2020

 

OGÓLNOPOLSKA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI121676776_366768794520090_9069316574277198046_n

„TAK. POMAGAM!”

 

                    W dniach 25 i 26 września 2020 roku, w godzinach 12:00 – 20:00 (w piątek) oraz od godziny 10:00 do 20:00 (w sobotę), wolontariusze z Parafialnego Zespołu Caritas i Szkolnego Koła Caritas w SP nr 9 z oddziałami integracyjnymi w Zduńskiej Woli, prowadzili zbiórkę żywności w Biedronce. Akcja ta była efektem włączenia się do ogólnopolskiej zbiórki żywności pod hasłem: „Tak. Pomagam!”. Jak udowodnili po raz kolejny Zduńskowolanie potrafią dzielić się dobrem, nawet w  tym trudnym dla wszystkich roku związanym z epidemią koronawirusa. Widząc, jak wiele osób odpowiadało na apele Caritas, nie mamy wątpliwości, że nasze  społeczeństwo, wszystkie osoby włączające się w organizację tej zbiórki i tym razem nie zawiedli.  Produkty zebrane podczas zbiórki trafiły do najbardziej potrzebujących wsparcia seniorów, dzieci, rodzin wielodzietnych, osób samotnie wychowujących dzieci, chorych i bezrobotnych – z terenu naszej parafii a także do osób pracujących, których nie stać na zakup koniecznej ilości żywności. Parafialny Zespół Caritas wydał podopiecznym 48 paczek żywności. Podczas Ogólnopolskiej Akcji  Caritas „Tak. Pomagam!” łącznie w Biedronce przy ul. Długiej i przy ul. Getta Żydowskiego, zebrano 394kg żywności oraz zakupiono 100kg.

 


 

boze-cialo-procesja-2-1030x687

I KOMUNIA ŚWIĘTA

 

W niedzielę 20 września 2020r. kolejna grupa dzieci, która z powodu obostrzeń epidemicznych nie przystąpiła do I Komunii Świętej przed wakacjami, po raz pierwszy przyjęła Pana Jezusa do swoich serc. Ten dzień był niezwykle oczekiwany przez dzieci. Pierwsza Komunia Święta jest wielkim świętem rodzin chrześcijańskich. Jak nauczał papież św. Jan Paweł II „Rodzina zawsze była – i nadal pozostaje – tym ludzkim środowiskiem, pierwszym i podstawowym, do którego Bóg przychodzi przez wielkie sakramenty naszej wiary, poczynając od chrztu świętego. Małżonkowie, którzy dają ludzkie życie swoim dzieciom tu, na ziemi, zapraszają do ich serc (…) Dawcę życia wiecznego”.(Łódź, 13.06.1987) Stad wielką radością dla rodziców, a także i rodziców chrzestnych, było doprowadzenie swoich dzieci do pełnego uczestnictwa w Eucharystii. Grupa tych dzieci, to uczniowie zarówno SP nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi, SP nr 10 i Zespołu Szkół im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. Niech ta radość ze zjednoczenia z Chrystusem obecnym w Eucharystii rozbudzi w dzieciach pragnienie trwania przy Bogu i  z Bogiem. Jezus obiecał swoim uczniom, a wraz z nimi także nam, że pewnego dnia zasiądą z Nim do stołu. Dlatego każda Msza Święta jest „pamiątką Męki, pełnią łaski, zadatkiem przyszłej chwały” (Kanon Rzymski). (YouCat 223).


 

119192925_413746756264166_3389603396541740041_n

BIERZMOWANIE 2020

 

 

           Sakrament bierzmowania jest jednym z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Z tego powodu przygotowanie do bierzmowania powinno uwzględniać jedność z sakramentami chrztu i Eucharystii (OB 1; KKK 1285). Sakrament bierzmowania jest bowiem koniecznym dopełnieniem sakramentu chrztu (LG 11; OB 2, KKK 1285). Każdy ochrzczony może i powinien przyjąć ten sakrament, gdyż bez niego wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje niedopełnione (por. KKK 1306). W naszej parafii w niedzielę 13 września 2020 podczas Mszy Świętej o godz.1600  kolejna grupa młodzieży przyjęła dary Ducha Świętego. Sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej udzielił młodym J.E. ks bp Wiesław Alojzy Mering ordynariusz diecezji włocławskiej. W darze ołtarza młodzież wraz z rodzicami złożyła m.in. trybularz – narzędzie liturgiczne służące do okadzania podczas obrzędów liturgicznych. Dym wydobywający się z trybularza symbolizuje wznoszące się do nieba modlitwy.
Na zakończenie uroczystości, nowo bierzmowani podziękowali wszystkim, którzy wspierali ich na drodze do przyjęcia sakramentu wtajemniczenia chrześcijańskiego. Radość była tym większa iż termin tej uroczystości był planowany na wiosnę, a finalnie  uwagi na okresowe obostrzenia epidemiczne, nastąpił dopiero jesienią. Do tego wyjątkowego sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej w parafii młodzież przygotowywał przez wiele miesięcy ks. Karol  Skrobicki.


 

XXVIII ELBLĄSKA  PIELGRZYMKA PIESZA NA JASNĄ GÓRĘ

117341225_154270112913288_4663511524407322066_o

         Tradycyjnie, już po raz dziesiąty,  7 sierpnia gościliśmy w naszej parafii pielgrzymów z Iławy i Elbląga na Jasną Górę. W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające z obostrzeń epidemicznych, w gościnę do Zduńskiej Woli przybyło 50 pątników. Jak co roku, wszyscy zostali ugoszczeni w domach naszych parafian. Pątnicy wraz z gospodarzami w piątek 7sierpnia od godz.21.00 czuwali przed Najświętszym Sakramentem a na Apelu Jasnogórskim łączyli się duchowo ze wspólnotą w Częstochowie.  Rankiem 8 sierpnia po Mszy Świętej o godz.6.30 pielgrzymi wyruszyli w dalsza drogę, by 12 sierpnia pokłonić się przed tronem Królowej Polski Pani Jasnogórskiej.   Choć grupa pielgrzymujących jest mniej liczna niż zwykle, to tak jak zawsze pątnicy maszerowali do duchowej stolicy polski ze śpiewem i modlitwa na ustach oraz z intencjami w sercach. W tym roku uczestnicy XXVIII Elbląskiej Pielgrzymki Pieszej  wędrowali do Częstochowy pod hasłem: „Bądź wola Twoja”.
Serdeczne Bóg zapłać pątnikom za wspólnotę modlitwy, a parafianom za wielkie serca i otwartość na ugoszczenie pątników w swoich domach


 

109835708_147314070275559_4463682333412992760_n

WAKACJE Z PANEM BOGIEM W ZAKOPANEM

 

         W dniach 7-15 lipca 2020r. dzieci i młodzież z parafialnych grup: ministrantów, bielanek, scholii wraz z rodzicami wypoczywali w Zakopanem.  Był to upragniony dla nich czas spędzany nie tylko na łonie natury ale także czas z Panem Bogiem spotykanym w sakramentach, w drugim człowieku jak i w pięknie świata przyrody. Wspólnota wakacyjna każdego dnia uczestniczyła we Mszy Świętej podczas której Pan Jezus ubogacał ich swoim Słowem i Komunią Świętą. W tych dniach uczestnicy wypoczynku zwiedzili Zakopane, odpoczywali w Termach Chochołowskich. Nie zabrakło czasu na aktywny wypoczynek na szlakach górskich np. na Kasprowy Wierch (wjazd kolejką linową), wspinaczki na Giewont przez Kopę Kondracką (2005m n.p.m.), czy wędrówki szlakiem z Cyrhli na Gęsią Szyjkę z widokiem na Rusinową Polanę.  Uczestnicy wyjazdu doświadczali wielkości Boga w pięknie Jego stworzenia zachwycając się widokami w Dolinie Kościeliskiej, czy ciasnotą korytarzy Jaskini Mroźnej długości 773m. Każdego wieczoru wszyscy integrowali się korzystając z rozgrywek sportowych w pensjonacie. Starając się dostrzegać każdego dnia skarb jaki Pan Bóg ofiarowuje człowiekowi, w drodze powrotnej, nie zabrakło przystanku w Wadowicach, miejscowości z której pochodzi papież św. Jan Paweł II.

