Parafialny Zespół Caritas

Można wspierać dzieło pomocy ubogim i potrzebującym składając dobrowolną ofiarę do skarbony z logo Caritas przy wejściu do kościoła lub wpłacając fundusze na konto:

CARITAS PARAFII  ŚW. PAWŁA APOSTOŁA

Bank PEKAO S.A.  53 1240 3305 1111 0010 5129 5463

„Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten kto daje” (św. Jan Paweł II)

          W dniu 10 marca 2013 roku przy Parafii p.w. Świętego Pawła w Zduńskiej Woli powstał PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS. Grupa liczy 35 członków – wolontariuszy, którzy swój czas i zaangażowanie pragną poświęcić osobom znajdującym się w  bardzo trudnej sytuacji materialnej oraz życiowej. Zadaniem każdego z nas jest między innymi rozpoznanie potrzeb i objęcie opieką osób wymagających wsparcia z terenu Parafii, jak również spoza jej granic. Dzięki takiej rejonizacji pomoc kierowana jest do właściwych osób i staje się bardziej skuteczna. W swoim działaniu pragniemy stać się platformą umożliwiającą z jednej strony włączenie się wszystkim tym, którzy mają otwarte serca i chcą nieść pomoc ludziom w bardzo trudnej sytuacji. Z drugiej zaś strony chcielibyśmy, aby to wsparcie trafiało do konkretnych osób i w takim zakresie, w jakim jest ono im niezbędne. Aby racjonalnie zarządzać pomocą, konieczna jest znajomość możliwego zaangażowania ze strony Darczyńcy i potrzeb Obdarowywanych. Parafialny Zespół Caritas podjęło się m.in. następujących działań:

Na codzienne zakupy – edycja 2024

Caritas Parafii św. Pawła dzięki Caritas Diecezji Włocławskiej realizuje program od roku 2018. Osoby zakwalifikowane mają lat 60+, dochód na rękę do 1 700 zł. Do programu można być zakwalifikowanym maksimum 3 razy. W roku 2024 podopieczny otrzymuje kartę „Na codzienne zakupy” od kwietnia 2024 do stycznia 2025 roku. Każdego miesiąca na zakup żywności i artykułów higienicznych w sklepie Biedronka ma 200 zł.

Program jest realizowany przez Caritas Zduńskowolski przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Zduńska Wola, Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szadku. Program realizuje 2 liderów oraz 25 wolontariuszy. W tym roku zakwalifikowano 75 osób. Na realizację programu na naszym terenie to przeznaczono 150 tys.

Fundacja Biedronki, Caritas Polska i Caritas diecezjalne wspólnie prowadzą program pomocy „Na codzienne zakupy”. W jego ramach seniorzy otrzymują karty przedpłacone na zakupy w sklepach Biedronka. Program prowadzony jest od 2018 r. – przez pierwsze dwie edycje we współpracy Biedronki i Caritas, a następnie – od 2020 r. – przez Fundację Biedronki i Caritas.

Caritas diecezjalne dociera do najbardziej potrzebujących seniorów, którzy otrzymują kartę zasilaną przez 10 miesięcy trwania programu. Karta służy do płatności za zakupy w sieci sklepów Biedronka. Seniorzy sami decydują na zakup jakich produktów przeznaczą środki z karty. Dodatkowo, osoby objęte programem mogą liczyć na opiekę wolontariusza Caritas, który pozostaje z nimi w kontakcie i pomaga im w zakupach.

Dożywianie dzieci w szkołach z terenu naszej parafii

Fundusze na ten cel pochodzą z dobrowolnych ofiar wiernych składanych m.in. do skarbony znajdującej się w Kaplicy przy obrazie św. Jana Pawła II lub wpłacanych na konto Parafialnego Zespołu Caritas.
W całym roku 2023 za ponad 18 tys. ufundowano 3 819 posiłków dla dzieci w szkole

W roku 2024 od stycznia do czerwca z funduszy Parafialnego Zespołu Caritas przeznaczono ponad 11 tys. fundując 2176 posiłków dla dzieci w szkole.

PODSUMOWANIE PRAC

PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS W ZDUŃSKIEJ WOLI W ROKU 2023

„Pomoc dla Ukrainy”. Przekazano pomoc w różnej formie przeznaczając 17 tys.

