Historia

W drugi dzień Wielkanocy (13 kwietnia 2009r.) Ks. Bp Wiesław Mering powołał do istnienia nową parafię pod wezwaniem świętego Pawła Apostoła w Zduńskiej Woli. Erekcja parafii dokonana została w specjalnym, ustanowionym przez Papieża Benedykta XVI, roku jubileuszowym z okazji 2000 –lecia urodzin św. Pawła Apostoła. Jest to także pierwsza parafia pw. Apostoła Narodów w diecezji włocławskiej.

Poświęcenie krzyża i placu pod budowę przyszłej świątyni – 9 lipca 2008 roku

Początki zawiązywania się nowej wspólnoty sięgają jednak wielu miesięcy wcześniej. Inicjatorem ich był Ks. Prałat Józef Nocny, kustosz Bazyliki pw Wniebowzięcia N.M.P. Dzięki m.in. jego staraniom, formalnie wspólnota zaczęła się zawiązywać już 9 lipca 2008 roku. To niedzielę, w dniu wspomnienia Matki Bożej Miłosierdzia, Ks. Bp Ordynariusz poświęcił Krzyż i plac pod budowę nowej świątyni przy ulicy Zielonej 49a i odprawił pierwszą Mszę Świętą. Wierni uczestniczący w poświęceniu, bardzo dobrze zapamiętali to wydarzenie, gdyż poświeceniu dokonanym przez Ks. Biskupa towarzyszyła ogromna ulewa. Jego Ekscelencja podkreślił wówczas iż to zjawisko atmosferyczne zapowiadać może obfitość Bożego błogosławieństwa. Tego dnia licznie przybyli wierni jednoczyli się na wspólnej modlitwie podczas Mszy Świętej odprawianej  w tymczasowym namiocie, który, posługując się językiem Starego Testamentu, był prawdziwym „namiotem spotkania” Boga z człowiekiem. Po tym uroczystym wydarzeniu rozpoczęte zostały prace związane z przygotowaniem terenu i budową tymczasowej kaplicy, która po zbudowaniu właściwej świątyni, będzie stanowić dolną część plebani. Następnie dnia 30 listopada 2008r. Ksiądz Biskup Wiesław Mering powołał Ośrodek Duszpasterski z wytyczonymi już granicami. Administratorem Ośrodka Duszpasterskiego został Ks. Andrzej Jaworski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. WNMP w Zduńskiej Woli.

Poświęcenie tymczasowej kaplicy – 21 grudnia 2008 roku

Dzięki życzliwości Ks. Prałata Józefa Nocnego, kustosza Bazyliki Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli oraz licznych ofiarodawców, pomocy wielu osób, dzieło budowy kaplicy zostało zrealizowane w bardzo krótkim czasie.  Już w czwartą niedzielę Adwentu (21 grudnia 2008r.) Ks. bp Wiesław Alojzy Mering dokonał uroczystego poświecenia kaplicy. Tego dnia od początku swojej wizyty w Zduńskiej Woli Ks. Biskup ordynariusz wyrażał głęboki podziw dla tego, co dokonało się na terenie poświeconego placu przy ul Zielonej 49a w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Podczas uroczystej Mszy Świętej Ks. Prałat Józef Nocny zapewnił J.E., że „wszystko jest gotowe, aby w najbliższym czasie mogła powstać samodzielna parafia św. Pawła w Zduńskiej Woli”. Podczas homilii Ksiądz Biskup nawiązał do swojej lipcowej wizyty br. wspominając do ulewy, która miała wówczas miejsce, jako znak pomyślności dla nowo uświęconego miejsca. „Właśnie w Biblii deszcz zawsze zapowiada obfite Boże łaski, obfite Boże błogosławieństwo, a to błogosławieństwo Pana towarzyszy temu cośmy wtedy zaczynali. Nie było wątpliwości, że zmobilizuje ono, że pomoże w tym, by przez ludzki wysiłek doprowadzić do powstania tak pięknego dzieła jak to którym cieszymy się dzisiaj” mówił Ksiądz Biskup. W swym słowie podkreślił także, że powstanie tej kaplicy w Zduńskiej Woli, w tym właśnie miejscu, to idealne rozwiązanie dla pracy duszpasterskiej na tym terytorium: „niech to będzie miasto, niech to będzie społeczeństwo, w którym Chrystus jest ciągle potrzebny i o tym siostry i bracia dawajcie świadectwo. Po to jest wam potrzebny Kościół, po to jest wam potrzebna świątynia”. Słowa Księdza Biskupa dodały otuchy dla tego zjednoczenia chrześcijan, gdyż to dzięki Bożej Opatrzności, a  i wielkiej życzliwości wiernych, wspólnota nowopowstającej parafii prężnie rozwija się odważnie  i angażując się w życie Kościoła.

