Żywy różaniec

Stowarzyszenie Żywego Różańca zostało założone przez Paulinę Jaricot (1799-1862) w Lyonie w 1826r. Celem tej grupy jest według założycielki, wspieranie modlitwą, ofiara duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. „Najważniejszą rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich” – napisała wtedy. Paulina Jaricot zorganizowała 15osobowe grupy nazwane z czasem „Żywymi Różami”. Każda osób zobowiązana była do odmawiania jednej tajemnicy (dziesiątek różańca), czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa, jakby odmówili cały różaniec. Niedomówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi. Papież Grzegorz XVI wydał ‘breve’ aprobujące stowarzyszenie. W krótkim czasie Żywy Różaniec rozprzestrzenił się w całej Francji a następnie na świecie. Założycielka pisała „wszędzie, gdzie tworzą się piętnastki, można zauważyć nie notowane wcześniej umacnianie się dobra”. Jan Paweł II wprowadził do różańca nową część – tajemnice światła, by „różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii”. Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, a więc „Żywe Róże” składają się z 20osób. W Polsce obowiązuje nas Ceremoniał Żywego Różańca opracowany przez o. Szymona Niezgodę OP w 1977r. dla uczczenia stulecia objawień Matki bożej w Gietrzwałdzie, a zatwierdzony przez Prymasa Polski Kard. Stefana Wyszyńskiego. Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami, 6 razy w roku, a mianowicie w dniu:

  1. przyjęcia do Żywego Różańca,
  2. Narodzenia Pana Jezusa (25.XII),
  3. Ofiarowania Pańskiego (2.II),
  4. Zwiastowania NMP (25.III),
  5. Zmartwychwstania Pańskiego,
  6. Wniebowzięcia NMP (15.VIII),

W naszej parafii grupa modlitewna „Żywy Różaniec” istnieje od 2009r. Istnieją cztery róże różańcowe. Każda róża to 20 osób, tyle ile jest tajemnic w czterech częściach różańca świętego. Spotkanie tej grupy odbywa się w każdą pierwszą środę miesiąca po Mszy Świętej wieczornej, na którym jest wymiana tajemnic i ustalenie intencji na nowy miesiąc. Po Mszy Świętej wieczornej, a w styczniu po rannej, jest odprawiane jest Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Członkowie Żywego Różańca” biorą także udział w Nabożeństwach Fatimskich od maja do października każdego 13- ego dnia miesiąca.

Osoby chcące włączyć się w modlitwę i działalność kół różańcowych prosimy zgłosić się do ks. Artura Machały.

INTENCJE MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ RÓŻ ŻYWEGO RÓŻAŃCA 2024

CZERWIEC 2024

RÓŻA I: Intencja papieska: Za uchodźców – aby emigranci, zmuszeni z powodu wojen lub głodu do pełnej zagrożeń i niebezpieczeństw ucieczki, znaleźli akceptację i nowe perspektywy życia w krajach, które ich przyjmują.

RÓŻA II:  Za państwa i narody, szczególnie za Polskę i Polaków o wypełnienie woli Bożej.

RÓŻA III: Za dzieło powstawania i o błogosławieństwo Boże dla dobrodziejów i ofiarodawców budowy naszej świątyni.

RÓŻA IV:  Za dzieła misyjne oraz za misjonarzy świeckich i duchownych.

LIPIEC 2024

RÓŻA I:  Za dzieła misyjne oraz za misjonarzy świeckich i duchownych.

RÓŻA II:  Intencja papieska: O opiekę duszpasterską nad chorymi – aby sakrament namaszczenia chorych dał przyjmującym go osobom oraz ich bliskim siłę od Pana, stając się dla wszystkich widocznym znakiem współczucia
i nadziei.

RÓŻA III:  O liczne i święte powołania do kapłaństwa, życia konsekrowanego i misyjnego także z naszej wspólnoty parafialnej.

RÓŻA IV: Za dzieło powstawania i o błogosławieństwo Boże dla dobrodziejów i ofiarodawców budowy naszej świątyni.

SIERPIEŃ 2024

RÓŻA I: Za dzieło powstawania i o błogosławieństwo Boże dla dobrodziejów i ofiarodawców budowy naszej świątyni.

RÓŻA II: Za dzieła misyjne oraz za misjonarzy świeckich i duchownych.

RÓŻA III: Intencja papieska: Za przywódców politycznych – aby przywódcy polityczni służyli obywatelom, pracując dla integralnego rozwoju człowieka i dla dobra wspólnego, szczególnie troszcząc się o najuboższych i o tych, którzy stracili pracę.

RÓŻA IV: Za kapłanów posługujących w naszym mieście, zwłaszcza w naszej Parafii.

WRZESIEŃ 2024

RÓŻA I: O dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla nauczycieli, wychowawców, katechetów oraz uczniów
w nowym roku szkolnym.

RÓŻA II: Za dzieło powstawania i o błogosławieństwo Boże dla dobrodziejów i ofiarodawców budowy naszej świątyni.

RÓŻA III: Za dzieła misyjne oraz za misjonarzy świeckich i duchownych.

RÓŻA IV: Intencja papieskaO troskę człowieka o świat – aby każdy z nas usłyszał i wziął sobie do serca wołanie ziemi i ofiar klęsk żywiołowych i zmian klimatycznych oraz zobowiązał się do troski o świat, który zamieszkujemy.