„Transport do Kołomyi” – 4 stycznia dostarczono 33 palety (1 tir) żywności, ubrań, koców, śpiworów, środków czystości. Transport został zorganizowany wspólnymi siłami Caritas,  Miasto Zduńska Wola i Starostwo Zduńskowolskie.

„Spotkanie Bożonarodzeniowo Noworoczne” – 5 stycznia w Miejskim Domu Kultury Ratusz w Zduńskiej Woli, Caritas, Starostwo i Miasto Zduńska Wola zorganizował dla dzieci z Ukrainy przebywających na naszym terenie spotkanie. Przekazano paczki dla 186 dzieci. Spotkanie było podzielono na grupę młodszą i starszą dzieci. Dla każdej grupy był osobny seans filmowy.    

„Na codzienne zakupy”. Program pomocy dla najbardziej potrzebujących seniorów sieci Biedronka i Caritas Polska. W naszym rejonie realizowany był dla 88 podopiecznych przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Zduńska Wola, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Szadek. Program koordynowało 2 liderów oraz 30 wolontariuszy.

„TAK pomagamy” – „Paczka żywnościowa”.  W dniach 17-18 marca 2023 odbyła się zbiórka żywności w ramach Akcji „Tak pomagamy” w dyskoncie Biedronka na ul. Długiej 123 zebrano 180 kg żywności. Z funduszy Caritas dokupiono żywności i przygotowano na  Wielkanoc 125 paczek żywnościowych dla podopiecznych.

„Program pomocy żywnościowej”. We współpracy z MOPS Zduńska Wola i GOPS Zduńska Wola przekazano dla 800 osób paczki żywnościowe (7 ton 360 kg.).

„Dom Dziecka w Betlejem”. W tym roku przekazano 3400 zł. Pielgrzymi przekazali z funduszy zakupionych przez Caritas żywność, środki czystości, leki, 20 kompletów ręczników.

„Zbiórka dla Ukrainy” – 27 września 2023 roku w Miejskim Domu Kultury Ratusz w Zduńskiej Woli pod patronatem Caritas Parafii odbyły się dwa spektakle Teatru z Kołomyi podczas, których Caritas zebrał i przekazał na pomoc Ukrainie 1740 zł. 

„Adopcja na odległość”. Dzieci pierwszokomunijne przekazały środki finansowe dla 3 dzieci z Kamerunu  pokrywając rok nauki w szkole.

„Dar Serca – Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Przygotowali 55 paczek dla dzieci z rodzin naszej parafii objętych pomocą Caritas i Domu Dziecka w Wojsławicach.

„Tytka charytatywna”. Przekazano 115 paczek żywnościowych dla podopiecznych na Boże Narodzenie.


„Wigilia Miejska dla ubogich i samotnych”.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli oraz Caritas naszej parafii przy wsparciu Caritas Diecezji Włocławskiej zorganizował dla ponad stu podopiecznych Wigilię oraz przekazał potrawy wigilijne dla 40 osób samotnych w domach.

„PODARUJ OBIAD DZIECKU”. Caritas w ramach akcji posiłek dla dziecka w szkole w roku 2023 ufundował 3 819 obiadów, przeznaczając na ten cel 18 841,50 zł, dla dzieci ze SP nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II, SP nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej, ZSS im. Marii Grzegorzewskiej.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się włączyć w dzieło pomocy bliźniemu na spotkania, których terminy podawane są na bieżąco w ogłoszeniach parafialnych. Swoją  pomoc każdy z nas może nieść poprzez MODLITWĘ ZA DARCZYŃCÓW I POTRZEBUJĄCYCH POMOCY.

Można też wspierać dzieło pomocy ubogim i potrzebującym składając nawet najdrobniejszą kwotę pieniężną do puszki z logo i nazwą PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS lub wpłacając fundusze na konto:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA  ŚW. PAWŁA APOSTOŁA

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS ul. Zielona 49A,  98-220 Zduńska Wola

caritas.zdunskawola@gmail.com
NIP 829 171 17 72
REGON 100661632

Bank PEKAO S.A.  53 1240 3305 1111 0010 5129 5463