Panu Bogu niech będą dzięki za każdy dzień wakacji, za piękno dzieła stworzenia i wielkość miłości Stwórcy.


Logo dystrybucja 2020PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

ZAKOŃCZYŁ PROGRAM ZA ROK 2019

                    Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Caritas Parafii św. Pawła Apostoła w ramach Caritas Diecezji Włocławskiej realizuje podprogram 2019, który zostanie zakończony w czerwcu 2020 roku.
Do programu 2019 zostało zakwalifikowanych 728 osób na podstawie skierowań z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zduńska Wola. Pomoc żywnościowa składała się z 20 artykułów spożywczych na jedną osobę. Paczka była podzielona na 5 wydań (styczeń, luty, kwiecień, maj i czerwiec). W styczniu i lutym wydano 1392 paczki. Razem wydano 13 ton 468 kg o wartości 70 024.32 zł. Przy wydawaniu było zaangażowanych 25 wolontariuszy. Przed świętami Wielkanocnymi od 1 do 3 kwietnia wydano 720 paczek. Razem wydano 9 ton 815 kg o wartości 43 615.28 zł. Wydawanie to było bardzo trudne ze względu na stan epidemiczny. Trzeba było zachować wszystkie środki ostrożności. Wydanie trwało trzy dni od godz. 11.00 do 19.00. Każdy podopieczny po konsultacjach miał wyznaczoną godzinę do odbioru.
Wydawanie żywności w dniach 28 i 29 maja 2020 roku oraz 18 i 19 czerwca 2020 roku przebiegało normalnie. Wydawano żywność w godzinach od 15.00 do 19.00. W każdym wydaniu udział wzięło po 19 wolontariuszy.
Zestawienie liczbowe zrealizowanego programu:
– Podopiecznych: 728
– Wydano paczek: 3565
– Przekazano razem żywności: 37 ton 166 kg 24 deko
– Wartość przekazanej żywności: 190 tys. 336 zł 29 gr.

pomoc dla seniora

              „Pomoc dla seniora” – to nowa akcja Caritas zainicjowana w odpowiedzi na rosnące zagrożenie koronawirusem. Caritas w całej Polsce ruszyła z pomocą tym, którzy szczególnie narażeni są na niebezpieczeństwo.
             Caritas Parafii św. Pawła Apostoła w ramach Caritas Diecezji Włocławskiej wspiera w tym trudnym czasie osoby starsze i niepełnosprawne, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, które w obecnym czasie nie mogą wychodzić ze swoich domów. Przed świętami wielkanocnymi 68 seniorów otrzymało pomoc. Oprócz podstawowych produktów spożywczych, obdarowani odnaleźli w nich, specjalnie wydane na tę okazję, modlitewniki wielkanocne „Zanurzeni w miłości”.
           W ramach drugiej edycji „Pomoc dla seniora” przygotowanych zostało 80 paczek żywnościowych, które na przełomie kwietnia i maja trafiły do seniorów. 35 paczek przekazano dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy w Zduńskiej Woli, a 45 wydano dla podopiecznych z terenu parafii.


Boże Ciało 2020 nr 24

ZMIANY PERSONALNE W PARAFII

 

                 Z  dniem 30 czerwca 2020r. Ks. Bp Wiesław Alojzy Mering odwołał z funkcji wikariusza naszej parafii ks. Roberta Kaczmarka posyłając go do posługi kapłańskiej do parafii  Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole. Podczas Mszy Świętej o godz.12.00 w niedzielę 21 czerwca 2020r., reprezentanci grup parafialnych i inni wierni  mieli okazje wyrazić słowa wdzięczności i złożyć życzenia ks. Robertowi. Tego dnia zgormadzona na modlitwie wspólnota dziękowała Bogu za posłanego ks. Roberta, za odprawione przez księdza Msze Święte, wygłoszone kazania, udzielane sakramenty, za wszelkie Łaski otrzymane od Pana przez posługę kapłańską. Na dalszą pracę duszpasterską życzymy Księdzu światła Ducha Świętego i Matczynej opieki. Szczęść Boże.

118510170_640057990228090_4674316950124639532_n

 

             Dekretem księdza biskupa ordynariusza do naszej parafii  z dniem 30 czerwca 2020r. posłany został ks. Maciej Burszewski.  W nowym dla księdza miejscu posługi duszpasterskiej  powitany został przez ks. proboszcza w niedzielę br.  5 lipca. Życzymy Księdzu wszelkich potrzebnych Łask Bożych w budowaniu żywego Kościoła. Szczęść Boże.


 

104412743_138769734463326_5343669064517530035_oZAKOŃCZENIE OKTAWY BOŻEGO CIAŁA

18 czerwca

 

                   Dziś zakończyliśmy Oktawę Bożego Ciała – okres ośmiu dni – podczas których codziennie po Mszy Świętej  odbywały się procesje z Najświętszym Sakramentem. Oktawa była połączona z nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Na ten dzień wspólnota św. Marty wraz z Bielankami tradycyjnie przygotowała własnoręcznie uplecione wianki.  Na zakończenie Oktawy kapłan poświęcił wszystkie wianki uplecione z kwiatów i ziół leczniczych, symbolu Bożych darów, jakimi Stwórca hojnie obdarzył ziemię, ludzi i wszelkie stworzenie.
Wierni prosili Boga, aby darzył łaską i w swej dobroci otaczał opieką rodziny, Ojczyznę, łąki, lasy, pola, aby ziemia wolna od wszelkich klęsk żywiołowych wydała obfite plony i pomyślnie przebiegły zbiory.
Wianek powieszony w oknie, nad drzwiami wejściowymi lub wetknięty za obraz, przechowuje się przez cały rok, aż do następnej Oktawy, a po roku można go spalić.

 


 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ

BOŻE CIAŁO – 11 czerwca 2020 roku

 

Boże Ciało 2020 nr 5

               W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej nie ulicami miasta jak w poprzednich latach, ale na terenie parafii odbyła się procesja Bożego Ciała. Mimo czasu epidemii zgromadziło się ponad pół tysiąca parafian, aby dać publiczne świadectwo wiary. Pod krzyżem misyjnym został zbudowany ołtarz na tle krzyża i drzewa oliwnego. Mszy Świętej przewodniczył proboszcz, a koncelebrował ks. Karol Skrobicki wikariusz parafii. Pierwszy ołtarz był w świątyni, drugi pod krzyżem misyjnym, po obejściu procesyjnym kaplicy powróciliśmy do ołtarza pod krzyż, gdzie odbyła się trzecia stacja.Boże Ciało 2020 nr 24
W swoim  słowie ksiądz proboszcz poprzez analogię do drzewa oliwnego oraz kamienistego placu, powrócił myślą do Ogrodu Getsemani, gdzie Chrystus prosił uczniów przed swoja męką, aby trwali na modlitwie. Również dziś Chrystus prosi każdego z nas, byśmy trwali na modlitwie w tym szczególnym czasie epidemii  i słabnącej wiary rodziców i dzieci. Czwarty ołtarz był w świątyni. Po odśpiewaniu Te Deum… kapłan udzielił błogosławieństwa najświętszym Sakramentem na cztery strony świata. Przez cały tydzień po Mszy Świętej wieczornej wraz z nabożeństwem czerwcowym odbywała się procesja eucharystyczna. Uczestniczyło średnio około 100 osób. W środę wieczorem odbyło się spotkanie przy grillu asysty, Bielanek, ministrantów i grup parafialnych. W tym dniu ze względu na ulewę nie odbyła się procesja.
W czwartek od rana Wspólnota św. Marty plotła wianki z kwiatów i ziół. Na zakończenie Oktawy, którą prowadził ks. Karol Skrobicki poświęcił wianki uplecione z kwiatów i ziół leczniczych symbolu Bożych darów, jakimi Stwórca hojnie obdarzył ziemię, ludzi i wszelkie stworzenie.

