego, mit, iż Kościół wtrąca się w sprawy polityczne kraju itp.;

– pranie mózgu, które pochłania całego człowieka tak, że staje się całkowicie innym człowiekiem. Zabieg ten prowadzi do zawstydzenia tym, czym żyło się dotąd np. zaczyna wstydzić się, że jest Polakiem czy katolikiem. Metoda ta często stosowana jest w sektach;

– uzależnienie od mediów , np. poprzez oferowaną człowiekowi zabawę prowadząc do tego, że nie może on żyć bez niej;

– automanipulacja , prowadząca do mentalności zmanipulowanej, „robi się wszystko by nauczyć człowieka życia jako swoistej manipulacji sobą” (Jan Paweł II, Paryż UNESCO, 2 czerwca 1980r.);

– działania podprogowe , które przenika do naszej podświadomości.

Potężne imperium mediów, stale powiększa się i wykazuje rosnącą ekspansję na obszar ludzkiego ducha i etosu. Aby manipulacja przestała zagrażać człowiekowi, cały Kościół, powinien się jej zawsze przeciwstawiać.

W kolejnym miesiącu, w dniu 7 czerwca 2014r., Duszpasterstwo Inteligencji Katolickiej organizuje ostatnie spotkanie przed wakacjami – pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej.


SKUPIENIE MODLITEWNE

 • Rodzina w nauczaniu św. Jana Pawła II
 • Rodzina miejscem przebaczenia

 

W dniu 10 maja 2014r. w parafii Św. Pawła Apostoła w Zduńskiej Woli odbyło się SKUPIENIE MODLITEWNE. Spotkanie stanowiło duchowe przygotowanie do Marszu dla Życia i Rodziny, który odbędzie się w Zduńskiej Woli po raz drugi, w dniu 1 czerwca 2014 r. Zgromadzeni na czuwaniu rozpoczęli od wspólnej modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia. Tematem spotkania była „Rodzina w nauczaniu św. Jana Pawła II, rodzina miejscem przebaczenia, które poprowadził ks. Piotr Stolecki – Dyrektor Katolickiego Centrum Służby Rodzinie we Włocławku. W wygłoszonych  konferencjach prelegent ukazywał nauczanie św. Jana Pawła II o rodzinie, na podstawie Adhortacji Apostolskiej o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym Familiaris Consortio (FC). Druga konferencja dotyczyła roli przebaczenia w rodzinie. Ks. Piotra Stolecki zachęcał, by ze zranieniami kierować się do Pana Jezusa. Dopiero uzdrowiona relacja w Bogu, przemieniona pozwala wejść w relację z drugim człowiekiem. Pan daje człowiekowi łaskę przebaczenia w sakramentach: Eucharystii, Pokucie i Pojednaniu, Namaszczeniu chorych. Przebaczenie samo w sobie jest to proces. Dlatego tak ważnym jest, by szukać go w Panu Bogu. On porządkuje nasze emocje, znosi złość, nienawiść, lęk i daje pokój. Aby wybaczyć komuś niezbędne jest by wybaczyć sobie. Jest to w pełni możliwe ale tylko przez Bramę jaką jest Jezus, innej drogi nie ma. Pan Jezus uzdrawia, prowadzi, pomaga. (więcej informacji na stronie www.zycieirodzinazdw.cba.pl )

Po umocnieniu słowem referenta, uczestnicy skupienia włączyli się we wspólną modlitwę parafian podczas Mszy Świętej. W homilii jaką wygłosił ks. Piotr Stolecki zachęcał obecnych do zatrzymania się i odpoczynku na łonie przyrody, by ponownie ucieszyć się światem stworzonym przez Pana Boga. Uznając Pana Jezusa za Dobrego Pasterza możemy odnaleźć wolność w sobie. Ks. Piotr zwrócił uwagę na fakt, iż Niedziela Dobrego Pasterza to dzień modlitw w intencji kapłanów. Kapłanem jest jednak każdy chrześcijanin noszący w sobie kapłaństwo powszechne. Stąd nie tylko kapłan przyjmujący sakrament świeceń ma służyć wiernym, ale też każdy z nas ma być dobrym pasterzem poprzez dobre słowo, szczery uśmiech, bycie dobrym w swoich zadaniach. Jest to możliwe jak wskazywał ks. Piotr gdy będziemy dobrymi pasterzami, ale w pierwszej kolejności dla siebie samych a następnie dla innych. Będzie to możliwe tylko gdy pozwolimy prowadzić się Jezusowi.

W kolejnej części skupienia modlitewnego obecni na nim z uwagą wysłuchali świadectwa 3 reprezentantów rodzin zduńskowolskich. Następnie zapoznali się z nauczaniem papieża Jana Pawła II na temat rodziny, godności kobiety i wartości jaką jest życie w prezentacji zebranych wystąpień Świętego podczas pielgrzymek do naszego kraju.

