2018


 

1450184375

PROBOSZCZOWIE

Parafii Wniebowzięcia NMP

 

 

      W dniu 12 marca po Mszy Świętej wieczornej odbyło się spotkanie w ramach Duszpasterstwa Inteligencji Katolickiej z ks. Mariuszem Budkiewiczem nt. „Losy Kościoła Zduńskowolskiego i jego pasterzy”. Pierwotną katolicką parafią dla ludności zamieszkującej teren obecnej Zduńskiej Woli był pobliski Korczew. W 1599 r. powstała kaplica na górze Krzemienicy, jako filia parafii w Korczewie. Wzrost ludności wpłynął na to, że w 1707 roku pobudowano tu drewniany kościółek filialny. W 1767 roku przy kościółku tym została erygowana parafia. Parafię Wniebowzięcia NMP ufundował Feliks Złotnicki. Wskazał, z czego ta parafia mogłaby się utrzymać.Proboszcza mianował kolator. Parafia liczyła 600 wiernych. Ziemia nie była w stanie utrzymać na stałe w parafii proboszcza. Z tego powodu bardzo często następowały zmiany na tym stanowisku.

       Proboszczowie parafii Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli:

 • Ks. Ignacy Kolbe  – rozpoczął budowę Kościoła, fundamenty i wieżę. Z powodu głodu mieszkańców – tkaczy musiał przerwać prace nad budową Kościoła.  Kolbe znał dwa języki: niemiecki i polski.
 • Ks. Kanonik Franciszek Zając (1879 – 1885) – ukończył budowy murów Kościoła i pokrycie dachu blachą.
 • Ks. Prałat Franciszek Kapałczyński- ukończył budowę Kościoła, sprowadził główny ołtarz z Katedry włocławskiej z 1634 r., 2 ołtarze boczne, chrzcielnicę, obrazy, udzielił ślubu rodzicom Maksymiliana Kolbego udzielił chrztu przyszłemu św. Maksymilianowi.
 • Ks. Kanonik Władysław Górzyński został proboszczem, bo znał dobrze język niemiecki, sprowadził tabernakulum, które potem zaginęło
 • Ks. Tadeusz  Stawowski (1906 – 1906) – zachorował na serce, poprosił o zmianę i wkrótce zmarł.
 • Ks. Kanonik Wojciech Kmieć (1906 – 1920) – utworzył jadłodajnię przy parafii.
 • Ks. Franciszek Ligenza (1920 – 1923) – orionista, w roku 1921 Kościół uległ pożarowi.
 • Ks. Jan Hewelke – orionista.
 • Ks. Kanonik Stanisław Masłowski- spłacił długi zaciągnięte przez poprzedników na odbudowę świątyni.
 • Ks. Kanonik płk Józef Balcerczyk – pochodził z rodziny szlacheckiej, zaangażowany w harcerstwo, odznaczony został Orderem Wojennym Virtuti Militari,  w czasie bitew zawsze był do końca, napisał swoje wspomnienia, wyjechał do Konina, gdzie został proboszczem parafii św. Bartłomieja, zawsze z sentymentem wspominał Zduńska Wolę.
 • Ks. Prałat dr Bogumił Kasprzak (1958 – 1963) – zwalczał komunizm, studia doktoranckie odbył w Rzymie, w listopadzie 1953r. został skierowany do pracy w parafii Osięciny. Efektem jego pracy tutaj było między innymi wzniesienie nowej wieży przy kościele. W 1957 r. został przeniesiony do parafii w Zduńskiej Woli. Tam doszła go wiadomość, że nowo pobudowana wieża w Osięcinach zawaliła się. Chociaż nikt przy tym nie ucierpiał, to jednak obciążono ks. Kasprzaka odpowiedzialnością za katastrofę budowlaną.
 • Ks. Prałat Jan Katarzyński(1963 – 1976) – zmarł na nowotwór mózgu.
 • Ks. Prałat Kazimierz Chłopecki (1976 – 1989) – pochodzi z Zalesia, obecnie Ukraina, rozpoczął budowę Ośrodka Maksymiliana.
 • Ks. Prałat Józef Nocny – zakończył budowę Ośrodka Maksymiliana,  przeprowadził renowacje Kościoła, wyposażył Dom Urodzin św. Maksymiliana, doprowadził do uzyskania tytułu Sanktuarium, doprowadził do uzyskania tytułu Bazyliki.
 • Ks. Prałat dr Dariusz Kaliński – doprowadził do powstania kaplicy całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu.