 


 

pobrane (1)100 ROCZNICA URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

(1920 – 2005)

 

 

         96375855_272298657243464_1048589103945220096_n „Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi (…) Nie  bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden wie!”– mówił Jan Paweł II w słynnej już homilii rozpoczynającej jego pontyfikat wygłoszonej podczas Mszy Świętej 22 października 1978r. Jana Pawła II. Historia życia polskiego papieża jest niezwykle wyjątkowa, pełna wiary w drugiego człowieka i przekonania o potrzebie dialogu. Bogactwo nauki Ojca Świętego przekazanej i pozostawionej ludziom tego świata jest cudownym skarbcem i źródłem z którego możemy czerpać wzrastając w wierze na naszych drogach do świętości. Z okazji przypadającej rocznicy urodzin Karola Wojtyły zaplanowane były obchody w parafii, w mieście które przybliżałyby bogaty dorobek papieża. Z powodu obecnego stanu epidemicznego w kraju, w niedzielę 17 maja podczas Mszy Świętych w naszej parafii, dziękowaliśmy za dar Wielkiego Papieża prosząc o jego wstawiennictwo w intencji Parafian i naszego kraju. Podczas homilii na każdej Mszy Świętej tego dnia odczytany został List Prezydium KEP na 100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. W poniedziałek 18 maja, gdy przypadała 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II podczas nabożeństwa majowego dziękowaliśmy za dar Wielkiego Papieża. W tych dniach Telewizja Polska przygotowała filmy, programy publicystyczne, transmisje Mszy Świętych, koncerty.
Nie ustawajmy w radości i wdzięczności za dar świętości życia Jana Pawła II, jego osoby i nauczania. W przeżywaniu każdej modlitwy, bardzo pomocna może być refleksja nad słowami „Totus Tuus” (z łac. „Cały Twój”) – dewizą papieża Jana Pawła II, kilkakrotnie powtórzoną w jego testamencie. Naśladując św. Jana Pawła II uczmy się każdego dnia z Maryją iść do Jezusa i taj jak Ona oddawać Mu siebie.

 

 


 

NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE

 

          97042510_609798972968344_2166356812335415296_n 13 maja 2020r. przypada 103 rocznica pierwszych objawień Matki Bożęj w Fatimie pastuszkom Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. W nawiązaniu do tych wydarzeń  co roku uczestniczymy w Nabożeństwie Fatimskim 13 – go każdego miesiąca od maja do października. Jak nauczał Jan Paweł II w Fatimie w 1982r. „Wezwanie Maryi nie jest jednorazowe. Jest otwarte ku coraz nowym pokoleniom. Ku coraz nowym znakom czasu. Trzeba do niego wciąż powracać. Podejmować je wciąż na nowo”. Nabożeństwo Fatimskie , którego jesteśmy uczestnikami jest odpowiedzią na dwa wezwania Maryi: do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za grzeszników. W minionych latach Nabożeństwo Fatimskie 13 maja i w kolejnych miesiącach łączyło wspólnotę naszej parafii i wiernych z parafii Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli. W tym roku, w związku z obowiązującym w kraju stanem epidemicznym nie ustawaliśmy w wypełnianiu wezwania Maryi czuwając na modlitwie w świątyniach. W związku ze stanem epidemicznym nie odbyła się procesja z figurą Matki Bożej. W naszej parafii 13 maja o godz.1900 jednoczyliśmy się na Mszy Świętej, której przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Jaworski. Tego wieczoru kapłan poświęcił figurę Matki Bożej Fatimskiej ofiarowanej jako dar serca dla naszej parafii. Po Mszy Świętej na modlitwie różańcowej błagaliśmy Boga za wstawiennictwem Maryi o łaskę przebaczenia za nasze grzechy, o zakończenie pandemii w naszym kraju i na świecie. Niech te Nabożeństwa Fatimskie uczą nas codziennego trwania w zjednoczeniu z Chrystusem, poprzez czuwanie przy Sercu Maryi. Ona ogarnia nas swoim niepokalanym Sercem i uczy żyć tym, czego pragnie od nas Bóg.


 

MAJ MIESIĄCEM POŚWIĘCONYM MATCE BOŻEJ

 

     unnamed   Ten szczególny miesiąc, w którym przyroda niezwykle rozkwita i swoim wielobarwnym urokiem zachwyca, w Kościele jest poświęcony szczególnie Matce Bożej. Nie ma kapliczki, która nie byłaby przyozdobiona kwiatami. Symbolizują one Maryję i Jej liczne cnoty. Przez św. Augustyna nazywana jest „kwiatem polnym, z którego zrodził się kosztowny kwiat konwalii (Jezus Chrystus), a dzięki Jego narodzinom została zmieniona natura i zniesiona wina pierwszych rodziców”. W naszej parafialnej w spólnocie i w domowych kościołach w tym czasie modlimy się szczególnie za wstawiennictwem Maryi o łaskę deszczu, ustania pandemii ale i o nowe, święte powołania kapłańskie i zakonne. Podczas codziennego nabożeństwa majowego w naszej parafii odmawiamy Litanię Loretańską, śpiewamy pieśni maryjne o rozważamy tajemnice różańca świętego. Po raz pierwszy  oficjalnie nabożeństwo odprawiano w Polsce w kościele Świętego Krzyża w Warszawie w 1852r.
W tym szczególnym miesiącu 3 maja, Kościół katolicki obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Święto to od wieków wyraża wiarę naszego narodu  w szczególną opiekę Bożą otrzymywaną za pośrednictwem Maryi. Nawiązuje ono do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami (1655 r.), ślubów króla Jana Kazimierza – powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość Najświętszej Maryi Królowej Polski została ustanowiona na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. Oficjalnie święto obchodzone jest od 1923 r. W 1920 r. zatwierdził je dla Kościoła w Polsce papież Benedykt XV. Po reformie liturgicznej w 1969 r. święto zostało podniesione do rangi uroczystości.
Trwajmy na modlitwie  w tym szczególnym czasie jakiego doświadczamy. Naśladując świętych np. św. Franciszka Salezy i św. Matkę Teresy z Kalkuty znajdując się w sytuacjach nadzwyczajnych, kryzysowych, kiedy wręcz potrzebujemy cudu wołajmy:

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,
że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka,
Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi.
Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę,
do Ciebie przychodzę, 
przed Tobą jako grzesznik płaczący staję.

O Matko Słowa,
racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.
Amen.


 

Szanowni ParafianieGrób-2020

 

Od poniedziałku 20 kwietnia 2020r. na Mszy Świętej w dużym kościele
możemy gromadzić się do 80 osób, a w kaplicy 12 osób.
Według przepisów trzeba używać maseczek.
Msze Święte w dni powszednie i niedziele będą odprawiane w dużym kościele.
Proszę w modlitwie prosić o potrzebne łaski dla wszystkich służb
szczególnie służby zdrowia, o łaskę zdrowia dla chorych i ustanie epidemii.
Proszę ofiarować post piątkowy od 24 kwietnia o łaskę przemiany serc,
powrotu do Boga zabłąkanych i oddalenie epidemii.

       Z pamięcią w modlitwie
proboszcz Parafii św, Pawła Apostoła.

