Kontakt

PROBOSZCZ  

ks. Andrzej Jaworski

Wikariusze 

ks. Artur Machała,
ks. Karol Skrobicki

518 014 631

biuro@parafiapawel.pl

Można wpłacać ofiary na budowę kościoła

LBS Zduńska Wola

50 9279 0007 0070 7026 2000 0010

tytułem: na cele kultu religijnego