         Ks. Mariusz mając rozległą wiedzę z pasterzowania Proboszczów niezwykle ciekawie opowiedział fragment historii zduńskowolskich proboszczów. Już wkrótce ukaże się pozycja ks. Mariusza Budkiewicza pt. „Losy Kościoła Zduńskowolskiego i jego pasterzy”, gdzie obszernie będą opisani proboszczowie parafii Wniebowzięcia NMP. Zachęcamy do zapoznania się z tą ciekawą publikacją.


29216396_10210981859518626_8092824099224551424_nMATURZYŚCI NA JASNEJ GÓRZE

 

      W dniu 14.03.2018 grupa maturzystów z Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli leżącego na terenie Parafii św. Pawła Ap. , uczestniczyła w pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej.
Tegoroczna pielgrzymka maturzystów odbywała się w przededniu ŚDM w Panamie, październikowego Synodu nt. młodych, a także w roku patrona młodzieży – św. Stanisława Kostki podkreślali organizatorzy. Podczas odprawianej Drogi Krzyżowej maturzyści ponieśli replikę Krzyża Światowych Dni Młodzieży. W diec. włocławskiej jest to zwyczaj, który zrodził się po Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Maturzyści z diecezji włocławskiej pielgrzymowali pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.


TAK POMAGAMY

 

28879442_1703364533063621_978467216_o

   „TAK, POMAGAM!”, to ogólnopolska akcja zbiórki żywności dla osób potrzebujących, w którą po raz kolejny włączył się Parafialny Zespół Caritas (PZC). Przedświąteczna zbiórka w odbyła się w dniach 9-10 marca 2018 r. i tym razem w dyskontach „Biedronka” przy ul. Getta Żydowskiego 29 i ul. Długiej 128.

       Dzięki życzliwości ludzi dobrej woli i wielkiego serca zebrano 720 kg artykułów spożywczych o długim terminie ważności. Wszystkie produkty w dniu 17 marca 2018 r. trafiły do 79 rodzin objętych pomocą PZC w naszej parafii. Tego samego dnia wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas działającego przy Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli, dostarczyli do 34 rodzin paczki ze słodyczami dla  61 dzieci.

      Ponadto 8 osób samotnych spełniających określone kryteria, od 1 marca br. zostało włączonych w program „Na codzienne zakupy” realizowany przez Caritas Polska i sieci Biedronka. Dzięki tej akcji osoby te będą otrzymywać pomoc w każdym miesiącu 2018 r.

      Święta Wielkiej Nocy, podobnie jak Boże Narodzenie, to szczególny czas, kiedy każdemu człowiekowi potrzebna jest bliskość drugiego człowieka. Za pomocą prostego gestu podczas akcji Caritas można pokazać ludziom, którzy z różnych powodów znajdują się w trudnej sytuacji, że nie są sami. Bóg zapłać wszystkim którzy włączyli się w tą wielką pomoc dając świadectwo pod hasłem: „Tak, pomagam!”.


 

28642887_1691680524232022_1460269933_o

     REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

 

       Od 25 do 27 lutego 2018 roku przeżywaliśmy  Rekolekcje Wielkopostne, które przebiegły pod hasłem: „nie zamykajcie drzwi zbawienia nadszedł czas”. Dla naszej wspólnoty parafialnej poprowadził je ks. Tomasz Fiszer wikariusz z parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Lubrańcu. Podczas trzydniowych ćwiczeń duchowych rekolekcjonista zwrócił naszą uwagę na fakt, iż wiara bez uczynków jest martwa, a tym samym martwa staje się nadzieja i miłość. Prawdziwe szczęście  człowiek może odnaleźć tylko w zjednoczeniu z Bogiem. Istotnym momentem było ponowne skierowanie naszych spojrzeń na krzyż Jezusa Chrystusa, który stoi w centrum okresu Wielkiego Postu. Kaznodzieja przypomniał, że przeżywane przez nas cierpienia, osamotnienie, odrzucenie, choroba, brak zrozumienia i trudne doświadczenia są dla nas swoistymi krzyżami. Uciekanie przed nimi jest unikaniem drogi prowadzącej do zbawienia,  gdyż tylko zjednoczenie z cierpiącym i konającym Chrystusem prowadzi do szczęścia wiecznego. W naukach swoich rekolekcjonista przypominał, że Chrystus w niezmierzonej miłości zawsze czeka na każdego człowieka, pragnie obdarzać go swoimi łaskami.

      Bóg zapłać Księdzu Tomaszowi za te duchowe ćwiczenia umacniające nas na  drodze do nawrócenia. Życzymy, by Zbawiciel błogosławił każdego dnia w dalszej posłudze kaznodziejskiej i duszpasterskiej.

