WIZYTA DUSZPASTERSKA KOLĘDA

– ANNO DOMINI 2022 –

Spotkanie kolędowe ma dwie części: w kościele oraz dopełnienie w domu.

Spotkanie kolędowe rozpoczynamy Mszą Świętą o godz. 17.00 sprawowanej w intencji parafian z wyznaczonych ulic.

W czasie Eucharystii poświęcenie wody z egzorcyzmem, błogosławieństwo parafian uczestniczących we Mszy Świętej kolędowej obejmujące tych, którzy ze względu na stan zdrowia czy inne okoliczności nie mogą być obecni.

Przynosimy pojemnik na wodę święconą.

Po przybyciu do domu mieszkańcy gromadzą się na wspólnej modlitwie, przy przygotowanym stole, na którym jest krzyż, zapalone świece, kropidło, woda święcona przyniesiona z kościoła.

Na podstawie obrzędu kolędowego otrzymanego w kościele jest dopełnienie kolędy.

HARMONOGRAM KOLĘDOWY

3 stycznia 2022 – poniedziałek

Ulica Szadkowska

4 stycznia 2022 – wtorek

Ulice: Srebrna i Obrońców Westerplatte

5 stycznia 2022 – środa

Ulica Szkolna

7 stycznia 2022 – piątek

Ulice: Jana Kazimierza i Jana III Sobieskiego

8 stycznia 2022 – sobota

Ulice: Hetmańska, Rycerska, Zagłoby,

Kmicica, Wołodyjowskiego, Skrzetuskiego,

Czarnieckiego, Podbipięty, Spacerowa

10 stycznia 2022 – poniedziałek

Ulice: Osmolińska i Łaska

11 stycznia 2022 – wtorek

Ulica Pomorska

12 stycznia 2022 – środa

Ulice: Skłodowskiej, Słowackiego, Plac Żelazny

13 stycznia 2022 – czwartek

Ulice: Żytnia i Żółkiewskiego

14 stycznia 2022 – piątek

Ulica Zielona

15 stycznia 2022 – sobota

Ulica Kilińskiego

Kapłani pracujący w parafii z wizytą duszpasterską chodzili do domów parafian niosąc błogosławieństwo Boże. Ze względu na obecną sytuację forma kolędy w tym roku będzie, jak w roku minionym.

Kolęda będzie miała dwie części w kościele i w domu. Obrzęd kolędowy został opisany na pierwszej stronie Głosu św. Pawła. Formułę obrzędu kolędowego w domu, każdy otrzyma na zakończenie Mszy Świętej.

Zapraszam parafian na spotkania kolędowe do świątyni parafialnej od 3 do 15 stycznia 2022 r. Gdyby wyznaczony termin nie odpowiadał można przyjść  w innym dniu. 

W naszej parafii jest wiele osób samotnych, którymi opiekują się najbliżsi z rodziny czy sąsiedzi. Nie ma-ją możliwości przybycia do świątyni. Zachęcam, aby osoba bliska z rodziny lub sąsiad dokonał dopełnienia obrzędu kolędowego w domu osoby samotnej, jeżeli o to poprosi.

Wizyta duszpasterska kolęda jest czasem uzupełniania kartotek parafialnych. Można powiedzieć „meldunku w parafii”. Osoby lub rodziny, które się wprowadziły na teren parafii w minionym roku, w dniu wyznaczonej kolędy po Mszy Świętej mogą zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu zapisania się do parafii.

Podczas kolędy składa się ofiary na utrzymanie parafii. W naszej wspólnocie parafialnej ofiary te są przeznaczone na budowę kościoła. Od niedzieli 19 grudnia do Głosu Świętego Pawła jest dołączona koperta ofiary kolędowej. W parafii ofiary kolędowe oraz składane w kopertach na budowę kościoła są księgowane w kartotekach parafialnych. Podczas spotkania kolędowego ofiarę w kopercie można złożyć na tacę.

W roku 2021 wykonano następujące prace przy budowie kościoła: założono kopułę (szpic) wieży świątyni; pokryto dach główny kościoła blachą; założono fotowoltaikę oraz pompy ciepła (inwestycja wykonana przy 80% dotacji WFOŚiGW w Łodzi) ; oddano budynek gospodarczy Caritas. W roku 2022 planujemy założyć instalację elektryczną oraz ocieplanie kościoła i według możliwości finansowych obmurowane klinkierem. Każdego roku prace przy budowie są uzależnione od środków finansowych jakie zgromadzimy. Dobrze wiemy, że na temat finansów Kościoła mówią i piszą ci, którzy nie składają żadnych ofiar. Podsumowanie gospodarcze i finansowe za cały rok jest zawsze w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki w Nowy Rok 1 stycznia podczas każdej Mszy Świętej.

Po Mszy Świętej będzie możliwość wsparcia ofiarami składanymi do skarbonek ministrantów, które są przeznaczone na wakacje dla nich.