2019

20190305_183759

WIELKI POST

         Od 6 marca 2019r. przeżywamy w całym Kościele katolickim okres Wielkiego Postu. W Środę Popielcową i w naszej wspólnocie parafialnej wierni przyjęli znak popiołu posypywanego na głowy, symbol podjętej pokuty wobec Boga i ludzi. Słowo Boże w tym świętym czasie zachęca wszystkich bez wyjątku, byśmy dla Boga i dla dobra własnej duszy wykorzystali ten czas na przemianę, nawrócenie. Dlatego nie może zabraknąć w naszym życiu dobrych uczynków: modlitwy, postu i jałmużny.W tym, by na nowo odzyskać wolność w służbie Bogu i nową życzliwość do ludzi pomocnym jest udział w nabożeństwach pokutnych. Droga Krzyżowa odprawiana jest przez cały okres Wielkiego Postu w piątki o godz. 1730, a Gorzkie Żale z kazaniami pasyjnymi w każdą niedzielę o godz. 1615.

       W tej drodze nawrócenia niech towarzyszą nam także refleksje papieża Franciszka, które zawarł w Orędziu na Wielki Post 2019r.: „Wielki Post (…)wzywa chrześcijan do intensywniejszego i konkretniejszego wcielania Tajemnicy Paschalnej w życie osobiste, rodzinne i społeczne, szczególnie poprzez post, modlitwę i jałmużnę. Pościć, czyli uczyć się zmieniać nasz stosunek do innych i do stworzeń: przechodzić od pokusy „pożerania” wszystkiego, celem zaspokojenia naszej chciwości, do umiejętności cierpienia z miłości, która może wypełnić pustkę naszego serca. Modlić się, aby umieć wyrzec się bałwochwalstwa i samowystarczalności naszego ja i uznać, że potrzebujemy Boga i Jego miłosierdzia. Dawać jałmużnę, czyli porzucić nierozsądny styl życia i gromadzenie wszystkiego dla siebie w iluzji zabezpieczania przyszłości, która do nas nie należy. I w ten sposób na nowo odkryć radość z planu, którym Bóg objął stworzenie i nasze serca, planu miłości Boga, naszych braci i całego świata, i w tej miłości odnaleźć prawdziwe szczęście.(…)” (całość Orędzia na Wielki Post 2019r.: https://www.gosc.pl/doc/5361372.Oredzie-papieza-Franciszka-na-Wielki-Post-2019)


20190211_165312  WIZYTA DUSZPASTERSKA 2018    20190202_100237

 

          W okresie Bożego Narodzenia, zgodnie z polską tradycją, Kapłani z naszej parafii składali swoim parafianom wizytę duszpasterską. Ksiądz Proboszcz wraz z Księżmi Wikariuszami: ks. Robertem Kaczmarkiem i ks. Karolem Skrobickim, odwiedzali domy wiernych w okresie od 27 grudnia 2018r. do 7 lutego 2019r. Tematem przewodnim tegorocznej wizyty duszpasterskiej było hasło: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Kapłani w poszczególnych domach wraz z ich mieszkańcami dziękowali Bogu za dobro otrzymane w 2018r. , a zarazem prosili o błogosławieństwo i potrzebne łaski na nowy rok 2019. W każdym domu pozostawiona była „Pamiątka wizyty duszpasterskiej W MOCY BOŻEGO DUCHA”. Natomiast ofiary składane przez parafian podczas kolędy w tym roku, jako wyraz troski o potrzeby materialne parafii, są przeznaczone na prace przy budowie kościoła.

         Niech błogosławieństwo kolędowe chroni domy wiernych od wszelkiego zła i nieszczęścia, uświęci i zjednoczy rodziny, napełni łaską, miłością i pokojem oraz umacnia na drodze życia chrześcijańskiego.