 


dik

PATER NOSTER

 

      12 lutego 2018 r. po Mszy Świętej wieczornej odbyło się comiesięczne spotkanie Duszpasterstwa Inteligencji Katolickiej. W tym miesiącu gościem naszym był ks. prof. Leonard Pawlak, orionista z wykładem „Burza nad szóstą prośbą w Modlitwie Pańskiej – i nie wódz nas na pokuszenie”. W mediach ukazały się sensacyjne doniesienia, że papież Franciszek chce rzekomo zmiany szóstej prośby Modlitwy Pańskiej. Jak wyjaśnił Ks. Leonard zmiana szóstej prośby modlitwy Pańskiej jest już ujęta w Ewangelii św. Mateusza – oryginalny tekst grecki jest zapisany w trybie przypuszczającym czasu przeszłego w stronie czynnej, który wyraża wolę i pragnienie: „me eisenegkeis hemas eis peirasmon” (Mt 6, 13). Dosłownie należałoby przetłumaczyć „i byś nie wprowadził nas na pokuszenie”. W przekładzie Wulgaty według Wujka, jezuity, szósta prośba Modlitwy Pańskiej brzmi: – „i nie wódź nas na pokuszenie”. Od 1500 r. zastanawiano się, czy to tłumaczenie jest poprawne, gdyż mogłoby sugerować, że to Bóg „wodzi nas na pokuszenie”, czyli… kusi nas do złego. A przecież, to nie Bóg posyła nas w pokusy, czyni to szatan, by obserwować następnie upadek człowieka.

        W Modlitwie Pańskiej występuje siedem próśb. Siedem to liczba doskonała. Trzy pierwsze prośby oddają cześć Bogu, cztery kolejne nawiązują do relacji z bliźnimi. Tłumaczenie to nawiązywało do semickiego ujęcia, które wszystko przypisywało Bogu.  (por. Hiob). Podobnie u Ozeasza „Chodźcie, powróćmy do Pana! On nas zranił i On też uleczy, On to nas pobił, On ranę zawiąże (OZ 6,1). Według grecko – rzymskiego ujęcia – Bóg powołał nas do istnienia według obrazu i podobieństwa Bożego. Tylko człowiek jest tak stworzony.

Greckie wprowadzać = ulegać.

Słowa prośby „i byś nie wprowadził nas na pokuszenie” = „abyśmy nie ulegli pokusie”.

Bóg nie ulega pokusie ani nikogo nie kusi (Jk 1,13), bo jest Bytem w samym sobie dobrym.

W grudniu minionego roku nowe sformułowanie („I nie dozwól, abyśmy ulegli pokusie”) weszło w życie w Kościele francuskim. W przyszłości i nas czeka taka zmiana tłumaczenia, gdyż bardziej oddaje istotę Boga.

Ks. Leonard odpowiadał również na pytania. Przypomniał, że „sama pokusa nie jest grzechem”.

Dziękujemy Ks. Leonardowi za bogatą ucztę duchową i przybliżenie rozumienia Modlitwy Pana.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kolejne spotkanie już w drugi poniedziałek marca.

 


 

27398474_1650319935034748_688855176_o ODPUST PARAFIALNY

 

           W święto nawrócenia św. Pawła Apostoła, które w liturgii kościoła przypada  25 stycznia – obchodziliśmy święto patronalne naszej parafii. Dzień odpustu jest bowiem związany z możliwością uzyskania daru duchowego, jakim jest odpust zupełny czyli darowanie wszystkich kar doczesnych z popełnione grzechy.

            W tej dorocznej uroczystości rodzina parafialna zebrała się na wspólnej uroczystej Mszy Świętej o godz. 17 , sprawowanej w intencji wspólnoty naszego kościoła. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił o. Wojciech Sznyk z Zakonu Kaznodziejskiego Ojców Dominikanów. Uczestniczyło w niej wielu gości, wśród nich księża z całego dekanatu zduńskowolskiego.

          Ks. Wojciech Sznyk pochylając się nad Słowem Bożym, zwrócił uwagę na dar jakim jest dla nas możliwość uczestnictwa w każdej Mszy świętej. To Chrystus nas gromadzi na Eucharystii i nam błogosławi. Na przykładzie Apostoła Pawła Pan ukazuje jak bardzo kocha każdego człowieka, bez względu na zło którego się dopuszcza. Kocha a więc i nie oskarża za to, co źle czyni. Kaznodzieja przywołał 3 momenty Mszy Świętej i ich ogromne znaczenie:

 • procesyjne wejście kapłana wraz z służbą liturgiczną – znak obecności wśród ludu samego Chrystusa, który przychodzi,
 • pocałunek ołtarza przez Kapłana – symbolizującego Chrystusa kotnemu Kapłan oddaje cześć,
 • pozdrowienie Kapłana „Pan z wami” na którą otrzymuje odpowiedź „I z duchem twoim” – ze strony kapłana potwierdza obecność Boga wśród nas poprzez swojego Ducha, a my odpowiedzią potwierdzamy że Kapłan z ludu wybrany, mocą Ducha dla ludu został ustanowiony.