Na koniec umocnieni Słowem Boga i nauczaniem Jana Pawła II przybliżonym nam w słowie prelegenta, adorowaliśmy naszego Pana rozbudzając w sobie jeszcze większe pragnienie pełnego zjednoczenia z Chrystusem. Wychwalaliśmy wielkość Pana, który nas stworzył oraz Jego wszechmoc. Czuwanie modlitewne przed Najświętszym Sakramentem swym śpiewem ubogacał zespół SILOE z parafii pw WNMP w Zduńskiej Woli.

Organizatorem Skupienia Modlitewnego był Społeczny Komitet Marszu dla Życia i Rodziny w Zduńskiej Woli przy współpracy z proboszczem parafii pw św. Pawła Apostoła w Zduńskiej woli – ks. Andrzejem Jaworskim.   Inicjatywie tej przyświecał cel przybliżania nauki św. Jana Pawła II, który powiedział: „Życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia”. Pełni ufności z Bożą pomocą uczestnicy skupienia powrócili do swoich zadań, które On przed nimi postawił.

        Dziękujemy Księdzu Piotrowi Stoleckiemu, za serdeczność i zaangażowanie w modlitewny przebieg Skupienia Modlitewnego, zwłaszcza za głoszone z mocą Słowo Boże i konferencje. Ks.Andrzejowi Jaworskiemu proboszczowi parafii pw. Św. Pawła Ap w Zduńskiej Woli  składamy serdeczne Bóg zapłać za przyjęcie nas, bycie z nami oraz za zaangażowanie w organizację skupienia i nieustające wspieranie komitetu. Księżom wikariuszom z parafii św. Pawła Ap w Zduńskiej Woli i wszystkim obecnym na skupieniu za odpowiedzialne potraktowanie naszego zaproszenia i przybycie na to spotkanie, a zespołowi SILOE za radosną animację muzyczną.

Osobiście dziękujemy Panu Bogu za łaski Ducha Świętego i jego asystencję w ciągu przygotowań i przebiegu Skupienia Modlitewnego. Po raz kolejny odczuliśmy to, że Pan udziela wszystkiego, co jest potrzebne do pełnienia posługi, trzeba mieć tylko głęboką ufność, że w każdej sytuacji Bóg udzieli pomocy i na tę pomoc trzeba liczyć.

 To zapewnienie niech będzie przyczyną naszej radości i radości wszystkich aktualnie posługujących na rzecz ochrony życia i rodzin.

  Społeczny Komitet Organizacyjny

Marszu dla Życia i Rodziny ‘2014

w Zduńskiej Woli


ZESPÓŁ POWOŁANIOWY ‘KERYGMA’

– głosiciele Dobrej Nowiny o Zmartwychwstałym Jezusie

 04.05.2014r.

 

     „Kto śpiewa, ten dwa razy się modli„, to słowa wypowiedziane niegdyś przez św. Augustyna, a które po dziś dzień pozostają aktualne. Śpiew jest znakiem radosnego wzruszenia serca, o czym w dniu 04 maja 2014r. przypominał nam goszczący w naszej parafii Zespół Powołaniowy KERYGMA. Członkowie tej grupy wokalno – muzycznej, to klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. „Kerygmat” z gr. to głoszenie Dobrej Nowiny o Zmartwychwstałym Jezusie – stąd nazwa zespołu i jednocześnie zadanie, które stoi na czele każdego z jej członków.

             Z pełnym zapałem klerycy zespołu KERYGMA, w ramach ewangelizacji, muzyką, śpiewem i wprowadzeniami do liturgii, ubogacali sprawowanie niedzielnej celebracji Eucharystycznej w naszej parafii. Ponadto podczas specjalnego koncertu, wspólnie z wiernymi i przybyłymi gośćmi, wielbili Pana Boga śpiewem i modlitwą. Klerycy, którzy na Boże wezwanie „Pójdź za mną” jako pierwsi odpowiedzieli – TAK,  słowem, ale i czynem dali świadectwo tego, iż powołanie, to nic innego jak Boży plan na życie człowieka. Pan Bóg nie może go jednak zrealizować bez udziału samego człowieka. Dlatego też posługuje się Zespołem Powołaniowym – KERYGMA, a więc tymi, którzy poruszają młode serca, gotowe pójść drogą dialogu między miłością Boga a wolnością człowieka.

