DZIEŁA CHARYTATYWNE

„Dar Serca – Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”

Dziękujemy darczyńcom za przygotowanie 55 paczek dla dzieci z rodzin naszej parafii objętych pomocą Caritas i Domu Dziecka w Wojsławicach. W środę 20 grudnia wolontariusze rozniosą przygotowane paczki.

„Tytka charytatywna”

Dziękujemy za przyniesione paczki żywnościowe. Przegotowanych będzie 115 paczek. 85 zostanie przekazanych dla podopiecznych Caritas z naszej parafii a 30 przez Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Zduńskiej Woli. Paczki w większości trafią do osób samotnych.

„Wigilia Miejska dla ubogich i samotnych”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Caritas naszej parafii przy wsparciu Caritas Diecezji Włocławskiej organizuje 22 grudnia w piątek wigilię dla ponad stu  podopiecznych oraz przekaże potrawy wigilijne dla 40 osób samotnych w domach.

PODARUJ OBIAD DZIECKU”

Caritas parafialna w ramach akcji posiłek dla dziecka w szkole w roku 2023 ufundował 3 819 obiadów, przeznaczając na ten cel 18 841,50 zł, dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II, Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej, Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej. Fundusze na ten cel pochodzą z dobrowolnych ofiar wiernych składanych do skarbony Caritas oraz ofiar wpłacanych na konto Caritas Parafii św. Pawła Apostoła.

Caritas Parafii św. Pawła Apostoła dziękuje za wspieranie dzieł charytatywnych ofiarami składanymi do skarbony przy wyjściu ze świątyni. Ofiary można również wpłacać na konto Caritas Parafialnego:

Bank PEKAO S.A.  53 1240 3305 1111 0010 5129 5463

PODARUJ CARITAS 1,5% PODATKU CARITAS WŁOCŁAWSKA

KRS 0000988277 Z DOPISKIEM CARITAS ZDUŃSKA WOLA