20190211_165312    WIZYTA DUSZPASTERSKA 2018     20190202_100237

 

            W okresie Bożego Narodzenia, zgodnie z polską tradycją, Kapłani z naszej parafii składali swoim parafianom wizytę duszpasterską. Ks. Proboszcz wraz z księżmi wikariuszami: ks. Robertem Kaczmarkiem i ks. Karolem Skrobickim, odwiedzali domy wiernych w okresie od 27 grudnia 2018r. do 7 lutego 2019r. Tematem przewodnim tegorocznej wizyty duszpasterskiej było hasło: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Kapłani wspólnie z rodzinami w poszczególnych domach, dziękowali Bogu za otrzymane w 2018r. dobro, a zarazem prosili o błogosławieństwo i potrzebne łaski na nowy rok 2019. W każdym domu pozostawiona była „Pamiątka wizyty duszpasterskiej W MOCY BOŻEGO DUCHA”. Natomiast ofiary składane przez parafian podczas kolędy w tym roku, jako wyraz troski o potrzeby materialne parafii, są przeznaczone na prace przy budowie kościoła.

           Niech błogosławieństwo kolędowe chroni domy wiernych od wszelkiego zła i nieszczęścia, uświęci i zjednoczy rodziny, napełni łaską, miłością i pokojem oraz umacnia na drodze życia chrześcijańskiego.