   W tym dniu podczas Mszy Świętych słowo do nas kierował ks. dr Marcin Idzikowski wicedyrektor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, kapłan powołany z terenu naszego miasta, z parafii pw WNMP. Kaznodzieja zwrócił uwagę na fakt, iż w naszym życiu jesteśmy jak uczniowie w drodze do Emaus o których dziś słyszymy w Ewangelii. Wielu z nas bowiem po przeżytych Świętach Wielkanocy, po spotkaniu Jezusa Zmartwychwstałego powróciło do swoich schematów, przyzwyczajeń, nawyków, złości, narzekań, grzechu. „Emaus” to dla każdego z nas tzw. droga na skróty, bez czekania, trwania przy Zmartwychwstałym. Ks. dr Marcin Idzikowski pobudzał do refleksji nad tym, czy potrafimy żyć Bogiem na co dzień, mówić o Nim, rozmawiać, świadczyć w naszych rodzinach i tam gdzie jesteśmy posłani. Pan Bóg zna naturę człowieka, wie że jak uczniowie w drodze do Emaus, tak każdy przeżywa swoje zwątpienia, cierpienia, doświadcza bólu, krzywdy. Nikt nie jest tego pozbawiony, bez względu na powołanie jaki realizuje. I tak jak uczniom wracającym do Emaus i nam wyjaśnia cierpliwie Pisma. Poprzez ofiarę na krzyżu jaka dokonuje się każdorazowo na ołtarzu, gdy Pan ofiarowuje siebie Ojcu, „wyrywa” nas z grzechu, z naszego Emaus. Tak jak uczniowie po spotkaniu Zmartwychwstałego Jezusa w drodze do Emaus, zawrócili by świadczyć o Nim, tak i każdy z nas wezwany jest do tego, by poznawać Pana, gdyż pragnie On być obecnym na co dzień w życiu każdego człowieka. Ks. dr Marcin Idzikowski zachęcał do wzajemnej modlitwy, która jest potrzebna na drogach realizowanych powołań.

    Panu Bogu niech będą dzięki za wszystkich tych, którzy odpowiedzieli na głos Chrystusa, który wzywał ich do pójścia za Nim. Dziękujemy za wszystkich kapłanów jakich stawia na naszej drodze, kleryków, ale i zakonników i misjonarzy. W modlitwach prosimy dla nich o wszelkie potrzebne łaski, by jeszcze pełniej realizowali swoje powołanie i zawsze pozostali wierni Chrystusowi. Pamiętamy też, że modlitwa o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne jest zarazem istotną formą błagania o Miłosierdzie Boże dla świata. Trwając na modlitwie, także podczas Nabożeństw Majowych, prośmy wytrwale o nowe powołania kapłańskie, zakonne i do różnych form życia konsekrowanego, wspierajmy tych, którzy głos Boga słyszą, lecz z rozmaitych powodów nie mają odwagi dać Mu ufnej odpowiedzi.


KANONIZACJA JANA PAWŁA II i JANA XXIII

 

            Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Na prośbę Episkopatu Polski, Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. A w dniu kanonizacji Siostry Faustyny, która odbyła się w Rzymie w dniu 30 kwietnia 2000 roku, Papież Jan Paweł II ogłosił to święto dla całego Kościoła.

        W tym roku w niedzielę Miłosierdzia Bożego tj. dnia 27 kwietnia 2014 roku papież JAN PAWEŁ II wraz z papieżem Janem XXIII zostali ogłoszeni świętymi. Kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II była świętem wiary ludu Bożego. Dzień ten był szczególnym dniem w naszej parafii. Z tej okazji flagi papieskie i wizerunki św. Jana Pawła II zdobiły okna domów. Wpatrzeni w wizerunek św. Jana Pawła II na specjalnie z tej okazji zbudowanym ołtarzu, podczas każdej Mszy Świętej i w indywidualnej modlitwie dziękowaliśmy Panu Bogu za dar wiernych naśladowców Chrystusa, bezgranicznie posłusznych Duchowi Świętemu – za św. Jana Pawła II i św. Jana XXIII. Jak w homilii kanonizacyjnej mówił papież Franciszek  „Św. Jan XXIII i św. Jan Paweł II współpracowali z Duchem Świętym, aby odnowić i dostosować Kościół do jego pierwotnego obrazu, który nadali mu święci w ciągu wieków. Nie zapominajmy, że to właśnie święci prowadzą Kościół naprzód i sprawiają, że się rozwija (…) Niech nas obaj nauczą, byśmy nie gorszyli się ranami Chrystusa, abyśmy wnikali w tajemnicę Bożego Miłosierdzia, które zawsze żywi nadzieję, zawsze przebacza, bo zawsze miłuje ”. Dziękczynienie za kanonizację tak naprawdę dopiero się zaczyna…


PRZYJĘCIE NOWYCH MINISTRANTÓW

 

     W dniu 27 kwietnia 2014r. podczas Mszy Świętej, której przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Jaworski, o godz.1115, pięciu chłopców zostało przyjętych do grona ministrantów parafii św. Pawła Apostoła w Zduńskiej Woli. Nowoprzyjęci do Liturgicznej Służby Ołtarza, zostali przedstawieni przez swojego opiekuna – Ks. Piotra Kowalskiego, a następnie po raz pierwszy przyoblekli komże i złożyli przyrzeczenia. (Zdjęcia w galerii) Do grona nowo obłóczonych należą:

