PRZYGOTOWANIE DO PEREGRYNACJI IKONY MATKI BOSKIEJ JASNOGÓRSKIEJ W PARAFII

Nawiedzenie Matki Boskiej Częstochowskiej w diecezji i naszej parafii to czas, w którym możemy złożyć swoje życie – troski i radości – przed Obliczem Matki i Królowej i prosić o siłę do pracy nad sobą. To czas odrodzenia wiary i powrotu do Boga, aby być świadkiem Boga, a nie swojego chrześcijaństwa. Pielgrzymować ku Bogu w oparciu            o życie według przykazań Bożych i łaską sakramentów, a nie według wartości, które mają usprawiedliwić każdy uczynek człowieka. Wiara, to miłość zaufania i posłuszeństwa Objawieniu Bożemu, a nie akceptacja zła, które niszczy człowieka i świat. Wiara zaufania i posłuszeństwa rodzi miłość, która jest przyszłością „cywilizacją życia”, a nie śmierci. Przykładem takiej wiary jest Maryja, która w duchu zawierzenia i posłuszeństwa przyjęła misję daną od Boga rodząc Syna Bożego, który ofiaruje każdemu człowiekowi zbawienie, to znaczy życie.    

Chrystus to Kościół. Kościół to Chrystus. Trwając w jedności z Chrystusem-Kościołem i przyzywając  opieki  Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, Pani Jasnogórskiej módlmy się jeden za drugiego, abyśmy wytrwali pod krzyżem Chrystusa, będąc świadkiem Jego, a nagrodą będzie niebo. Chrystus mówi: „Nie lękajcie się…”. „Nie bój się, wypłyń na głębię”. „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Chrystus daje nam pod krzyżem Swoją Matkę, abyśmy poprzez jej wstawiennictwo i opiekę podjęli przemianę życia i powrotu do Boga.

Podejmij wyzwanie:

modlitwy, pokuty i postu w każdy piątek;

pracy nad sobą poprzez powrót do życia według przykazań Bożych;

– powrotu do życia sakramentalnego szczególnie spowiedzi  i uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej;

– poprzez życie łaską sakramentu małżeństwa w uznaniu błogosławieństwa Bożego jako priorytetu, a nie kontraktu przed „cesarzem”;

– odnowy wspólnoty życia małżeńskiego i rodzinnego;

– modlitwy za rodziców, aby byli świadkami wiary dla swoich dzieci;

troski o osoby starsze, chore i samotne w wymiarze ciała i ducha;

modlitwy za zmarłych.  

Przygotowywać będziemy się indywidualnie i we wspólnocie parafialnej.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy razem z Maryją przed Najświętszym Sakramentem, w każdą niedzielę o godz. 16.15. W poszczególne niedziele będziemy polecali powyższe intencje we wspólnocie parafian z ulic:   

PIERWSZA NIEDZIELA MIESIĄCA

Ulice: Łaska, Osmolińska, Szkolna, Srebrna, Westerplatte.

DRUGA NIEDZIELA MIESIĄCA

Ulice: Kilińskiego, Pomorska, Skłodowskiej, Słowackiego, Plac Żelazny.

TRZECIA NIEDZIELA MIESIĄCA

Ulice: Zielina, Szadkowska, Hetmańska, Rycerska, Kmicica, Wołodyjowskiego, Zagłoby

CZWARTA NIEDZIELA MIESIĄCA

Ulice: Żytnia, Jana Kazimierza, Sobieskiego, Czarnieckiego, Podbipięty, Skrzetuskiego, Spacerowa, Żółkiewskiego.