Bielanki

BIELANKI to tradycyjna nazwa liturgicznej służby dziewcząt. To tzw. Dziewczęca Służba Maryjna (w skrócie DSM). Co oznaczają poszczególne człony tej nazwy: – Dziewczęca, czyli należą do niej tylko dziewczęta; – Służba – określenie to mówi o celu istnienia grupy: służymy Maryi, rozmawiamy o Niej, mówimy innym o Niej, staramy się postępować jak Maryja (co wcale nie jest łatwe, ale Ona pomaga nam); – Maryjna, ponieważ główną patronką jest Maryja, Ona jest pierwszą i najważniejszą Osobą, blisko wszystkich naszych codziennych spraw. Dziewczęta zgromadzone w tej grupie od Maryi uczą się kochać Jezusa, uczą się chętnego posłuszeństwa, życia w zgodzie z innymi, prawdziwej radości, wybierania tego, co trudne.

Dniem zawierzenia Bielanek Panu Jezusowi jest Uroczystość NIEPOKALANEGO POCZĘCIA – 8 GRUDNIA, jest to Święto patronalne DSM. Dziewczynki, które zechcą służyć w ten sposób otrzymają specjalne stroje – niebieską pelerynkę. Niebieski kolor przypomina Bielance, że należy do Maryi i ma Ją naśladować w służeniu innym. Służba innym nie jest łatwa, dlatego dziewczęta powierzają się swojej najlepszej Matce w modlitwie. W ciągu roku Bielanki biorą udział w spotkaniach, na których poznają życie Matki Bożej, modlą się, nabywają obowiązki Bielanki. Jest czas na wspólną modlitwę, spotkanie i zabawę. Dziewczęta uczestniczą również w procesjach: rezurekcyjnej, w Uroczystość Bożego Ciała i w oktawie tej uroczystości, niosąc różne symbole np. poduszki, sypią kwiatki. Swoją dziecięcą niewinnością służą Panu Jezusowi ubogacając te piękne uroczystości. W grupie Bielanek w naszej parafii mamy 27 dziewczynek ale nadal oczekujemy na kolejne dziewczęta gotowe służyć w ten sposób Panu Jezusowi. Zapraszamy więc uczennice ze szkoły podstawowej, zwłaszcza te po I Komunii Św. – wykorzystajcie swoje piękne alby i przyjdźcie, aby być blisko Pana Jezusa!

W naszej parafii Bielanki spotykają się jeden raz w miesiącu, w pierwszą sobotę każdego miesiąca o godz.15.00. W każdą niedzielę uczestniczą we Mszy Świętej . W każdą I niedzielę miesiąca o godz. 12.00, biorą udział w Uroczystej  Eucharystii o godz. Bielankami opiekuje się Ks. Karol Skrobicki.

DRODZY RODZICE – bycie BIELANKĄ to nie tylko okazjonalne sypanie kwiatków przed Najświętszym Sakramentem. To także formacja, pomagająca odnaleźć się dzieciom i młodzieży w coraz bardziej pogubionym świecie. To forma posługi i wzrastania w wierze i dojrzałości blisko Naszego Pana, którą Wasze córki mogą podejmować już dziś.

Zapraszamy byście im to umożliwili – z Waszą pomocą i błogosławieństwem.