UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA 30 V 2024

Msze Święte w Parafii 7.00; 9.00; 10.30 i 17.00

MSZA CENTRALNA MIJEJSKA W PARAFII ŚW. ANTONIEGO O GODZ. 11.00, PO KTÓREJ WYRUSZY PROCESJA EUCHARYSTYCZNA ULICAMI MIASTA DO PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NMP.

NASZA PARAFIA PRZYGOTOWUJE OŁTARZ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTORNICZNYCH.

Procesja w Oktawie Bożego Ciała w piątek po Mszy Świętej wieczornej, sobota i niedziela o godz. 16.30, poniedziałek – czwartek po Mszy Świętej wieczornej. Z Bożym Ciałem wiąże się zwyczaj wicia i święcenia wianków sporządzonych z ziół i kwiatów, które w czwartek będzie rozprowadzać Wspólnota św. Marty. Poświęcenie kwiatów i ziół w czwartek na zakończenie oktawy.  

NABOŻENSTWO CZERWCOWE W SOBOTY I NIEDZIELE O GODZ. 16.30, OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU PO MSZY ŚWIĘTEJ WIECZORNEJ Z WYJĄTKIEM PIERWSZEGO PIĄTKU MIESIĄCA (GODZ. 16.15)

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, tak brzmi pełna nazwa Bożego Ciała. W tej uroczystości Kościół skupia naszą uwagę na Najświętszym Sakramencie. Tego dnia przyglądamy się Eucharystii w czterech perspektywach. Po pierwsze jest ona ucztą ofiarną, na której spożywamy Ciało i Krew Chrystusa, który z miłości do nas, samego siebie składa w ofierze. Po drugie, ta Uczta karmi nasze dusze łaską. Po trzecie – Eucharystia jest zadatkiem życia wiecznego; przez to, że przyjmujemy Eucharystię, de facto już żyjemy życiem wiecznym. Dalej – napełnieni łaską przez Eucharystię otrzymujemy przedsmak przyszłej chwały. Po czwarte – jest sakramentem jedności Kościoła, Kościoła pielgrzymującego (nas żyjących na ziemi), oczyszczającego się (dusz w czyśćcu) i uwielbionego (świętych w niebie).

Św. Tomasz z Akwinu, zebrał te rzeczywistości w jednej modlitwie: „O święta Uczto, na której pożywamy Chrystusa, odnawiamy pamięć Jego męki, dusze napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały”.

Warto jest przypomnieć, że początek drugiego tysiąclecia to dla Kościoła na Zachodzie czas mierzenia się z kwestią realnej obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Zaczynały pojawiać się na przykład tezy, że obecność ta nie jest realna, tylko symboliczna. W X, XI w. toczono wiele różnych dyskusji, a wierni coraz mniej byli angażowani w celebrację Eucharystii. Stąd w Kościele pojawiło się coś, co można nazwać pragnieniem oglądania Hostii (désir de voir l’hostie). W związku z tym zaczął rodzić się kult eucharystyczny poza Mszą Świętą – Uroczystość Bożego Ciała wpisuje się w to zjawisko.

Ustanowienie jej ma również związek z objawieniami, których doświadczyła w pierwszej połowie XIII w. św. Julianna z Cornillon. Pan Jezus miał się w nich upominać o ustanowienie osobnego święta dla uczczenia Najświętszego Sakramentu. Lokalnie zaczęto obchodzić to święto poddając wizje św. Julianny pod osąd komisji teologicznych w skład której wchodzili m.in. przyszły papież Urban IV, który wydał bullę ustanawiającą uroczystość Ciała Chrystusa.