Caritas

„Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten kto daje”

(św. Jan Paweł II)

          W dniu 10 marca 2013 roku przy Parafii p.w. Świętego Pawła w Zduńskiej Woli powstał PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS. Grupa ta   liczy 25 członków – wolontariuszy, którzy swój czas i zaangażowanie pragną poświęcić osobom znajdującym się w  bardzo trudnej sytuacji materialnej oraz życiowej. Zadaniem każdego z nas jest między innymi rozpoznanie potrzeb i objęcie opieką osób wymagających wsparcia z terenu Parafii, jak również spoza jej granic. Dzięki takiej rejonizacji pomoc kierowana jest do właściwych osób i staje się bardziej skuteczna. W swoim działaniu pragniemy stać się platformą umożliwiającą z jednej strony włączenie się wszystkim tym, którzy mają otwarte serca i chcą nieść pomoc ludziom w bardzo trudnej sytuacji. Z drugiej zaś strony chcielibyśmy, aby to wsparcie trafiało do konkretnych osób i w takim zakresie, w jakim jest ono im niezbędne. Aby racjonalnie zarządzać pomocą, konieczna jest znajomość możliwego zaangażowania ze strony Darczyńcy i potrzeb Obdarowywanych. Parafialny Zespół Caritas podjęło się m.in. następujących działań:

  • Akcja „Tornister pełen uśmiechu” – w sierpniu 2013r. do pojemnika z napisem SZKOŁA zbierane są przybory szkolne, które następnie przekazywane są dla dzieci dzięki ofiarności ludzi dobrego serca, którzy często dzielą się swoją biedą. W 2013r. przygotowanych zostało 15 tornistrów dla dzieci z rodzin objętych pomocą Parafialnego Zespołu Caritas.
  • Dożywianie dzieci w szkołach z terenu naszej parafii – fundusze na ten cel pochodzą z dobrowolnych ofiar wiernych składanych m.in. do skarbony znajdującej się w Kaplicy przy obrazie św. Jana Pawła II lub wpłacanych na konto Parafialnego Zespołu Caritas.
    W roku 2017 od stycznia do czerwca z funduszy Parafialnego Zespołu Caritas zakupionych zostało 2154 posiłków dla dzieci w szkole.
  • Paczki żywnościowe – przynajmniej raz na kwartał dla rodzin biednych i wielodzietnych przekazywana jest paczka z produktami spożywczymi. Aktualnie pomocą żywnościową objętych jest ponad 120 rodzin.
  • Paczka pełna słodyczy dla dzieci na Święta Bożego Narodzenia – w czasie całego Adwentu do specjalnie wystawionego w tym celu kosza, ludzie wielkiego serca składali słodycze z których utworzone zostały paczki pod choinkę dla dzieci, których rodziny objęte są pomocą. W 2013r. paczka ze słodyczami dla dzieci trafiła do 46 rodzin.
  • Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom –  w ramach tej kampanii członkowie Parafialnego Zespołu Caritas rozprowadzali świece, które w Wigilię Bożego Narodzenia zapalane są na polskich stołach na znak solidarności z najbardziej potrzebującymi w Polsce i na świecie. Dochód z rozprowadzanych świec przeznaczany jest na całoroczne dożywianie, pomoc edukacyjną oraz letni wypoczynek dzieci.
    Nad działalnością PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS czuwają: Przewodnicząca PZC – P. Maria Felcenloben wraz z Księdzem Proboszczem Andrzejem Jaworskim.

            Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się włączyć w dzieło pomocy bliźniemu na spotkania, których terminy podawane są na bieżąco w ogłoszeniach parafialnych. Swoją  pomoc każdy z nas może nieść poprzez MODLITWĘ ZA DARCZYŃCÓW I POTRZEBUJĄCYCH POMOCY.

           Można też wspierać dzieło pomocy ubogim i potrzebującym składając nawet najdrobniejszą kwotę pieniężną do puszki z logo i nazwą PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS lub wpłacając fundusze na konto:

PARAFIA RZYMSKO – KATOLICKA  P. W. ŚW. PAWŁA APOSTOŁA

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS ul. Zielona 49A,  98-220 Zduńska Wola

caritas.zdunskawola@gmail.com
NIP 829 171 17 72
REGON 100661632

Bank PEKAO S.A.  53 1240 3305 1111 0010 5129 5463