Małżeństwo

Dokumenty potrzebne do sakramentu małżeństwa:

  • metryki chrztu (aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz);
  • dowody osobiste;
  • ostatnie świadectwo katechizacji;
  • świadectwo bierzmowania;
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej;
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne do ślubu konkordatowego) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek małżeński.

Poradnictwo rodzinne

Prowadzą państwo Wanda i Waldemar Wolni. Kontakt poprzez kancelarię parafialną