 


 

 

ŚWIĘTO BOŻEGO MIŁOSIERDZIApobrane

            W pierwszą niedzielę po Wielkanocy obchodzimy Święto Miłosierdzia, zwane obecnie Niedzielą Bożego Miłosierdzia. Papież Jan Paweł II ogłosił to Święto dla całego Kościoła, w dniu kanonizacji Siostry Faustyny Kowalskiej 30 kwietnia 2000r.  Było to zgodne z pragnieniem Pana Jezusa, a przekazanym przez Siostrę Faustynę. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699). Pan Jezus w wielu objawieniach wskazał miejsce tego święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła, motyw i cel jego ustanowienia, a także sposób przygotowania i obchodzenia oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska zupełnego odpuszczenia win i kar, która związana jest z Komunią Świętą przyjętą po dobrej spowiedzi, w  postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego. Do tego Święta przygotowywaliśmy się nowenną polegającą na odmawianiu przez 9 dni przed Świętem, Koronki do Miłosierdzia Bożego.
Dzisiejszy świat, zmagający się z epidemią koronawirusa, często zagubiony, pełen przemocy i nienawiści, potrzebuje bardziej niż kiedykolwiek miłosierdzia Bożego, dla wielu ludzi staje się ono ostatnią deską ratunku. Jak podaje sam Pan Jezus w „Dzienniczku”: „łaski z Mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a nim jest ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Jest to najważniejsza zasada w praktykowaniu nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia” (Dz. 1578). Miłosierdzie Boże tu i teraz jest szansą dla Ciebie i dla mnie na wieki, ale każdy z nas indywidualnie decyduje dziś, jak szansę Bożego Miłosierdzia wykorzysta. Dlatego trwajmy na modlitwie w Panu pokładając naszą ufność.

AKT ODDANIA SIĘ MIŁOSIERDZIU BOŻEMU

O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane.
Ufam bezgranicznie Twojemu miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje.
Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, ażeby w ten sposób móc żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości.
Pragnę szerzyć Twoje miłosierdzie poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia, tak wobec duszy, jak i ciała,
zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym.
Strzeż mnie więc, o Jezu, jako własności swojej i chwały swojej.
Jakkolwiek czasami drżę ze strachu, uświadamiając sobie słabość moją,
to jednocześnie mam bezgraniczną ufność w Twoje miłosierdzie.
Oby wszyscy ludzie poznali zawczasu nieskończoną głębię Twego miłosierdzia, zaufali Mu i wysławiali Je na wieki.

                                                                                                                     Amen.

 

W Święto Bożego Miłosierdzia nasza wspólnota parafialna łączyła się duchowo, dzięki transmisji Telewizji Maksymilian, na Koronce do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15:00. W tej godzinie upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości, adorowaliśmy Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Wspólnota parafialna w Godzinie Miłosierdzia modliła się o ustanie epidemii koronawirusa, zdrowie i siły dla posługujących w tym czasie wszystkim potrzebującym oraz o potrzebne łaski dla parafian. Święta Siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta Godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi: „O trzeciej godzinie błagaj Mojego Miłosierdzia, przede wszystkim dla grzeszników i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, w Moim opuszczeniu i w chwili konania. Jest to wielka godzina dla świata całego” (Dz. 1320).


 

NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Transmisja Mszy Świętej na żywo – godz. 9.00

Telewizja Maksymilian

 


 

figura_zmartwych_35_8

           W Wielkim Poście zgłębialiśmy naukę Krzyża poprzez modlitwę, post i jałmużnę, a zarazem osamotnienie, które sprowadziła epidemia koronawirusa. Poprzez Triduum Paschalne przeżywane w zaciszu, przygotowaliśmy się na radość Zmartwychwstania Pańskiego. Jezus jest Panem, zwycięzcą szatana, grzechu i wszelkiego zła. Chociaż został odrzucony przez swój lud, skazany na śmierć krzyżową, Jego historia nie zakończyła się klęską. Śmierć nie przypieczętowała ostatecznie Jego ziemskiego życia. Zmartwychwstały Chrystus jest znakiem miłości, której nic nie jest w stanie pokonać. Miłość ta – potężniejsza od grzechu i śmierci – jest życiodajna. W blasku poranka wielkanocnego odkrywamy, ze dobro, prawda i piękno mają przyszłość. Bóg stworzył nas dla wieczności. Pielęgnujmy zatem nadzieję, której źródłem jest pusty grób.  

Dzieląc się radością ze Zmartwychwstania Pańskiego życzę,
by Święta te odrodziły w nas wiarę i umocniły miłość,
a w sposób szczególny poprzez refleksje sprawiły,
że oczyścimy nasze sumienia z grzechów, kiedy minie czas epidemii.
Niech Ten, który jest Drogą, Prawdą i Życiem,
napełnia nas swym Duchem, Jego światłem i mocą Jego darów.
Niech umacnia dobre pragnienia i dodaje sił do kroczenia drogami ku świętości.
Niech cisza pustego grobu napełni nasze serca Bożym pokojem,
abyśmy szli przez życie zjednoczeni z tym, który jest jedynym Zbawicielem świata.
Na czas radosnego przeżywania Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
i dawania świadectwa o Zmartwychwstałym Chrystusie
z pamięcią w modlitwie za wszystkich Parafian i dobrodziejów budowy świątyni

                                                                                               Ks. Andrzej Jaworski – proboszcz

                                                                                                    Ks. Robert Kaczmarek i  ks. Karol Skrobicki – wikariusze


 alleluja

WIELKANOC

 

Poranna Msza rezurekcyjna, zgodnie z dekretem o obchodach Świąt Wielkanocnych w stanie epidemii odbyła się bez procesji. Ponownie 92694475_918345438625190_4669470426823393280_ndzięki transmisji za pośrednictwem Telewizji Maksymilian, duchowo mogli w niej uczestniczyć wierni zgromadzenie w swoich domowych kościołach. Przy śpiewie i biciu dzwonów Najświętszy Sakrament został przeniesiony z grobu Pańskiego na ołtarz w prezbiterium. Następnie po uroczystym śpiewie hymnu „Ciebie, Boga, wysławiamy” ks. Andrzej Jaworski, proboszcz naszej parafii sprawował Mszę Świętą dziękczynno – błagalną według zwykłego porządku w intencji parafian,  w 11 rocznicę powstania naszej parafii, ale także w intencji błagalnej o ustanie epidemii. Tegoroczna Wielkanoc, a wcześniej Wielki Post i Triduum Paschalne w tym roku, w związku z  doświadczeniem epidemii, miały inny niezapomnianych charakter. Był to czas, jak mówił podczas homilii ks. Andrzej Jaworski, kiedy wielu przeżywało czas wyciszenia niczym Pan Jezus w Ogrójcu przed wydarzeniem pojmania Go. Przyszedł czas refleksji i zatrzymania. Świat, człowiek współczesny  boi się śmierci.  Kapłan wspomniał prawdę płynącą z Ewangelii, że cóż z tego, że zdobędziesz cały świat, a na duszy swej śmierć poniesie. Człowiek boi się śmierci, ale śmierci swojego ciała zamiast duszy, która jest nieśmiertelna. Dlatego na obecne wydarzenia związane z doświadczeniem śmiercionośnego wirusa w świecie tak przedmiotowo traktującego człowieka,  mamy spoglądać przez tajemnice  pustego grobu, Zmartwychwstałego Chrystusa, który pokonał śmierć, za każdego złożył okup, by miał życie wieczne. Kapłan apelował byśmy spoglądając do pustego grobu, tak jak apostołowie św. Piotr i św. Jan, uwierzyli i głosili Chrystusa zmartwychwstałego. Jeśli Chrystus zmartwychwstały będzie dla nas wszystkim, to nie musimy obawiać się o swoje życie, bo zmartwychwstaniemy. Życiem człowieka i wspólnoty Kościoła jest Eucharystia. Ks. proboszcz w swoim słowie podkreślił, jak wiele powodów do wdzięczności Panu Bogu ma każdy z nas indywidualnie, ale i jako członek naszej wspólnoty parafialnej, która powołana została do istnienia 11 lat temu. „Niech ten czas radości ze zmartwychwstania Pana, który pokonał śmierć będzie dla mnie czasem nadziei, spokoju serca, czasem poprzez który spoglądając w przyszłość widzę cel swojego życia.  Niech zmartwychwstały błogosławi każdemu z  nas z osobna, rodzinom, wspólnocie parafialnej, Kościołowi i naszej ojczyźnie” – mówił kapłan.

