Amatorski Teatr „CULTUS”

AMATORSKI TEATR CULTUS

Historia amatorskiego teatru “Cultus” rozpoczęła się w 2004 roku …żołnierzami rzymskimi, którzy pełnili wartę, przy Grobie Pańskim w Wielką Sobotę i w czasie Rezurekcji. Wówczas jeszcze w strojach pożyczonych. W następnym roku odbył się spektakl: ,,Obrady Sanhedrynu”. W tym też czasie przyjęliśmy nazwę: Amatorski Teatr ,,Cultus” tzn. ,,czynić wszystko na chwałę Bożą”. To wezwanie jest naszą myślą przewodnią i hasłem. Do niego też odnoszą się napisy na naszej chorągwi: ,,Cześć oddawana Bogu” i ,,Przez Maryję do Jezusa”. Za patronów obraliśmy św. Maksymiliana i św. Teresę od Dzieciątka Jezus. Apostołujemy spektaklami religijnymi w Zduńskiej Woli i poza nią. W naszym mieście rozpoczęliśmy swego rodzaju apostołowanie w kościele p.w. św. Maksymiliana M. Kolbe, gdzie najwięcej występowaliśmy. Przedstawialiśmy spektakle wyjazdowe w kilku miejscowościach, w niektórych kilka razy (np. na Górze św. Anny – dla grupy młodzieży uczestniczącej w rekolekcjach). W ciągu naszej dotychczasowej działalności przyjęto nas z naszymi spektaklami w: Parafii św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli, Parafii św. Pawła w Zduńskiej Woli, Ośrodku Pamięci św. Maksymiliana przy Parafii NMP w Zduńskiej Woli, Parafii NSJ w Sieradzu ,,Jaworowe”, Parafii NSJ w Parznie, Parafii św. Krzysztofa w Tuszynie, Parafii św. Marii Magdaleny i św. Klemensa w Sędziejowicach, Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie, na Górze Świętej Anny u Franciszkanów i we wsi Czechy oraz w ,,Splotach Teatralnych” z aktorami niepełnosprawnymi ze ,,Stowarzyszenia Tkalnia” w Ratuszu. Przedstawiamy spektakle przede wszystkim religijne, między innymi: ,,Obrady Sanhedrynu”; ,,Tajemnica Bożego Wcielenia”; ,,Misterium Męki Pańskiej”; ,,Misterium Drogi Światła”; ,,Drogę do nieba św. Maksymiliana”; ,,Heroiczna matka świętego – o matce św. Maksymiliana”; ,,Massabielska Pani – objawienia w Lourdes”; ,,Objawienia Fatimskie”; ,,Obrona Jasnej Góry”; ,,Przed sklepem Jubilera”; ,,Dlaczego Mnie prześladujesz – nawrócenie św. Pawła”; ,,Spowiedź ks. Robaka z Pana Tadeusza”; Orszak Trzech Króli. Od 2014 roku czynnie uczestniczymy w Orszaku Trzech Króli, przedstawiając Ich pokłon Dzieciątku Jezus. W 2016 roku rozpoczęliśmy współpracę z osobami niepełnosprawnymi ze ,,Stowarzyszenia Tkalnia”, występując z nimi w ,,Splotach Teatralnych”. Przedstawiliśmy wtedy: ,,Obronę Jasnej Góry”, ,,o Mariannie Kolbe” i ,,Spowiedź ks. Robaka”. Od 2021 roku ewangelizację pełnimy z parafii św. Pawła Apostoła w Zduńskiej Woli, gdzie pomimo obostrzeń pandemicznych udało nam się zagrać kilka spektakli. W następnych latach do naszego repertuaru dodaliśmy sztuki: ,,Dlaczego Mnie prześladujesz”, a także z twórczości Karola Wojtyły, czyli św. Jana Pawła II ,,Przed sklepem Jubilera”. Organizujemy też pielgrzymki dla aktorów i sympatyków. Nawet dwudniowe. Spotykamy się nie tylko na próbach i występach, ale i rozrywkowo przy grillu i kawie. Dzięki darczyńcom, aktorom i osobom wspierającym nas czynnie, istniejemy i tworzymy spektakle i wystrój do odpowiednich scen oraz stroje i rekwizyty, które przygotowujemy głównie sami.