Ministranci

Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie!!!
Ministrant ma służyć Bogu przy ołtarzu, starać się, aby liturgia była piękna, również swoim zachowaniem ma dać przykład jak powinien żyć uczeń Jezusa. Nasze pozdrowienie Króluj nam Chryste, w pierwszej kolejności wyraża to, by Chrystus królował w naszych sercach, ponieważ ma być ono tronem dla Chrystusa. Wspólnota ministrantów parafii p. w. Św. Pawła Apostoła jest małą „armią Naszego Pana”. Spotkania odbywają się systematycznie raz w tygodniu, jednak przed uroczystościami spotykamy się częściej. Po spotkaniach dla ducha gromadzimy się na boisku lub sali gimnastycznej, aby wzmocnić i ciała. Trening jest potrzebny, gdyż w naszym dekanacie rozgrywane są mecze piłki nożnej. Zapraszamy chętnych chłopców do tej zaszczytnej posługi.