Bogu niech będą dzięki za dar Eucharystii, za wszelkie dobro jakiego doświadcza nasza wspólnota, nasza parafia. Nie ustawajmy w modlitwie i prośmy św. Pawła Apostoła patrona naszej parafii o opiekę i wstawiennictwo przed Bożym Majestatem.

 


 

27267277_1646775258722549_115062505_oODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ

 

 

        W III niedzielę zwykłą, która przypadła 21 stycznia 2018 roku podczas Mszy Świętej, miało miejsce odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych dzieci, które w tym roku w naszej parafii przystąpią po raz pierwszy do Komunii Świętej. Dzieci wraz z rodzicami, trzymając płonące  świece symbolizujące, że Jezus Chrystus jest prawdziwym światłem świata wyznały wiarę i wyrzekły się grzechu i szatana.

        Również tego dnia, pamiętaliśmy w naszych modlitwach o naszych drogich babciach i dziadkach – dziękując za to, że uczyli i uczą nas jak żyć i kochać. Prosiliśmy dla żywych o zdrowie i Boże Błogosławieństwo, a dla zmarłych o dar życia wiecznego.

            To kolejny etap przygotowania dzieci i rodziców do I Komunii Świętej.

 


 

 

20180106_141053IV ZDUŃSKOWOLSKI ORSZAK TRZECH KRÓLI

 

        6 stycznia 2018r. ulicami Zduńskiej Woli przeszedł IV Orszak Trzech Króli, w którym udział wzięło ok. 4 tys. uczestników. Patronat honorowy nad IV OTK objął: ks. bp Wiesław Alojzy Mering ordynariusz diecezji włocławskiej, Starosta Zduńskowolski, Prezydent Miasta Zduńska Wola oraz Wójt Gminy Zduńska Wola. Organizatorem Zduńskowolskiego Orszaku Trzech króli były parafie zduńskowolskie, a głównym koordynatorem ks. Andrzej Jaworski proboszcz parafii p.w. św. Pawła Ap. w Zduńskiej Woli.

      Zgodnie z lokalną tradycją to wielkie święto w naszym mieście rozpoczęto od udziału w Mszach Świętych w poszczególnych parafiach. Następnie 4 orszaki wyruszyły z różnych stron miasta, by wspólnie jak niegdyś Mędrcy ze wschodu powędrować do Nowonarodzonej Dzieciny. Za królem EUROPY – Kacprem– z parafii p.w. św. Antoniego z Padwy oraz p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa – wędrował orszak czerwony, za królem Azji – Melchiorem – z parafii p.w. św. Maksymiliana – orszak zielony, a za królem AFRYKI – Baltazarem – orszak niebieski z parafii p.w. św. Pawła Ap. Złoty orszak prowadziła GWIAZDA Betlejemskiej – z parafii WNMP w Zduńskiej Woli. Kolorystyką strojów  podkreślano tożsamość, przynależność i wspólnotowość danej parafii. Hasło tegorocznego orszaku brzmiało BÓG JEST DLA WSZYSTKICH!

       Finał tegorocznego orszaku odbył się na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Dolnej w Zduńskiej Woli, gdzie Mędrcy spotkali się z królem Herodem, a następnie oddali pokłon Jezusowi w Betlejem. Obie historyczne sceny biblijne „Na dworze króla Heroda” i „Pokłon trzech Mędrców Nowonarodzonemu” odegrali wspólnie Amatorski Teatr CULTUS z parafii św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli pod kierunkiem p. Zygmunta Leguna oraz Zespół FUNDAMENTUM z Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli i grupa teatralna „FACE TO FACE” z Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i rekreacji w Zduńskiej Woli. Przed rozwiązaniem wspólnoty orszakowej rozstrzygnięto XII POWIATOWY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ I OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ wykonaną przez dzieci i młodzież ze szkół Powiatu Zduńskowolskiego.  Podczas trwania całego orszaku prowadzona była zbiórka pieniędzy na wsparcie Polskiego Przedszkola we Lwowie. Elementem ubogacającymi był koncert kolęd w wykonaniu zespołu „Pierwszy Dzień Tygodnia” z parafii p.w. św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli. Natomiast Koło Gospodyń Wiejskich z Czech przygotowało gorący poczęstunek dla uczestników uroczystości.

      Orszak Trzech Króli w Uroczystość Objawienia Pańskiego był pięknym świadectwem wiary mieszkańców Zduńskiej Woli. Przypomniał on wszystkim, że Bóg czeka na człowieka, że chce go zbawić, że zawsze jest czas, aby Go odnaleźć, wejść ponownie na drogę wiodącą do Niego.