Lektorzy

Lektorzy w naszej parafii sprawują swoją funkcję według wyznaczonych dyżurów. Opiekunem grupy lektorskiej w naszej parafii jest ks. Robert Kaczmarek.
Lektor – posługa w Kościele Katolickim wiążąca się z odczytywaniem podczas Mszy świętej i nabożeństw czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii (tutaj wyjątek stanowią: Niedziela Palmowa i Wielki Piątek, kiedy lektor może odczytać Ewangelię). Ponadto lektor może odczytywać modlitwę powszechną podczas liturgii. Niekiedy, zważywszy na okoliczności, dopuszcza się możliwość sprawowania tych czynności podczas liturgii przez świeckich, nie będących ustanowionymi do tego przez władze kościelną.