CARITAS

Dziękujemy za ofiary składane na jałmużnę postną, które są przeznaczone na fundowanie obiadów dla dzieci w szkołach (w tym roku przez dwa miesiące ufundowano 740 obiadów).

Zachęcamy do przekazania 1,5% podatku na Caritas parafii. Caritas Włocławska KRS 0000988277 z dopiskiem Caritas Zduńska Wola.

W 8 – 9 marca odbyła się zbiórka żywności w ramach akcji „TAK POMAGAMY” w dyskoncie BIEDRONKA, dziękujemy wolontariuszom ze Szkolnego Koła Caritas ze szkół podstawowych nr 6 i 9 oraz Parafialnego Zespołu Caritas za włączenie się w akcję. Przygotowywane są paczki świąteczne dla 180 podopiecznych. 

Caritas Diecezji Włocławskiej w ramach cegiełki charytatywnej rozprowadza baranki wielkanocne z czekolady po 10 złotych.

Caritas Diecezji Włocławskiej rozpoczyna realizację Programu z Funduszy Europejskich  Pomoc Żywnościowa. Warunkiem otrzymania pomocy żywnościowej jest otrzymane skierowania dla mieszkańców Miasta Zduńska Wola z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dla mieszkańców Gminy Zduńska Wola z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Skierowania są wystawiane od poniedziałku. Informacje poniżej.