Powołanie nowej parafii i nowego proboszcza – 13 kwietnia 2009r.

Fakt oficjalnego powołania Parafii pw. św. Pawła Apostoła, to wielkie wydarzenie historyczne nie tylko dla Zduńskiej Woli, ale także dla całej Diecezji Włocławskiej. Oto narodziła się nowa parafia, nowa wspólnota. Parafia jest bowiem najmniejszą, ależ jakże ważną komórką w Kościele. Wspólnota ta, to ludzie gromadzący się w swej świątyni, gdzie wspólnie wielbią Boga, dziękują za dobrodziejstwa, przepraszają,  zanoszą swe prośby, ale także wzajemnie się wspierają, dzielą swoimi radościami i problemami tak, jak to było pierwszych gminach chrześcijańskich. Parafia w Kościele jest jak rodzina w społeczeństwie.

Powołanie naszej parafii nastąpiło w dniu 13 kwietnia 2009r., podczas  uroczystej Mszy Świętej o godzinie 12.30, której przewodniczył J. E. Ks. Bp Wiesław Alojzy Mering. Obecni byli także kapłani z kurii diecezjalnej, kapłani z dekanatu i z rejonu sieradzkiego, władze samorządowe i parlamentarne, a także licznie zebrani wierni. Na początku Ks. Kanclerz Kurii Diecezjalnej we Włocławku w obecności przybyłych odczytał dekret Księdza Biskupa powołujący Parafię pw św. Pawła Ap. w Zduńskiej Woli oraz ustanawiający pierwszym proboszczem – Księdza Andrzeja Jaworskiego, dotychczasowego wikariusza parafii Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli. Na te słowa zebrani odpowiedzieli oklaskami i owacją na stojąco oraz radosnym śpiewem: „Chwała na wysokości Bogu”. W swojej homilii Ks. Biskup podkreślił, że dzień powołania parafii dokonuje się między Niedzielą Zmartwychwstania Pańskiego a Niedzielą Bożego Miłosierdzia, czyli w oktawie, aby człowiek mógł choć w części zrozumieć to niezwykłe wydarzenie. Dlatego Świętowanie Zmartwychwstania Chrystusa trwające osiem dni będzie wzbogacone radością powstania nowej parafii. Ponadto Ksiądz Biskup podkreślił, że „Kościół jest zawsze Kościołem Chrystusa. Jego głosi, Jemu chce być wierny, dla Niego pracuje; (…) to dla Chrystusa podjęta została ostatecznie ta budowla, to dla Niego budowana będzie ta świątynia, żeby łatwiej docierała do serc ludzkich Jego nauka, żeby bliżej nam było do Bożego Miłosierdzia, do Bożej Łaski, żebyśmy częściej i prościej mogli spotykać się z przebaczającym i pomagającym nam Jezusem w Jego sakramentach”. Na zakończenie Ksiądz Biskup zachęcił wiernych do trwania w wierności Bogu, odwołując się do patrona nowej parafii św. Pawła Apostoła: „nauka o Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa wyrasta na naczelne miejsce. To jest ten patron, który oddał życie, który zmienił się zupełnie, który głosił Ewangelię nawet za cenę krwi, ale przede wszystkim dlatego, że żył już, sam tak zapisał o sobie, że żył już nie on, ale żył w nim Chrystus”. Po homilii nowopowołany Ksiądz Proboszcz wobec Boga ale i Ks. Biskupa, kapłanów i zgromadzonych wiernych złożył wyznanie wiary i przyrzeczenia. Na zakończenie Mszy Świętej Ks. Proboszcz Andrzej Jaworski podziękował za erygowanie parafii Panu Bogu oraz Księdzu Biskupowi i wszystkim kapłanom, którzy brali udział w pracach związanych z jej powstaniem, władzom samorządowym oraz wszystkim wiernym za ich modlitwę i ofiarność.

Parafia św. Pawła jest 232 parafią w Diecezji Włocławskiej. Wspomnienie liturgiczne przypada w dzień nawrócenia Apostoła Narodów tj. dnia 25 stycznia. O potrzebie powstania parafii w tym miejscu świadczy chociażby to, że wierni wyrażają swoje zadowolenie i dziękują za nową parafię. Ogromna ilość wiernych przybywających początkowo do namiotu, a z czasem tymczasowej kaplicy, zrodziła konieczność zwiększenia ilości  sprawowanych Mszy świętych w kolejne niedziele. Duża ilość wiernych biorących w sprawowaniu niedzielnej Eucharystii, to świadectwo wiary i dowód potrzeby jak najszybszego budowania właściwej świątyni – zjednoczenia chrześcijan.

 Prosimy więc zatem o modlitwę za najmłodszą parafię w naszej diecezji oraz o Boże Błogosławieństwo dla budowy nowej świątyni.

