ZDUŃSKOWOLANIE SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Przybywają do naszego miasta uchodźcy z Ukrainy i potrzebują zakwaterowania i gościny. Parafianie, którzy byliby chętni przyjąć uchodźców i mają takie możliwości prosimy o zgłaszanie się do parafii.

Wpłacając ofiary na konto Caritas Parafii św. Pawła Apostoła są przeznaczone na zakup leków oraz konkretnych artykułów potrzebnych na Ukrainie.

1 marca 2022 roku w godzinach wieczornych został załadowany pierwszy transport, który wyruszył do Kołomyi na Ukrainie. Zabrano najpotrzebniejsze rzeczy.