Trwajmy w radości zmartwychwstałego Chrystusa. Alleluja!


 

WIELKANOC MSZA ŚWIĘTA REZUREKCYJNA

godz. 6.00

TV Maksymilian


 

 

 

WIELKA SOBOTA92285350_699747764186127_102978300552413184_n

 

To szczególny dzień ciszy całego Kościoła, która ma nas wszystkich skoncentrować na Grobie Chrystusa i przygotować na radość Zmartwychwstania. To dzień nawiedzania Grobu Pańskiego i czuwania na modlitwie przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. W tym roku ze względu na obostrzenia sanitarne nie dokonywano obrzędu poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny. W tym roku tzw. „święconka” ma mieć charakter liturgii domowej . błogosławieństwo pokarmów przed posiłkiem w Niedzielę Wielkanocną wypowiada głowa rodziny (tekst błogosławieństwa: https://www.diecezja.wloclawek.pl/pl,news2,wielkanoc_bez_swieconki_-_o_blogoslawienstwie_pokarmow_przed_posilkiem_w_niedziele_zmartwychwstania,1339.html)
Po zachodzie słońca o godz.2000,  w naszej parafii rozpoczęła się Wigilia Paschalna. Przewodniczył jej ks. Robert Kaczmarek. W związku z ograniczeniami wynikającym z epidemii, opuszczony został obrzęd pobłogosławienia ognia i procesja z Paschałem. Liturgia rozpoczęła się w prezbiterium przy ustawionym wcześniej Paschale. W swoim słowie tego wieczoru kaznodzieja podkreślał, że „ten czas, łaski i zarazem próby zadany nam został aby wyciągnąć wnioski!”. Ks. Robert przypomniał, że : „Bóg MÓWI każdego dnia jestem przy tobie, kocham Cię, proszę nie gardź moimi darami (…) Życie dla nas wierzących to Bóg”, który mieszka tam, gdzie wpuści go człowiek.
Wierni tego wieczoru odnowili przyrzeczenia chrzcielne.  Wigilia Paschalna stała się czuwaniem, które samo w sobie jest UROCZYSTOŚCIĄ.


 Wlk So

Zapraszamy do udziału online w Wigilii Paschalnej – o godz. 2000 na  stronie:

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGOpobrane
(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”
, t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się
radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem
was.

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33:  Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”

 

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:  Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:    Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

 


 WIELKI PIĄTEK

IMG_20200410_182351

 

Wielki Piątek, to drugi dzień Triduum Paschalnego – dramatyczny dzień sądu, męki
i śmierci Pana Jezusa. To dzień krzyża. W tym dniu adoracja Pana Jezusa w ciemnicy trwała do godz. 17.00. O godz.1500 – w której według przekazu Ewangelii zmarł Pan Jezus na Krzyżu, wierni w całym Kościele łączyli się duchowo odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia. W tym dniu nie zabrakło także kontemplacji Chrystusa Ukrzyżowanego na Drodze Krzyżowej odprawianej w naszych domowych kościołach.

Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, kiedy nie jest sprawowana Msza Święta. W kościołach odprawiana jest Liturgia Męki Pańskiej. W naszej parafii mogliśmy duchowo włączyć się w nią za pośrednictwem Telewizji Maksymilian (https://www.youtube.com/watch?v=l03GkMJAnwI&feature=share&fbclid=IwAR2lWdgxsMdKLZ-QgmUjRtMNgh-lY9vy7ijEghlIuVJQ8dH3Sw-aDu9AMmo ). Przewodniczył jej ks. Karol Skrobicki. Podczas homilii kapłan podkreślił, że Wielki Piątek to dzień pełen ciszy, skupienia nad Jezusem, który umiera na krzyżu. W obliczu tego wydarzenia wszystko inne przestaje być ważne. Jak zauważył kapłan, wydawać się może, że zło dzisiejszego dnia wygrywa, jest więcej w nim ciemności niż jasności. Ale tak jak będąc w ciemności, w blasku światła od zapałki jesteśmy w stanie rozpoznać twarze, tak wystarczy odrobina miłości, by w tych co są wokół nas dostrzec człowieka. Jezus uczy nas, że nie wszystko co umiera znika, a „dramat Wielkiego Piątku może być początkiem zmartwychwstania” –  mówił ks. Karol S. Chrześcijanin jest wezwany do dawania nadziei innym, do dawania życia przez wyciągniętą dłoń wobec potrzebującego, by i w jego sercu dokonało się zmartwychwstanie. W tych dniach, gdy jesteśmy odizolowani, przebywamy za zamkniętymi drzwiami, tęsknimy za Panem, „wielu doświadcza ogromnego bólu duszy, bo na żywo nie może być przy swoim Mistrzu, karmić się Jego Ciałem” zauważał kapłan. Wielu wiernych łączy się we wspólnocie kościoła przez dostępne transmisje. Jest to czas na zatrzymanie się, na refleksję. To czas, który jak głosił ks. Karol, uświadomił nam, że przyzwyczajamy się do obecności pewnych wartości w życiu tj. zdrowie, wolność przemieszczania się itp. Aktualnie przeżywamy „niezapomniane doświadczenie braku i bezradności” mówił  kapłan. Może ono stać się okazją do otworzenia się na siebie nawzajem, do bycia ze sobą w prawdziwej relacji. „Pamiętajmy, – głosił ks. Karol- że po Wielkim Piątku nadejdzie poranek zmartwychwstania, którego z utęsknieniem wyczekujemy”.

Po homilii w uroczystej modlitwie wstawienniczej w łączności z całym kościołem polecaliśmy Bogu siebie i cały świat. Nie zabrakło modlitwy o jedność chrześcijan, za Żydów i za niewierzących – aby wszyscy byli zbawieni. W tym szczególnym czasie nie zabrakło też okolicznościowego wezwania o ustanie epidemii oraz za chorych, zmarłych i znajdujących się w sytuacji zagubienia. Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej była adoracja Krzyża. Ponieważ akt adoracji Krzyża przez pocałunek podczas liturgii był ograniczony wyłącznie do celebransa, ks. Karol zachęcił, by każdy wierny tego wieczoru, w swoim domu, ucałował  i przytulił Chrystusa –  opuszczonego niemalże przez wszystkich – na krzyżu zdjętym ze ściany.
Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku była procesja do Grobu Pańskiego, gdzie do godz. 2200 możliwa była adoracja.


pobrane (1)
Zapraszamy do udziału online
Liturgii Wielkiego Piątku – o godz. 17.00
na  stronie:
https://www.youtube.com/watch?v=l03GkMJAnwI&feature=share&fbclid=IwAR2lWdgxsMdKLZ-
QgmUjRtMNgh-lY9vy7ijEghlIuVJQ8dH3Sw-aDu9AMmo  


WIELKI CZWARTEKIMG_20200409_194448

 

Tegoroczny czas obchodów Triduum Paschalnego i Wielkiej Nocy jest nieporównywalny z niczym, co osobiście znamy, co dotychczas przeżywaliśmy. Rygory sanitarne spowodowały, że w liturgii uczestniczyć mogą zaledwie kilkuosobowe grupy. Czas, który obecnie przeżywamy jest dla nas wielką tajemnicą, w której możemy odkrywać bliskość Chrystusa Pana. Dzięki środkom społecznego przekazu – w naszej parafii dzięki Telewizji Maksymilian – możliwe stało się złączenie duchowe na modlitwie. (https://www.youtube.com/watch?v=VKIMRusIv5c&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1b2WuvaOLY–ZoRLKO3PLT0OLV6jgSAh9cz8wvepirnd9eKmp-4UAmlqo)

