Żywy różaniec

Stowarzyszenie Żywego Różańca zostało założone przez Paulinę Jaricot (1799-1862) w Lyonie w 1826r. Celem tej grupy jest według założycielki, wspieranie modlitwą, ofiara duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. „Najważniejszą rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich” – napisała wtedy. Paulina Jaricot zorganizowała 15osobowe grupy nazwane z czasem „Żywymi Różami”. Każda osób zobowiązana była do odmawiania jednej tajemnicy (dziesiątek różańca), czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa, jakby odmówili cały różaniec. Niedomówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi. Papież Grzegorz XVI wydał ‘breve’ aprobujące stowarzyszenie. W krótkim czasie Żywy Różaniec rozprzestrzenił się w całej Francji a następnie na świecie. Założycielka pisała „wszędzie, gdzie tworzą się piętnastki, można zauważyć nie notowane wcześniej umacnianie się dobra”. Jan Paweł II wprowadził do różańca nową część – tajemnice światła, by „różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii”. Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, a więc „Żywe Róże” składają się z 20osób. W Polsce obowiązuje nas Ceremoniał Żywego Różańca opracowany przez o. Szymona Niezgodę OP w 1977r. dla uczczenia stulecia objawień Matki bożej w Gietrzwałdzie, a zatwierdzony przez Prymasa Polski Kard. Stefana Wyszyńskiego. Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami, 6 razy w roku, a mianowicie w dniu:

  1. przyjęcia do Żywego Różańca,
  2. Narodzenia Pana Jezusa (25.XII),
  3. Ofiarowania Pańskiego (2.II),
  4. Zwiastowania NMP (25.III),
  5. Zmartwychwstania Pańskiego,
  6. Wniebowzięcia NMP (15.VIII),

W naszej parafii grupa modlitewna „Żywy Różaniec” istnieje od 2009r. Istnieją cztery róże różańcowe. Każda róża to 20 osób, tyle ile jest tajemnic w czterech częściach różańca świętego. Spotkanie tej grupy odbywa się w każdą pierwszą środę miesiąca po Mszy Świętej wieczornej, na którym jest wymiana tajemnic i ustalenie intencji na nowy miesiąc. Po Mszy Świętej wieczornej, a w styczniu po rannej, jest odprawiane jest Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Członkowie Żywego Różańca” biorą także udział w Nabożeństwach Fatimskich od maja do października każdego 13- ego dnia miesiąca.

Osoby chcące włączyć się w modlitwę i działalność kół różańcowych prosimy zgłosić się do ks. Artura Machały.

INTENCJE WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD I GRUDZIEŃ 2023

WRZESIEŃ 2023

1 RÓŻA: O dary Ducha Świętego dla nauczycieli, wychowawców, katechetów oraz uczniów w nowym roku szkolnym.

2 RÓŻA: Za dzieło powstawania i o błogosławieństwo Boże dla dobrodziejów
i ofiarodawców budowy naszej świątyni.

3 RÓŻA: O nawrócenie zatwardziałych grzeszników oraz za ludzi pogubionych.

4 RÓŻA: Intencja papieska: Za ludzi żyjących na marginesie – za ludzi, którzy żyją na marginesie społeczeństwa,
a nawet w nieludzkich warunkach, by nie zostali zapomniani przez instytucje i nigdy nie byli traktowani jako mniej wartościowi.

PAŹDZIERNIK 2023

1 RÓŻA: Intencja papieska: Za Kościół, aby na wszystkich poziomach przyjął postawę słuchania i dialogu jako sposób życia, pozwalając prowadzić się Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.

2 RÓŻA: Za rodziny naszej Parafii – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski.

3 RÓŻA: Za dzieło powstawania i o błogosławieństwo Boże dla dobrodziejów
i ofiarodawców budowy naszej świątyni.

4 RÓŻA: Za dzieła misyjne oraz za misjonarzy świeckich i duchownych.

LISTOPAD 2023

1 RÓŻA: O ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

2 RÓŻA: Intencja papieska: Za papieża – Aby wypełniał swoją misję i prowadził wiernych wspierany przez Ducha Świętego.

3 RÓŻA: Za zmarłych z naszej wspólnoty parafialnej, szczególnie z Kół Żywego Różańca oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

4 RÓŻA: Za dzieło powstawania i o błogosławieństwo Boże dla dobrodziejów
i ofiarodawców budowy naszej świątyni.

GRUDZIEŃ 2023

1 RÓŻA: Za dzieło powstawania i o błogosławieństwo Boże dla dobrodziejów
i ofiarodawców budowy naszej świątyni.

2 RÓŻA: Za młodzież i dzieci, by nie brakowało miejsca w ich sercach dla Boga
i Bożych wartości.

3 RÓŻA: Intencja papieska: Za osoby niepełnosprawne – Aby osoby niepełnosprawne znalazły się w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje oferowały programy, które zwiększą ich aktywność.

4 RÓŻA: O dobre przeżycie czasu adwentu dla wszystkich Parafian
i przygotowanie na przyjęcie Jezusa.