 Ks. Janusz Małecki

Poświęcenie placu pod budowę Kościoła – 28 czerwca 2011 r.

W wigilię uroczystości świętych Apostołów Piotra i Pawła, Ks. Bp Wiesław Alojzy Mering dokonał poświęcenia placu na którym już wkrótce rozpoczną się prace związane z budową Kościoła pw. św. Pawła Apostoła w Zduńskiej Woli. Od dnia kiedy to po raz pierwszy sprawowana była liturgia z poświęceniem placu i Krzyża w miejscu powstania nowej parafii minęły już trzy lata. W tym czasie zmianie uległy granice zakupionego terenu który w efekcie końcowym został powiększony w porównaniu do pierwotnego. Nabyta ziemia jest bezpośrednim miejscem budowy nowego kościoła, który jest już wpisany plany przestrzenne miasta. Na przełomie sierpnia i września 2011r. planowane jest rozpoczęcie prac związanych z wylaniem fundamentów. Jako modlitwę dziękczynno – błagalną za to co już się dokonało i prośbę o Boże Błogosławieństwo dla kontynuowania tego ogromnego dzieła w dniu 28 czerwca 2011r. odprawiona została uroczysta Msza Święta po której nastąpiła Adoracja Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwo Czerwcowe. Uczestniczyli w nich kapłani z całego dekanatu zduńskowolskiego jak i pracownicy kurii włocławskiej,  inicjator powstania nowej parafii ks. Prałat Józef Nocny jak i reprezentanci Senatu RP, władz samorządowych projektanci świątyni, wszyscy związani z budową kościoła, a także liczni wierni. Na zakończenie wspólnej modlitwy wszyscy zebrani wyruszyli w uroczystej Procesji Eucharystycznej do ołtarza znajdującego się na miejscu powstania nowej świątyni. Na prośbę Ks. Andrzeja Jaworskiego, Ks. Biskup dokonał poświęcenia ziemi na znak wybrania jej na szczególne miejsce obecności Chrystusa Eucharystycznego, a lud odśpiewał dziękczynne „Te Deum”. Na zakończenie liturgii ks. Biskup udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na „synów i córki, którzy z radością zgromadzili się na rozpoczęcie budowy nowego kościoła, aby wzrastali jako świątynia Bożej chwały, aż udoskonaleni przez działanie łaski, zostaną umieszczeni w murach niebieskiego miasta”.

Ks. Janusz Małecki

Uroczystość poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego – 28.10.2012r.

„Roku Pańskiego 2012 dnia 28 miesiąca października, gdy w kościołach konsekrowanych obchodzi się rocznicę poświęcenia kościoła własnego, na zakończenie pierwszych Misji Świętych prowadzonych przez Misjonarzy Świętej Rodziny, Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering poświęcił i wmurował kamień węgielny. Na większą chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego kładziemy ten kamień węgielny wyjęty z miejsca męczeńskiej śmierci św. Pawła Apostoła w Tre Fontane w Rzymie w mury powstającej Świątyni p.w. św. Pawła Apostoła w Zduńskiej Woli”. Słowa te zawarte zostały w dokumencie złożonym wraz z kamieniem węgielnym w murach powstającej świątyni. Tej  podniosłej uroczystości przewodniczył J.E. Ks. Bp Wiesław Alojzy Mering, a także udział wzięli licznie zebrani kapłani, władze samorządowe, zaproszeni goście oraz wierni parafii św. Pawła. Słowo Boże wygłosił Ojciec Misjonarz ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, który prowadził pierwsze misje parafialne w parafii św. Pawła. W tym dniu Ksiądz Proboszcz Andrzej Jaworski dziękując Księdzu Biskupowi za dzisiejszą uroczystość i  życzliwość jaką okazuje wobec naszej parafii, podkreślił iż w ciągu 16 miesięcy zostały zalane fundamenty pod budowę nowej świątyni i zbudowany budynek gospodarczy wraz z garażami, a w tym roku zostały wzniesione mury na wysokość trzech metrów. Podziękował wszystkim którzy wpierają budowę świątyni swoją modlitwą jak i materialnie.

Dla wszystkich obecnych na uroczystości nie było to tylko wydarzenie historyczne, ale dużym przeżyciem duchowym wyrażonym na twarzy wiernych. 

Ks. Janusz Małecki

Pierwsza wizytacja kanoniczna – 9 czerwca 2013 r.

W niedzielę 09 czerwca 2013 odbyła się pierwsza w historii naszej parafii wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Stanisław Gębicki.