W Wielki Czwartek, dzień pamiątki ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii, pomimo tego co wokół,  jak co roku dziękowaliśmy Bogu za dar tych sakramentów świętych. Mszy Świętej w naszej parafii przewodniczył proboszcz ks. Andrzej Jaworski. Tego wieczoru modlitwą swą obejmowaliśmy wszystkich kapłanów.  Jak w homilii podkreślał ksiądz proboszcz, ważne jest prosić w modlitwach, by Pan Bóg stawiał na naszych drogach wymagających, odpowiedzialnych kapłanów, osoby zakonne i innych bliźnich, którzy szukają sposobu, by nie ustawać w naśladowaniu Chrystusa. Kapłaństwo jest związane z Eucharystią, która jest centrum życia chrześcijańskiego. To w niej, jak mówił kaznodzieja, Chrystus przychodzi do nas w swoim Słowie, ale i w swoim Ciele i swojej Krwi. Rodzina, która żyje Bogiem, jest domowym kościołem, prowadzi do Chrystusa. Ksiądz proboszcz apelował o modlitwę o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, ale i o świętych małżonków oddanych Bogu, będących świadkami dla dzieci oraz o pomnożenie wiary, nadziei i miłości w nas byśmy z odwagą głosili Chrystusa zmartwychwstałego.

Drodzy Kapłani, dziękujemy za codzienną konsekrację chleba i wina,
za odwagę pójścia z Nim, za wszystkie sakramenty, które przez wasze ręce udziela nam Pan…
Niech Pan Jezus Odwieczny Kapłan zachowa Księży w zaciszu Swego Najświętszego Serca.
Niech błogosławi Księży posługę poprzez obfitość jej owoców,
a wierni którym Księża posługują, niech będą źródłem radości i pocieszenia…
Szczęść Boże

Tego dnia na zakończenie Wieczerzy Pańskiej nastąpił obrzęd obnażenia ołtarza, na znak dokonanego spustoszenia, zdrady, opuszczenia i śmierci Jezusa. Najświętszy Sakrament w uroczysty sposób został przeniesiony do kaplicy przechowania i adoracji. Indywidualne czuwanie przy  Panu Jezusa w ciemnicy było możliwe do godz. 21.00 tego wieczoru.


pomoc dla seniora

„Pomoc dla seniora” – to nowa akcja pomocowa Caritas zainicjowana w odpowiedzi na rosnące zagrożenie koronawirusem. Szczególnie narażone są osoby starsze, stanowiące dużą grupę podopiecznych organizacji. 

Wolontariusze Parafialnego Zespołu Caritas przekazali dla osób potrzebujących 68 paczek.

CARITAS PARAFII ŚW. PAWŁA – POMOC ŻYWNOŚCIOWA

 

1585760751569

Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).
Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych.
Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.: 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.  Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez: ośrodki pomocy społecznej.

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej.

Caritas Parafii św. Pawła Apostoła w ramach Caritas Diecezji Włocławskiej realizuje podprogram 2019, który zostanie zakończony w czerwcu 2020 roku. Do programu 2019 zostało zakwalifikowanych 720 osób na podstawie skierowań z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zduńska Wola. Pomoc żywnościowa składa się z 20 artykułów spożywczych na jedną osobę. Paczka jest podzielona na 5 wydań.
W styczniu i lutym wydano 1392 paczki. Razem wydano 13 ton 468 kg o wartości 70 024.32 zł
Przed świętami Wielkanocnymi od 1 do 3 kwietnia wydano 720 paczek. Razem wydano 9 ton 815 kg o wartości 43 615.28 zł.
Dzięki wolontariuszom Parafialnego Zespołu Caritas Parafii św. Pawła Apostoła zadanie jest realizowane bez przeszkód mimo epidemii.

 

 

 


UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
25 marca

 

pobrane (1)W uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzimy Dzień Świętości Życia. Jest to kolejna okazja do przypomnienia sobie o potrzebie modlitwy i podejmowania działań na rzecz ratowania życia najbardziej bezbronnych ludzi, czyli poczętych dzieci. W dniu w którym obchodzimy pamiątkę zwiastowania przez Archanioła Gabriela Maryi Pannie, że zostanie Matką Syna Bożego bronić chcemy każdego poczętego życia.  Jak pisze w obronie życia poczętego św. Jan Paweł II w encyklice Evangelium vitae z 25 marca 1995r. „Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili swego istnienia, także w fazie początkowej, która poprzedza narodziny. Człowiek już w łonie matki należy do Boga, bo Ten, który wszystko przenika i zna, tworzy go i kształtuje swoimi rękoma, widzi go, gdy jest jeszcze małym, bezkształtnym embrionem i potrafi w nim dostrzec dorosłego człowieka, którym stanie się on w przyszłości i którego dni są już policzone, a powołanie już zapisane w księdze żywota” . W dzisiejszym świecie, trwajmy na modlitwie każdego dnia przepraszając naszego Boga za wszelkie grzechy przeciwko życiu od poczęcia do naturalnej śmierci. Trzeba nam zapłakać nad naszym życiem społecznym i  zatroszczyć się o budowanie relacji międzyludzkich opartych na Ewangelii. Jesteśmy wezwani do tego, by stanąć zdecydowanie po stronie życia, które na tysiące sposobów jest w dzisiejszym świecie zagrożone, a często wprost niszczone. Dziś jesteśmy wezwani, by stanąć po stronie cywilizacji życia, a więc po stronie Boga, który jest Stwórcą i jedynym Panem życia.   Stanąć po stronie życia to zatroszczyć się o nie w całej pełni i w różnych jego wymiarach. To zatroszczyć się o życie biologiczne, ale także psychiczne, duchowe, rodzinne, społeczne. Dziękujmy też Panu każdego dnia za łaskę naszego życia.
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego to okazja do możliwość podjęcia lub odnowienia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego – 9 miesięcznej modlitwy za dziecko, którego życie jest zagrożone z różnych powodów. Modlitwa ta stanowi oręż w walce ze złem. W związku ze stanem epidemiologicznym zachęcamy do przystąpienia do adopcji podczas uczestnictwa we Mszy Świętej transmitowanej w mediach, indywidualnie w naszych domowych kościołach. Szczegółowe informacje o sposobach podejmowania Duchowej Adopcji można znaleźć m.in.: https://www.duchowaadopcja.info/chce-przystapic/.

Formuła przyrzeczenia, którą powinny odmówić osoby podejmujące duchową adopcję. Poprzedzamy ją wykonaniem znaku krzyża oraz krótką modlitwą (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu)

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci
Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych
Postanawiam mocno i przyrzekam
Że od dnia 25 marca 2020 r. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko którego imię jedynie Bogu jest wiadome
Aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia
Oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.
Tymi modlitwami będą:
– jedna Tajemnica Różańca św.,
– moje dobrowolne postanowienia,
– modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię:

“Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, Człowieka Zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby pozostawili je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen”.