 1. Mateusz Endler
 2. Michał Kardacki
 3. Michał Klinkowicz
 4. Oscar Klinkowicz
 5. Sebastian Tracewski

      Grupa ta, do tego szczególnego  w ich życiu dnia, przygotowywała się prze okres 1 roku. W tym celu przypatrywali się funkcjom jakie pełnią ich starsi koledzy, a na zbiórkach formacyjnych uczyli się podstaw służenia oraz poznawali modlitwy ministranckie. Zadaniem każdego ministranta jest służba samemu Panu Jezusowi, poprzez pomaganie kapłanowi przy ołtarzu podczas sprawowanej Mszy Świętej i nabożeństw. Króluj nam Chryste! Zawsze i wszędzie!” – tak brzmi pozdrowienie, którym posługują się szczególnie ministranci. Bycie ministrantem, to powód do dumy, ale także duże wyzwanie. Posługa ta jest nieustanną pracą nad sobą podczas wypełniania obowiązków ministranta, to dawanie przykładu innym, to służba Panu Bogu i drugiemu człowiekowi.

      Wszystkim chłopcom będącym w szeregach Liturgicznej Służby Ołtarza w naszej parafii, będącym szczególnie powołanymi do bycia młodymi przyjaciółmi Pana Jezusa, życzymy wszelkich potrzebnych łask do odważnego pogłębiania i podtrzymywania przyjaźni z Nim. Życzymy, abyście codziennie odkrywali piękno posługi, jaką przyszło wam pełnić. Bądźcie z niej dumni i starajcie się wypełniać ją jak najsumienniej i z sercem oddanym Bogu.

Wszystkich chłopców chętnych do tego, by przyłączyć się do grupy ministrantów zapraszamy! Zapisywać się można w każdym okresie roku liturgicznego, zgłoszenia przyjmuje ks. Piotr


WIELKA NOC!  

PAN ZMARTWYCHWSTAŁ I JEST Z NAMI!  

ALLELUJA!  

 

Dlaczego życzymy sobie „Wesołych Świąt”,

chociaż czasami chlapie deszcz i nie świeci słońce?

Dlaczego życzymy sobie „Wesołego jajka”,

chociaż czasem jajko jest blade, jak dziewczynka po grypie,

nie zawsze rumiane i malowane?

Dlaczego życzymy sobie „Wesołego baranka”,

chociaż baranek jest mizerak i można bać się, że go wilki zjedzą?

Dlaczego życzymy sobie „Wesołego śniadania”,

chociaż nie każdy ma szynkę?

Dlatego, że chociaż Pana Jezusa zabili źli ludzie i położyli do grobu

– On wstał z grobu żywy, odsunął kamień i jest wciąż między nami.

Nie widzimy Go, tak jak nie widzimy powietrza, ale On jest.

 

(ks. Jan Twardowski)


ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

 

          Św. Paweł Apostoł w 1 Liście do Koryntian (15,17) stwierdza jednoznacznie:jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara.” Zmartwychwstanie Jezusa to centralne święto w roku liturgicznym. Poprzedza je uroczyste Triduum Paschalne. Święte Triduum Paschalne Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczyna się liturgią Eucharystyczną Wieczerzy Pańskiej wieczorem w Wielki Czwartek, a kończy nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Oprócz Mszy św. Wieczerzy Pańskiej Święte Triduum obejmuje liturgię Męki Pańskiej w Wielki Piątek oraz liturgię Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna się w sobotę po zachodzie słońca.

WIELKI CZWARTEK

           W naszej parafii obchody Paschalne rozpoczęła Msza Wieczerzy Pańskiej, sprawowana w Wielki Czwartek wieczorem. Celebracja przypominała nam Ostatnią Wieczerzę Chrystusa spożywaną w wieczerniku z uczniami na dzień przed męką. Podczas tej Liturgii ks. proboszcz dokonał obrzędu umycia nóg przypominając to, co dokonało się w wieczerniku, kiedy Chrystus umył nogi Apostołom. Tego dnia dziękowaliśmy Panu Bogu za dar Eucharystii oraz Sakrament Kapłaństwa. Reprezentantki Wspólnoty Św. Marty w imieniu parafian składali serdeczne życzenia wszystkim kapłanom posługującym dla nas: ks. proboszczowi Andrzejowi Jaworskiemu, ks. Jackowi Jabłońskiemu, ks. Piotrowi Kowalskiemu i ks. Janowi Dominiak.  Po Eucharystii kapłan przeniósł Najświętszy Sakrament do specjalnej kaplicy – ciemnicy, w której następnie do godz. 21.00 trwała adoracja. Jest to w symboliczny sposób przypomnienie modlitwy Chrystusa w Ogrójcu.