Rozpoczęcie wizytacji nastąpiło o godz. 1000 podczas Mszy Świętej za Parafian i Ofiarodawców budowy kościoła. Ksiądz Proboszcz przedstawił sprawozdanie duszpasterskie za lata 2009-2013. Na zakończenie Mszy Świętej o godzinie 1115 Ksiądz Biskup pobłogosławił dzieci. Natomiast podczas Uroczystej Mszy Świętej o godz. 1230 udzielił Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży.

Poświęcenie dzwonu Świętego Jana Pawła II-  29 maja 2014 r.

W szczególnym dla nas wszystkich roku, w którym przeżywamy dziękczynienie za kanonizację papieża Polaka – św. Jana Pawła II, w naszej parafii w dniu 29 maja 2014r.  J.E. Ks. Bp Wiesław Alojzy Mering dokonał  poświęcenia dzwonu imienia Świętego Jana Pawła II
i udzielił młodzieży Sakramentu Bierzmowania.  W uroczystości wzięli udział kapłani: wikariusz biskupi ks. prał. Marian Bronikowski,  dziekan zduńskowolski ks. prał. dr Dariusz Kaliński, wicedziekan ks. Ryszard Kucharski, ks. Andrzej Jaworski, gospodarz naszej parafii oraz kapłani z parafii sąsiednich.

Dzwon św. Jana Pawła II jest pamiątką kanonizacji Papieża Polaka,  darem serca ludzi  chorych i cierpiących z naszej parafii za czasów: J.E. Ks. Bp Wiesława Alojzego Meringa ordynariusza włocławskiego i proboszcza ks. Andrzeja Jaworskiego budowniczego Kościoła, na większą chwałę Bożą.  Na dzwonie odnaleźć można herb papieża św. Jana Pawła II, hasło przewodnie Jego pontyfikatu: „Totus tuus” („Cały Twój!”) oraz myśl „W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście”. Waży on 420 kg i ma 88 cm średnicy. Dzwon wykonany został  w Pracowni Ludwisarskiej Felczyńskich -Taciszów. Będzie on bił na pół godziny przed Mszami Świętymi, o godz. 12,00 oraz w każdy piątek o godz. 15.00 w Godzinie Miłosierdzia.

Niech dźwięk tego dzwonu przypomina nam, że jesteśmy jedną rodziną, która powinna się gromadzić na znak swojego zjednoczenia w Chrystusie. Niech pomaga nam pamiętać św. Jana Pawła II, jego polecenia, jego miłość do każdego człowieka i naszą odpowiedź na jego miłość.

Poświęcenie dzwonu – Św. Józef – 15 marca 2015 r.

W IV niedzielę Wielkiego Postu – 15 marca 2015 r. – J. E.  Ks. Bp Stanisław Gębicki dokonał poświęcenia dzwonu – Święty Józef i udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży z naszej parafii.

Dzwon – Św. Józef – ufundowany został przez Ks. Prałata Józefa Nocnego, będącego także inicjatorem powstania naszej parafii. Waży on 260kg i ma 74cm średnicy, a ton „Cis”. Dzwon ten został wykonany w Pracowni Ludwisarskiej Felczyńskich z Taciszowa.  Będzie on rozbrzmiewał wraz z dzwonem Św. Jan Paweł II, na pól godziny przez każdą Mszą Świętą, o godz. 1200 oraz w każdy piątek o godz.1500 w Godzinie Miłosierdzia.

Jak mówił jeden z portugalskich biskupów w czasie ceremonii poświęcenia dzwonu: „dźwięk dzwonów jest echem głosu Boga”. Niech będzie dla nas wezwaniem do nawrócenia i nieustannym zaproszeniem do modlitwy, do spotkania z Panem Bogiem żywym i prawdziwym w Eucharystii.

Poświęcenie dzwonu – Św. Paweł Apostoł– 13 kwietnia 2016 r.

Dokładnie w VII rocznicę powołania parafii i pierwszego Księdza Proboszcza – ks. Andrzeja Jaworskiego, Ks. Bp Wiesław Alojzy Mering dokonał poświęcenia dzwonu – św. Paweł Apostoł Narodów. Tego dnia także grupa młodzieży, która jako pierwsza w historii naszej parafii przed laty przystąpiła do I Komunii Świętej, poprzez posługę Księdza Biskupa ordynariusza włocławskiego otrzymała dary Ducha Świętego  i znak przynależności do Chrystusa. Ks. Proboszcz tego dnia pokrótce przedstawił 7 letni dorobek parafii, zasługi wszystkich osób, które ofiarnie wspomagają budowę kościoła, organizację i rozwój parafii.

Dzwon św. Paweł Apostoł został ufundowany przez Pana Jana Kaczmarka z Rodziną. Waży on 580kg, a ton jego to „Gis”. Tak jak i dwa wcześniej poświęcone dzwony, tak i ten wykonała Ludwisarnia Felczyńskich z Taciszowa, a napędy elektryczne – Firma Szydlak z Krotoszyna.