Codzienną modlitwę ułatwiaj różne darmowe aplikacje na telefon w tym aplikacja Adoptuj Życie:
( https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.abksolutions.adoptujzycie&hl=pl)

 


RODZINA DOMOWYM KOŚCIOŁEMimages

 

Chrystus chciał przyjść na świat i wzrastać w łonie Świętej Rodziny Józefa i Maryi. Kościół jest „rodziną Bożą” (por. KKK 1655). W dzisiejszym świecie rodziny chrześcijańskie mają ogromne znaczenie jako ogniska żywej i promieniującej wiary. Dlatego też Sobór Watykański II, nawiązując do tradycji, nazywa rodzinę „Kościołem domowym” (Ecclesia domestica). W rodzinie rodzice słowem i przykładem przekazują dzieciom wiarę i pielęgnują ją w nich (por. KKK 1556). Rodzina Bogiem silna staje się źródłem Ewangelii tj. Dobrej Nowiny o zbawieniu.
Dziś w tym szczególnym czasie modlitwa Domowego Kościoła jest niezbędna, konieczna. Modlitwa domowego kościoła stanowi wielokrotnie wsparcie w życiowych kryzysach. Odczytując znaki czasu i realizując wezwanie do nawracania się módlmy się w naszych rodzinach każdego dnia w intencjach uwolnienia od wszelkiej epidemii. Modląc się wspólnie z wszystkimi domownikami łączmy się duchowo z całym Kościołem każdego dnia:

o godz. 15.00 odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia,
o godz. 20.30 w modlitwie różańcowej
o godz. 21.00 łącząc się z modlitwą Apelu Jasnogórkiego

W Domowym Kościele odprawiajmy też Drogę Krzyżowa i Gorzki Żale. Zachęcamy do aktów pokutnych  i ofiarowania postu np. piątkowego, jako przebłaganie za grzechy całego świata i własne, prosząc Boga o ustanie epidemii, zdrowie dla chorych i wszelkie potrzebne łaski dla tych którzy w tym trudnym czasie niosą pomoc potrzebujących, działają na rzecz ochrony nas wszystkich. W naszych oknach wystawmy obraz Najświętszej Maryi Panny. Ponadto zachęcamy do skorzystania z „Rekolekcji z dominikaninem Jackiem Salijem”, które dzięki i życzliwości Telewizji Polskiej oraz dyspozycyjności Ojca Jacka Salija OP, telewizja TVP 3 w pasmie ogólnopolskim nadawać będzie o godzinie 20.4 0 w dniach 25 , 26 i 27 marca br . (środa, czwartek , piątek).
Pamiętając słowa Pana Jezusa: „bo gdzie są dwaj lub trzej zebrani w imię moje, tak jestem pośród nich” (por. Mt 18,20) trwajmy na modlitwie w naszych domowych kościołach. Uwierzmy, że „Któż jak Bóg!”. Bóg może wyzwolić nas od tej zarazy. Zaufajmy Mu!


KOMUNIKATY

 

W związku z wprowadzeniem w dniu 20 marca 2020r. w godzinach wieczornych stanu epidemii na terenie całego kraju, biskup włocławski Wiesław Mering wydał kolejne zarządzenie, w którym dostosowuje zasady pełnienia posługi duszpasterskiej na terenie Diecezji Włocławskiej do aktualnej sytuacji. Zarządzenie wchodzi w życie w niedziele 22 marca:

https://www.diecezja.wloclawek.pl/pl,news2,pilne_%E2%80%93_zarzadzenie_biskupa_wloclawskiego_w_zwiazku_z_wprowadzeniem_stanu_epidemii,1300.html#tresc_strony

Komunikat Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2020r.:
https://www.diecezja.wloclawek.pl/files/download_news/1584135632.pdf


 

TRWAJMY NA MODLITWIE89768880_738224320042199_6430086166946512896_n

 

Odczytując znaki czasu i realizując wezwanie do nawracania się trwajmy na modlitwie każdego dnia. Podczas okresu kwarantanny wierni poza udziałem we Mszach Świętych w świątyni w  grupach do 50 osób, mogą uczestniczyć we Mszach Świętych transmitowanych w radiu i w telewizji.

Msze św. w niedziele w telewizji i radiu:
godz. 7:00 – TVP 1
godz. 9:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy
godz. 9:30 – Telewizja TRWAM
godz. 11.00 – TVP 1
godz. 13:00 – TVP POLONIA
godz. 19:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy

 Msze św. online:
TV Miłosierdzie – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach
godz. 9:00; 10:30; 12:00; 13:30; 15.00 Godzina Miłosierdzia; 15:20 Nabożeństwo Gorzkich Żali po nich Msza św. oraz 18:00
Sanktuarium Pasyjne w Kalwarii Zebrzydowskiej:
godz.: 06:00; 07:00; 09:00; 11:00; 13:00; 15:00; 17:00; 19:00
Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu:
godz.: 7:00; 9:00; 11:00 oraz 17:00
Parafia Matki Bożej Pocieszenia – Kraków –  Pallotti.fm
godz.: 7:00; 8:30; 10:00; 11:30; 13:00; 18:00; 20:00
Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie – Radio Pallotii.fm
godz. 8:00; 9:30; 11:00; 12:30; 17:00

             Ponadto zachęcamy do duchowej łączności na modlitwie o uwolnienie od wszelkiej zarazy poprzez odmawianie Koronki do Bożego
Miłosierdzia (godz. 1500), danej części Różańca Świętego od godz. 2030 i w łączności z Jasną Górą Apelu Jasnogórskiego (godz. 2100).
Można także ofiarować post piątkowy w intencji ustania zagrożenia i uchronienia ludzkości od zarazy. Ponadto w naszej parafii w tej intencji
przed Najświętszym Sakramentem będą trwali kapłani, każdego dnia o godz. 1500.

św. Józef modlitwa epidemia

 

 


 

3e19cbf34097b0fb0c63f4f3bef5MISJE ŚWIĘTE

 

89805231_499186867428827_5827007681243643904_n

Z powodu stanu zagrożenia epidemicznego w kraju  i uwzględniając decyzję Księdza Biskupa Ordynariusza, Misje Święte  i peregrynacja figury Św. Michała Archanioła zostały zakończone w sobotę 14 marca br. Tego dnia podczas Mszy Świętej o godz. 900, której przewodniczył dziekan zduńskowolski ks. prał. Dariusz Kaliński, wspólnota wiernych modliła się  m.in. w intencji dziękczynno – błagalnej o ochronę przed skutkami epidemiologicznymi. Udzielony został sakrament namaszczenia chorych, a także wierni mogli skorzystać z Sakramentu Pokuty i Pojednania oraz Komunii Świętej. Na zakończenie ks. Andrzej Jaworski proboszcz naszej parafii, poświęcił Krzyż Misyjny i zgromadzonych wiernych koroną figury Św. Michała Archanioła. Tym aktem zakończono peregrynację figury. Jak głosił ks. Robert najważniejsze jej owoce są niewidoczne dla oczu, bo dokonują się w sercach ludzkich.

Św. Michale Archaniele broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg pokornie o to prosimy. A Ty, Książe Niebieski, szatana i złe duchy które na zgubę dusz ludzkich krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.


WIELKI POST 87382760_192926115138909_8725696571196309504_n

W Środę Popielcową 26 lutego br rozpoczęliśmy w kościele czterdziestodniowy czas Wielkiego Postu. To szczególny okres duchowego przygotowania do godnego przeżywania świąt Zmartwychwstania Pańskiego, największych świąt chrześcijaństwa związanych z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. Wydarzenia te stanowią fundament Kościoła  i naszej wiary. W należytym przygotowaniu się do Świąt Paschy nie może zabraknąć dobrych uczynków: modlitwy, postu i jałmużny. W tym okresie w sposób szczególny czuwamy na modlitwie podczas Drogi Krzyżowej (każdy piątek godz. 1730) oraz Gorzkich Żali (niedziela godz. 1615). Dróg zbliżenia się człowieka do Pana Boga jest wiele, zechciejmy wykorzystać ten czas Wielkiego Postu na nasze nawrócenie.


