Wielkanoc Anno Domini 2024

Liturgicznie w drugim dniu świąt Wielkanocy nasza Wspólnota Parafialna obchodzi 15 rocznicę powołania do istnienia. Wydarzenie to miało miejsce w poniedziałek Wielkanocny 13 kwietnia 2009 roku. Dziękuję Parafianom i Dobrodziejom za troskę o wspólne dobro w wymiarze materialnym, a szczególnie za świadectwo wiary, które ukazuje żywy Kościół Chrystusa. Polecam wszystkich Parafian i Dobrodziejów w modlitwie i o modlitwę proszę, abyśmy nie ustali w dziele budowy świątyni.

ks. Andrzej Jaworski – proboszcz