WIELKI PIĄTEK

                Wielki Piątek to dzień zadumy, w którym rozważaliśmy mękę Chrystusa. Tego dnia modliliśmy się wspólnie na nabożeństwach: Jutrzni i Koronki do Bożego Miłosierdzia, która rozpoczęła Nowennę przed Niedzielą Miłosierdzia, liturgii Męki Pańskiej, Gorzkich Żalach. Cała liturgia tego dnia była przepojona powagą oraz skupieniem. Podczas wszystkich obrzędów milczały organy i dzwony, zaś surowy charakter wystroju wnętrza kościoła podkreślał pokutny charakter dnia. Mimo takiej surowości, cała liturgia, choć poważna, przepełniona była nadzieją. W tym bowiem dniu dokonało się zapowiadane zbawienie ludzkości. Tego dnia nie odprawiana była Msza Święta, ponieważ Chrystus – Najwyższy Kapłan – sam złożył ofiarę z siebie. Na obrzędy Liturgii Wielkiego Piątku składały się: liturgia słowa, uroczysta modlitwa powszechna, adoracja krzyża i Komunia Święta. Na koniec nastąpiło przeniesienie Najświętszego Sakramentu  do Grobu Pańskiego przy którym do godz. 23.00 trwało adoracyjne czuwanie.

WIELKA SOBOTA

              Zgodnie z tradycją Wielkiej Soboty w tym dniu w naszej parafii miało miejsce poświecenie pokarmów wielkanocnych. Po zachodzie słońca natomiast uczestniczyliśmy w Wigilii Paschalnej. Pragnąc być posłusznymi upomnieniu Ewangelii, wierni  trzymali w rękach zapalone świece, starając się być podobnymi do ludzi, którzy oczekują na przyjście swojego Pana. Obrzędy Wigilii Paschalnej stanowią nierozerwalną całość z Wielkanocą i dlatego były bogate w treści liturgiczne i obrzędowe. Zgodnie z wielowiekową tradycją, jest to noc modlitewnego czuwania przed dniem Zmartwychwstania Chrystusa. Wigilia Paschalna, dotyczyła tego, co najważniejsze – całej tajemnicy Zbawienia. Liturgia tej nocy miała cztery części:

– obrzęd światła, na który składały się: poświęcenie ognia, przygotowanie paschału, procesja do kościoła i śpiew hymnu o nazwie Exultet;

– liturgia słowa, którą tworzyło aż dziewięć czytań (ukazywały one wielkie dzieła Boga, jakich dla swojego ludu dokonał Pan; wtedy też rozległo się radosne Alleluja, które rozbrzmiało pierwszy raz po czterdziestodniowej przerwie);

– liturgia chrzcielna, podczas której nastąpiło błogosławieństwo wody chrzcielnej, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych;

– liturgia eucharystyczna, podczas której Chrystus Pan zaprosił do stołu wszystkich odkupionych Jego śmiercią i zmartwychwstaniem. (Zdjęcia w galerii)


REKOLEKCJE OTWARTE

DLA INTELIGENCJI KATOLICKIEJ

 

       W tym roku Parafia Św. Pawła Apostoła, Duszpasterstwo Inteligencji Katolickiej (DIK) oraz Klub Inteligencji Katolickiej (KIK) zorganizowały w naszej parafii OTWARTE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA INTELIGENCJI w dn. 13-15 kwietnia. Słowo Boże w tym czasie głosił ks. prał. dr Marian Bronikowski, proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu. Liturgie, swym śpiewem ubogacał chór z parafii Św. Antoniego w Zduńskiej Woli. (Zdjęcia w galerii)

Kaznodzieja pobudzał każdego z obecnych do refleksji nad własnym życiem chrześcijańskim. W swoim nauczaniu opierał się na głównych myślach, przesłaniu najnowszej Adhortacji Apostolskiej Ojca Świętego Franciszka do biskupów, prezbiterów i diakonów, do osób konsekrowanych, do wiernych świeckich o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie  – Ewangelii Gaudium (Radość Ewangelii). ks. prał. dr M. Bronikowski zwracał uwagę na fakt, iż prawdziwy chrześcijanin powinien być rozpoznawalny w środowiskach w jakich przebywa. Odznaczać go winna prawdziwa radość, przepełnienie nadzieją pokładaną w Bogu,  gotowość do budowania zgody z innymi. Źródłem z którego czerpie prawdziwy chrześcijanin siły do bycia autentycznym świadkiem wiary jest Ten w którego wierzy – Pan Bóg. On bowiem jest Miłością, Nadzieją, Radością. Jak naucza Piotr naszych czasów: „radość Ewangelii napełnia serce i całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem. Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji. Z Jezusem Chrystusem radość zawsze rodzi się i odradza.”( Ewangelii Gaudium 1)

Chrześcijaństwo jest nierozerwalnie związane z codziennym dbaniem, zabieganiem o bliskość obecności Boga. Stąd na takim fundamencie budowana relacja, zawsze przenika każde momenty naszego życia. On bowiem daje nam siłę do godnego życia, jest światłem dla nas, które umacnia w dawaniu codziennego świadectwa o  Nim w myślach, słowach i czynach. Tylko życie z Bogiem jest szczęściem. A jak zapewnia psalmista, cytowany w czasie nauk rekolekcyjnych, „Raduj się w Panu a On spełni pragnienia twego serca” (Ps 37,4). Kaznodzieja działanie chrześcijanina porównał do świecy, która płonie i daje światło kolejnym. Dusza jednego chrześcijanina rozpalona Miłością Boga, rozpala inne dusze napotykane w swym życiu. Poprzez takie autentyczne świadczenie o Chrystusie budujemy jedność w rodzinach, grupach do których przynależymy, wspólnotach, w Kościele.

