Kontakt

PROBOSZCZ  

ks. Andrzej Jaworski

Wikariusze 

ks. Artur Machała,
ks. Karol Skrobicki

TEL. +48 518 014 631

biuro@parafiapawel.pl

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA

UL. ZIELONA 49A; 98-220 ZDUŃSKA WOLA

Można wpłacać ofiary na budowę kościoła

34 1240 3305 1111 0010 2403 7544

tytułem: na cele kultu religijnego