Kontakt

PROBOSZCZ  

ks. Andrzej Jaworski

Wikariusze 

ks. Artur Machała,
ks. Karol Skrobicki

518 014 631

biuro@parafiapawel.pl

Można wpłacać ofiary na budowę kościoła

34 1240 3305 1111 0010 2403 7544 

tytułem: na cele kultu religijnego