Serdeczne Bóg zapłać księdzu prał. Dr Marianowi Bronikowskiemu za przypomnienie i przybliżenie prawdy tak oczywistej, że często o niej zapominamy – Chrystus jest obok nas, trzyma pomocną dłoń i prowadzi nas do Ojca, byśmy mogli powiedzieć  jak św. Paweł „Żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus”. Dziękujemy za trud i poświęcenie w głoszeniu rekolekcji. Życzymy Księdzu  obfitych Łask Bożych, nieustannej opieki Maryi Matki Kapłanów i radości z realizacji swojego powołania.

                                               Bóg zapłać!


ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY (ŚDM)

WE WŁOCŁAWKU

– NIEDZIELA PALMOWA

 

W dniu 13 kwietnia 2014r. tj. w Niedzielę Palmową 10 osobowa delegacja młodzieży z naszej parafii pod opieką Ks. Jacka Jabłońskiego wraz z reprezentantami innych parafii z Dekanatu Zduńskowolskiego wzięła udział w obchodach ŚWIATOWEGO DNIA MŁODZIEŻY we Włocławku. Głównym organizatorem wyjazdu młodych z naszego rejonu był Ks. Łukasz Ściślewski, wikariusz w parafii pw św. Maksymiliana M. Kolbe w Zduńskiej Woli.  Podczas Mszy Świętej w kościele św. Stanisława we Włocławku ks. bp Wiesław Alojzy Mering przewodniczył obrzędowi duchowego przyjęcia symboli ŚDM oraz pobłogosławił 50 parafialnych centrów ŚDM, w których młodzież rozpoczęła pracę formacyjną w perspektywie ŚDM 2016. W homilii skierowanej do młodych ksiądz biskup podejmował rozważania na temat wejścia w tajemnicę paschalną przeżywaną w Wielkim Tygodniu, przygotowania do ŚDM w 2016 r., przyjęcia Krzyża ŚDM i ikony Matki Bożej Salus Populi Romani w diecezji włocławskiej oraz kanonizacji bł. Jana Pawła II. Po udzieleniu błogosławieństwa ks. bp Wiesław Mering przekazał młodzieży z rejonów diecezji kanonizacyjną Iskrę Miłosierdzia. Na zakończenie z koncertem ewangelizacyjnym wystąpili „Siewcy Lednicy”, którzy wprowadzili młodych w atmosferę przeżyć związanych z kanonizacją Jana Pawła II. Wspólny wyjazd był doskonałą okazją do umocnienia wzajemnych relacji młodych z różnych parafii dekanatu Zduńskowolskiego gotowych, by podejmować działania zmierzające do organizacji ŚDM w 2016r.

  Młodzież z terenu naszego miasta od kilku miesięcy przygotowuje się do ŚDM poprzez uczestnictwo w Eucharystii Młodych odprawianej w każdy drugi piątek miesiąca o godz. 19.00. Dnia 9 maja br sprawowana będzie w naszej parafii, a w dn.15 czerwca – w parafii Św. Antoniego.

               Ponadto w dniach 19-20 maja 2014r. w Dekanacie Zduńskowolskim będzie miała miejsce PEREGRYNACJA „KRZYŻA ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY” oraz dziękczynienie za dar kanonizacji Jana Pawła II. Nieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie” to napis, który widnieje na Krzyżu ŚDM. Słowa te wypowiedział Ojciec Święty Jan Paweł II do młodzieży 22 kwietnia 1984 roku.

Wszystkich młodych ciałem i duchem, zapraszamy do wspólnego udziału w czuwaniu modlitewnym przy pomniku Jana Pawła II dn.19 maja 2014r. na godz. 20.00 oraz Eucharystii Młodych.


5 ROCZNICA ERYGOWANIA NASZEJ PARAFII

 

Parafia św. Pawła w Zduńskiej Woli została erygowana dekretem Biskupa Włocławskiego Wiesława Alojzego Meringa w drugi dzień Wielkanocy 13 kwietnia 2009 roku. Również tego samego dnia został powołany pierwszy proboszcz parafii, którym został nasz ks. Andrzej Jaworski, dotychczasowy wikariusz parafii Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli i jednocześnie administrator ośrodka duszpasterskiego św. Pawła. Inicjatorów jej powstania było wielu a szczególnie ówczesny proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli, Ks. Prałat Józef Nocny – kustosz Bazyliki, miejsca gdzie został ochrzczony św. Maksymilian Maria Kolbe. Parafia Św. Pawła Apostoła jest czwartą parafią w Zduńskiej Woli, „najmłodszą córą” parafii Wniebowzięcia NMP, z której to powstała.