 

183px-Caravaggio-The_Conversion_on_the_Way_to_Damascus

NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA APOSTOŁA

– ODPUST PARAFIALNY- 

          Jak co roku w dniu 25 stycznia w uroczystość nawrócenia św. Pawła Apostoła obchodziliśmy wielkie święto jakim jest odpust parafialny. Centralne uroczystości odpustowe rozpoczęła Msza Świętą o godz. 1700, którą koncelebrowali ks. Remigiusz Karolak proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Dąbrowie Wielkiej, a także ks. Prał. dr Dariusz Kaliński dziekan dekanatu zduńskowolskiego oraz ks. Andrzej Jaworski – proboszcz naszej parafii. Nie zabrakło także wielu innych kapłanów z dekanatu zduńskowolskiego na czele z wicedziekanem ks. Prał Ryszardem Kucharskim. W tym ważnym dniu dla naszej wspólnoty parafialnej homilie wygłosił ks. Remigiusz Karolak. Nawiązując do obrazu <<Nawrócenie w drodze do Damaszku >> namalowanego przez włoskiego artystę barokowego Caravaggio, zachęcał zebranych do tego, by jak niegdyś św. Paweł od dnia swojego nawrócenia, nie ustawać w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: „Kto jesteś Panie?”. Współczesny człowiek bowiem wielokrotnie żyje tak, jakby wszystko wiedział już o Panu Bogu, a celu i sensu życia poszukuje w odpowiedzi na pytanie: „Kim jest człowiek? Kim ja jestem?” chcąc znaleźć go w sobie lub w innych ludziach – mówił ks. Remigiusz. Jak głosił kaznodzieja „Ci, którzy poważnie traktują swój związek z Bogiem, muszą nadal stawiać to pytanie „Kto jesteś Panie?”.  Tylko wiara, że pełni się wolę Bożą, że wybiera się dobro w życiu i nie ustaje w poszukiwaniu Boga, na wzór św. Pawła Ap., pozwala odnaleźć człowiekowi sens życia, siłę do realizacji marzeń. Obraz Caravaggio jest bardzo cennym dziełem sztuki, ale możliwość nawracania się człowieka i poszukiwania odpowiedzi na pytanie „Kto jesteś Panie?” jest bezcenna – mówił ks. Remigiusz. Zgromadzeni na modlitwie, wdzięczni Bogu za świadectwo nawrócenia św. Pawła Ap., a także za każde doświadczenie osobistego nawrócenia, modlili się tego wieczoru litanią do św. Pawła Ap. oraz wspólnie odśpiewali przed Najświętszym Sakramentem uroczysty hymn  „Te Deum” . (Zdjęcia w Galerii)

        Niech św. Paweł Apostoł Narodów wspiera Kościół, naszą parafię i niech kieruje nami ,tak jak Pan prowadził jego samego, byśmy razem mogli znaleźć się w niebie. Amen.


49025874_1960878657300494_5530858579399016448_n

CHÓR UWIELBIENIA „NieBo – Tak”

Z KONCERTEM KOLĘD W NASZEJ WSPÓLNOCIE

            Na zakończenie liturgicznego okresu Bożego Narodzenia, w Niedzielę Chrztu Pańskiego dnia 13 stycznia 2019r. odbył się w naszej nowobudowanej świątyni koncert kolęd w wykonaniu Chóru Uwielbienia Niebo-Tak z Sieradza. Tego wieczoru zabrzmiały piękne polskie kolędy i pastorałki, które w swojej formie łączyły muzykę gospel z elektropopem i muzyką uwielbieniową. Dzięki artystom mogliśmy doświadczyć nie tylko czym jest miłość do muzyki, ale i jak niezwykle piękną formą modlitwy może być chwalenie Bożego Syna wspólnym śpiewem. Zgodnie z polską tradycją widokiem wystroju bożonarodzeniowego w świątyni jak i radosnym śpiewem kolęd możemy uwielbiać Pana do 2 lutego tj. święta Matki Bożej Gromnicznej. (Zdjęcia w Galerii)

.


otk 2019

ROK PAŃSKI 2019

 

