FINAŁ ZDUŃSKOWOLSKIEGO ORSZAKU TRZECH KRÓLI

Zduńskowolski Orszak Trzech Króli Anno Domini 2023

„Niech prowadzi nas gwiazda”, za którą po Eucharystii sprawowanej w południe we wszystkich parafiach zduńskowolskich, ze śpiewem kolęd wyruszyły orszaki z parafii: Wniebowzięcia NMP Gwiazdy Betlejemskiej, św. Antoniego czerwony króla Kacpra, św. Maksymiliana króla Melchiora, św. Pawła króla Baltazara. Orszaki połączyły się w półtora tysięczny na ul. Piwnej skąd udamy się do Betlejem na Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy.  Amatorski Teatr CULTUS w jasełkowej atmosferze zaprowadził nas do pałacu Heroda, który ugościł przybyłych Mędrców przynoszących nowinę o wypełnieniu się proroctw, które  przyjął z niepokojem. Z Jerozolimy Kacpra, Melchiora i Baltazara do groty betlejemskiej poprowadziła gwiazda, oddali pokłon i złożyli dary Jezusowi. W śpiewie kolęd w wykonaniu „Zespołu Sikorki” zebrani niczym pasterze oddali pokłon narodzonemu Zbawicielowi. Koło Gospodyń Wiejskich z Paprotni i Wspólnota św. Marty z Parafii św. Pawła zaprosili na ciepłą zupę. Podziwiano wystawę kartek świątecznych, zbiór koron ze wszystkich orszaków, można było nabyć okolicznościową plakietkę Zduńskowolskiego Orszaku 2023. Patronat Honorowy objęli Marszałek Województwa Łódzkiego, Ordynariusz Diecezji Włocławskiej, Starosta Powiatu Zduńskowolskiego, Prezydent Miasta Zduńska Wola, Wójt Gminy Zduńska Wola. Partnerem wydarzenia było WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE. Organizatorem orszaku były parafie zduńskowolskie, które dziękują policji, straży miejskiej, ochotniczym strażą pożarnym z Czech i Paprotni za zapewnienie bezpieczeństwa oraz Starostwu Powiatowemu w Zduńskiej Woli za udostępnienie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego i panu Piotrowi Warchlewskiemu za przygotowanie, koordynację wydarzenia.