          W tym roku w Niedzielę Palmową tj. w dniu 13 kwietnia, świętowaliśmy już 5 rocznicę powołania naszej parafii – PARAFII PW ŚW. PAWŁA APOSTOŁA W ZDUŃSKIEJ WOLI.  Z tej okazji odprawiona została uroczysta Msza Święta dziękczynno – błagalna w intencji ofiarodawców budowy naszej świątyni, której przewodniczył Ks. Prałat Józef Nocny, a koncelebrował proboszcz Ks. Andrzej Jaworski.(Zdjęcia w galerii)

                Kanonizację bł. Jana Pawła II  nasza parafia uwieczni poprzez dzwon imienia św. Jana Pawła II, który zostanie poświęcony 29 maja 2014r. Fundatorami dzwonu są osoby chore, starsze oraz ludzie dobrej woli. Podczas Świąt Wielkanocnych oraz w Niedzielę Miłosierdzia Bożego kanonizacji bł. Jana Pawła II, będą zbierane ofiary na dzwon do skarbony po Mszach Świętych. Pozostałe 2 dzwony planowane do wykonania to: najmniejszy imienia św. Józefa i największy – św. Pawła Apostoła.

Można śmiało powiedzieć, że od 5 lat ten naszą parafię cierpliwie budujemy, dzięki zaangażowaniu proboszcza ks. Andrzeja Jaworskiego, Jego ofiarnemu i wytrwałemu kształtowaniu naszych sumień i postaw, zbliżaniu nas do Boga i pogłębianiu naszej wiary poprzez głoszone Słowo i radosną obecność oraz poświęcanie siebie w budowie nowej świątyni. Naturalnym jest więc uczucie prawdziwej i szczerej wdzięczności za życie Chrystusowym przykazaniem miłości, za braterską pomoc i życzliwość okazywaną nie tylko Współbraciom w kapłaństwie, ale także każdemu z nas, parafian! Dziękujemy za wszelkie dobro i niestrudzone budowanie wśród nas jedności i więzi braterskiej, w parafii, która stała się naszą duchową rodziną.

Minęło już 5 lat, które przyniosły wiele radości związanych z życiem naszej parafii. Są one udziałem także nas wszystkich, którzy jesteśmy zjednoczeni w żywym Kościele Chrystusa, bowiem Kościół traktowany jako wspólnota ludzi wierzących powołany jest do świadczenia swoimi czynami o miłości Boga.

Bogu niech będą dzięki za tak wiele dobra w którym mogliśmy uczestniczyć w tym czasie 5 lat istnienia parafii oraz za tak wiele osób, które podjęły się i nadal podejmują dzieło budowania naszej wspólnoty parafii.

Dziękując za dar parafii i za wspieranie dzieła budowy kościoła w modlitwie oraz wsparcie finansowe, prosimy o wypraszanie dalszej Bożej opieki nad nami. Niech Pan Bóg darzy Błogosławieństwem wszystkich ofiarodawców i dobrodziejów budowy Kościoła.


NIEDZIELA PALMOWA

 13 kwietnia 2014r.

 

Niedziela Palmowa otwiera Wielki Tydzień. Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm. Liturgia bowiem wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego mękę i śmierć na krzyżu. Liturgia Niedzieli Palmowej jest rozpięta między dwoma momentami: radosną procesją z palmami oraz czytaniem – jako Ewangelii – Męki Pańskiej według jednego z trzech Ewangelistów synoptycznych: Mateusza, Marka lub Łukasza (Mękę Pańską wg św. Jana czyta się podczas liturgii Wielkiego Piątku). W ten sposób Kościół podkreśla, że triumf Chrystusa i Jego Ofiara są ze sobą nierozerwalnie związane.

W naszej parafii w tym roku poświęcenie palm miało miejsce w murach nowobudowanego kościoła. Następnie  w radosnej procesji wierni weszli do kaplicy słuchać Słowa Bożego- Męki Pańskiej oraz przystąpić do stołu eucharystycznego. Zgodnie z tradycją naszej parafii i w tym roku po zakończeniu Liturgii Niedzieli Palmowej odbył się KONKURS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ. Jego celem było kultywowanie i propagowanie tradycji wśród parafian, prezentacja umiejętności artystycznych  wykonawców. Wszystkim wykonawcom gratulujemy i dziękujemy za pracę oraz trud jaki wnieśli robiąc rozmaite palmy. Upominki dla wykonawców najpiękniejszych palm ufundowała Parafia pw. Św. Pawła w Zduńskiej Woli. Wszystkim uczestnikom jeszcze raz serdecznie gratulujemy!! (Zdjęcia w galerii)


REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

 

            Jak co roku w okresie Wielkiego Postu przygotowując się do Świat Wielkanocy, przeżywamy Rekolekcje Wielkopostne. Jest to szczególny i wyjątkowy czas w roku liturgicznym Kościoła. Jest to czas próby, czas lekcji i nauk, kiedy uczymy się roztropności, mądrości ducha i stajemy się lepsi. Czas rekolekcji to akt pokutny – akt duchowych ćwiczeń.

