MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY

Z Parafialnym Festynem Rodzinnym od kilku lat jest powiązany Marsza dla Życia i Rodziny w Zduńskiej Woli. Człowiek, którego „Bóg uczynił mężczyzną i niewiastą…” Rodz 1,27 otrzymał dar udziału w dziele stwórczym. Życie jest darem od chwili poczęcia do naturalnej śmierci, za które Chrystus złożył ofiarę z samego siebie. Jan Paweł II powtarzał, że człowiek jest pierwszą i główną drogą Kościoła, a dziecko stanowi „drogę wyjątkową”, nadzieję i przyszłość świata. Troska o dziecko jest podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.

16 czerwca 2024 roku zapraszamy całe rodziny na kolejny Marsz dla Życia i Rodziny w Zduńskiej Woli. Program na plakacie.