Wspólnota św. Marty

Św. Marta upomniana przez Jezusa, że troszczy się o zbyt wiele, jako pierwsza wyznała wiarę w Niego, Mesjasza i Zbawiciela, kiedy umarł jej brat Łazarz. Ale i tak świętą Martę zwykło utożsamiać się z tym, co przyziemne, fizyczne, materialne. Jaki byłby świat, gdyby nie było w nim współczesnych świętych Mart? Jest to pierwsza grupa, jaka powstała w naszej parafii. Liczy około 30 osób. Działa na zasadzie wolontariatu. Podstawowymi zadaniami tej grupy jest wspieranie budowy lokalnej wspólnoty oraz dbanie o czystość w naszej kaplicy. Zajmuje się również tworzeniem dekoracji i ozdabianiem kwiatami kaplicy. Osoby z tej wspólnoty dbają o teren wokół kaplicy i wspierają inicjatywy związane z uroczystościami i świętami kościelnymi. Kto jest chętny do pomocy niech do nas dołączy! Zapraszamy!