 

„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo,
projektem, który nieustannie się urzeczywistnia,
przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.” 88082421_217703902687383_6515439588163452928_n
                                                    (Jan Paweł II)

 

INTEGRACYJNY WYJAZD DO ŁODZI

 

 

             22 lutego z samego rana, 56 osobowa grupa dzieci i młodzieży z naszej parafii pod opieką Ks. Roberta Kaczmarka i Ks. Karola Skrobickiego oraz trójki rodziców, udała się na wycieczkę do Łodzi. Byli to członkowie parafialnych wspólnot: ministrantów, bielanek oraz scholi dziecięcej „ Małe Niebo”. Podróż rozpoczęto wspólną modlitwą błagalną o szczęśliwą podróż, owocne przeżycie dnia i bezpieczny powrót.   Pierwszym punktem „dnia” była zespołowa gra w kręgle, która sprawiła ogromną radość wszystkim uczestnikom wyjazdu. Kolejną atrakcją był seans filmowy w kinie. Uczestnicy wyjazdu obejrzeli ekranizację w gatunku animacja/familijny/komediowy pt.„Super pies i Turbo kot”. Choć film miał charakter bajki, zakończył się morałem, by szanować każdego człowieka oraz by troszczyć się o zwierzęta. Po seansie  filmowym, uczestnicy wyjazdu uzupełnili siły witalne w pobliskiej łódzkiej restauracji. Podczas całego wyjazdu, a także w drodze powrotnej do domu nie zabrakło wspólnych rozmów, dzielenia się wrażeniami z dnia oraz wspólnego śpiewu, który zainicjowała nasza scholka dziecięca. Z uśmiechem na ustach, radością w sercu, bardzo zadowoleni z całodniowej integracji, wszyscy dotarli szczęśliwie do Zduńskiej Woli, na parafię.
Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy umożliwili swoim dzieciom uczestnictwo w wyjeździe, a dzieciom i młodzieży, za ich radość, uśmiech i świadectwo wiary. Dziękujemy rodzicom i księżom, pełniącym zadania opiekunów na wyjeździe, a także Ks. Proboszczowi i wspólnocie parafialnej za modlitwę w intencji uczestników oraz za wsparcie finansowe, dzięki któremu ta integracja dzieci i młodzieży zaistniała. Wspomnienie wyjazdu na długo pozostanie w naszej pamięci.

 


 

DUSZPASTERSTWO INTELIGENCJI KATOLICKIEJ ZAPRASZA … pobrane (1)

 

            DIK działające w naszej parafii serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na cykl prelekcji ks. dr Leonarda Pawlaka FDP poświęconych Przykazaniom Bożym. W pierwszej połowie 2020roku spotkania zaplanowano na wtorki: 11 lutego, 10 marca, 14 kwietnia, 12 maja i 9 czerwca. Każdorazowo rozpoczynać się one będą wspólna modlitwą podczas Mszy Świętej o godz. 1700. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


 

ODPUST PARAFIALNY KU CZCI ŚW. PAWŁA APOSTOŁAbaner-sw-pawel-1

 

Z miłości Chrystusa, która przepoiła całą duszę św. Pawła i całą jego działalność, Apostoł czerpał siły do misji głoszenia Dobrej Nowiny. Chlubą Apostoła narodów jest Jezus Ukrzyżowany i Zmartwychwstały. W dniu 25 stycznia 2020r. we wspomnienie nawrócenia św. Pawła Apostoła nasza wspólnota przeżywała odpust parafialny. Główne uroczystości odpustowe rozpoczęła Msza Święta o godzinie 1700. przewodniczył jej ks. Kan. Janusz Gozdalik  A koncelebrowali ks. Andrzej Jaworski proboszcz naszej parafii i ks. Piotr Wolny. Tego dnia nie zabrakło licznych gości- zarówno kapłanów jak i wiernych z parafii dekanatu zduńskowolskiego.

Dzień odpustu parafialnego dla naszej wspólnoty to szczególny czas łaski i Bożego miłosierdzia, wyrażającej się w darze odpustu. Wierni uwielbiali Boga za orędownictwo św. Pawła Apostoła i jego opiekę. Apostoł Narodów jest patronem nie tylko naszej parafii, ale i licznych zakonów, Awinionu, Berlina, Biecza, Frankfurtu nad Menem, Poznania, Rygi, Rzymu, Saragossy oraz marynarzy, powroźników, tkaczy a także naszej parafii. Każdego dnia uczymy się od tego świętego patrona miłowania Chrystusa ponad wszystko.

 


 

pobrane (4)

 VI ZDUŃSKOWOLSKI ORSZAK TRZECH KRÓLI

„Cuda, cuda ogłaszają!”

 

         Tegoroczny Zduńskowolski Orszak Trzech Króli przeszedł pod hasłem „Cuda, cuda ogłaszają”, jako dziękczynienie za wszystkie cuda, które zdarzyły się w historii naszej Ojczyzny – m.in. Cud nad Wisłą, czy za zbliżającą się beatyfikację kard. S. Wyszyńskiego.  W tym roku zorganizowany został przez lokalne parafie po raz szósty. Zgodnie z tradycją miasta, spotkania w poszczególnych wspólnotach parafialnych rozpoczęły się Mszą Świętą o godz. 12.30 Główny pochód podzielony był na orszaki afrykański, azjatycki i europejski, każdy prowadzony przez swego Króla. Z parafii św. Pawła Ap. orszak niebieski poprowadził król Baltazar. W drodze dołączył orszak czerwony króla Kacpra    z parafii św. Antoniego, orszak zielony króla Melchiora z parafii św. Maksymiliana i Gwiazdy Betlejemskiej z parafii Wniebowzięcia NMP. W jednym, wielobarwnym i niezwykle radosnym pochodzie, śpiewając kolędy, wszyscy udali się do Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy     ul. Długiej. Po dotarciu na miejsce zgromadzeni obejrzeli sceny: na dworze króla Heroda i złożenie darów przez Mędrców, w wykonaniu teatru „Pod napięciem” pod kierunkiem p. Zbigniewa Rudeckiego. Po przedstawieniu artystycznym, dalej zebrani kolędowali wraz z zespołem „Pierwszy Dzień Tygodnia”   z parafii św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli. Podczas VI Zduńskowolskiego Orszaku Trzech Króli odbyła się kwesta na rzecz Domu Samotnej Matki w Ciechocinku prowadzonego przez Siostry Małe Misjonarki Miłosierdzia – Orionistki. Nie zabrakło także młodzieży częstującej wszystkich słodyczami. Natomiast Koła Gospodyń Wiejskich z Czech i Paprotni przygotowały gorący poczęstunek dla uczestników uroczystości. Patronami tegorocznego orszaku są J.E. ks.bp Wiesław Alojzy Mering ordynariusz włocławski, Starosta Zduńskowolski, Prezydent Miasta Zduńska Wola i Wójt Gminy Zduńska Wola. Koordynatorem organizacji orszaku w Zduńskiej Woli był ks. Andrzej Jaworski – proboszcz parafii św. Pawła Ap.
W dniu 6 stycznia 2020r. Zduńska Wola złączyła się w tych ulicznych jasełkach z 872 miejscowościami w Polsce i aż 18 za granicą.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i organizatorom VI Zduńskowolskiego Orszaku Trzech króli za piękne świadectwo wiary w Boga naszego Zbawiciela.


NIEDZIELA Z ZESPOŁEM JORDAN Jordan

         W niedzielę 5 stycznia w naszej parafii gościł Zespół Jordan, który podjął się oprawy muzycznej wszystkich Mszy Świętych. Dodatkowo po Eucharystii o godz.1700 chętni mogli wysłuchać koncertu kolęd w wykonaniu tej grupy. Wszyscy uwielbiamy wspólne śpiewanie znanych, bożonarodzeniowych melodii, a energia, młodość i radość, tak dobrze znanego Zespołu, dodały uroku wspólnie spędzonemu wieczoru. Śpiew tych radosnych pieśni noworocznych, przy tak pięknym prowadzeniu, stał się pomocny w pielęgnowaniu naszej wiary, a także w budowaniu poczucia jedności i przynależności do wspólnoty. Obecność Zespołu Jordan w naszej parafii była związana  z przygotowywaniem na odpust Wniebowzięcia NMP w sierpniu 2020r., profesjonalnego koncertu uwielbienia „Z Maryją w Duchu Świętym” (koszty związane są z wynajęciem sceny koncertowej z nagłośnieniem).

Dziękujemy za obecność, wspólną modlitwę śpiewem oraz życzymy wytrwałości w kontynuowaniu swojej posługi wszystkim członkom Zespołu Jordan. Szczęść Boże.