W tym roku w dniach 16-18 marca 2014r. w naszej parafii dla osób dorosłych oraz dzieci rekolekcje prowadził ks. dr Marek Wilczewski z diecezji płockiej.  Codziennie  poza słuchaniem konferencji, uczestniczyliśmy we wspólnej Eucharystii. Ksiądz rekolekcjonista budząc nas do refleksji, zwrócił uwagę na fakt, iż Pan Bóg jest nie tylko miłosiernym, kochającym bezgranicznie Ojcem, ale także Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło każe. Przypomniał także, że Sakramenty, które otrzymujemy we wspólnocie Kościoła są znakiem widzialnym działania w nas niewidzialnej Łaski Bożej. Związany z udzielaniem sakramentów dar Bożego życia udzielany jest po to, by zarówno poszczególny wierzący, jak i cały Kościół wzrastali w świętości i miłości oraz by byli zdolni składać świadectwo swej wiary. Przyjmowanie sakramentów z jednej strony zakłada wiarę człowieka, a z drugiej ją karmi, umacnia. Ksiądz Rekolekcjonista przypomniał prawdę, choć znaną ale nie łatwą dla chrześcijanina, iż każdy z nas powołany jest do tego, by naśladować Syna Bożego, a więc i do tego by w naszej codzienności czynić cuda – cuda miłości.

Natomiast w dniach 19-20 marca 2014r. rekolekcje dla młodzieży prowadził ks. dr Piotr Stolecki z diecezji włocławskiej. W pierwszym dniu ćwiczeń duchowych podczas Nabożeństwa Pokutnego Ksiądz Rekolekcjonista ukazał młodym prawdę o człowieku i jego relacji z Panem Bogiem. W głoszonej nauce skłaniał do refleksji nad hierarchią wartości jaką człowiek przyjmuje w swoim życiu i miejscem jakie „pozwala” w nim zająć Panu Bogu. W drugim dniu rekolekcji młodzież uczestniczyła we wspólnej Eucharystii.

 Serdecznie dziękujemy Księżom Rekolekcjonistom za podzielenie się ważnymi tematami i pięknymi myślami, które pomogły nam z pogłębioną wiarą wejść w czas Wielkiego Postu. Dziękujemy za głoszone nam w tym świętym czasie rekolekcji Słowo, za czas skupienia i za rozważania. Życzymy przede wszystkim obfitości darów Ducha Świętego, błogosławieństwa Bożego w pracy duszpasterskiej oraz wierności Chrystusowi na wzór świętego Pawła Apostoła.

 Bóg zapłać!


Odpust parafialny – Nawrócenie św. Pawła Apostoła

25 stycznia 2014

 

Każda wspólnota parafialna ma swojego patrona, któremu powierza swoje zadania. W naszej parafii patronem jest św. Paweł Apostoł, a konkretnie wydarzenie dotyczące momentu jego nawrócenia. Co roku powierzamy Bogu naszą parafię poprzez wstawiennictwo św. Pawła w dniu 25 stycznia. Jest to dzień odpustu parafialnego.

W tym roku, w dzień odpustu parafialnego wierni przybywali do naszej parafii, aby modlić się przez wstawiennictwo św. Pawła w swoich intencjach. Uroczysta Msza św. była sprawowana w tym dniu o godz. 1700. Uczestniczyło w niej wielu gości, wśród nich księża z naszego dekanatu zduńskowolskiego. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił, ks. Janusz Gozdalik, proboszcz parafii Korczew.

Kapłan pochylając się nad Słowem Bożym, podkreślił iż nawrócenie jest tajemnicą, która dzieje się między człowiekiem a Panem Bogiem. Do uczestnictwa w tej tajemnicy Pan Bóg go nieustannie wzywa. To zaproszenie wypływa z tęsknoty za człowiekiem. Nawrócenie, to nie tylko odwrócenie się od wszelkiego przywiązania do grzechu, ale to wielka Łaska. To pozwolenie Panu Bogu na działanie w życiu, to przyjęcie miłości, życzliwości, dobroczynnego światła, które przemienia człowieka. Nawrócony człowiek rozkwita, wydaje w swym życiu dobre owoce, gdyż to sam Pan Bóg daje jemu siebie. Każdy człowiek bez wyjątku, musi stale się nawracać, odpowiadać na zaproszenie od Boga. Tym, natomiast którzy uwierzą „te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie” (Mk 16,17-18).

Niech św. Paweł, którego nawróceniu towarzyszyły wyjątkowe okoliczności, dalej towarzyszy nam i wspiera w przeróżnych obowiązkach i zadaniach