         W Zduńskiej Woli już po raz piąty 6 stycznia 2019 roku odbył się Orszak Trzech Króli, w którym udział wzięło trzy i pół tysiąca uczestników. Zgodnie z lokalną tradycją po uroczystych Mszach Świętych w czterech parafiach zduńskowolskich orszaki poszczególnych królów wyruszyły ulicami miasta i połączyły się w jeden u zbiegu ulic Łaskiej i Piwnej. W tym roku z okazji 40 rocznicy pierwszej pielgrzymki do Polski Jana Pawła II hasło przewodnie OTK brzmiało: „Odnowi oblicze ziemi”. Orszak króla Kacpra – czerwony wyruszył z parafii św. Antoniego, do którego dołączyli wierni z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Karsznicach. Orszak króla Baltazara – niebieski wyruszył z parafii św. Pawła Apostoła, a orszak króla Melchiora – zielony z parafii św. Maksymiliana. Zgodnie z lokalną tradycją trzej królowie ze swoimi orszakami dołączyli do orszaku Gwiazdy Betlejemskiej, który wyruszyła z parafii Wniebowzięcia NMP. Cała Zduńska Wola spowita kolorystyką strojów podkreśliła tożsamość, przynależność i wspólnotowość danej parafii. W uroczystym przemarszu na koniach wędrowali królowie,  dworzanie, aniołowie, pastuszkowie. Z każdym metrem do orszaku dołączali zduńskowolanie i ich goście. Wyposażeni w orszakowe korony i śpiewniki, wspólnie kolędując wszyscy dotarli na teren Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. W tym miejscy wspólnemu kolędowaniu przewodniczył zespół Jordan. Na scenie PMOS obejrzeliśmy dwie sceny jasełek: „Na dworze Heroda” oraz złożenie darów Jezusowi przez Mędrców. Wykonawcami scenek był Amatorski Teatr CULTUS z parafii św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli pod kierunkiem p. Zygmunta Leguna oraz Zespół „Fundamentum” z Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli i grupa teatralna „Face to face” z Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli. Dużą pomoc okazała Ochotnicza Straż Pożarna z Czech oraz Paprotni, Straż Miejska, Policja i służby Powiatu Zduńskowolskiego. Na zakończenie spotkania rozstrzygnięty został XIII Powiatowy Konkurs na najpiękniejszą szopkę i ozdobę bożonarodzeniową organizowany przez Szkołę Podstawową nr 4 w Zduńskiej Woli. Wszystkie wykonane w konkursie prace można było podziwiać na specjalnie przygotowanym stanowisku. Podczas Orszaku prowadzona została zbiórka ofiar dla dzieci z Domu Samotnej Matki Caritas Diecezji Włocławskiej w Ciechocinku prowadzonego przez siostry Orionistki. Na ten cel zebrano 1 994,18 zł. Jak co roku tworząc własną historię OTK, mogliśmy korzystać ze stanowisk Zduńska Wola na pocztówce ze specjalnym pamiątkowym stemplem orszaku, medalem orszakowym oraz można było skosztować z ciepłego posiłku przygotowanego przez koło Gospodyń Wiejskich z Czech, Paprotni.

        Organizatorem V Orszaku Trzech Króli w Zduńskiej Woli są parafie zduńskowolskie, a patronat nad nim objął JE ks. bp Wiesław Alojzy Mering ordynariusz diecezji włocławskiej, Starosta Zduńskowolski, Prezydent Miasta Zduńska Wola oraz Wójt Gminy Zduńska Wola. Głównym koordynatorem Orszaku był, jak co roku ks. Andrzej Jaworski proboszcz parafii św. Pawła Ap. w Zduńskiej Woli.

         Orszak uzmysławia wszystkim, że Bóg przyszedł na świat, aby odkupić każdego człowieka, niezależnie od koloru skóry, wieku, poglądów czy światopoglądu. W Zduńskiej Woli na stałe wpisał się on w kalendarz ważnych wydarzeń w naszym mieście. Uczestnicząc po raz piąty w Zduńskowolskim Orszaku Trzech Króli daliśmy wspólnie świadectwo tego, że i my potrafimy się zjednoczyć w imię tego, który ma moc odnowić oblicze naszej ziemi. (Zdjęcia w Galerii)